Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve projekt je prijavljen u izbor za najbolji EU projekt od strane Razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije  DUNEA unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Projekt je kroz više različitih sadržaja na tri administrativna područja uspio postaviti bazu zaokruženih edukativnih ekoturističkih kompleksa, sadržaja i objekata s ciljem zoniranja doline Neretve kao jedinstvenog ekoturističkog područja međunarodne važnosti. Između ostaloga uspostavljene su i prve vjetroorgulje na svijetu.

Projekt se je provodio od sredine 2018. godine i trajao tri godine.
Nositelj projekta bila je  Dubrovačko-neretvanska županija, a partneri
Regionalna agencija DUNEA, Grad Metković, Grad Ploče te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Ukupan iznos projekta bio je vrijedan 1.864.499,57 eura,  iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 1.398.374,68, a vlastita sredstva 466.124,89 eura.

Kreirano je 6 novih edukativno-posjetiteljskih infrastrukturnih sadržaja za razvoj javne svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve, 2 nova edukativna sadržaja u svrhu podizanja obrazovnog kapaciteta djece školske dobi o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve, izrađen je nadalje ‘Akcijski plan’ upravljanja posjetiteljima za projektno područje, definirana Mjera za praćenje posjetitelja za projektno područje, kreiran novi sadržaj na dvije lokacije tehničke opreme i postavljanja sustava za zaštitu od požara zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve. Zatim, kreirana je i provedena 21 edukativna radionica na temu očuvanja prirodnih vrijednosti doline Neretve kojima je obuhvaćeno 725 dionika ciljnih skupina, kreirano je novih 10 tipova promotivnih materijala, s ukupno 16171 primjeraka, u svrhu podizanja razine svijesti o obnovljenoj prirodnoj baštini doline Neretve i projektnih rezultata. Uređen je posjetiteljski centar i planinarski dom – rekonstruirana nekadašnja škola u Baćini, uređen je izložbeni prostor – postav muzeološke koncepcije za „prvu prostoriju“ Prirodoslovnog muzeja, uređen je edu-eko kompleks na brdu Trovro sa spomenutim prvim vjetroorguljama u svijetu u Rogotinu, uređena je promatračnica za bioraznolikost na Baćićnskim jezerima, uređene su tematske staze na Baćinskim jezerima – postavljanje informativnih ploča, uređene pješačke staze kroz značajni krajobraz Predolac-Šibenica, uređen je edu-eko vrt u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u
Staševici, uređeno je i edu-eko dječje igralište u Otrić-Seocima te je nabavljena i postavljena oprema i sustav tehničke zaštite.

Projekt “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve” s realizacijom infrastrukturnih zahvata, edukativnih i novih sadržaja ostvario je višestruku korist. Prvenstveno, značajno se poboljšalo
očuvanje prirodne baštine doline Neretve, što je iznimno važno za lokalni ekosustav. Razvojem održivih turističkih aktivnosti i promocijom prirodne ljepote doline Neretve, povećao se broj posjetitelja koji
preferiraju ekoturizam što je donijelo nove poslovne prilike lokalnim poduzetnicima te stvaranje radnih mjesta u turističkom sektoru, što je utjecalo na ekonomski rast u regiji. Edukativne radionice pomogle su u
podizanju svijesti lokalnog stanovništva i posjetitelja o važnosti očuvanja prirodne baštine. Veća svijest može dovesti do promjene ponašanja prema okolišu, smanjenju zagađenja i poticanju održivih praksi.
Projekt koji promiče održivi razvoj osigurava da se očuvanje prirodne baštine i ekonomski razvoj postižu na način koji ne ugrožava resurse za buduće generacije. To dugoročno osigurava blagostanje zajednice i
zaštitu okoliša. Također, uspješan projekt očuvanja prirodne baštine poboljšava ugled županije i države na nacionalnoj i međunarodnoj razini, što može privući više investicija, potencijalnih turista i partnera za
buduće projekte. (L.K.)