Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

Blue technology – Developing innovative technologies for sustainability of Adriatic Sea (InnovaMare) projekt je prijavljen od strane Hrvatske gospodarske komore Šibensko-kninske županije u izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos znanosti i inovacijama.
Projekt se je provodio na području Hrvatske i Italije od sredine 2020. godine, ukupna vrijednost mu je bila 42.204.400 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava bio je 35.339.701 kunu, a vlastita sredstva iznosila su  6.280.643 kune.

Strateški projekt InnovaMare osmišljen je kako bi se razvio i uspostavio model inovacijskog ekosustava na području podvodne robotike i senzorike za potrebe kontrole i nadzora onečišćenja u Jadranskom moru, a na čemu su radili privatni i znanstveni sektor u cilju poticanja razvoja novih tehnoloških rješenja koja su uključila osnivanje digitalnog inovacijskog huba za razvijanje prototipova podvodnih robota i senzora, stvaranje interaktivne web platforme te naposljetku uspostavljanje living lab-a u Jadranskom moru.

Čak 64 vrste riba, koje prebivaju u Jadranu, mogle bi uskoro izumrijeti zbog prekomjernog ribarenja, nadalje, predviđa se da će razina Jadranskog mora rasti na što trebamo imati odgovor danas, a bačeni otpad i otpadne vode iz kanalizacije glavni su uzrok potencijalnog propadanja morskog ekosustava. Upravo onečišćenje ekosustava Jadranskog mora veliki je izazov i potrebno je hitno reagirati i to zajedničkom suradnjom znanosti i privatnog sektora jer su posljedice velike. I to ne samo po pitanju okoliša već i po pitanju gospodarskih sektora ribarstva, turizma, akvakulture i pomorstva. I upravo tu se vidi značaj InnovaMare strateškog projekta i stvaranje Innovamare inovacijskog hub-a koji omogućuje dionicima da u pravo vrijeme i na pravom mjestu dobiju znanja i resurse kako bi kreirali nova inovativna rješenja kao odgovor na izazov i na koncu ih što prije doveli do primjene, odnosno tržišta. Važno je istaknuti da su ulaganja u razvoj inovativnih centara, osim očite ekološke koristi, uvelike pridonijela i razvoju lokalne ekonomije, ponajprije stvaranjem novih radnih mjesta.
U projektu su sudjelovala i četiri sveučilišta – riječko, dubrovačko, zagrebačko i tršćansko, koja su ključna u stvaranju budućih stručnjaka sa svim potrebnim znanjima i vještinama u području morskih
tehnologija.
Sveučilištima je otvorena prilika da kroz suradnju domaćih i međunarodnih institucija, prijenos tehnologija i razmjenu iskustava usvoje nova znanja i na taj način kroz istraživanje i razvoj doprinesu razvoju i kreiranju novih ideja i proizvoda te sve to prenesu na svoje mlade i buduće stručnjake. Kroz projekt su kreirana digitalna rješenja što je direktan doprinos pomorskoj sigurnosti i zaštiti okoliša.
Primjenom ovih rješenja mogu se spriječiti onečišćenja na moru ali i reagirati kad ona nastupe s ciljem sprečavanja i smanjenja nastanka nepredviđene štete.

Šibensko – kninska županija, odnosno Grad Šibenik, odabran je za sjedište novoosnosnovanog jedinstvenog Digitalnog inovacijskog hub-a (DIH Innovamare) koji  s adekvatnom infrastrukturom, opremom i ljudskim resursima omogućava razvoj novih tehnologija za zaštitu Jadrana. Županija kao partner na ovom projektu je odabrana kao testna zona, upravo zbog svog geostrateškog položaja, koji omogućava testiranje inovativnih tehnologija u prirodnom okruženju (Living lab) u različitim uvjetima (more, jezero, rijeka) što je ujedno i prilika za pozicioniranje na europskoj i svjetskoj karti testnih zona.

Podrška u rezultatima projekata dobivena je i od strane Veleučilišta u Šibeniku, koje je bilo domaćin prvoj Innovamare akademiji, koja je osnovana za obrazovanje budućih stručnjaka u području podvodne robotike i senzorike. Održavanje prve InnovaMare akademije dodatan je doprinos ŠKŽ u jačanju kapaciteta mladih znanstvenika u području digitalne i zelene transformacije i korištenja tehnologije za zaštitu morskih resursa i plavog gospodarstva.

Projektom se je  i odgovorilo na ključne društvene izazove Europske unije, stvorila podloga za razvoj inovacija u zelenoj i digitalnoj tranziciji, omogućena je suradnja koja je  potaknula kreiranje međusektorskih projekata, uključila je i povezala dionike te omogućila uspješnu suradnju znanstveno istraživačkog i poslovnog sektora i stvaranje robotsko-senzorskih rješenja. Podignuta je svijest o Jadranu kao temeljnom resursu i održivom rastu plavog gospodarstva u skladu s Europskim zelenim planom i digitalnom tranzicijom, razvijena su  digitalna dostignuća kao doprinos pomorskoj sigurnosti i zaštiti okoliša.

Kroz projekt je izrađena i uspostavljena interaktivna web platforma, www.mairos.org kao digitalno mjesto za suradnju u području inovacija u pomorskim tehnologijama, koja je zapravo alat namijenjen poduzetnicima kako bi što jednostavnije i uspješnije ostvarivali poslovne suradnje u području morskih tehnologija uključujući i međunarodne partnere. Kroz platformu su dostupne informacije o budućim trendovima i predviđanja razvoja u ovom području, uz mogućnosti financiranja novih projektnih ideja. Naglasak je upravo na prilici za umrežavanje i to kroz
zajednički razvoj novih projektnih koncepata i uspostavljanje partnerskih konzorcija za buduće pozive. Osnovan je prekogranični Digitalni inovacijski HUB Innovamare kao jedinstveni rezultat prekogranične
suradnje partnera na projektu. Digital Innovation Hub je centralno mjesto inovacijskog ekosustava i omogućava dionicima da u pravo vrijeme i na pravom mjestu dobiju potrebna znanja i resurse kako bi
svoje ideje i inovacije što prije doveli do primjene, odnosno tržišta. Razvijena su dva prototipa inovativnih (robotskih) rješenja (Korkyra i SWAMP i pametne plutače) kao rezultat suradnje privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora. Korkyra je namijenjen za nadzor ribogojilišta, a SWAMP za praćenje okolišnih parametara u močvarama i niskim razinama vode.
Pametna plutača omogućava praćenje kvalitete mora. Uspostavljen je Living Lab u Jadranskom moru, otvoreni – živi laboratorij, testno mjesto i ujedno važan alat u prepoznavanju potreba i problema plavog gospodarstva s ciljem pronalaska i razvoja inovativnih rješenja. Izrađena je mapa izvrsnosti s preko 1000 dionika u području onečišćenja mora i plavih tehnologija te je dio interaktivne web platforme (Mairos.org). Održane su edukacijske radionice, treninzi i tematska događanja na teme: spin-off, zaštita prava intelektualnog vlasništva, novi poslovni modeli, prijenos tehnologije, inovacija i održivost okoliša, strategija inovacija i upravljanje inovacijama. Razvijeno je 25 projektnih koncepata za buduću financijsku perspektivu koji su usmjereni na transformaciju plave ekonomije i zaštitu okoliša, pripremljeno je 6 projektnih prijedloga s više od 40 uključenih institucija za poziv iz nove financijske perspektive na program Interreg Italija-Hrvatska te je uspostavljena InnovaMare akademija za obrazovanje u pomorskim tehnologijama i stvorena InnovaMare zajednica.

Nositelj strateškog projekta InnovaMare bila je Hrvatska gospodarska komora. Na projektu je još sudjelovalo 13 partnera iz Hrvatske i Italije – Sveučilište u Trstu; Sveučilište u Zagrebu Fakultet Elektrotehnike i Računarstva; Sveučilište u Dubrovniku; Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, zatim Nacionalni institut za oceanografiju i primijenjenu geofiziku – OGS i Institut Ruđer Bošković, Nacionalno vijeće za istraživanje (CNR), Hrvatska gospodarska komora, Regionalna unija gospodarskih komora regije Veneto, Regionalna agencija za tehnologiju i inovacije, Pomorsko tehnološki klaster FVG), Šibensko-kninska županija i Komunikacijska tehnologija S.R.L; Geomar d.o.o. (L.K.)