Projekt Sustav javnog navodnjavanja Ervenica osvojio je treće mjesto u izboru Najbolji EU projekt u 2023. unutar  kategorije Razvoj poduzetništva. Izbor je početkom mjeseca održan četvrti puta u organizaciji našeg portala, Jutarnjeg lista, Hrvatske zajednice županija i Ureda Europskog parlamenta. Provjerili smo gdje se sve navodnjavanja provode unutar Županije i kolika je korist za poljoprivredu i šire.

Prema svojim topografskim, pedološkim i klimatskim karakteristikama Vukovarsko-srijemska županija ima sve preduvjete za razvoj intenzivnog poljodjelstva s osnovnim ciljem proizvodnje hrane. Suvremenu poljoprivredu je nemoguće zamisliti bez sustava navodnjavanja i s obzirom da smo poljoprivredni  kraj, projektima navodnjavanja poklanjamo veliku pažnju, kažu nam u Županiji.

Naime, korištenje sustava navodnjavanja, poljoprivrednim gospodarstvima koji se nalaze u zoni obuhvata sustava donose niz prednosti, od povećanja prinosa, mogućnosti diversifikacije usjeva i prilagodbe tržišnim uvjetima, povećanje kvalitete usjeva, do povećanja vrijednosti zemljišta i mogućnosti stvaranja novih radnih mjesta. Sve navedene prednosti utječu i na širu lokalnu zajednicu kroz pozitivan utjecaj na gospodarstvo, smanjenje nezaposlenosti i doprinos razvoju ruralnog područja.

Dugoročno, Vukovarsko-srijemska županija kroz svoje aktivnosti radi na kontinuiranom poboljšanju učinkovitosti rada javnog sustava navodnjavanja te na modernizaciji u upravljanju javnim sustavom s ciljem smanjenja operativnih troškova, održivog upravljanja resursima i dugoročne održivosti investicije.

Pet korisnika, koji pokrivaju ukupno više od 500 hektara površine unutar obuhvata sustava, trenutno ima potpisane predugovore za priključenje na javni sustav navodnjavanja ”Ervenica” s namjerom priključenja na javni sustav čime bi bili ispunjeni zacrtani ciljevi povećanja prinosa, posljedično i prihoda od poljoprivredne proizvodnje.

Unutar Županije dosad su kroz operaciju 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. izgrađena četiri sustava javnog navodnjavanja Sustav navodnjavanja Blata – Cerna , Cerna (550 ha) čiji su korisnici OPG-ovi jer je riječ o privatnom poljoprivrednom zemljištu, te Sustav navodnjavanja Sopot – Vinkovci, Rokovci (730 ha) čiji je korisnik PIK Vinkovci d.o.o. jer je riječ o državnom zemljištu., Sustav navodnjavanja Ervenica, Otok i Privlaka (738 ha) te Sustav navodnjavanja Lipovac, Lipovac (720 ha). Osim izgrađenih sustava u fazi je projektiranja još dodatna dva Sustava navodnjavanja (Tovarnik i Grabovo II) čime bi pokrivenost Vukovarsko-srijemske županije pod sustavima navodnjavanja iznosio nešto više od 5.500ha.

Projektom koji je osvojio treće mjesto u kategoriji Doprinos poduzetništvu, Izgradnja javnog sustava navodnjavanja “Ervenica”, na ukupnoj površini od 738 ha želio se je nadoknaditi nedostatak vode koji se javlja tijekom uzgoja poljoprivrednih kultura, a koji je ograničavajući faktor za postizanje njihovog punog biološkog potencijala. Provedbom projekta osigurani su infrastrukturni preduvjeti za prelazak na proizvodnju visoko dohodovnih kultura, ali i unaprijeđena je otpornost poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene. Lokacija Sustava se nalazi na području grada Otoka i općine Privlaka, projekt je počeo u ožujku 2022. godine i završio početkom ove godine. U potpunosti je financiran EU sredstvima.

Korištenje sustava navodnjavanja, poljoprivrednim gospodarstvima koji se nalaze u zoni obuhvata sustava donose niz prednosti, od povećanja prinosa, mogućnosti diversifikacije usjeva i prilagodbe tržišnim uvjetima, povećanje kvalitete usjeva, do povećanja vrijednosti zemljišta i mogućnosti stvaranja novih radnih mjesta. Sve navedene prednosti utječu i na širu lokalnu zajednicu kroz pozitivan utjecaj na gospodarstvo, smanjenje nezaposlenosti i doprinos razvoju ruralnog područja.

Pet korisnika, koji pokrivaju ukupno više od 500 hektara površine unutar obuhvata sustava, trenutno ima potpisane predugovore za priključenje na javni sustav navodnjavanja ”Ervenica” s namjerom priključenja
na javni sustav čime bi bili ispunjeni zacrtani ciljevi povećanja prinosa, posljedično i prihoda od poljoprivredne proizvodnje. (L.K.)