Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

“ZAŽELI pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada projekt je prijavljen od strane Razvojne agencije Osječko-baranjske županije u Izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije  Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Ublažiti posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva teže zapošljivih žena i žena s nižim razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika bila je glavna svrha projekta unutar kojeg je 57 žena brinulo o 319 krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Na početku projekta bio je planiran broj od 46 žena koje bi brinule o 184 korisnika.

Projekt ukupne vrijednosti  8.361.216 kuna uz bespovratnih 8.231.091 i vlastita od 130.125 kuna provodio se je na lokacijama općina Antunovac, Darda, Draž, Vladislavci te Grada Beli Manastir, od prosinca 2018. godine do sredine 2021. godine.

Nositelj projekta bila je Osječko – baranjska županija, a partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Općina Antunovac, Općina Vladislavci, Općina Darda, Općina Draž i Grad Beli Manastir.

Uspješnost projekta čine ishodi njegove provedbe koji su pozitivno utjecali na niz različitih aspekata socioekonomskih problema pojedinaca i lokalnih zajednica i to kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem na projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i izvaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba.

Može se reći da se provedba ovog projekta utjecala na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti ukupno 376 (57 zaposlenih žena, 319 krajnjih korisnika) osoba u riziku koje žive u ruralnim i nerazvijenim
područjima općine Antunovac, općine Vladislavci, općine Darda, općine Draž i grada Belog Manastira.

Visoka stopa nezaposlenosti u RH posebno pogađa žene osobito koje žive u ruralnim, teško dostupnim područjima i područjima sa stopom nezaposlenosti višom od prosjeka RH, kao što je na području
provođenja projekta (općine Antunovac, Vladislavci, Darda, Draž i grad Beli Manastir). Naime, stopa nezaposlenosti u RH u 2016. godini iznosila je 14,3%, a u Osječko-baranjskoj županiji čak 25,1% (HZZ
Godišnjak 2016.). Prema podacima HZZ-a 12./17. u RH je bilo nezaposleno ukupno 187.363 osoba, a u Osječko-baranjskoj županiji (OBŽ) čak 22.773 osoba, što je OBŽ svrstavalo na visoko 2. mjesto po
apsolutnom br. nezaposlenih. Od toga je čak 59,92% (13.646) žena, od kojih čak 78,79% (10.752) s nižom razinom ili bez obrazovanja, odnosno najviše završenom srednjom školom 22,43% (3.008) žena starijih od 50 god. te 2,03%(277) žena s invaliditetom.

Zaposlene žene su se obrazovale  i/ili osposobile u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada (ovisno o njihovim potrebama, ali i potrebama tržišta rada). Odnosno, završile su program osposobljavanja za gerontodomaćicu, a koje obrazovanje je doprinijelo stjecanju znanja, unaprjeđenju psihosocijalnih vještina i radnih kompetencija. Stečenom javnom ispravom o osposobljenosti pripadnice ciljane skupine su postale i konkurentnije na tržištu rada.
Od planiranog broja zapošljavanja žena, na projektu se zaposlilo ukupno 57 žena iz ciljane skupine (teže zapošljivih žena i žena s nižom raznom obrazovanja). Potpora i podrška u svrhu poticanja socijalnog
uključivanja i povećanja kvalitete života je pružena 319 krajnjem korisniku-starijoj osobi i osobi u nepovoljnom položaju. Korisnicima su i podijeljeni paketi higijenskih i osnovnih kućanskih potrepština.

Na poslovima upravljanja projektom i administracije bile su zaposlene tri osobe-koordinator projektnih aktivnosti i dva koordinatora rada žena koji su stekli dodatno radno iskustvo u provedbi EU projekata socijalnog karaktera te ostvarili dohodak za sebe i obitelj čime se povećala njihova platežna i kupovna moć. Osječko-baranjska županija i svi partneri na projektu unaprijedili su svoje iskustvo i znanja o provedbi EU projekata, potrebama ciljane skupine i krajnjih korisnika te osnažili uspostavljenu suradnju za provedbu sličnih projekata u budućnosti.

Projektom je također je nabavljeno 46 bicikala i 20 invalidskih kolica koji su služili zaposlenim ženama i krajnjim korisnicima za provođenje projektnih aktivnosti. Nabavljeni bicikli su se nastavili koristiti u sklopu
provedbe projekata iz ”Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II”. Invalidska kolica su se nastavila koristiti za poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba koji imaju poteškoća pri kretanju, korisnika usluga partnera na projektu Doma za starije i nemoćne osobe Osijek i Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir. (L.K.)