Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

COMMAND d – Zapovjedni i operativni mehanizam multisektorske analize ključnih podataka o katastrofama projekt je prijavljen u kategoriji Doprinos prekograničnoj suradnji i predložen od strane Zagrebačke županije.

Kroz COMMAND d projekt omogućeno je pružanje potpore zapovjedno-operativnom centru u pripravnosti za katastrofe na lokalnoj razini. Razvijen je alat koji omogućava i ubrzava prijem podataka, GIS analizu/simulaciju razvoja događaja te prijenos podataka u hitnim slučajevima.

Projekt se počeo provoditi početkom 2020. godine i završio krajem 2022. godine. Vrijedan je  3.449.459 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava bio je 2.920.952 kune, a vlastita sredstva iznosila su 528.506 kuna.

Zagrebačka županija bila je  vodeći partner, odnosno nositelj projekta, a partneri Grad Tuzla (Republika Bosna i Hercegovina), Podgorica (Republika Crna Gora),  Tirana (Republika Albanija) te Skopje (Republika Sjeverna Makedonija).

Glavni cilj projekta bilo je jačanje zapovjedno-operativnog centra u procesu donošenja odluka i krizne komunikacije putem IT podrške te jačanje suradnje i analize podataka u izvanrednim situacijama. S IT alatom omogućena je lakša reakcija u izvanrednim situacijama.

Inovativni alat za reagiranje u hitnim situacijama omogućio je tako analizu podatka iz različitih izvora (od vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, centra 112, centra za obranu od poplava…) u realnome vremenu,  brže prikupljanje i analizu podataka dostavljenih zapovjedno-operativnom centru s ciljem točnijeg praćenja i prijenosa podataka te  bržu razmjenu ključnih podataka između svih projektnih partnera u regiji kroz proces standardizacije te povezanost s nacionalnim sustavima ranog upozoravanja.

Razvijeni IT sustav moguće je koristiti za sve lokalne, regionalne i nacionalne zapovjedno-operativne centre, čime se olakšava proces donošenja odluka zapovjednim strukturama, osigurava brza i pravovremena aktivacija i koordinacija operativnih snaga, neovisna komunikacija u kriznim uvjetima putem višestrukih i zasebnih sustava, kao i mogućnost njihova dislociranja u slučaju potrebe.

Kroz projekt COMMAND d ustrojeno je pet zapovjedno-operativnih centara, povećana je spremnost i olakšan proces donošenja odluka zapovjednim strukturama, osigurane brže i pravovremene aktivacije i koordinacije operativnih snaga, neovisna komunikacija u kriznim uvjetima putem višestrukih i zasebnih sustava, kao i mogućnost njihova dislociranja u slučaju potrebe.

Među glavnim rezultatima projekta navodi se pregled tehničkih kapaciteta i procjena potreba zapovjedno-operativnog centra civilne zaštite na lokalnoj razini (za svakog partnera), standardizirana metodologija za razvoj mehanizama i alata za podršku procesu odlučivanja u sustavu civilne zaštite na lokalnoj razini, standardizirani operativni postupci za krizno komuniciranje, primjenjiv IT alat za analizu podataka rizika od katastrofa, kao i podrška u procesu donošenja odluka kod reagiranja u izvanrednim situacijama te analiza funkcionalnosti i operativnosti modela zapovjednog i operativnog
centra za hitne slučajeve. (L.K.)