Danas, 4. svibnja je Dan svetog Florijana i obilježava se dan vatrogastva. Splitsko-dalmatinska županija imala je u 2020. godini najveći udjel izdvojenih sredstava za vatrogastvo, a vodeća je bila i po trendu rasta izdvojenih sredstava u  odnosu na 2019. i 2017. godinu. U postocima je najveći porast sredstava za vatrogasce u odnosu na 2017. i 2019. imala Vukovarsko-srijemska županija, dok je Krapinsko-zagorska u 2020. imala najveća izdvajanja za vatrogastvo po stanovniku. Pokazala je to naša analiza napravljena iz posljednje dostupnih konsolidiranih proračuna županija. 

Prema Zakonu o vatrogastvu županije imaju utvrđen godišnji iznos izdvajanja za vatrogastvo, no sve još dodatno ulažu u nove aparate, opremu, vozila i sl., a neke i u nove objekte. Izdvaja se tako od novih objekata Centar za  naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu u Splitsko-dalmatinskoj županiji te Centar za obuku interventnih službi u Primorsko-goranskoj županiji.

Sve izdvajaju do 1 posto svog proračuna. Odnosno, osim prve dvije županije, svima su ta izdvajanja do pola posto konsolidiranog proračuna. Deset županija je povećalo sredstva za vatrogastvo u 2020. godini u odnosu na 2019., a njih 19 u odnosu na 2017. godinu.

Prema zakonu, koordinacije vatrogasnih zajednica su Koordinacija Središnje Hrvatske, Koordinacija Istočne Hrvatske, Koordinacija Sjeverozapadne Hrvatske, Koordinacija Dalmacije i Koordinacija Istra, Lika i Primorje, a u koje su onda svrstane pojedine županije.

Od 2020. godine na snazi je novi Zakon o vatrogastvu kojim je propisan postotak davanja iz proračuna. Vatrogasne zajednice županija, prema zakonu, imaju zadatak poticati aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti, koordinirati aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite, pripremati i provoditi zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za RH, ustrojiti vatrogasni operativni centar, sudjelovati u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova, organizirati i provoditi vatrogasna natjecanja itd.

Svega toga vatrogasci se svjesno i pridržavaju. Pa iako je dugo godina kod nas razmišljanje o njihovoj ulozi bilo vezano na intervencije u gašenju požara u ljetnim mjesecima, korona, pa onda i potresi, pokazali su koliko je njihova uloga puno veća te da je njihova spremnost potrebna u svakom trenutku.

Najviše je iz proračuna za vatrogastvo u 2020. godini izdvojila Splitsko-dalmatinska županija, 0,60 posto, nešto manje, 0,56 posto izdvojila je Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska 0,32 posto, Vukovarsko-srijemska 0,30 i Primorsko-goranska 0,28 posto.

Po stanovniku je najviše izdvojila Krapinsko-zagorska županija, 22,38 kuna, slijedi Splitsko-dalmatinska sa 22,13 kuna, Zagrebačka sa 18 kuna, Vukovarsko-srijemska sa 15,71 kunom i Šibensko-kninska sa 14,44 kune.

Gleda li se trend, najveći rast izdvojenih proračunskih sredstava na godišnjoj razini imala je u 2020. godini Splitsko-dalmatinska županija, gotovo 5 milijuna više, slijedi Vukovarsko-srijemska s rastom od gotovo 1,7 milijuna kuna, Krapinsko-zagorska s rastom od gotovo 1,6 milijuna, Zagrebačka 1,1 milijun više i Primorsko-goranska milijun kuna više. U relativnom iznosu, najveći rast je imala Vukovarsko-srijemska županija, od 146 posto, Krapinsko-zagorska 112 posto, Splitsko-dalmatinska 97,5 posto, Varaždinska 55 posto i Primorsko-goranska 41 posto.

U odnosu na 2017. godinu također je najveći porast sredstva za vatrogasce imala Splitsko-dalmatinska županija, za blizu 5,8 milijuna kuna, Vukovarsko-srijemska za 2,2 milijuna kuna, Krapinsko-zagorska za 1,8 milijuna, Zagrebačka za nešto više od 1,5 milijuna i Primorsko-goranska za 1,4 milijuna kuna. U postocima, u odnosu na 2017. porast je bio najveći u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 350 posto, u Bjelovarsko-bilogorskoj za 164 posto, Krapinsko-zagorskoj za 163 posto, Virovitičko-podravskoj za 148 posto i Splitsko-dalmatinskoj za 135 posto.

Splitsko-dalmatinska županija je s izdvojenih 0,60 posto u proračunu za vatrogastvo u 2020. godine bila vodeća, isto kao i po trendu rasta izdvajanja u odnosu na 2019. i 2017. godinu, za gotovo pet milijuna kuna, odnosno 5,7 milijuna. Među vodećima je i po izdvojenim sredstvima po stanovniku, 22,13 kuna i postotnom rastu sredstava u odnosu na 2017, za 135,09 posto i u odnosu na 2019, za 97,5 posto. 

Kako su nam odgovorili u Županiji, i ove godine je za financiranje Vatrogasne zajednice SDŽ temeljem Zakona o vatrogastvu planirano  3.340.000 kuna, nadalje, za financiranje projekta FIRESPILL u okviru kojeg se gradi Nastavno regionalno središte za naprednu obuku operativnih snaga vatrogastva i civilne zaštite u Vučevici  62,7 milijuna kuna te za troškove projektiranja, rekonstrukcije i izgradnje vatrogasnih domova te nabavu vatrogasne opreme planirano je 600.000 kuna.

Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje u projektu FIRESPILL, gdje će većina novca biti utrošena za izgradnju Nastavnog regionalnog središta za osposobljavanje operativnih snaga, odnosno Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu. Sjedište Centra bit će u Vučevici, odakle će se koordinirati, ali i educirati i osposobljavati osoblje u području zaštite od prirodnih i drugih nesreća, a predviđena je izgradnja i opremanje simulacijskih objekata, organiziranje vježbi, seminari za naprednu obuku (prekogranična razmjena znanja), pokazne vježbe spašavanja civila itd.

Kroz 436 tisuća vrijedan projekt Holistic sredstva su namijenjena održavanju već postavljene infrastrukture u vidu kamera za ranu detekciju požara na prostoru Županije, te održavanje ostale nabavljene protupožarne opreme.

Sa 22,38 kuna po stanovniku vodeća po izdvajanju za vatrogastvo bila je u 2020. godini Krapinsko-zagorska županija. Među vodećima je i po udjelu izdvojenih sredstava u proračunu od 0,32 posto, kao i trendu rasta sredstava, u odnosu na 2019. za gotovo 1,6 milijuna kuna, odnosno 112 posto, a u odnosu na 2017. za 1,8 milijuna kuna, odnosno 163 posto. 

U razdoblju od 2017. do 2021. godine izdvojeno je za vatrogasce gotovo 6 milijuna kuna, kažu u Županiji. Od 2020. godine Sukladno zakonu o vatrogastvu potreban iznos izdvajanja je 1,1 milijun kuna, a dodatno je te godine 258,7 tisuća kuna uloženo u intervencijska odijela, odnosno ukupno 1,36 milijuna kuna. Nešto veći iznos osiguran je lani, uz obveznih milijun kuna dodatnih 360 tisuća osigurano je za aparate i opremu. Sukladno zakonu o vatrogastvu ove je godine u startu osigurano 1,15 milijuna kuna.

‘Slobodno možemo reći da je vatrogastvo zapravo način života te da je on široko prihvaćen na području Krapinsko – zagorske županije, gdje postoji duga i bogata tradicija vatrogastva. To je poticaj da kontinuirano pružamo podršku daljnjem razvoju vatrogastva na području naše županije. Da bi sustav funkcionirao –  vatrogasci moraju biti vrhunski opremljeni. Cilj nam je da naši vatrogasci postanu opremljeni na razini vatrogastva u EU, jer oni su ti koji su kao dio operativnih snaga Civilne zaštite prvi na terenu.’ – kaže župan Željko Kolar.

Primorsko-goranska županija je izdvojila 0,28 posto iz proračuna za vatrogastvo u 2020. godini, što ju je svrstalo u vodećih pet županija. Također, među vodećima je i po rastu izdvojenih sredstava, milijun više u odnosu na 2019., odnosno 41 posto i 1,4 milijuna više u odnosu na 2017. godinu. 

Prema projekcijama ove je godine plan izdvojiti 2,75 milijuna kuna, lani je to bio iznos od 2,68 milijuna, a preklani 3,58 milijuna kuna. To uključuje redovan rad, financiranje uređenja Centra za obuku interventnih službi u Šapjanama kao i  požarnu sezonu.

U 2020. godini VZ PGŽ samo  za kapitalne donacije (Centar Šapjane) PGŽ je  uplatio ukupno gotovo 1,5 milijuna kuna.  Centar za obuku interventnih službi u Šapjanama (prostor bivše vojarne) jedinstven je u RH, ukupna vrijednost se procjenjuje na oko 10 milijuna eura. Dosadašnja ulaganja (do 2022.) iznose oko 7 milijuna. Ulagači su PGŽ, VZ PGŽ, Područna vatrogasna zajednica Liburnija, Općina Matulji, Komunalac, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvo obrane. Županija je do 2022. godine u Centar uložila ukupno 4,7 milijuna kuna (građevinski zahvati usmjerenih prije svega na sprječavanju daljnje devastacije zatečenih objekata i prostora, izrada neophodne građevinske dokumentacije, nabavka opreme, energetska obnova Upravne zgrade, nabavka Poligona za orijentaciju/Labirinta i dr.)

Varaždinska županija je u odnosu na 2019. godinu povećala sredstva za vatrogastvo za 55 posto. 

Vatrogasci su jedna od najbitnijih sastavnica sustava civilne zaštite te zaštite i spašavanja, koji je danas posebno važan jer izazova i sigurnosnih prijetnji, nažalost, ne nedostaje, od požara i poplava preko klimatskih promjena i pandemije koronavirusa do pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine. Kao regionalna jedinica lokalne samouprave oslanjamo se na sve sastavnice sustava, pa tako i na vatrogastvo te poduzimamo sve da ih što kvalitetnije opremimo i osposobimo.

Varaždinska županija za redovitu djelatnost Vatrogasne zajednice Varaždinske županije izdvaja zakonski propisana sredstava iz izvornog proračuna. Županija je, sukladno svojim financijskim mogućnostima, krenula u realizaciju sufinanciranja liječničkih pregleda za operativne vatrogasce, kao i u nabavu dijela vatrogasne opreme, kao što su vatrogasne sirene, agregati za struju, sustav za DDDD vozila i prostora, pumpe za vodu i drugo.

Također, određeni dio sredstava izdvojen je za pomoć vatrogastvu tijekom epidemije Covida-19 za troškove goriva, ljudstva i osobne zaštitne opreme.

Danas su, svečanim prijemom u Gradskoj vijećnici te izložbom vatrogasnih vozila i opreme na Kapucinskom trgu u Varaždinu, varaždinski  vatrogasci obilježili svoj dan.

Priredivši prijem  gradonačelnik grada Varaždina dr.sc. Neven Bosilj i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak naznačili su njihovu veliku ulogu te značaj u društvu.

– Na području svih gradova i općina u županiji ukupno djeluje 120 DVD-ova, 116 teritorijalnih i četiri u gospodarstvu, jedna profesionalna javna vatrogasna postrojba, a to je JVP Varaždin i profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu – PVP Varteks Varaždin. Kad sve to zbrojimo, na području Varaždinske županije imamo 9900 vatrogasaca, od čega je 1890 operativnih, 947 pričuvnih, 2101 izvršni, 386 veterana te više od 2500 pripadnika pomlatka i mladeži. To je snaga vatrogastva na našem području – rekao je župan te dodao kako je vatrogastvo stil života i poziv, a uz vatrogasce se svakako vežu sigurnost, humanost, hrabrost i požrtvovnost.

Inače, na području Varaždinske županije Županijska vatrogasna zajednica je organizirana u šest gradskih i 17 općinskih vatrogasnih zajednica te pet dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Za gotovo 148 posto povećala je sredstva u odnosu na 2017. godinu Virovitičko-podravska županija.

Kroz javni natječaj za financiranje programa i projekata dobrovoljnih vatrogasnih društava financirat će se aktivnosti usmjerene na unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva, učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje, kontinuirano pomlađivanje, osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva, aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture, promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva i razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti, da se prijave na financijsku podršku projektima usmjerenim na postizanje spomenutih ciljeva.  Prihvatljive aktivnosti unutar projekta su: obilježavanje važnih obljetnica, podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja županije (odobravanje financijskih sredstava za kupnju opreme), smotre, akcije čišćenja okoliša, humanitarne priredbe, tiskanje knjige, sudjelovanje na manifestacijama i sl.

Inače, prošle godine, u Virovitici, kod Javno vatrogasne postrojbe, predstavljana su nova vatrogasna vozila koja su na područje VP županije stigla unazad godinu dana, a njima treba pridodati i nova četiri kombi vozila koja su došla godinu ranije, ukupna vrijednost novih vozila i opreme u tom razdoblju je gotovo 12 milijuna kuna. Nikad u vatrogastvo na području Virovitičko-podravske županije nije stiglo novih vozila i opreme kao u zadnje dvije godine…

Naime, dio vozila dobiven je kroz projekt „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“, a dio kroz Program opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica.

U Virovitičko-podravsku županiju, kroz projekt „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“, došlo je po jedno dugo navalno, kratko navalno, šumsko vozilo i autocisterna ukupne vrijednosti 9.648.337,50 kuna. Vozila su stacionirana u Virovitici, Slatini, Orahovici i Pitomači, a za dvije godine, prijeći će u vlasništvo navedenih postrojbi. Osim toga, nakon izmjena Zakona u vrijeme ministra Tolušića, kroz projekt Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske vatrogasne zajednice te Programa opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica, u našu županiju u zadnjih 365 dana, stigla su 5 kombi vozila i jedno zapovjedno Pick-up vozilo ukupne vrijednosti 1.188.593,04 kn, a godinu ranije stigla su još četiri kombi vozila.

Župan Igor Andrović naglasio je važnost novih vozila koja su stigla kroz dva projekta i tako se upisala u povijest područja Županije.

Vozila će omogućiti veću sigurnost vas vatrogasaca na raznim terenima, od požara, poplava, najtežih prometnih nesreća. Dokazali ste da ste uvijek spremni pomoći i dati svoje zdravlje, svoj život kako biste pomogli drugima, kojima je u tom trenu pomoć najpotrebnija. Volio bih da ova nova vozila budu više na vježbama, a ne na stvarnim intervencijama – rekao je župan Igor Andrović te svima poželio puno uspjeha u radu.  (L.K.)