Iako predškolski odgoj nije u nadležnosti županija, one ipak sudjeluju i pomažu gradovima i općinama u gradnji, nabavi opreme ili poboljšanju rada vrtića

Iako predškolski odgoj nije u nadležnosti županija, one ipak djelomično sudjeluju u pomoći gradovima i općinama pri gradnji, nabavi opreme ili poboljšanju kvalitete rada vrtića, a dio njih – točnije pet županija u vrtiće je u 2019. uložilo milijunske iznose. Gledaju li se apsolutne brojke, prednjači Splitsko-dalmatinska županija sa 4,3 milijuna kuna, no ona ima i neusporedivo veći proračun u odnosu na ostale županije. Analiziramo li pak podatke o konsolidiranim proračunima županija i udio njihovog proračunskog izdvajanja za vrtiće, na prvom je mjestu Brodsko-posavska županija, a potom Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Krapinsko-zagorska i Međimurska županija. U odnosu na broj stanovnika prvih pet županija po izdvajanju za vrtiće je isti, samo prvo mjesto pripada Dubrovačko-neretvanskoj,  drugo Brodsko-posavskoj, treće Krapinsko-zagorskoj, a četvrto Splitsko-dalmatinskoj županiji i peto Međimurskoj. U apsolutnom iznosu najviše su proračunska sredstva za vrtiće u odnosu na 2018. godinu povećale Brodsko-posavska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Međimurska i Istarska županija.

Brodsko-posavska županija lani je za vrtiće iz proračuna izdvojila 0,39 posto, Dubrovačko-neretvanska 0,36 posto, Splitsko-dalmatinska 0,27 posto, Krapinsko-zagorska 0,20 i Međimurska županija 0,14 posto. U odnosu na broj stanovnika predvodi sa 25,17 kuna Dubrovačko-neretvanska županija, a slijede sa 22,32 kune Brodsko-posavska županija, sa 13,09 kuna Krapinsko-zagorska, Splitsko-dalmatinska sa 9,67 kune i sa 8,98 kuna Međimurska županija.

Kao što smo i spomenuli, izdvajanja za predškolski odgoj nisu u nadležnosti županija, pa je pretežito riječ o jednokratnim pomoćima – darivanjima objekata, održavanju vrtića, nabavi opreme, financijskoj pomoći u izgradnji, ali kod nekih poput Međimurske županije postoji i stalna pomoć, pa se već godinama izdvajaju sredstva za asistente u vrtićima.
Kako nam kažu u Brodsko-posavskoj županiji, njihova pomoć za predškolski odgoj najviše je usmjerena na darivanje školskih objekata za potrebe vrtića. Tako je primjerice lani otvoren područni ured DV Čarobni svijet, nakon što je Županija darovala Općini Rešetari prostore stare škole u Adžamovcima za potrebe predškolskog i obrazovnog odgoja. Objekt je adaptiran uz  financijsku pomoć  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Poručuju da iako vrtići nisu u njihovoj nadležnosti, ipak su spremni pomoći gdje je potrebno, jer i to je dio demografske politike Županije te je cilj  da djeca budu zbrinuta i sigurna u vrijeme dok su roditelji na poslu. Županija je primjerice pomogla i u izradi projektne dokumentacije za gradnju jednog vrtića.
A podaci o broju upisane djece u Županiji, kao i one obuhvaćene u program predškolskog odgoja su u porastu posljednjih godina. Prema nedavno objavljenoj analizi UNICEF-a od 2012. do 2018. godine obuhvaćenost mališana u vrtiću porasla je za 15,1 postotni bod, sa 16,2 posto na 31,3 posto, a broj upisane djece povećan je za 60 posto.
Puno se gradi i kroz program ruralnog razvoja, a prema podacima Ministarstva poljoprivrede riječ je o 12 projekata u BPŽ vrijednih 57,6 milijuna kuna.
Splitsko-dalmatinska županija je lani financirala održavanje pedagoškog standarda u JLS-ovima kroz aktivnosti unaprjeđenja standarda, uređenja objekata i nabave opreme…
‘Ukupno smo financirali oko 40 različitih programa predškolskih ustanova u ukupnom iznosu od oko milijun kuna’ – kažu u Županiji.
Prema istraživanju, broj obuhvaćene djece u vrtićima porastao je od 2012. do 2018. godine sa 64,7 posto na 72,5 posto. Kroz program ruralnog razvoja gradovi i općine u SDŽ ugovorili su 83,1 milijun kuna za gradnju vrtića.

Međimurska županija je dobru praksu osiguravanja osobnih asistenata za djecu s teškoćama u razvoju vrtićke dobi nastavila i u ovoj pedagoškoj godini i po tome je jedinstvena u zemlji. U županijskom proračunu predviđeno je 460.000 kuna za financiranje 50% iznosa plaće 35 asistenata koji pružaju pomoć i podršku 42 djece s teškoćama u predškolskim ustanovama, dok ostatak sufinanciraju jedinice lokalne samouprave.

Inicijativa ovog programa započela je 2015. godine kako bi se djeca s teškoćama u razvoju uredno uključila u redovne vrtiće s ciljem osobnog i socijalnog razvoja. Kako zakonski okviri Republike Hrvatske ne pretpostavljaju model integracije djece predškolskog uzrasta, Međimurska županija i Savez udruga za uključivanje djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije „Prvi korak“, uz podršku općina i gradova, prvi su implementirali ovakav oblik podrške.

Prema podacima UNICEF-a udjel obuhvaćene djece u vrtićki program porastao je od 2012. do 2018. godine sa 64,7 na 72,5 posto, a broj upisane djece povećan je za 12 posto u tom razdoblju.

„Svako ulaganje u dječje vrtiće i predškolske ustanove je benefit za lokalnu zajednicu i podizanje kvalitete života naše sredine.’ istaknuo je nedavno župan Matija Posavec, prilikom otvaranja DV Dječja mašta, prvog  u Međimurju koji je europska točka za darovite na području predškolskog odgoja.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. bilo je osigurano 60.000 kuna za dječje vrtiće na području Županije u cilju poboljšanja materijalnih uvjeta, podizanje kvalitete pedagoških standarda i nabavka didaktičkih sredstava i opreme.

Što se tiče trenda, naša je analiza temeljena na podacima konsolidiranih proračuna pokazala da je u apsolutnim brojevima najveći porast izdvojenih sredstava za predškolski odgoj imala Brodsko-posavska županija, 3,2 milijuna kuna, pa Splitsko-dalmatinska sa 3,1 milijun kuna više sredstava iz proračuna, Dubrovačko-neretvanska sa 3 milijuna kuna više, Međimurska sa 601 tisućom kuna više i Istarska sa 83,5 tisuća kuna više.

Istarska županija se je lani uključila u projekt izgradnje dječjeg vrtića Karojba sufinanciravši 50 % kredita, te je u tu svrhu 2019. godine isplaćeno 106.105,85 kuna. Iznos od 17.561,29 kuna isplaćeno je, pak, Općini Lanišće kao tekuća pomoć roditeljima za prijevoz djece u dječji vrtić Buzet.

U 2020. godini sufinanciraju kredit Općini Karojba sukladno Sporazumu za izgradnju vrtića Karojba u iznosu od 115.000,00 kuna, a u 2021. godini 110.000,00 kuna.

U Istarskoj županiji je inače i najveća pokrivenost mališana obuhvaćenih u predškolski odgoj. Još u 2012. to je bilo 74,9 posto, a u 2018. godini 78,6 posto. Broj upisane djece porastao je u tom razdoblju za pet posto. Inače, čak pet gradova u toj županiji su u vodećih deset po izdvajanju proračunskih sredstava za vrtiće.

U periodu od 2018. godine na nacionalnoj razini, prema jedinicama lokalne samouprave kao osnivačima dječjih vrtića, iz Europskog socijalnog fonda, Programa ruralnog razvoja te Državnog proračuna usmjereno je milijardu i pol kuna, u projekte izgradnje i obnove vrtića te poboljšanje materijalnih uvjeta i unaprjeđenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo je ukupno 447,9 milijuna kuna za kapitalna ulaganja u vrtićima kroz Europski socijalni fond i državni proračun. K tomu je osigurano i 13,5 milijuna kuna za održavanje postojećih ili razvoj novih predškolskih djelatnosti u 2020. godini za vrtiće na potpomognutim područjima.
Kako bi se dostupnost vrtića prilagodila potrebama roditelja, osigurano je 318,6 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda te zaposleno 830 djelatnika i pomoćnog osoblja za produženi boravak i dodatne programe za 6387 djece. (Lidija Kiseljak)