Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom, Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

Izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije za obnovu Dvorca Eugena Savojskog u Općini Bilje projekt je prijavljen u Izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije  Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici od strane JU Razvojne agencije Osječko-baranjske županije.

U fazi projekta, koja je uključivala izradu projektno-tehničke i studijske dokumentacije za Dvorac Eugena Savojskog, precizno su definirani svi elementi njegove buduće namjene te sadržajno oblikovan kulturno-turistički potencijal s ciljem maksimalne kulturno-turističke valorizacije, ostvarenja potencijala i postizanja pozitivnih društveno-ekonomskih razvojnih efekata na lokalnoj i regionalnoj razini. Obnova, revitalizacija i valorizacija kulturne baštine Dvorca Eugena Savojskog u Bilju s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini bio je glavni  cilj projekta.

Projekt ukupne vrijednosti 1.450.775 kuna, od čega bespovratnih 1.233.156 kuna te vlastitih  217.619 kuna provodio se je od rujna 2019. do kraja 2022. godine. Općina Bilje bila je nositelj projekta, a partner Osječko-baranjska županija.

Izradom studijske i projektno-tehničke dokumentacije stvorena je podloga za II. fazu projekta koja se odnosi na obnovu i revitalizaciju dvorca. Davanjem kulturno-turističke namjene dvorcu povećava se
atraktivnost i aktivnost destinacije što će utjecati na zapošljavanje više od 5 djelatnika u turističkom i ostalim gospodarskim sektorima, posebno kod lokalnih ugostitelja, obrtnika i ostalih proizvođača. Ima utjecaj na kreiranje 3 i više turističkih aktivnosti (Dani Eugena Savojskog, Edukacije o regionalnoj prirodnoj i kulturnoj baštini za učenike osnovnih i srednjih škola, Festival lokalnih tradicijskih proizvoda itd.) i 3 turistička sadržaja (posjetiteljski centar, kulturno-turistički i interpretacijsko-edukativni sadržaji), što pozitivno utječe na posjećenost kulturne baštine i razvoja turističke destinacije. Sve navedeno je dodana vrijednost turističkoj ponudi i pokazateljima. Predviđa se porast od minimalno 1000 posjetitelja godišnje u dvorcu, što je doprinos broju turističkih dolazaka od 12,56% na području Općine Bilje. Rezultati doprinose Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2030. godine, Operativnom programu konkurentnost i kohezija, Strateškom razvojnom programu Općine Bilje, Planu razvoja OBŽ do 2027.

Uz izrađenu  projektno-tehničku dokumentaciju obnove dvorca, izrađena je i  Studija razvoja turističko-edukativnih aktivnosti te Studija izvodljivosti sa analizom troškova.

Iako je ovaj projekt usmjeren samo na izradu projektno-tehničke i studijske dokumentacije, proces njene izrade utjecat će na istraživanje povijesno povezanih objekata na lokalnoj i regionalnoj razini i utvrđivanja do sada nepoznatih i neistraženih dijelova kulturnog dobra kao i njegove povijesne važnosti, što će u budućnosti omogućiti njihovu kulturno-turističku valorizaciju, a što dodatno projekt čini korisnim.

Kroz obnovu i revitalizaciju Dvorca Eugena Savojskog neizravni i mrežni učinci projekta biti će značajno vidljiviji. Kao dio integriranog programa
valorizacije i gospodarenja kulturnom baštinom na području urbane aglomeracije Osijek, kompatibilan je s drugim projektima obnove i revitalizacije kulturnog dobra u Valpovu, Belišću, Erdutu, Čepinu i Ernestinovu i onim iz drugih razvojnih programa i projekata, što se odnosi na secesijski niz u zoni Europske avenije, Kapucinske i Županijske ulice, historicističke objekte visoke vrijednosti, parkovnu arhitekturu, urbanistička rješenja te baroknu Tvrđu u Osijeku, čime će biti jedinstvena nadopuna zajedničkoj ponudi kulturnog turizma u regiji. Osim toga, ponuda u kulturnom turizmu kvalitetna je nadogradnja drugim postojećim selektivnim oblicima turizma, čime se upotpunjuje cjelokupna turistička ponuda i doživljaj. Osim kroz izravne učinke vidljive u povećanju broja turističkih dolazaka, noćenja i zaposlenih u turizmu,
multiplikativan utjecaj turizma omogućuje distribuciju lokalnih poljoprivrednih i drugih autohtonih proizvoda te usluga, što stvara pozitivan učinak na cjelokupni društveno-gospodarski napredak lokalne
zajednice.

Krajnji korisnici sadržaja obnovljene kulturne baštine Dvorca Eugena Savojskog bit će prvenstveno lokalni i regionalni turistički posjetitelji, učenici, studenti, djelatnici u kulturi itd. koji će imati mogućnost koristiti interpretacijsko edukativni centar za stjecanje turističkog doživljaja i znanja o lokalnoj i regionalnoj baštini te kroz organizirana događanja priliku kušati i kupiti lokalne eno-gastro i druge autohtone proizvode.
Ciljne skupine obnove kulturne baštine Dvorca Eugena Savojskog su lokalna i regionalna turistička zajednica, muzeji sa relevantnom muzejskom građom, ugostitelji, trgovci tradicijskim eno-gastro proizvodima i suvenirima, udruge usmjerene na djelovanje u kulturi i turizmu te odgojno-obrazovne ustanove koje mogu iskoristi sadržaje Dvorca za praktično prenošenje znanja. Lokalni kreatori turističkih aktivnosti imat će priliku koristiti prostor Dvorca za provedbu kulturno-turističkih i drugih zabavnih aktivnosti i događaja, a poljoprivrednici mogućnost distribucije vlastitih autohtonih poljoprivrednih proizvoda. Projekt izravno doprinosi razvoju kontinentalnog turizma RH. (L.K.)