Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, treću godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 37 projekata. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada najboljim EU projektima bit će organizirana 25. listopada 2022. u Zagrebu.

S projektom Baltazar 4 kroz četiri školske godine, tj. od rujna 2017 do kolovoza 2021., angažmanom ukupno 175 pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika osigurana je podrška za 182 učenika s poteškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na području KZŽ

U kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici Zagorska razvojna agencija predložila je u izbor za najbolji EU projekt Baltazar 4, koji je nastavak projekata Baltazar 1, 2 i 3 koji su se provodili od 2014. godine, a odnose se na osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.

Nositelji i partneri na projektu bili su Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija, Centar za odgoj i obrazovanje, Krapinske Toplice, Grad Krapina, Općina Stubičke Toplice, 20 osnovnih škola s područja KZŽ te 6 srednjih škola s područja Županije. Ukupna vrijednost projekta bila je 10.872.432 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 10.000.000, a vlastita sredstva iznosila su  872.432 kune.

Svake školske godine pokreće se postupak ocjene potrebe za pomoćnikom te u skladu s tim pokreće se natječajni postupak za zapošljavanje potrebnih pomoćnika. Prethodni projekti Baltazar provodili su se tijekom jedne školske godine, dok je Baltazar 4 prvi koji se je provodio kroz četiri školske godine.  Dugogodišnje trajanje projekta Baltazar 4 doprinio je poboljšanju uvjeta za izjednačavanje mogućnosti povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u odgojno-obrazovne ustanove u sredini u kojoj žive, kada je to moguće, upravo kroz kontinuiranu, održivu i učinkovitiju provedbu osiguravanja potrebne podrške u nastavnom kontekstu. Provedene analize koordinatora u osnovnim i srednjim školama o radu pomoćnika u nastavi, kao i izvješća samih pomoćnika u nastavi za prethodne projekte Baltazar, potkrepljuje primjere dobre prakse upravo u slučaju kada je učenik s teškoćama imao osiguranu višegodišnju podršku istog pomoćnika u nastavi.

Projekt je izravno utjecao na poboljšanje integracije učenika s teškoćama u razvoju u redovite i posebne osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno–obrazovne ustanove te njihovu uspješniju socijalnu uključenost i emocionalno  funkcioniranje. Pomoćnik u nastavi pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno–obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Partnerski pristup i projektne aktivnosti jačaju uspostavu stručnog i održivog sustava osiguravanja podrške učenicima s teškoćama, što doprinosi ostvarivanju prava na primjereno i inkluzivno obrazovanje, jednake mogućnosti za poboljšanje odgojno-obrazovnog uspjeha, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, osamostaljenje i razvoj vještina.

Projektom Baltazar 4 prve školske godine osigurano je 55 pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika za 55 učenika s poteškoćama u razvoju, sljedeće godine 57, pa 59 i četvrtu godinu 60 pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika za 66 učenika s poteškoćama u razvoju. Dodatno, kroz modele osiguravanja pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika putem udruga te sufinanciranjem županije/JLS-a, kroz te četiri školske godine osigurano je dodatnih 175 pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika za 182 učenika s poteškoćama u razvoju.

Projekt Baltazar osvojio je nagradu publike u sklopu prestižne nagrade Europske komisije Regiostars 2021 u kategoriji Pravedna Europa: Njegovanje inkluzije i antidiskriminacija. (L.K.)