Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution projekt je prijavljen u izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos prekograničnoj suradnji, a predložen od strane Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, koja je bila i nositelj projekta.

Glavni  cilj bio je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost jadranske regije.

Projekt se je na području Zadarske županije provodio od početka 2019. godine do sredine prošle godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 2.900.570,30 eura,  a udio Agencije ZADRA NOVA iznosio je 591.308,90 eura, od čega su bespovratna EU sredstva bila 502.612,56 eura, a vlastita sredstava 88.696,34 eura.

Prekograničnom suradnjom hrvatskih i talijanskih partnera generirana su nova rješenja za prilagodbu na onečišćenje mora u relativno zatvorenim dijelovima mora (zaljevi/kanali/lagune) od čega su  koristi imale lokalne zajednice.

Razvijen je adekvatan i pravovremen sustav odgovora na rizike od onečišćenja mora i incidente u zatvorenim dijelovima mora, nabavljena je i testirana oprema za odgovor u različitim fazama te su obučeni timovi za hitne intervencije za učinkovit i pravovremen odgovor, a uz to podignuta je i razina svijesti o onečišćenju mora. Administrativna područja oko zatvorenih dijelova mora uključena u projekt te
njihovo stanovništvo imaju izravnu i neizravnu korist od razvijenih i poduzetih mjera za otkrivanje, ublažavanje, čišćenje i sanaciju morskih ekosustava onečišćenja mora. Štoviše, nakon završetka projekta,
svaka primjena modela sustava odgovora na iznenadna onečišćenja mora u drugim zatvorenim dijelovima mora u Jadranskoj regiji dodatno će povećati broj stanovnika koji će imati koristi od mjera upravljanja
rizikom od onečišćenja mora.


Na području Zadarske županije, točnije na dvije pilot lokacije – kanjon Zrmanje i luka u Salima, nabavljena je oprema za pravovremenu detekciju onečišćenja s ciljem smanjenja posljedica istog. Nabavljen je senzor za detekciju ulja na površini vode, beskontaktni mjerač vodostaja, beskontaktni mjerač površinske brzine vode, meteorološka stanica te videonadzor inteligentnog sustava za nadzor pomorskog prometa te klasifikaciju plovila za dvije navedene lokacije.
Također, u sklopu projekta nabavljena je i dodatna oprema za nadzor, među kojom je i dron kojim  se nadzire zadarski akvatorij u skladu s najnovijim tehnologijama. Oprema je na raspolaganju Operativnom centru Zadarske županije za provedbu plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji, a smještena je u Javnoj vatrogasnoj postrojbi koja ima 24 satno dežurstvo. Dio završne konferencije bila je i akcija čišćenja podmorja u uvali Maestral u Zadru.
Osim u Zadarskoj županiji, ovakva oprema postavljena je i u Splitsko-dalmatinskoj te Šibensko-kninskoj županiji. Nabavljenom opremom, ojačani su kapaciteti žurnih službi čime je povećana sigurnost stanovništva te povećan stupanj zaštite mora i priobalja u slučaju iznenadnih onečišćenja. Uz očuvan okoliš moguće je ostvariti održivi turistički razvoj te razvoj gospodarstva u cjelini.

Vodeći partner na projektu bila je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a ostali partneri  Future in Research Consortium – CFR (IT),  Adriatic Training and Research Centre for accidental marine pollution preparedness and response – ATRAC (Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC),  Splitsko-dalmatinska županija,  Šibensko-kninska županija,  ARPA – Regional Environmental Protection Agency of Friuli Venezia Giulia,  Delta Po Regional Park Veneto i  The Chamber of Commerce of Bari. (L.K.)