Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Primorsko-goranska i Šibensko-kninska županija imale su u 2019. godine najveći udjel izdvojenih sredstava iz konsolidiranog proračuna za vatrogastvo. U odnosu na broj stanovnika najviše su izdvojile Dubrovačko-neretvanska, Zagrebačka, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Ličko-senjska županija. Najviše novca na godišnjoj razini za vatrogastvo je u apsolutnom i relativnom iznosu povećala Zadarska županija. U apsolutnim brojevima slijede Zagrebačka, Primorsko-goranska, Istarska i Virovitičko-podravska. U postocima slijede Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija. Pokazuju to posljednji dostupni podaci konsolidiranih proračuna. 

Ljeti s kopna na obalu u ispomoć dolaze vatrogasci zbog gašenja požara, a tijekom prethodnog razdoblja situacija se u potpunosti promijenila. Uslijed potresa u Zagrebu, pa onda nedavno i u Sisačko-moslavačkoj županiji velik broj vatrogasnih postrojbi iz svih županija, pa tako i onih uz more dolaze u ispomoć. Jer osim gašenja požara, što se uvijek prvo pomisli kod spomena vatrogasaca, njihova je uloga vezana i za intervencije za spašavanje ljudi i imovine. A takvih je intervencija, primjerice, nakon potresa na području SMŽ do sada bilo oko 10.000.

Takva vrsta katastrofe pokazala je važnost ulaganja u vatrogasce i njihovu opremu.  Pa zato osim zakonski potrebnih sredstava koje županije moraju izdvojiti za vatrogastvo, mnogi ulažu u dodatnu opremljenost, ali i edukaciju i vježbe.

U našoj analizi napravljenoj na temelju podataka konsolidiranih proračuna županija vidljivo je da je udjel izdvajanja za vatrogastvo do pola posto proračuna. Veće udjele iz proračuna za vatrogasce izdvajaju njihovi gradovi i općine.

Prema udjelu iz proračuna, najviše je u 2019. godini izdvojila Zagrebačka županija, 0,48 posto, slijedi Splitsko-dalmatinska s izdvojenih 0,31 posto, Dubrovačko-neretvanska 0,28 posto, Primorsko-goranska 0,21 posto i Šibensko-kninska 0,19 posto.

Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije broji 34 stalne članice s 278 dobrovoljnih vatrogasnih društava, 5 vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu i 4 javne vatrogasne postrojbe s ukupno oko 17 tisuća članova. U razdoblju od 2003. do 2019. godine Zagrebačka županija je sveukupno za vatrogastvo izdvojila oko 50 milijuna kuna.

„U 2019. godini za vatrogastvo i civilnu zaštitu osigurali smo 4,5 milijuna kuna, a taj iznos je u 2020. godini narastao na ukupno 6 milijuna kuna. Osim obavljanja svojih redovnih aktivnosti, naši vatrogasci dali su nemjerljiv doprinos u borbi protiv koronavirusa, a bili su prvi na terenu prilikom saniranja posljedica dva potresa koja su uzrokovala značajne štete na našem području. Dokazali su ponovno da naši stanovnici uvijek mogu računati na njih. I ne samo stanovnici Zagrebačke županije, nego bilo kojeg kraja Hrvatske koji je u potrebi. Tako se vatrogasci s područja Zagrebačke županije od 29.12.2020 nalaze na izvanrednoj dislokaciji na području Sisačko-moslavačke županije na čemu im se od srca zahvaljujem. Jedno je sigurno, podrška Zagrebačke županije neće izostati“ – poručio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Splitsko-dalmatinska županija je u proračunu za 2019 godinu osigurala 7,5 milijuna kuna za nabavku 16 vatrogasnih vozila koja su isporučena u srpnju 2020 godine.  Ukupna vrijednost ove nabave veća je od 37 milijuna kuna, a zajednički projekt nabave pokrenula je Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije.  Ovo je ostvarenje programa kojeg smo  pokrenuli, u suradnji sa lokalnim zajednicama  i DVD- ovima. Za program je bilo zainteresirano 14 lokalnih zajednica. Mi smo sudjelovali s 20 posto udjela u leasingu svakog vozila, što iznosi 7,5 milijuna kuna, dok će lokalne zajednice sljedećih pet godina otplaćivati ostatak vrijednosti vozila.

Svaku godinu Županija za redovitu djelatnost svoje Vatrogasne zajednice osigurava najmanje  3.340.000,00 kuna, a toliki iznos bio je i lani. Također, uz sredstva za redovitu djelatnost svoje Vatrogasne zajednice osigurava i dodatna sredstva za izgradnju vatrogasnih domova te nabavku opreme.

Od važnijih projekata izdvaja se kapitalni projekt Firespill vrijedan 1,6 milijuna kuna.

Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje u projektu FIRESPILL gdje je vodeći partner Županijska ustanova RERA. Na projektu sudjeluje trinaest partnera iz Hrvatske i Italije, a ukupna vrijednost sredstava je 16,5 milijuna eura od čega polovina, odnosno 8,3 milijuna eura ide Splitsko-dalmatinskoj županiji. Većina sredstava biti će utrošena za izgradnju Nastavnog regionalnog središte za osposobljavanje operativnih snaga na lokalitetu Vučevica. Iz EU sredstava ide 85% novca.

Kroz 436 tisuća vrijedan projekt Holistic sredstva su namijenjena održavanju već postavljene infrastrukture u vidu kamera za ranu detekciju požara na prostoru Županije, te održavanje ostale nabavljene protupožarne opreme.

Iznos od 550,7 tisuća kuna utrošeno je za regionalno središte projekta Firespill.

U ovoj godini za vatrogastvo je predviđen iznos od 23,6 milijuna kuna, od čega se 19,7 milijuna odnosi na projekt Firespill, 3,3 milijuna za Vatrogasnu zajednicu te 436 tisuća kuna za održavanje opreme projekta Holistic.

Primorsko-goranska županija tijekom 2020. godine za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Vatrogasne zajednice PGŽ izdvojila 2.025.000,00 kn.

Pored navedenih sredstava Županija je putem kapitalne donacije osigurala sredstva u iznosu od 980.000,00 kn za podmirenje troškova unutarnjih radova i opremanja Upravne zgrade te opremanja vježbovnog poligona (labirint za vježbanje orijentacije) u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko-goranske županije lociranog u Šapjanama. U veljači 2020. godini realiziran je EU Projekt energetske obnove Upravne zgrade. Također, do kraja 2020. godine realizirane su aktivnosti vezane uz unutarnje radove na 1. katu objekta u cilju dobivanja funkcionalnih prostorija (tri učionice, knjižnica, toaleti, arhiva…) te prizemlja objekta. Stavljanjem u funkciju Upravne zgrade pored nastavne uloge, ostvarili bi se preduvjeti i za učinkoviti rad Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije u slučaju izmještanja u izvanrednim situacijama. Dodatno, omogućilo bi se alternativno rješenje za izdvojeni rad vatrogasnih postrojbi 193 kao i Centra 112 (komunikacija putem optičkih kablova te sustava radio veza).

U okviru aktualne 2021. godine Primorsko-goranska županija kroz proračun je planirala uložiti 2.250.000,00 kn za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Vatrogasne zajednice PGŽ te 500.000,00 kn za Centar za obuku interventnih službi Primorsko-goranske županije u Šapjanama.

Šibensko kninska županija i vatrogasna zajednica Šibensko kninske županije su 2010. godine u sklopu Centra 112 Šibenik osnovali Županijski vatrogasno operativni centar (ŽVOC), koji zaprima, koordinira i vodi sve vatrogasne aktivnosti na prostoru županije.

U sklopu centra uspostavljen je i sustav rane detekcije požara, odnosno sustav videonadzora koji omogućava trenutno nadgledanje 85 % kopnene površine županije. Sustav je uspostavljen kroz dva EU projekta HOLISTIC i STRIBOR.

Tijekom prošle godine u vatrogasnim postrojbama izvršeni su servisi i popravci vatrogasnih vozila i opreme, te je nadograđena komunikacijska oprema u županijskom vatrogasnom centru.

Šibensko kninska županija i vatrogasna zajednica županije u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Ministarstvom poljoprivrede su u projektu nabave osam vatrogasnih vozila. Isporuku vozila očekujemo do početka ljetne sezone.

Kroz EU projekt Firespill  županija je pokrenula nabavu stožernog komunikacijskog vozila, čija je vrijednost procijenjena na 450.000 EUR.

Vatrogasna zajednica županije trenutno u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom sudjeluje u izradi Strategije razvoja vatrogastva.

Za financiranje vatrogastva u proračunu Šibensko-kninske županije  na godišnjoj razini se izdvaja 1,3 milijuna kuna.

Po stanovniku najviše je za vatrogastvo u 2019. godini izdvojila Dubrovačko-neretvanska županija, 19,20 kuna, Zagrebačka županija 14,40 kuna, Šibensko-kninska 12,94 kune, Splitsko-dalmatinska 11,20 kuna i Ličko-senjska 11,16 kuna.

Gledajući trendove, tj. povećanje izdvojenih sredstava za vatrogastvo u 2019. u odnosu na 2018. godinu, predvodi Zadarska županija s dvostrukim povećanjem, odnosno iznosom od 592,4 tisuće kuna. Zagrebačka županija povećala je sredstva za 424,2 tisuće, Primorsko-goranska za 387,2 tisuće, Istarska 329,4 tisuće i Virovitičko-podravska županija za 264,9 tisuće kuna. U postocima, nakon Zadarske, slijedi Ličko-senjska županija sa 72,7 posto većim sredstvima u odnosu na 2018. godinu, Virovitičko-podravska s povećanjem od 64,15 posto, Vukovarsko-srijemska 25,81 posto i Brodsko-posavska sa 20,75 posto većim sredstvima.

S obzirom da su vatrogasne snage sustava Civilne zaštite Zadarske županije jedne od temeljnih operativnih snaga cjelovitog sustava civilne zaštite naše Županije, a koji čine operativne snage te civilni sektor koji provodi mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja u velikim nesrećama, nepogodama i katastrofama.

‘Na godišnjim razinama radi se o doista ogromnom angažmanu vatrogasnih snaga u proteklim godinama. Primjerice, Vatrogasna zajednica naše Županije je u 2018. godini, iako nije bilo ugroza koje bi uzrokovale veće materijalne štete na imovini fizičkih i pravnih osoba kao što je bilo godinu ranije (mraz, požari i bujične poplave), imala ukupno 724 intervencije u kojima je sudjelovalo 5.283 vatrogasca te je u akcijama utrošeno ukupno 10.648 sati angažmana, u 2019. godini imala ukupno 2.256 intervencija u kojima je sudjelovalo 6.767 vatrogasaca te je u akcijama utrošeno 8.299 sati, a u dijelu 2020. godine (do 30. rujna 2020.) imala 1.418 intervencija u kojima je sudjelovalo 2.893 vatrogasca te je u akcijama utrošeno ukupno 5.770 sati.

Za potrebe vatrogastva osigurano je i doznačeno u 2018. godini 780.507,50 kuna, u  2019. godini 1.182.935,32 kuna, u 2020. godini 1.259.650,00 kuna, a u ovoj godini planiran je iznos od 1,3 milijuna kuna.

‘Svjesni sve zahtjevnijih rizika, prijetnji i opasnosti od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i katastrofa, u kontinuitetu se provode mjere s ciljem prepoznavanja zadaća svih operativnih snaga i nositelja provedbenih aktivnosti zaštite i spašavanja i potrebe razvoja kapaciteta za djelovanje i upravljanje u izvanrednim situacijama, uključujući i koordinaciju između različitih tijela uključenih u sustav civilne zaštite na pravovremen, sveobuhvatan i djelotvoran način. Bolje planiranje, a onda i skladan zajednički rad neophodan je uvjet za ublažavanje posljedica neželjenih događaja. U tom cilju Zadarska županija potiče suradnji svih, posebno općina i gradova za veći angažman u jačanju vlastitih kapaciteta za smanjenje rizike te operativnost, a sama dodatno ulaže u jačanje operativnih sposobnosti županijskih temeljnih snaga u sustavu civilne zaštite. Tome pridonose i aktivnosti u sklopu projekta financiranih sredstvima Europske unije, primjerice projekt „Readiness“ (Unapređenje otpornosti jadranskog bazena od požara i seizmičkih opasnosti koji se financirao iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020.) kao EU projekta koji unaprjeđuje otpornost od prirodnih opasnosti značajno doprinose jačanju sustava, a u planu su i drugi projekti vezani za smanjenje rizika od poplava te utjecaja klimatskih promjena i mjera prilagodbe te izrada sveobuhvatnog pregleda stanja sposobnosti, prijetnji i rizika kako bi se pronašao optimalan model odgovora na izvanredne situacije, katastrofe i krizna stanja.’ – komentira Olivio Meštrović,  pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.

Već dugi niz godina Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije osigurava u Proračunu sredstava za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Istarske županije kroz tekuće donacije za vatrogastvo u iznosu od 1.450.000,00 kuna te iznos od 300.000,00 kuna namijenjenih za provođenje hitnih intervencija u vatrogastvu (troškovi intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika, pojačane operativne aktivnosti za posebno ugrožena područja Istarske županije – Ćićarija, pojačane preventivne aktivnosti, pojačana obuka, opremanje i uvježbavanje vatrogasnih postrojbi). Dodatnih 50.000,00 kuna godišnje osigurava se za nabavu službene radne i zaštitne odjeće i obuće te opreme. Sredstvima se, dakle, osigurava aktivno sudjelovanje u provedbi mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,
eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i nepogodama, kao i provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom teritoriju Istarske županije. Također, potiče se preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika nastajanja požara i drugih nesreća te provođenje aktivnosti na obuci, uvježbavanju i opremanju, kao i osiguranju spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi. Upravo u toj domeni Istarska županija prepoznala je važnost EU projekta NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident Response Group), čiji je cilj bio osposobiti vatrogasnu ekipu za intervencije gašenja požara i spašavanja na moru akvatorija Sjevernog Jadrana te je u 2019. godini osigurala dodatna financijska sredstva u iznosu od 471.302,82 kuna za učešće Vatrogasne zajednice Istarske županije u projektu. Obukom zajedničke postrojbe za intervencije na moru u suradnji s vatrogastvom regije Friuli-Venezia-Giulia (Italija), kao vodećim partnerom i vatrogastvom Koper (Slovenija) kroz EU projekt NAMIRG povećala se sigurnost svih građana i gostiju Istarske županije. Dakle, razlika u 2018. i 2019. godini je u sredstvima koja su bila namijenjena za provedbu EU projekta NAMIRG.
Valja spomenuti i sudjelovanje Istarske županija u EU projektu HAZADR, čiji je glavni cilj uspostava zajedničkog modela upravljanja i prevencije od okolišnih i tehnoloških rizika na moru sa svrhom jačanja institucionalnih kapaciteta regija/županija, podizanja operativne spremnosti i osposobljenosti ljudskih resursa, skraćivanje vremena provođenja intervencije te poboljšanja efikasnosti postojećih sredstava za intervencije u slučaju iznenadnih onečišćenja mora. Također, najnoviji EU projekt u kojem Županija sudjeluje, a započeo je krajem prošle godine je FIRESPILL, a cilj mu je poticanje poboljšane reakcije prekograničnih službi za hitne slučajeve i prevencija povećanjem razine sigurnosti. Kroz aktivnosti projekta će se izgraditi
plovila za vatrogasce i nabaviti zaštitne brane uz izradu ostalih dokumenata i zajedničkih protokola.

Virovitičko- podravska županija je godinama za redom bila županija koja je ulagala najmanje financijskih sredstava u vatrogastvo, ali sve u skladu sa zakonskim odredbama. Svih tih godina, vatrogasno rukovodstvo na razini Županije bilo je isključivo na volonterskoj bazi s jednom zaposlenom osobom i to u računovodstvu. Dolaskom novog Zakona o vatrogastvu, dobili smo obvezu zapošljavanja profesionalnog vatrogasnog zapovjednika, odnosno u našem slučaju to je zapovjednica. Tim potezom već se morao povećati proračun i izdvajanje financijskih sredstava za njezinu plaću. Zapošljavanjem profesionalne zapovjednice u 2019.i 2020. godini došlo je do niz pozitivnih trendova i ogromnog uspona u razvoju vatrogastva na području  Županije.

Tako je ostvarena međudržavna suradnja s pokrajinom Tirol u Austriji koja je kroz različite međunarodne aktivnosti  do sada donirala na područje Virovitičko- podravske županije 32 vatrogasna vozila (navalna vozila, tehnička vozila, kombi i zapovjedna vozila). Tim projektom je vozni park naše županije pomlađen za oko 10- 15 godina te vatrogasci više ne izlaze na intervencije s vozilima iz 1960.- ih niti s traktorskim cisternama. Unutar tog projekta pristiglo je i mnogo vatrogasne opreme. Procijenjena vrijednost ukupnih donacija je do sada oko 1 500 000 eura. Vatrogasna zajednica županije posreduje u svakoj donaciji te pomaže pri komunikaciji, uvozu i odrađivanju svih popratnih aktivnosti koje slijede iza svake donacije. Osim u vatrogasne svrhe, projekt Tirol posredstvom vatrogasaca pomaže i u drugim područjima: donirana vozila za različite udruge, komunalna poduzeća itd.

Osnovana su, obučena i licencirana dva K-9 tima. Svaki tim čini vatrogasac vodič i službeni vatrogasni pas. To su jedini vatrogasni potražni timovi za spašavanje iz ruševina na cijelom istočnom dijelu Republike Hrvatske te su na raspolaganju za intervencije i izvan naše županije.

Posredstvom Vatrogasne zajednice županije inicirano je ukupno 40 građevinarskih projekata na objektima vatrogasnih garaža, domova i vatrogasnih spremišta (renoviranje, energetske obnove, projektna dokumentacija, izgradnja, dogradnja…) na području cijele Županije

Iz EU projekata nabavljen vatrogasni čamac s kompletnom opremom za plovidbu Dravom i time omogućen pristup naselju koje je izolirano od kopna. Vatrogascima kojima je čamac dan na korištenje omogućena je obuka rada s čamcem i polaganje kategorije za vožnju navedenog.

Uveden je novi način uvježbavanja svih vatrogasnih snaga u realnom vremenu i s realnim zadacima, na način da se jednom godišnje održi županijska vatrogasna vježba na kojoj sudjeluje preko 100-inu vatrogasaca koji izlaze na prilično kompleksnu „intervenciju“ na teren koji ne poznaju i s nepoznatim zadacima. Time se uvježbavaju i koordiniraju sve razine vatrogastva.

Komunikacijska infrastruktura do prije dvije godine u vatrogasnom sustavu nije postojala. Unazad dvije godine podignuta su dva analogna repetitora koja primaju signale istočnog i zapadnog dijela županije te na taj način omogućuju međusobnu komunikaciju vatrogasaca na intervenciji. Iz EU projekta, dobivene su i stanice u TETRA sustavu (njih 60) u vrijednosti od oko 500 000,00 kuna. Ručne i mobilne stanice su međusobno podijeljene vatrogascima te kao takve još više olakšavaju koordinaciju i komunikaciju na vatrogasnoj intervenciji.

Posredstvom Vatrogasne zajednice županije, svake godine u vrijeme požarne sezone, zapošljavamo 3 vatrogasca koji se financiraju iz različitih sredstava kako bi olakšali i ubrzali izlazak na intervenciju. Osobito u manjim mjestima u kojima je primarna poljoprivredna djelatnost.

Izrađena je nova web stranica s aplikacijama koje redovito prate sve vatrogasne aktivnosti sa statističkim uvidom po vrsti intervencija, području pokrivanja i izlasku vatrogasnih postrojbi. Web stranica prati i sve aktivnosti i vijesti povezane s vatrogastvom naše Županije

Pokrenuto je mnogo radionica u kojima sudjeluje civilno društvo. Kroz te radionice se ljudima približava vatrogasna struka, provode preventivne aktivnosti zaštite od požara te privlače novi članovi vatrogasnih postrojbi: božićna radionica za djecu (uzrast od 2-8 godina), zimski kviz mladih, Provedite dan obitelji s vatrogascima, dabar Virko u školama i vrtićima (uvedena nova maskota vatrogasaca naše županije koja je idol svoj djeci u vrtićima i školama) itd.

Svakom manifestacijom povećavamo članstvo u vatrogasnim postrojbama, a time imamo i kontinuiranu obavezu edukacije istih.

U 2020.godini, u vrijeme kad nije postojalo „lockdown“, odrađeno je ukupno 8 edukacija i treninga unutar koji je nova zvanja steklo 300-injak vatrogasaca.

Redovito održavamo edukacije za spašavanje s visina i dubina, radova na vodi, zaštite od poplava, spašavanje u prometnim nesrećama, gašenje požara u objektima itd.

Kontinuirano održavamo vatrogasnu tradiciju: proslava dana vatrogastva, vatrogasna natjecanja, odlasci na proslave DVD-a itd.

Kroz EU projekt s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom nabavljeno i podijeljeno je 5 novih vatrogasnih kombija (vrijednost oko milijun kuna)

U vrijeme „lockdowna“ početkom godine, 1180 vatrogasaca je djelovalo pri različitim aktivnostima unutar sustava Civilne zaštite: ispomoć policijskim službenicima, pisanje propusnica, dovoz hrane i lijekova, prijevoz i dovoz medicinske opreme itd., također djelomično sufinancirano Vatrogasnom zajednicom županije.

U digitalni vatrogasni sustav uvedena hidrantska mreža cijele Županije, a postoji i suradnja s različitim udrugama: na humanitarnoj i volonterskoj razini pa sve do edukacijske.

U ovoj godini plan je poticanje visokoobrazovnog kadra- s obzirom da smo zaključili da nam nedostaje visokoobrazovnog kadra u vatrogasnom sustavu, u plan je uvršteno sufinanciranje školovanja onih vatrogasaca koji upišu visoku školu smjera zaštite od požara, dovršetak informacijsko- komunikacijske infrastrukture- da bi komunikacija u vatrogasnom sustavu bila potpuna i maksimalno djelotvorna, potrebno je na sva vatrogasna vozila ugraditi mobilne stanice kako bi vatrogasci imali potpuniju komunikaciju, dovršetak Županijskog vatrogasnog operativnog centra 193- kao bi centar u potpunosti profunkcionirao, potrebno je nabaviti i kupiti još dodatne opreme te sva vatrogasna vozila opremiti novom digitalnom opremom kako bi bila povezana s Centrom 193, potrebno je odraditi preseljenje broja 193 u potpunosti te zaposliti još dodatni broj vatrogasca, nabava 6 novih vatrogasnih kombija i jednog zapovjednog vozila posredstvom EU- fondova i Ministarstva poljoprivrede te Hrvatske vatrogasne zajednice, nabava 4 vatrogasna kamiona posredstvom MUP-a, zapošljavanje 4 vatrogasca za vrijeme sezone, tiskanje promotivnih materijala za vrijeme protupožarne sezone, sufinanciranje vozačkog ispita za C kategoriju, vatrogasne kamione, nastavak održavanja edukacija, obuka i seminara- na on-line razini i kontaktnih, izrada strategije razvoja vatrogastva Virovitičko- podravske županije od 2021.- 2031. godine, ostvariti međunarodnu suradnju s vatrogascima iz Mađarske te se nominirati na zajednički projekt, dovršiti građevinarske projekte izgradnje vatrogasnih domova i garaža, educirati i osposobiti tim za spašavanje iz ruševina, planirati i krenuti u nabavu i opremanje jednog vozila za spašavanje u akcidentnim nesrećama, planirati i krenuti u projektiranje i izgradnju jednog vatrogasnog županijskog centra koji bi bio središte za sve edukacije, vježbe i obuke te nastavak svih aktivnosti koje su se provodile i u 2020.

foto: Kristijan Toplak

Kako kažu u Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema Zakonu o vatrogastvu jedinice lokalne područne regionalne samouprave moraju u svojim proračunima, ovisno o visini prihoda poslovanja, izdvajati određeni postotak sredstava za funkcioniranje vatrogasnih zajednica na svom području. Budući su na temelju izmjena zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave prihodi od poreza na dohodak u 2018. a pogotovo u  2019. godini znatno porasli, tako se povećao i udio sredstava namjenjen vatrogastvu.

U 2020. godini prihodi poslovanja su se nešto smanjili, te su i sredstva prema Vatrogasnoj zajednici VSŽ neznatno smanjena, a sve u skladu sa Zakonom. (L.K.)