U narednih nekoliko tjedana predstavit ćemo 32 projekta koji su ušli u finale našeg izbora za Najbolji EU projekt kojega, drugu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Jutarnjim listom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte.

 

Provodeći projektne aktivnosti unutar projekta Claustra+ radilo se je na stvaranju novog turističkog proizvoda, kulturno-turističke rute Claustra koja spaja arheološke lokalitete u Hrvatskoj i  Sloveniji. Turistima je otkriven rimski kompleks koji se proteže od Rijeke, preko Klane i Prezida u Hrvatskoj, kroz Sloveniju i Austriju do Italije

Primorsko-goranska županija prijavila je u izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos prekograničnoj suradnji EU projekt Claustra+ – Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum.

Projekt se je provodio na pograničnom području koje obuhvaća Kvarner i Gorski kotar te Sloveniju od 1.8.2017. godine do 31.1.2020. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 13.350.000 kuna, proračun Primorsko-goranske županije iznosio je oko 2.000.000 kuna, od čega se 1.700.000 kuna odnosi na bespovratna sredstva Europske unije, dok su vlastita sredstva iznosila oko 300.000 kuna.

Cilj projekta bila je prezentacija kulturne baštine i prirode koja ju okružuje kroz aktivni turizam te uspostava suradnje dvije zemlje u izgradnji zajedničkog turističkog proizvoda.

Projekt „Claustra +“ nastavak je projekta „Claustra – Kameni branici Rimskoga Carstva”, uspješno realiziranog u sklopu Programa europske teritorijalne suradnje OP Slovenija-Hrvatska 2007. – 2013. Claustra Alpium Iuliarum predstavlja najveći građevinski i vojno-obrambeni sustav kasnorimskih zidina, utvrda, cesta i postaja uz ceste te opskrbnih postaja u zaleđu koji se proteže od Rijeke (Principij) preko Klane i Prezida u Hrvatskoj kroz Sloveniju i Austriju do Italije, a izgrađen je u 4. stoljeću zbog obrane Rimskog carstva od upada barbara.


Provodeći projektne aktivnosti, povezani su hrvatski i slovenski stručnjaci iz područja kulture, prirodnih znanosti i turizma, koji su zajedničkom suradnjom radili na stvaranju novog turističkog proizvoda, kulturno-turističke rute Claustra koja spaja arheološke lokalitete u Hrvatskoj (Principij u Rijeci, Solin iznad Kostrene, Jelenje, Studena, Pasjak i Prezid-Babno Polje) te u  Sloveniji (Benete – Taboršč – Novi pot, Selo pri Robu, Gradišće pri Robu, Rakitna, Pokojišće, Ajdovski zid, Brst pri Martinj Hribu, Lanišće, Hrušica, Ajdovščina i Zarakovec). U okviru projekta provedena su arheološka istraživanja te konzervatorsko-restauratorski zahvati čiji će rezultat bitno utjecati na kulturnu ponudu, a kako bi se bolje promovirala povijesna i prirodna baština postavljeni su smjerokazi na prometnice i informativne table uz same lokacije Claustre, izrađeni brojni promotivni materijali te mobilna aplikacija Claustra. Osim toga, u široj javnosti, putem različitih manifestacija, radionica i drugih sadržaja, popularizirana je arheološka baština te ukazano na prirodno bogatstvo koje je okružuje. Vrlo važan dio projekta činilo je lokalno stanovništvo te poduzetnici, ugostitelji, mali proizvođači, turistički vodiči i ostali dionici, koji su u okviru projektnih aktivnosti sudjelovali u stvaranju i obogaćivanju turističke ponude.

Oblikovano je nadalje 20 turističkih itinerara,  pripremljena je projektna dokumentacija za budući posjetiteljski centar Claustra (stara škola u mjestu Studena u zaleđu Opatije),  izvršena su terenska istraživanja te je izrađena studija modela vegetacije u antičko doba, u Botaničkom vrtu Prirodoslovnog muzeja Rijeka postavljena je i otvorena didaktička info-točka Rimski vrt s biljkama koje su Rimljani koristili i koje su nekada rasle na području zida Claustra te je osnovan Konzorcij Claustra koji radi na daljnjem razvijanju turističkog proizvoda Claustra.

Budući da se ostaci nekadašnjeg rimskog zida nalaze na predjelima koji dosad uglavnom nisu jače turistički valorizirani, razrađen je interpretacijski plan te provedene intenzivne promotivne aktivnosti, što će uvelike utjecati na razvoj turizma i produljenje turističke sezone na tim područjima pa onda i na  povećanu gospodarsku aktivnost lokalnih dionika.

Nositelj projekta bio je Javni zavod Republike Slovenije za očuvanje kulturne baštine , a partneri na projektu Primorsko-goranska županija,  Zavod Ivana Cankara za kulturu, sport i turizam Vrhnika,  Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka,  Prirodoslovni muzej Rijeka,  Narodni muzej Slovenije,  Turistička zajednica Kvarnera,  Zavod Republike Slovenije za očuvanje prirode te  Hrvatski restauratorski zavod. (L.K.)