Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

Monitoring prodora slane vode u obalne vodonosnike i testiranje pilot projekata za prevenciju prodora soli- MoST projekt je prijavljen od strane Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA u izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos znanosti i inovacijama.

Hrvatska i Italija značajno su izložene prodoru slane vode u obalnim regijama s ozbiljnim posljedicama na poljoprivredne aktivnosti i turizam što može prerasti u popriličan problem u relativno kratkom vremenu. U
cilju rješavanja ovog problema, projekt MoST je kroz monitoring prodora slane vode u regijama na obali Jadranskog mora u Hrvatskoj na donjim tokovima rijeke Neretve u Hrvatskoj, te rijeke Po u Italiji procijenio,
predložio i testirao odgovarajuće protumjere.

U našoj zemlji projekt se je provodio na području doline Neretve u  Dubrovačko – neretvanskoj županiji, od početka 2019. do sredine prošle godine.  Ukupna vrijednost projekta bila je 2.598.608 eura, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 99.067,01 euro, dok su vlastita sredstva bila 17.482,42 eura.

Sveučilište u Padovi bilo je nositelj projekta, a partneri Nacionalno vijeće za istraživanja (IT), Upravno tijelo za sanaciju zemljišta – Adige Euganeo (IT), Regija Veneto (IT) , Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Hrvatske vode i Regionalna agencija DUNEA (RH).

Projekt se provodio u dvije glavne faze. Prva faza obuhvaćala je detaljno prikupljanje podataka na dva prethodno spomenuta lokaliteta i geofizička istraživanja. U drugoj fazi se na pilot lokacijama testirala učinkovitost mogućih protumjera kako bi se ograničio i/ili ublažio
prodor slane vode.

Projekt MoST je iznimno bitan za budućnost doline Neretve jer projektni rezultati predstavljaju važan korak u poboljšanju kvalitete podzemnih voda i rješavanju problema zaslanjenosti poljoprivrednih tala u dolini
Neretve. U sklopu projektnih aktivnosti odrađena su zračna snimanja zaslanjenosti podzemnih voda i poljoprivrednih površina. Riječ je o neinvazivnoj geofizičkoj metodi istraživanja i tehnologiji koja nije štetna kako po objekte tako ni po ljudsko zdravlje, a koja se provodi niskim preletom helikopterom (20-40 m iznad tla).Također vrlo bitno je naglasiti da se ovakva vrsta istraživanja s ovom tehnologijom prvi put radila u Hrvatskoj.

Rezultati projekta uključuju dva monitoring sustava, po jedan u Hrvatskoj i Italiji. Sustavi će mjeriti obilježja cirkulacije podzemnih voda koji su posebno namijenjeni za monitoring prodora slane vode u slatku vodu. Na temelju laboratorijskih ispitivanja i numeričkog modeliranja koje su hrvatski partneri odradili izrađen je dokument ”Plan prilagodbe od štetnog djelovanja morske vode u dolini Neretvi“ koji sadržava izrađene smjernice za aktivnosti povezane s ublažavanjem prodora slane vode. Tijekom projektnog razdoblja hrvatski projektni partneri razvili su i pustili u upotrebu web i mobilnu aplikaciju kako bi omogućili uvid u realnom vremenu parametara površinskih i podzemnih voda kao što su:  Piezometrijska razina, temperatura i električna provodljivost.
Ideja razvoja aplikacije temelji se na činjenici da ti podaci budu dostupni korisnicima zemljišta, poljoprivrednicima, građanima, dionicima i drugim ciljnim skupinama zainteresiranima za ovaj proizvod.

Rezultati projekta MoST predstavljaju podlogu za donošenje odluka i poboljšanja u planskom upravljanju na području Dubrovačko-neretvanske županije (dolina Neretve). Kako bi se osigurala mogućnost održivog upravljanja vodnim tijelima unutar projektnog područja doline Neretve i pouzdanog donošenja odluka temeljen na konceptu „uzrok – rješenje“, ovdje se osigurava uvid u procese koji vode prema raspoloživoj bazi podataka koja omogućava relevantne i ažurne zaključke o intruziji morske vode i ublažavanje posljedica u projektnom području.

Nakon završetka projekta MoST odobren je projekt SeCure (nastavak na MoST) s ciljem da se maksimiziraju glavni ishodi i iskustva projekta MoST te da se dodatno prate zaslanjenosti poljoprivrednih površina na području doline Neretve. (L.K.)