Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, treću godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 37 projekata. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada najboljim EU projektima bit će organizirana 25. listopada 2022. u Zagrebu.

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad projekt je čijom provedbom je postignut značajan napredak u poboljšanju turističke atraktivnosti kroz uspostavu mnogobrojnih novih sadržaja za posjetitelje na području jezera Šoderica i Općine Legrad.

Projekt je predložen od strane PORA – Razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u izbor za najbolji EU projekt u kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici. Projekt se je provodio od veljače 2017. godine do svibnja 2021. godine.

Nositelj projekta bila je Općina Legrad, a partneri PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Vrijednost projekta bila je 4.839.671 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 3.553.838,75 kuna, dok su vlastita sredstva iznosila 627.148 kuna.

Na području jezera Šoderica i Općine Legrad zahvaljujući projektu posjetiteljima se nude mnogobrojne mogućnosti, kao što je obilazak područja novo uspostavljenom poučno-tematskom stazom i promatranje bogatstva biljnih i životinjskih vrsta kojima ovo područje obiluje na novoizgrađenim vidikovcima/promatračnicama, igra i kvalitetno provođenje vremena za djecu na novim dječjim igralištima, obilazak okolice električnim biciklima i hibridnim vozilom nabavljenim u okviru projekta, informiranje putem informacijsko-edukacijskih tabli postavljenih uz šetnicu ili uz pomoć turističkih vodiča i interpretatora educiranih kroz projekt. Najbolji pokazatelj uspješnosti projekta je povećanje broja posjetitelja na projektnom području za minimalno 10% i revitalizacija jezera Šoderica te sadržaja koji se nude posjetiteljima.

Uređena je šetnica uz samo jezero Šoderica u ukupnoj dužini od 1,5 km,  postavljena javna rasvjeta te klupe i koševe za smeće uz šetnicu,  nabavljeno 10 električnih bicikala i hibridno vozilo za prijevoz posjetitelja, izrađen Akcijski plan za upravljanje posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluaciju kako bi se uspostavio sustav upravljanja posjetiteljima i izbjeglo preopterećenje prirodne baštine na projektnom području, izrađena Studija valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice kojom su utvrđene ključne biljne i životinjske vrste koje obitavaju na tom području te su sukladno tome predložene smjernice za njihovu zaštitu i očuvanje,  zaposlena je jednu osobu na projektu,  tri su osobe educirane za turističkog vodiča i interpretatora, održano je 12 radionica za djecu osnovnoškolske i vrtićke dobi te nekoliko terenskih radionica za dionike.

Iz toga proizlazi i niz koristi koje su županija i cjelokupna država ostvarile projektom – od revitalizacije jezera Šoderica, povećane turističke atraktivnosti projektnog područja,  povećanje broja posjetitelja, uspostava mnogobrojnih turističkih sadržaja za posjetitelje, valorizacija prirodne baštine na održiv način,  promocija Koprivničko-križevačke županije i RH, utvrđivanja ključnih biljnih i životinjskih vrsta koje obitavaju na tom području uz predložene smjernice za njihovu zaštitu i očuvanje, omogućavanja prijevoza posjetitelja na atraktivne lokacije prirodnih vrijednosti koje su dislocirane na području Općine Legrad,  edukacija za djecu vrtićke i školske dobi koju su naučili prepoznati rijetke biljne i životinjske vrste koje obitavaju na projektnom području, a naročito se to odnosi na rijetke vrste ptica kao što su bregunice te crvenokljune i male čigre. (L.K.)