Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

Energetska obnova zgrade Doma zdravlja – Paviljon IV. u Slatini projekt je prijavljen u izbor za najbolji EU projekt u kategoriji  Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici od strane regionalnog koordinatora  Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA.

Energetskom obnovom zgrada Paviljona IV. umjesto dosadašnjeg energetskog razreda D ostvarila je visoki energetski razred B.

Projekt se je provodio od listopada 2018. godine do ožujka 2021. godine, nositelj projekta bila je Virovitičko – podravska županija, a vrijednost mu je bila 4.057.439,65 kuna, od čega bespovratnih 3.738.072,08 kuna i vlastitih 319.367,57 kuna.

Energetskom obnovom zgrade Doma zdravlja – Paviljon IV, izmjenom rasvjetnih tijela, vanjskog omotača i krovišta zgrade koji je propuštao te rekonstruiranih temelja s obzirom na to da se fizikalna terapija nalazi u
podrumskom dijelu, ostvarena je godišnja ušteda od 56 % toplinske energije i 26,16 % primarne energije, a emisija CO2 smanjena je za 39,81 %. Tako su se zakupcima  osigurale manje režije jer je ušteda u svim segmentima znatna. Također, ulaganjem u energetsku obnovu korisnicima zdravstvenih usluga, ali i njegovim djelatnicima osigurao se je kvalitetniji, sigurniji i ugodniji prostor.

Ukupna godišnja potrošnja energije potrebne za grijanje prijašnjeg stanja iznosi 310.509,62 kWh/a, a nakon energetske obnove ukupna godišnja potrošnja energije za grijanje iznosi 136.878,77kWh/a, što rezultira godišnjim uštedama u potrošnji toplinske energije od 173.509,62 kWh ili spomenutih 56%. Emisije CO2 za arhitektonsko funkcionalnu cjelinu za prijašnje stanje iznosilo je 130.806,19 kg/god dok za stanje nakon provedbe projekta iznosi 79.561,94 kg/god, dakle ušteda u emisiji CO2 iznose 38.222,0051.244,25 odnosno 39,18%. Uz navedene uštede, osigurala se je ušteda i u specifičnoj godišnjoj primarnoj energiji te se je ona od početnog stanja od 667.901,59 kWh/a  spustila na iznos od 493.150,33 kWh/a, što u konačnici rezultira smanjenje od 174.751,26 kWh/a odnosno 26,16%.

Osim ušteda,  korisnicima zdravstvenih usluga i djelatnicima, osigurao se je kvalitetan prostor u skladu s njegovom namjenom te sigurniji i ugodniji uvjeti rada što je dovelo i do povećanja učinkovitosti. Uređenjem Doma zdravlja, zgrada je postala ljepša i funkcionalnija, a kako je  energetski održivija, sredstva ušteđena na taj način koriste se za poboljšanje uvjeta liječenja korisnika zdravstvenih usluga, ali i za poboljšanje uvjeta rada djelatnika. (L.K.)