Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, treću godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 37 projekata. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada najboljim EU projektima bit će organizirana 25. listopada 2022. u Zagrebu.

Projekt je  lociran  na prekograničnom području Hrvatskog zagorja i slovenskog Posavja te Obsotelja i Kozjanskog, a fokusirao se je na očuvanje, valorizaciju i interpretaciju prirodne i kulturne ponude kroz ponudu aktivnog turizma – biciklizam i jahanje.

RIDE&BIKE II naziv je projekta koji je Zagorska razvojna agencija predložila u izbor za najbolji EU projekt ispred Krapinsko-zagorske županije, a unutar kategorije Doprinos prekograničnoj suradnji.

Ukupna vrijednost projekta bila je 6.566.044 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 5.581.137 kuna, a vlastita sredstva 984.906 kuna.

Jasenka Haleuš

Projekt se je provodio od rujna 2018. godine do veljače 2021. godine.  Nositelj i partneri na projektu bili su Zagorska razvojna agencija, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica Savsko-sutlanska dolina i brigi, Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Sotla, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Prekogranično područje Hrvatskog zagorja i slovenskog Posavja te Obsotelja i Kozjanskog dijele zajednički povijesni razvoj koji se posebice očituje u očuvanoj kulturnoj baštini. S druge strane, ovo je područje, zbog svog ruralnog značaja, umjerene naseljenosti i nepostojanja velikih zagađivača, posebice značajan prirodni lokalitet s brojnom zaštićenom prirodnom baštinom (više od 39 % programskog područja registrirano je kao ekološka mreža NATURA 2000 od čega se značajan dio nalazi u pograničnom području). Upravo stoga, daljnje očuvanje, razumijevanje, razvijanje i interpretacije prirodne i kulturne baštine područja nužan je društveno kohezivan element daljnjeg razvoja, posebice turističkog. Projekt predstavlja nadogradnju temeljenu na iskustvima i rezultatima projekata Putevima baštine, Označitev ob Sotli, Wellness 3+ i RIDE&BIKE. Ovi su projekti bili usmjereni na unapređenje turističke ponude prekogranične destinacije, a projekt RIDE&BIKE II nadograđuje ostvarene rezultate ovih projekata, imajući u vidu i dodatno se fokusirajući na očuvanje, valorizaciju i interpretaciju prirodne i kulturne ponude kroz ponudu aktivnog turizma (biciklizam, jahanje). Kroz projekt su razvijena dva prekogranična RIDE&BIKE proizvoda koji povezuju ruralnu baštinu (priroda:  područja ekološke mreže NATURA 2000 i drugi oblici zaštite prirode; kultura: jezgre mjesta, dvorci, muzeji) i aktivne načine dolaska u destinaciju (bicikliranje, jahanje).

Marko Mihin

Oblikovanje novih turističkih programa temeljenih na pametnoj integraciji prirodne i kulturne baštine i ponude aktivnog turizma kao doživljaja dodatne vrijednosti predstavljaju primjer dobre prakse očuvanja i valorizacije baštine te će kao provjerena metoda u okviru projekta predstavljati model koji će moći primjenjivati i druge regije i države za razvoj i promociju vlastite ponude aktivnog turizma temeljene na prirodnoj i kulturnoj baštini.

Marko Mihin

Kroz projekt je povećan broj posjetitelja u prekograničnoj turističkoj RIDE&BIKE destinaciji. Organizirane su prekogranične ponude kroz definirana dva turistička prekogranična proizvoda temeljena na pametnoj integraciji zaštićene prirodne (NATURA 2000, drugi oblici zaštite prirode) i kulturne (dvorci i kurije, muzeji, stare jezgre mjesta – registrirana baština) baštine, zatim, razvijeni „RIDE&BIKE“ standardi sa 10 standardiziranih objekata turističkih usluga (ugostiteljstvo, smještaj…) te je razvijena svijest ključnih dionika o važnosti i mogućnostima turističke valorizacije prirodne i kulturne baštine te njihove pametne integracije s ponudom aktivnog turizma.  Za potrebe jačeg doživljaja aktivnih turista, uređeni su inovativni interpretacijski punktovi usko povezani s kulturnom i prirodnom baštinom. Tako su uređeni punktovi za odmor biciklista i jahača (bike i/ili ride odmorišta) na kojima posjetitelji osim odmora (postavljene klupe, stolovi, koševi za smeće), mogu ponuditi i dodatan sadržaj (kiss&hug spots – najljepša mjesta za zagrljaj/poljubac – postavljeni okviri za slikanje koji u pozadini uokviruju registriranu prirodnu i/ili kulturnu baštinu, edukacijski kvizovi/igre na rotacijskim tablama, informacije posjetiteljima o lokalitetu ili turističkoj ponudi kraja, itd.) i sl. Uređeno je ukupno 20 takvih punktova koji direktno promoviraju prirodnu (Sutla, Strahinjčica, Zelenjak) i kulturnu baštinu (stare jezgre mjesta, dvorci, muzeji).  Ovaj projekt pridonosi brendiranju i pozicioniranju KZŽ, kao turističke destinacije, na domaćem i međunarodnom tržištu. (L.K.)