Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

Boosting wood biomass energy market as a key for regional energy transition – Wood Key projekt je prijavljen od strane Karlovačke županije u kategoriji  Doprinos poduzetništvu u Izboru za najbolji EU projekt.

Projekt Wood Key, financiran u sklopu programa Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, za cilj je imao stvoriti sveobuhvatnu potporu za jačanje tržišta biomase, odnosno,  pokrenuti energetsku tranziciju na regionalnoj razini kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora energije – drvne biomase. Instalacijom tri snažna kotla na biomasu ukupne snage od značajnih 1,8 MW, transformirana je reputacija drvnog goriva iz klimatski nepovoljnog u obnovljivi izvor energije koji smanjuje ugljični otisak i podupire lokalni gospodarski razvoj. Uvođenjem inovativnog financiranja kroz model ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase, pokrenuta je zelenija budućnost i osnaženo lokalno gospodarstvo.

Značajan instalirani kapacitet novih sustava grijanja na biomasu, povećao je potražnju za drvnim gorivima u regiji za oko 1400 tona. Značajnim smanjenjem emisije CO2 od oko 1250 tona godišnje projekt je dao zapažen doprinos očuvanju okoliša.

Vrijednost projekta bila je 8.394.992 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih
sredstava 6.887.105 kuna, dok su vlastita sredstva iznosila  1.236.645 kuna. Provodio se je od veljače 2020. godine i trajao dvije godine.

Nositelj projekta bila je  Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), a partneri  Karlovačka županija, Razvojna agencija Unsko-Sanskog Kantona (RAUSK) i  Grad Bihać ispred Bosne i Hercegovine te  Općina Herceg Novi, Crna Gora.

Kroz pilot projekte uveden je potpuno novi model financiranja sustava grijanja na biomasu, upravljanja i održavanja, što je dovelo do šire implementacije sustava grijanja na biomasu u javnim ustanovama. Glavna prepreka dosadašnjoj široj primjeni kotlovnica na biomasu bili su, naime, relativno visoki troškovi opreme, što je rezultiralo dužim povratom ulaganja u usporedbi s, primjerice, ulaganjem u plinski kotao. Međutim, inovativni model financiranja – ugovorna prodaja toplinske energije iz biomase u potpunosti nadoknađuje visoke troškove sustava, jer će se investicija otplaćivati kroz cijenu grijanja, čime se sustavi grijanja na biomasu mogu financirati privatnim kapitalom ili kombinacijom javnih i
privatnih sredstava. Pružatelji takvih usluga financiranja su privatne tvrtke specijalizirane za izvođenje sustava grijanja, ali i privatne tvrtke koje posluju u sektoru šumarstva te imaju dovoljnu količinu sirovine
koja se može koristiti kao energent za grijanje. Nakon otplate sustava grijanja kroz cijenu grijanja kroz određeni broj godina, isti prelazi u vlasništvo javne ustanove koja opet može ugovoriti oblik ugovorne
prodaje po značajno povoljnijim uvjetima budući da je trošak kapitalne investicije otplaćen u prethodnom razdoblju. Primjenom ovog pristupa, instalacija dodatnih kapaciteta OIE u regiji bit će moguća bez
značajnih financijskih ulaganja za buduće korisnike sustava grijanja na biomasu.
S druge strane, ovaj je inovativni pristup od velike koristi za lokalni gospodarski razvoj, prvenstveno zbog nove poslovne prilike za poduzetnike i uslužne tvrtke, a zatim i za lokalne dobavljače biomase koji mogu plasirati vlastiti proizvod odnosno energent iz drvne biomase bez velikih troškova transporta. Dodatni inovativni aspekt je da pilotiranim sustavima grijanja ne upravljaju javne ustanove već
specijalizirane tvrtke koje pružaju uslugu ugovorne prodaje toplinske energije čime se omogućuje veća pouzdanost u radu sustava, poboljšana regulacija što rezultira većom učinkovitošću i manjom potrošnjom energije.
Vijek trajanja ulaganja je više od 20 godina i predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu u javnom vlasništvu.
Gorivo koje se koristi za grijanje je lokalno proizveden obnovljivi izvor energije koji pridonosi energetskoj neovisnosti, smanjuje ugljični otisak, podržava lokalna i regionalna gospodarstva i stvara dugotrajne lance
vrijednosti.

Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora zemlje su bogate šumama i tradicionalno koriste cjepanice za grijanje i kuhanje u kućanstvima. Navika izgaranja drva u neučinkovitim pećima izravno šteti klimi te mu je dala negativnu reputaciju. Projekt Wood Key mijenja tu reputaciju pokazujući da najstarije obnovljivo gorivo može ne samo smanjiti ugljični otisak već i pridonijeti razvoju lokalnog gospodarstva ako se koristi na održiv način.
Uspješnom provedbom pilot projekata izgradnje suvremenih sustava grijanja na biomasu u javnim ustanovama, zamjenom zastarjelih kotlova na lož ulje, projekt Wood Key pokazao je smjer u kojem se
treba odvijati energetska tranzicija javnih ustanova. Provedba ovih pilot projekata imala je višestruke učinke ne samo na specifične javne ustanove na lokalnoj razini, nego i na cijelu regiju zbog značajnog smanjenja  troškova grijanja, s obzirom na cijene goriva i učinkovitost novog sustava grijanja, pozitivno je utjecalo ne samo na proračun javnih ustanova već i na proračune jedinica lokalne i regionalne samouprave nadležnih za javne zgrade u sve tri države.  Prelazak na obnovljive izvore energije regiju je učinio zelenijom zahvaljujući značajnom smanjenju emisije CO2 koja iznosi 1250 tona godišnje.  Regija je postala održivija zahvaljujući smanjenoj ovisnosti o uvoznim fosilnim gorivima, što se pokazalo posebno korisnim u vrijeme ratne krize. Pilot projekt postao je vrhunski primjer najbolje prakse i uvelike je utjecao na regionalne donositelje odluka u planiranju budućih projekata. Lokalno gospodarstvo je također imalo pozitivan utjecaj zbog lokalne proizvodnje drvnog goriva koja iznosi 1400 tona godišnje.

Model ugovaranja toplinske energije na biomasu, koji je bio uspješan u zapadnim dijelovima Europe, implementiran je tijekom projekta Wood Key u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. To je omogućilo
gospodarski razvoj i koheziju u manje razvijenim dijelovima istočne Europe, koji su pak imali više mogućnosti i potencijala za provedbu aktivnosti potaknutih projektom.
Za pružanje tehničke pomoći u pripremi ulaganja razvijena je investicijska platforma koja uključuje investicijski kalkulator. Dodatno, izrađeno je 10 investicijskih studija s fokusom na zamjenu uljnih kotlova
kotlovima na biomasu u javnim zgradama. Investicijski elaborati dostupni su investitorima putem investicijske platforme. Proveden je i program jačanja kapaciteta za sudionike na tržištu biomase – manjih
tvrtki koje se bave proizvodnjom biomase i ugradnjom sustava grijanja. Razvijen je i prilagođen partnerima inovativni financijski model – Heat Contracting (Ugovorna prodaja topline). Cilj mu je olakšati provedbu
ulaganja u javnom sektoru kombiniranjem javnih i privatnih sredstava. Na kraju, cijeli koncept testiran je kroz provedbu tri vrlo uspješna pilot-projekta u partnerskim zemljama.
Tijekom provedbe projekta građani i akteri civilnog društva bili su izravno uključeni kroz razne radionice, konferencije i edukacije. Naime, za šumoposjednike, poduzetnike i ostale dionike u sektoru šumarstva
održano je nekoliko radionica u partnerskim zemljama na kojima je predstavljen model ugovaranja toplinske energije na biomasu te implementacija modela u javnom sektoru. Provedene su edukacije za
djelatnike javnog sektora i učenike nižih razreda na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije s naglaskom na prednosti korištenja drvne biomase i uštede energije. Izrađen je katalog
proizvođača i dobavljača drvne biomase te cijeli niz brošura, priručnika i letaka o drvnoj biomasi i modelu ugovaranja toplinske energije biomase s primjerima dobre prakse, koji su u fizičkom i digitalnom obliku
distribuirani široj javnosti u prekogranično područje.

Dekarbonizacija javnog sektora ključna je komponenta energetske tranzicije unutar Europske unije. Zamjenom korištenja fosilnih goriva za grijanje s ekološki prihvatljivijim izvorom energije poput drvne biomase, implementacija modela ugovaranja toplinske energije iz biomase može olakšati i ubrzati ovaj prijelaz. (L.K.)