Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora za Najbolji EU projekt kojega, drugu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Jutarnjim listom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte.

 

U prvoj godini otvaranja inkubatora ostvareno je 92 postotna popunjenosti inkubacijskih prostora unatoč krizi izazvanoj pandemijom bolesti Covid-19. Ostvaren je i rast broja zaposlenih poduzetnika početnika za 300 posto

U izbor za najbolji EU projekt u kategoriji Doprinos poduzetništvu, Krapinsko-zagorska županija predložila je i ušla u finale s projektom Poslovno tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije.

Vrijednost projekta bila je 31.272.672,36 kune, od čega bespovratnih 19.986.095,43 kune dok su vlastita sredstva bila 11.286.576,93 kune, što uključuje i dodatna sredstva osigurana kroz program Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 1.474.984, 40 kn. Projekt se je provodio od 1.9.2017. godine do 1.10.2020. godine.

Inkubator u Krapini izgrađen je u cilju razvoja gospodarstva i poduzetništva Županije te jačanja konkurentnosti i razvoja tehnološki usmjerenih i na znanju temeljenih malih i srednjih poduzetnika te podizanju razine poduzetničkog znanja kao i povezanosti s obrazovanjem.

Usprkos izazovnim vremenima u kojom se provodio, taj je cilj i ostvaren. Sve aktivnosti projekta završene su u vremenu i zadanoj kvaliteti te su ostvareni i svi zadani parametri provedbe projekta. Izgrađen je objekt ukupne površine 2100 m2, s preko 1.200 m2 inkubacijskih prostora (8 poslovnih prostora namijenjenih za uredske prostore te 5  namijenjenih za proizvodne djelatnosti) u Županiji koja dosad takav koncept prostor nije imala. Na raspolaganju poduzetnicima je i Inovativni labaratorij opremljen informatičkom opremom/ programima za modeliranje kroz koncept coworking prostora, opremljenom dvoranom, suvremenim zajedničkim prostorima, parkiralištem, zajedničkom tehničkom opremom. A ujedno na raspolaganju je i uspostavljen Centar za robotiku i nove tehnologije, kao podrška razvoju inovativnih ideja i proizvoda, centar za cjeloživotno obrazovanje, podizanja kompetencija učitelja i praktični poligon za učenike. Ideja o osnivanju Centra za robotiku i nove tehnologije u duhu je reforme strukovnog obrazovanja, kako bi se učenici pripremali za rad, iz područja strojarstva i CNC strojarstva.
U prvoj godini otvaranja inkubatora ostvareno je 92% popunjenosti inkubacijskih prostora usprkos krizi izazvanoj pandemijom bolesti Covid-19. Ostvaren je i 300 postotni rast broja zaposlenih poduzetnika početnika koji su počeli poslovati u inkubatoru (od 8 na 24 zaposlena). 70 je poduzetnika početnika i timova koji su koristili edukacijske i inkubacijske programe. Ukupno je održano 15  događanja u svrhu povezivanja poduzetnika, matchmaking susrea, prijenosa znanja i iskustva, podizanje svijesti o važnosti društvenog poduzetništva.

Inkubator primarno pomaže malim poduzetnicima i obrtnicima u realizaciji njihovih poslovno-tehnoloških inicijativa u početnoj fazi rasta i razvoja, pruža im se potrebna stručna pomoć, odnosno mentorstvo i pristup raspoloživim izvorima financiranja te upotreba slobodnih proizvodnih i uredskih kapaciteta po subvencioniranim cijenama.
Uspostava inkubatora otvorila je put mnogim partnerstvima. Tako je operater inkubatora, poduzetnička potporna institucija, Poduzetnički centar Krapinsko- zagorske županije d.o.o. povezao sa partnerskim institucijama, uključio u rad mnogih udruženja-  postao član CROAI udruge, ušao u partnerstvo s BIRD incubatorom, proširio broj članova poslovnog kluba ureda World Business Angels Investment Foruma Croatia čije je sjedište u Poslovno tehnološkom inkubatoru, zaključio partnerstvo s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Štajerskim tehnološkim parkom iz Maribora te je pred zaključivanjem partnerstva s Univerzom v Mariboru. Ovakvo obogaćivanje gospodarskog eko-sustava omogućila je suvremena infrastruktura čiji resursi pospješuju partnerstva, zajednička događanja i zajedničke projekte.

Prema definiranim projektnim indikatorima, tri godine nakon uspostave  ostvariti će se popunjenost prostora 82,50% , imati 2 poduzetničke potporne te 16 novih i 11 već postojećih poduzeća koja će koristiti infrastrukturu, odnosno proizvode i usluge. Sve navedeno je uvelike ostvareno u prvoj godini poslovanja.

Kroz rast broja novoosnovanih tvrtki i zaposlenih, rast kompetentnosti i konkurentnosti poduzetnika kao i dinamično umrežavanje radi međusobnog povezivanja i osnaživanja omogućeno je jačanje ukupnog gospodarstva regije, pa onda i onoga na nacionalnoj razini, jer se stanovništvo motivira na ostanak u regiji, uz osiguravanje kvalitetne egzistencije. Otvaranjem i uspostavom Centra za robotiku i nove tehnologije ostvarena je pak direktna povezanost obrazovanja s poduzetništvom u regiji koje ima potrebu za takvim stručnim kadrom te se odmah po završenom obrazovanju mogu uključiti u tržište rada sa konkurentnim vještinama i stečenim znanjem. (L.K.)