Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

Sustav javnog navodnjavanja „Ervenica“ projekt je prijavljen od strane Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije u Izbor za najbolji EU projekt u kategoriji Doprinos poduzetništvu.

Izgradnjom javnog sustava navodnjavanja “Ervenica” na ukupnoj površini od 738 ha, želio se je nadoknaditi nedostatak vode koji se javlja tijekom uzgoja poljoprivrednih kultura, a koji je ograničavajući faktor za
postizanje njihovog punog biološkog potencijala. Provedbom projekta osigurani su infrastrukturni preduvjeti za prelazak na proizvodnju visoko dohodovnih kultura, ali i unaprijeđena je otpornost poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene.
Lokacija Sustava se nalazi na području grada Otoka i općine Privlaka, projekt je počeo u ožujku 2022. godine i završio početkom ove godine. U potpunosti je financiran EU sredstvima u iznosu 65.576.837,50 kuna.

Nositelj projekta bila je Vukovarsko srijemska županija.

Županija  je kao investitor u javni sustav navodnjavanja postavila  jasne ciljeve u postizanju i dugoročnoj održivosti u korištenju javnog sustava navodnjavanja ”Ervenica” te u konačnici održivoj i isplativoj proizvodnji hrane. Upravni odjel za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije uspostavio je tim za upravljanje sustavima navodnjavanja i koordinaciju s krajnjim korisnicima tog sustava. Osobe zadužene za upravljanje i koordinaciju na raspolaganju su svim krajnjim korisnicima za priključenje na javni sustav no također su zadužene za redovitu kontrolu infrastrukture i opreme kao i za organizaciju edukacija za krajnje korisnike s ciljem promicanja pozitivnih učinaka navodnjavanja na poljoprivrednu proizvodnju. Naime, korištenje sustava navodnjavanja, poljoprivrednim gospodarstvima koji se nalaze u zoni obuhvata sustava donose niz prednosti, od povećanja prinosa, mogućnosti diversifikacije usjeva i prilagodbe tržišnim uvjetima, povećanje kvalitete usjeva, do povećanja vrijednosti zemljišta i mogućnosti stvaranja novih radnih mjesta. Sve navedene prednosti utječu i na širu lokalnu zajednicu kroz pozitivan utjecaj na gospodarstvo, smanjenje nezaposlenosti i doprinos razvoju ruralnog područja.


Dugoročno, Vukovarsko-srijemska županija kroz svoje aktivnosti radi na kontinuiranom poboljšanju učinkovitosti rada javnog sustava navodnjavanja te na modernizaciji u upravljanju javnim sustavom s
ciljem smanjenja operativnih troškova, održivog upravljanja resursima i dugoročnoj održivosti investicije.

Pet korisnika, koji pokrivaju ukupno više od 500 hektara površine unutar obuhvata sustava, trenutno ima potpisane predugovore za priključenje na javni sustav navodnjavanja ”Ervenica” s namjerom priključenja
na javni sustav čime bi bili ispunjeni zacrtani ciljevi povećanja prinosa, posljedično i prihoda od poljoprivredne proizvodnje.


Provedbom projekta ulaganja u izgradnju javnog sustava navodnjavanja ”Ervenica” ostvario se pozitivan utjecaj kroz održivo korištenje prirodnih resursa, poticanje konkurentnosti poljoprivrede, povećanje prihoda
od poljoprivredne proizvodnje i ukupan gospodarski rast. Nadalje, koristi se očituju u smanjenju ovisnosti o uvozu hrane te dugoročno i zadržavanju stanovništva na ruralnom području. Provedbom projekta pozitivno se utjecalo na unaprjeđenje javne infrastrukture u službi upravljanja vodama i poljoprivrede na regionalnoj i nacionalnoj razini.
Prednost korištenja sustava za navodnjavanje Ervenica ogleda se i na smanjenju proizvodnih rizika na razvoj biljke i stabilnost prinosa u sve češćoj pojavnosti sušnih razdoblja. Navodnjavanjem se jača konkurentnost poljoprivredne proizvodnje i potiče stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Isto tako, navodnjavanje doprinosi ulaganju u tehnologije i inovacije. Služi kao mjera za upravljanje rizikom i
posljedično povećava vrijednost poljoprivredne proizvodnje.
Najveća ostvarena korist je očuvanje održivosti poljoprivredne proizvodnje u budućnosti prvenstveno onih područja koji imaju pogodna tla, lako dostupnu i kvalitetnu vodu te čiji korisnici su iskazali jasan interes za navodnjavanjem svojih poljoprivrednih površina. Projekt je direktno doprinijelo strateškom nacionalnom projektu NAPNAV, kojim su definirani kratkoročni i dugoročni ciljevi uvođenja navodnjavanja u RH te
direktan doprinos Planu razvoja Vukovarsko-srijemske županije do 2027. i Nacionalno razvojnoj strategiji RH 2023. (L.K.)