Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

ITEO – Popularizacija STEM-a u Međimurju projekt je prijavljen unutar
kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, a predložen od strane Javne ustanove za  razvoj Međimurske županije REDEA.

Znanstveno područje STEM-a prije samog projekta u Međimurju je bilo u povojima, udruge u području STEM-a relativno nevidljive u široj populaciji te s nedostatnim novčanim sredstvima za širu afirmaciju STEM-a u Međimurju. Projekt je doprinio  osvještavanju i jačanju udruga u području STEM-a u Županiji, omogućio djeci, mladima ali i općoj populaciji, koji žive u ruralnim sredinama, približavanje STEM područja u njihovoj neposrednoj životnoj okolini te studijske posjete sličnim organizacijama diljem Hrvatske, koje također rade na popularizaciji STEM-a, čime su otvorene  mogućnosti za umrežavanje i obostrani prijenos dobrih praksi kako bi zajedničkim snagama još više podigli svijest o važnosti STEM područja. Jedna od aktivnosti na projektu bilo je postavljanje trajnog postava eksponata inovativnih i interaktivnih sadržaja u Centru znanja Međimurske županije.

Projekt se je provodio od kraja 2020. godine do kraja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 2.226.017,52 kune, u potpunosti financiranih iz Europskog socijalnog fonda.

Na projektu je sudjelovalo 10 partnera, od toga šest udruga koje okupljaju zainteresiranu javnost u STEM području te tri obrazovne institucije u sekundarnom/tercijarnom obrazovanju.  Nositelj na projektu bila je udruga Mladi informatički stručnjaci (prijašnji naziv Mladi informatičari Strahoninca). Među partnerima je bila i Javna ustanova REDEA te Međimurski informatički klub,  Astronomsko društvo VEGA,  Radio klub „Međimurje“ Čakovec,  Društvo pedagoga tehničke kulture Međimurske županije, Platforma za Društveni centar Čakovec, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu,  Međimursko veleučilište u Čakovcu te Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec.

Glavni cilj projekta, koji je i ostvaren, bio je unaprijediti kapacitete udruga u Međimurskoj županiji za provedbu programa za popularizaciju STEM-a kroz suradnju udruga s odgojno-obrazovnim i visokoobrazovnim institucijama u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji te povećati broj aktivnosti u području STEM-a za opću populaciju s naglaskom na djecu i mlade. Rezultati projekta predstavljaju velik razvojni potencijal i služe kao dragocjena podloga za daljnji razvoj i promociju STEM područja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Projekt je doprinio umrežavanju udruga i institucija kako bi se i dalje nakon završetka projekta zajedničkim uspostavljenim vezama i odnosima nastavili razvijati STEM scenu na sjeveru Hrvatske. Ujedno se brojnim usavršavanjima i studijskim posjetama u Hrvatskoj i na području Europe, pridonijelo jačanju kapaciteta, prvenstveno udruga koje su sudjelovale u projektu, ali i ostalih potpornih institucija.

Sudionici na projektu uspostavili su suradnju s mnogim organizacijama i sudjelovali na brojnim edukacijama te su u zajedničkoj sinergiji provele niz radionica, uključujući i za one najmlađe, kroz inovativne pristupe u svrhu popularizacije STEM-a.

Uspostavljena je, primjerice, suradnja s Inkubatorom Pismo u Novskoj, Radioklubom Pazin, Radioklubom Varaždin te Centrom za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije u Puli. Posjete su rezultirale idejama suradnje i nakon provedbe projekta te podigle ljestvicu promocije znanosti i inovacija u općoj populaciji s posebnim naglaskom na najmlađe, djecu i mlade.

Kako je naglasak ovog projekta bio na osnaživanju nositelja i partnera, najviše organizacija civilnog društva, koji će, koristeći nove, inovativne pristupe, popularizirati STEM, sudionici na projektu sudjelovali su
na brojnim edukacijama. Neke od njih bile su održane online, a imali su prilike i sudjelovati na nekoliko tuzemnih i inozemnih edukacija, studijskih posjeta i sajmova (Pula, Pazin, Novska, Firenca, Berlin, Tallin,
Gothenburg, Varšava, Friedrichschafen).
Osnažene udruge i institucije u zajedničkoj sinergiji provele su 12 višednevnih radionica raspoređenih u tri zasebna kampa te 30 jednodnevnih radionica za krajnje korisnike (djecu, mlade i opću populaciju) kroz inovativne pristupe u svrhu popularizacije STEM-a. Radionice su održane u Čakovcu ali i diljem Međimurja
na više mikrolokacija kako bi zainteresirali i približili STEM lokalnom stanovništvu. Teme radionica bile su šarolike te su pokrivale sve aspekte STEM područja kao što su IoT, razvoj logičkog razmišljanja i
zaključivanja primjenom računalnih algoritama, primjena umjetne inteligencije, radionice modelarstva, strojarstva i konstruktorstva, fotografije, razvijanje svijesti o povezanosti svakodnevnog života i prirodnih znanosti, proučavanje dnevnog i noćnog neba kroz astronomiju i meteorologiju, važnost radioveza u proučavanju svijeta oko nas i sl.


Postavljeni su eksponati Parka znanosti koji se nalaze na najfrekventnijem mjestu unutar Centra znanja Međimurske županije u Čakovcu. Inspirirani eksponatima, udruga Mladi informatički stručnjaci dizajnirala je i tri aplikacije koje posjetitelje upoznavaju online s tri od šest postavljenih eksponata: Oda radosti, Prugasto ogledalo i Spirala adaptacije.
Kroz cijelu provedbu projekta angažirano je više od 40 volontera koji su sudjelovali na aktivnostima s provedenih preko 600 sati volontiranja.

Projekt je i pokrenuo nove inicijative u Međimurju poput održavanja prvog STE(A)M Festivala, koji je imao velik odaziv. Sudjelovalo je sveukupno 14 predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola s 500 – tinjak djece, a zanimljive radionice održalo je 36 stručnjaka. Međunarodni karakter cijelom festivalu dali su Hiša eksperimentov iz Ljubljane (Slovenija) i VIDA! centar znanosti iz Brna (Češka) koji već godinama uspješno rade na popularizaciji STE(A)M-a na svojem području. (L.K.)