Danas na dijelu Ličko-senjske županije koji je bio obuhvaćen programom razminiranja poljoprivrednog zemljišta djeluje oko 3.400 OPG-a

U finale našeg velikog izbora za najbolji županijski projekt, u kategoriji Doprinos lokalnoj zajednici, Ličko-senjska županija ušla je s projektom razminiranja poljoprivrednog zemljišta vrijednim 223 milijuna kuna, od čega se na III. Fazu projekta odnosi 87,5 milijuna kuna.. Projekt se naime provodio u tri faze, kroz tri godine, od 2016. do 2018. godine, a financiran je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji se financira  iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima», Operacija «Razminiranje poljoprivrednog zemljišta» i sredstava Hrvatskog centra za razminiranje (2018. godine).

Ličko-senjska županija u svibnju 2015. godine kandidirala je na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za dodjelu potpore iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta na području Županije.  U lipnju 2015. primljena je  Odluka o prihvatljivosti zahtjeva za potporu od strane Agencije nakon čega je proveden otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave Usluga pretraživanja i razminiranja minski zagađenih poljoprivrednih površina prema idejnim projektima Hrvatskog centra za razminiranje.

Tijekom 2016. i 2017. godine razminirano je oko 18,1 km2 poljoprivrednog zemljišta na području Ličko-senjske županije, a ukupna vrijednost izvršenih radova iznosila je 130 milijuna kuna. Radovi su nastavljeni i tijekom 2018. godine na površini od 8,4 km2, a vrijednost radova bila je 87,5 milijuna kuna. Projekt je završen u 2019., a realizacijom ovog projekta razminirano je ukupno 26.511.141 m2 poljoprivrednih površina, odnosno 99% poljoprivrednih površina zagađenim minama na području Ličko-senjske županije.

Kroz  EPFRR-a u 2016. godini u Ličko – senjskoj županiji dodijeljena je potpora u iznosu od 46.051.547,00 kuna za razminiranje minski zagađenog poljoprivrednog zemljišta na područjima Općine Perušić i Donji Lapac, te gradova  Otočca i Perušića, ukupne površine 6,8 četvornih kilometara.

Župan Ličko-senjske županije Darko Milinović

Sredstva u ukupnom iznosu od 88.214.482,29 kuna tijekom 2017. godine bila su usmjerena  za razminiranje poljoprivrednih površina veličine 11.253.465 četvornih metara unutar Županije u naselju Agabe i Čanak, na području Tromeđe i Bliznice, u naselju Donji Vaganac, na području Obljajac te u naseljima Novoselija i Veljun, Barlete i Bilaj, te poljoprivrednih površina između naselja Lički Ribnik i Ornice.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova u III fazi bila je 87.436.237,93 milijuna kuna čime je razminirano 11,3 km2 poljoprivrednog zemljišta. Od toga 78.813.752,27 doznačio je APPRRR, a 8.689.248,16 doznačio je HCR. Ukupna vrijednost projekta je u konačnici bila u III fazi 87.503.000,43 kuna.

Unutar županije nalazi se još uvijek 135 km2 minski sumnjivog prostora što je 30% ukupnog minski sumnjivog prostora na području RH. Najveći dio minski sumnjivog prostora u Županiji ili 90% činile su šume i šumske površine, dok je na poljoprivredne površine otpadalo oko 10%. Završetkom projekta ostalo je nerazminirano svega oko 1% površine nekad miniranih poljoprivrednih površina.

Konačna realizacija ovog projekta  dovela je  do poboljšanja općih uvjeta za život ljudi i njihove sigurnosti, te gospodarskih i socijalnih prilika na ratom pogođenim područjima uz otvaranje novih mogućnosti razvoja ruralnih područja i mogućnosti razvoja infrastrukture. S obzirom na to da su te površine netaknute dulje od 25 godina, stvorena je mogućnost primjene ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Kako je župan Darko Milinović naglasio prilikom potpisivanja  III. faze projekta u 2018. godine ukupno se kroz tri faze utrošilo u projekt 223 milijuna kuna te da je projekt važan za sigurnost građana, za ekspolataciju šuma, razvoj poljoprivrede  i ruralni turizam.

‘Očekujemo da će se dovršetkom Projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta uz korištenje mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske od strane naših poljoprivrednih gospodarstava dodatno potaknuti razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Županije – kaže župan Milinović.

Danas na dijelu Ličko-senjske županije koji je bio obuhvaćen programom razminiranja poljoprivrednog zemljišta djeluje oko 70% obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava registriranih na području Županije ili oko 3.400 OPG-a. Evidentno je da na području ove županije postoje veliki prirodni resursi kao osnova na kojoj se može dalje razvijati prvenstveno stočarstvo i ratarstvo u funkciji stočarstva, a brojke o rastućem broju grla na području županije dokazuju da razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Županije upravo ide u tom smjeru. Tako je danas Ličko-senjska županija sa cca 72.500 registriranih grla ovaca  druga najveća županija po broju ovaca u RH (najviše ovaca uzgaja se u zadarskoj županiji – 95.700). Isto tako u posljednje četiri godine evidentiran je značajan porast broja grla goveda od čak 62%, što je dokaz da se razvoj poljoprivredne proizvodnje na području županije bazira upravo na razvoju stočarstva.

U postupku javne nabave poslove pretraživanja i razminiranja na području Ličko-senjske županije je dobila tvrtka Istraživač d.o.o. iz Nuštra, koja je krajem veljače 2016. godine uvedena u posao pretraživanja i razminiranja na lokaciji Lički Ribnik, Ornice, Novo Selo Bilajsko i Divoselo. Na radilištu je bilo angažirano ukupno 13 partnerskih tvrtki sa 150 pirotehničara, 10 strojeva i 5 pari pasa. Posao se je obavljaju cijelog vremena trajanja projekta svih sedam dana u tjednu. U II. fazi projekta sudjelovali su predstavnici pet hrvatskih tvrtki tj. njihovi pirotehničari i strojevi. A u III. fazi, tijekom 2018. godine, bilo je sklopljeno ukupno 13 ugovora o razminiranju sa 13 različitih nositelja ugovora, od kojih je svaki imao velik broj kooperanata.. (župan.hr/Lidija Kiseljak)

Što je sve razminirano

U 2018. godini razminirana je poljoprivredna površina u naselju Dabar 3. dio, površine 1.077.427 m2 i vrijednosti 11.259.112,15 kuna, pa poljoprivredne površine u naselju Dabar 1. dio, površine 1.071.826m2  uz vrijednost ugovora 11.213.979,53 kuna i naselju Dabar 2. dio površine 841.185 m2  čiji je ugovor bio vrijedan 8.727.294,38 kuna.  Nadalje, poljoprivredne površine u naselju Alivojvodići, površine 861.347 m2  uz vrijednost ugovora od 9.474.817,00 kuna, zatim, poljoprivredne površine u naselju Donji Vaganac, površine 765.787 m2 i vrijednost ugovora 7.543.001,95 kuna, pa poljoprivredne površine na području Grada Gospića 3. dio, površine 731.077 m2  uz vrijednost ugovora 7.584.923,88 kuna, poljoprivredne površine u naseljima Glibodol, Dabar i Glavace, površine 717.306 m2  ugovora vrijednog 7.047.531,45 kuna, poljoprivredne površine u naselju Drage, površine 541.875 m2 i vrijednosti ugovora 5.621.953,13 kuna, poljoprivredne površine na području Grada Gospića 1. dio, površine 528.041 m2 uz vrijednost ugovora od 432.221,79 kuna, pa poljoprivredne površine u naselju Podum, površine 366.919 mi vrijednost ugovora 3.604.979,18 kuna, poljoprivredne površine na području Grada Gospića 2. dio, površine 324.515 m2    i vrijednost ugovora od 3.338.448,06 kuna, poljoprivredne površine na području Vrhovine, površine 322.249 m2  i vrijednost ugovora od 3.568.907,68 kuna te poljoprivredne površine u naselju Čanak površine 289.252 mi vrijednost radova u visini od 3.019.067,75 kuna.