Sedam županija isplaćuje naknade za bebe, neke, iako nisu nadležne brinu i o predškolskom obrazovanju, neke su izdašnije kroz programe i projekte za učenike i studente, a neke pak osiguravaju sredstva za poticaj mladim obiteljima za izgradnju/adaptaciju ili kupovinu nekretnina. Pokazuju to podaci o demografskim mjerama koje je objavio Središnji državni ured za demografiju, a na temelju anketiranja županija tijekom siječnja i veljače. Njih 17 je odgovorilo na ključna pitanja oko naknada za bebe, sufinanciranja na području zdravstva, pomoći u predškolskom obrazovanju, školarcima i mladima. 

Osječko-baranjska, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Zadarska, Karlovačka i Splitsko-dalmatinska županija isplaćuju naknade za bebe, dok pak Splitsko-dalmatinska i Vukovarsko-srijemsku županija osiguravaju sredstva za poticaj mladim obiteljima za izgradnju/adaptaciju ili kupovinu nekretnina dok Karlovačka županija daruje građevinski materijal za obnovu i izgradnju kuća, građevinsko zemljište te neuseljive obiteljske kuće i materijal za njihovu obnovu. Splitsko-dalmatinska županija i Požeško-slavonska osiguravaju sredstava i za vrtiće.  Gotovo sve sudjeluju u sufinanciranju troškova prijevoza unutar županija, a neke to omogućavaju i u gradove drugih županija, a i gotovo sve stipendiraju učenike odnosno studente.

‘Financijski poticaji koji se osiguravaju za obitelji jedan su od važnih čimbenika koji mogu potaknuti obitelji u olakšavanju donošenja odluka i problema vezanih za roditeljstvo, ali pored financijskih sredstava bitan je čimbenik i osiguravanje potpore roditeljima u stvaranju potrebne ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života, stambeno zbrinjavanje itd.’ – komentar je državnog ureda za demografiju.

Za predškolski odgoj, tj. za pomoć roditeljima u sudjelovanju u cijeni vrtića ili jaslica nadležni su gradovi i općine, no neke županije, kao što smo spomenuli daju i svoj ulog u pomoći pružanja boljeg standarda. Neke županije također, uz gradove i općine, sudjeluju u nabavi radnih bilježnica, osiguranju školske prehrane, prijevozu učenika i davanju stipendija. Neke su pak mjere napravljene u suradnji gradova ili općina i županija.

Bjelovarsko-bilogorska županija osigurava naknadu za novorođene bebe u iznosu od 500 kuna. Nadalje, sufinancira se školska prehrana za 443 učenika u iznosu 190.000 kuna. U 2020. godini BBŽ je utrošila je 9 milijuna kuna za prijevoz 2500 učenika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i to za otprilike 1700 srednjoškolskih učenika koji putuju Čazmatrans Prometom d.o.o. Čazma te za prijevoz učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Bjelovarsko-bilogorska županija za što je osigurano 9,7 milijuna. Riječ je o oko 3200 učenika osnovnih škola. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja cijena usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima iznosi najviše do 1.260 kuna mjesečno, a jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za sufinanciranje potpore smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u iznosu od 630 kuna mjesečno po učeniku. Razliku do ukupne cijene smještaja i prehrane, a najviše do 630 kuna mjesečno, osiguravaju roditelji, skrbnici ili centri za socijalnu skrb što se utvrđuje ugovorom između korisnika i učeničkog doma.

Ukupno se dijeli 62 stipendija koja iznosi 1.000 kuna po studentu i isplaćuje se 10 mjeseci u godini. Kriteriji za dodjelu stipendija su: uspjeh postignut tijekom školovanja, godina studija, socijalni status, deficitarnost struke, drugi student u obitelji, samohrani roditelj, student bez oba roditelja, student invalida Domovinskog rata i civilnog invalida i dr.

Ličko-senjska županija sa 18,9 tisuća sufinancira školsku prehranu. Od projekata izdvajaju projekt e-škole koji se financira u iznosu od 171.375 kuna, pa Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama“, u iznosu od 100.000 kuna i Projekt školska shema u iznosu od 189,5 tisuća kuna.

Šibensko- kninska županija kroz sufinanciranje troškova u području zdravstva izdvaja 50.000 kuna za  Pedijatrijsku ambulantu u OB Šibenik, pa sredstva za stan za voditeljicu Odjela pedijatrije u Šibeniku u iznosu od 36.000 kuna, za Pedijatrijsku ambulantu u Kistanjima 18.000 kuna, 400.000 kuna za djelatnost  Zavoda za hitnu medicinu. Županija je nositelj Projekta „Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga Primarne zdravstvene skrbi na području Šibensko-kninske županije“(sredstva EU) – djelatnost Doma zdravlja Šibenik – najam ambulante u Primoštenu (150.000 kn). Za sufinanciranje prijevoza učenika izdvaja se 30.000 kuna. Za stipendije 62 studenta i učenika godišnje je osigurano 420.000 kuna. Dodjeljuju se i sredstava udrugama koje svojim programima unaprjeđuju kvalitetu socijalnih i zdravstvenih usluga djeci i obiteljima. S iznosom od 104.000 kuna sufinancira se rad županijskog Savjeta mladih

Splitsko-dalmatinska županija  osigurava sredstva za pomoć za novorođenu djecu. Visina ovisi o broju djece u obitelji i mjestu prebivališta. Županija osigurava i sredstva za uređenje vrtića i nabavu opreme te nabavu didaktičkih sredstava i pomagala za vrtiće kao i unapređenje standarda predškolskog odgoja i organizaciju produženog boravka u vrtićima. Za učeničke domove, Županija osigurava sredstva za sufinanciranje smještaja u visini 50% cijene smještaja za svakog učenika.

U Proračunu SDŽ su osigurana sredstva za demografske mjere – poticaj mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća. Program se provodi temeljem javnog natječaja u kojem se detaljno utvrđuje namjena, korištenje, kriteriji i visina za dodjelu financijskih sredstava te kontrola korištenja istih. Naime, Županija provodi projekt Tu je tvoj dom, a početkom ove godine najavila je nastavak projekta, kroz koji je do sada sklopljeno 120 ugovora i dodijeljeno 11,6 milijuna kuna. Namijenjen je mladim obiteljima koji žele ostati ili naseliti se na ruralnim područjima Županije. Ove godine uveden je i novi program “Budi tu. Tu je tvoj dom”, a riječ je novčanim potporama učenicima i srednjih škola koji dolaze iz obitelji s troje i više djece te s ruralnih područja, odnosno otoka ili Zagore. Konkretno, obiteljima s troje učenika iz spomenutih rubnih područja županije će se isplaćivati 500 kuna mjesečno, za obitelji s četvero učenika 600 kuna i za obitelji s petero i više djece 700 kuna.

Varaždinska županija je početkom rujna 2020. godine prijavila projekt “Užina za sve III” na javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.-2021.)“, koji se financira kroz Fond europske pomoći za najpotrebitije. Kako je glavni kriterij za ulazak u projekt bio dječji doplatak, 33 osnovne škole prijavile su ukupno 3.313 učenika. Za svih 2319 djece koja nisu ušla u projekt troškove školske kuhinje financirat će Varaždinska županija iz županijskog proračuna za što je u Proračunu osigurano 2.300,000 kuna. Također Varaždinska županija sufinanira i prehranu srednjoškolaca s iznosom od 125.000 kuna. Varaždinska županija sufinancira učenicima troškove prijevoza za ukupno 5200 učenika u školskoj godini 2020./2021. U 2021. godini planirana su sredstva u Županijskom proračunu u iznosu od 1,4 milijuna  kuna, a za studente milijun kuna. Varaždinska županija od 2008. godine sufinancira troškove prijevoza redovitim studentima s prebivalištem na području Varaždinske županije. Tako je za 2020./2021. akademsku godinu projektom obuhvaćeno 2345 studenata. Od toga 2259 studenta studira na fakultetima i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, a 86 u inozemstvu. U 2021. godini za tu namjenu planirana sredstva u Županijskom proračunu iznose 1,1 milijun kuna. Županija sufinancira Program produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda OŠ u iznosu 100 kuna mjesečno po učeniku. Županija subvencionira kamatu na stambene kredite liječnika i medicinskog osoblja što je u funkciji stambenog zbrinjavanja. U tom smislu Županija je za 2020. planirala 311.000 kuna za subvencioniranje kamata za 71 osobu, dok je u Planu proračuna za 2021. godinu planirano 280.000 kuna za tu namjenu

Vukovarsko-srijemska županija na razini primarne zdravstvene zaštite sufinancira rad „Savjetovališta za djecu – prijatelj dojenja“ pri domovima zdravlja, a koji ima za cilj podizanje kvalitete trudničkih tečajeva i uključivanje svih profila zdravstvenih djelatnika i stručnih suradnika. Osim navedenog, organizirane su i grupe za potporu dojenja u gotovo svim naseljima VSŽ, te je uvedena cjelodnevna dostupnost patronažne službe (rad u Savjetovalištu patronažnih sestara do 20,00 sati svakodnevno i vikendom dežurni telefon). 1257 učenika osnovne škole s područja Županije ima besplatnu prehranu kroz projekt “Užina za sve V” koji je financiran iz FEAD-a za školsku godinu 2020./2021. godinu, a za 2139 učenika prehrana se financira iz proračuna Županije za 2021. godinu. Županija sufinancira prijevoz redovitih učenika srednjih škola autobusom koji ostvaruju sufinanciranje 75% troškova javnog prijevoza Odlukom Vlade, dok se preostali iznos troškova osigurava na način da dio troškova snosi roditelj/skrbnik djeteta (u iznosu od 100 kn mjesečno), a preostali dio troškova dijele Županija i jedinice lokalne samouprave u jednakim iznosima. Za redovite učenike koji se prevoze vlakom, a koji ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova javnog prijevoza putem Ministarstva preostali iznos troškova (25%) dijele VSŽ i JLS u jednakim iznosima (po 12,5 %). U 2021. godini Vukovarsko-srijemska županija sufinancira prijevoz autobusom za 3251 učenika i prijevoz željeznicom za 63 učenika. U proračunu VSŽ za 2021. godinu za sufinanciranje prijevoza SŠ predviđeno je 2,4 milijuna kuna. Županija financira prijevoz učenika osnovnih škola za 910 učenika iz decentraliziranih sredstava. prema proračunu za 2021., a predviđeno je 6,4 milijuna kuna.  U proračunu Županije osigurano je 207.900 kuna za smještaj i prehranu 33 učenika iz decentraliziranih sredstava i 110.250 kuna za sufinanciranje prehrane i smještaja učenika iz sredstava Županije. Sufinanciranje željezničkog prijevoza studentima je u visini 750.000 kuna. U 2021. godini u proračunu VSŽ osigurano je 150.000 kuna za potpore za školovanje. Županija i sufinancira kupovinu prve nekretnine za mlade i mlade obitelji.

Osječko-baranjska županija je u 2020. godini za rođene bebe isplatila naknadu od 1.000 kuna, a isto ostaje i ove godine. U 2021. će se svim učenicima osnovnih škola na području Županije osigurati besplatni školski obrok. 18.500 učenika školski obrok će imati osiguran kroz ovu mjeru, dok je ostalim učenicima obrok osiguran kroz FEAD projekte. Mjera se provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. U Proračunu 2021. za ovu namjenu je osigurano 11 milijuna kuna vlastitih sredstava. Županija u 2021. sufinancira prijevoz redovitih učenika srednjih škola u iznosu od 7,5% cijene mjesečne učeničke karte za autobus odnosno vlak u ukupnom iznosu od 2,6 milijuna kuna. Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika koji su smješteni u učeničkim domovima na području Osječko-baranjske županije u iznosu od 630 kn po učeniku. Svake godine se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima/studentima u kategorijama: daroviti, deficitarni, STEM i slabijeg socijalnog statusa. Godišnje se prosječno dodjeljuje 80 učeničkih i 50 studentskih stipendija. Stipendije se isplaćuju u 10 obroka u visini od 450 kuna za učenike i 1.000 kuna za studente. Ukupno planirani iznos je 1,3 milijuna kuna. Svake godine se raspisuje natječaj za dodjelu potpora za poslijediplomski studij za što je u Proračunu za 2021. osigurano 300.000 kuna. Svake godine se dodjeljuje u prosjeku 50 potpora. U 2021. godini Županija je osigurala ukupno 146 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju i to kroz ESP projekt “Učimo zajedno 4” i županijski projekt “Pomoćnici u nastavi 4”. Za navedeno je u Proračunu osigurano ukupno 4 milijuna kuna. U 2021. godini osiguran je iznos od 800.000 kuna za sufinanciranje produženog boravka učenika 1. i 2. razreda osnovnih škola kojima je Osječko-baranjska županija osnivač. U 2020. godini dodijeljene su 2 potpora mladim poljoprivrednicima, 8 potpora mladim poljoprivrednicima za preradu poljoprivrednih proizvoda, 5 potpora mladim poljoprivrednicima za dobrobit životinja, 5 potpora mladim poljoprivrednicima za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka, 17 potpora mladim poljoprivrednicima za uzgoj, držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu.

Požeško-slavonska županija financira program predškole u svih jedanaest vrtića i dvije osnovne škole koje provode program predškole sa 20 kuna po polazniku. Županija provodi Projekt Obrok za 5, faza V, prehrana djece u školi (u 11 osnovnih škola kojima je osnivač Županija), za djecu u riziku od siromaštva, kojim je obuhvaćeno 1124 učenika, po sljedećim kriterijima: učenici čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, učenici djeca samohranih roditelja, učenici čija su oba roditelja nezaposleni, učenici iz višečlanih materijalno depriviranih obitelji, djeca s teškoćama u razvoju i djeca iz obitelji u kojoj je jedan ili oba roditelja teže bolesna ili osobe s invaliditetom. Financira se i ukupan iznos prijevoza učenika osnovnih škola te sufinancira prijevoz redovnih učenika koji pohađaju srednju školu na njezinom području u iznosu od 75% cijene mjesečne učeničke karte za vlak i autobus. Sufinancira se i prijevoz redovnih učenika srednjih škola i studenata u iznosu 50% od redovne prijevozne cijene. Sufinancira se smještaj i prehrana učenika koji su smješteni u učeničkim domovima na području Požeško-slavonske županije u iznosu od 630 kn po učeniku. Daju se i potpore učenicima osnovnih škola, srednjih škola, studentima i ostalim građanima za natjecanja izvan odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja, pomoć u stručnom i znanstvenom usavršavanju, za stručnu praksu u zemlji i inozemstvu, te za slične potrebe građana s prebivalištem na području Županije.  Stipendiranje se dodjeljuju učenicima upisanih u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja. Stipendija se korisnicima isplaćuje u 10 mjesečnih isplata u iznosu od 500 kuna, a isplaćuje se za 68 učenika poljoprivredne škole.

Županija sufinancira troškove javnog prijevoza – vlakom, redovnih studenata s područja Požeško-slavonske županije, čije je polazište Pakrac i Lipik, u iznosu od 50% redovne prijevozne cijene za pojedinačna putovanja. Prijevoznik navedenim studentima odobrava povlasticu u iznosu od 50% redovne prijevozne cijene za pojedinačna putovanja, temeljem čega će navedeni studenti imati besplatnu uslugu prijevoznika.  Osigurava se besplatan prijevoz brzim vlakom za studente s prebivalištem na području Požeško-slavonske županije, koji studiraju u Zagrebu te besplatan prijevoz (potpisan Ugovor o sufinanciranju troškova javnog prijevoza) redovnih studenata i učenika srednjih škola s prebivalištem na području Požeško-slavonske županije koji putuju na relaciji Požega-Osijek. Županija svake godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija. Za akademsku godinu 2020./2021. dodijeljene su 22 nove stipendije te su trenutno na isplati 64 stipendista. Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih anuiteta u iznosu od 600 kuna mjesečno.

Od ostalih pomoći, Županija izdvaja jednokratne novčane pomoći za višečlane obitelji i samce u teškoj financijskoj situaciji (za liječenje, školovanje, osnovne životne potrebe i dr. teške životne prilike).

Zagrebačka županija isplaćuje 1.000 kuna za svako rođeno dijete. Sukladno Odluci Vlade RH sufinancira se 75% troška prijevoza učenika srednjih škola, za što je u ovogodišnjem proračunu planiran iznos od 12 milijuna kuna. Odlukom Župana sufinancira se i prijevoz učenicima srednjih škola na područjima ZŽ na kojima ne postoji javni linijski prijevoz, za što su planirana sredstva od 450.000 kuna. Sukladno Odluci Vlade RH, decentraliziranim sredstvima financira se prijevoz učenika osnovnih škola koji ostvaruju pravo na prijevoz, a temeljem Odluke MZO o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2020./2021. sufinancira se prijevoz učenika s teškoćama u dijelu iznad iznosa koje osigurava MZO, za što su planirana sredstva od 90.000 kuna.  Sukladno Odluci Vlade RH, decentraliziranim sredstvima sufinancira se smještaj učenika u Učeničkom domu Ivanić Grad sa 6,3 tisuće kuna godišnje po učeniku. Županija dodjeljuje stipendije učenicima i studentima po kriteriju izvrsnosti i socijalnom kriteriju (temeljem provedenog javnog natječaja) Stipendija iznosi mjesečno 600 kn za učenike i 1.200 kn za studente, a isplaćuje se za 12 mjeseci u godini (stipendisti imaju mogućnost nastavka stipendiranja do završetka školovanja za koje primaju stipendiju). U školskoj/akademskoj godini 2020./2021. stipendije će primati 105 učenika (45 novih stipendista i 60 nastavljača) i 83 studenta (30 novih stipendista i 53 nastavljača) – sveukupno 188 stipendista, a za što su osigurana sredstva od 2,05 milijuna kuna.  Osiguravaju se pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Županija u okviru projekta Prsten potpore za koji su sredstva osigurana iz ESF-a (53%) i proračuna ZŽ (47%). U školskoj godini 2020/2021 potporu prima 183 učenika za koje je zaposleno 161 pomoćnik u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik.

Karlovačka županija je isplaćivala 1.500 kuna naknade po rođenom djetetu, a od 1.12. je taj iznos smanjen na 800 kuna za prvo dijete, 900 za drugo i 1.000 za treće i svako drugo dijete. Karlovačka županija od 01.12.2020. svim rodiljama uz novčanu pomoć daruje paket za novorođenče u vrijednosti od 700 kuna. Karlovačka županija osigurava sredstva za rad dva logopeda u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora “Suvag Karlovac” u iznosu od 280.000 kuna. Nadalje, Županija sufinancira uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala Doma zdravlja Karlovac u iznosu od 50.000 kuna. Također financira troškove najma i režijske troškove Službe za zaštitu mentalnog zdravlja , prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti KŽ, financira program za suzbijanje i prevenciju zloupotrebe droga u iznosu od 70.000 kuna, sufinancira mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša od strane Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije u iznosu od 678,6 tisuća kuna. U sklopu projekta “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije” koji se financira iz FEAD-a u školskoj godini 2020./2021. uključeno je 18 osnovnih škola i 979 učenika kojima je osnivač Karlovačka županija. Prijevoz učenika osnovnih škola sufinancira se putem javnog natječaja odabirom prijevoznika, a isplaćuje se putem decentraliziranih sredstava. Putem Odluke Vlade sufinancira se 75% prijevoza učenika srednjih škola. Prijevoz učenika srednjih škola u visini 12,5% troškova mjesečne karte sufinancira se u skladu s Odlukom o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika na području Karlovačke županije. Za smještaj i prehranu učenika osigurava se pomoć u iznosu 630 kuna mjesečno po učeniku putem decentraliziranih sredstava. Dodjeljuju se stipendije učenicima (40) u mjesečnom iznosu od 400 kuna i studentima (40) u mjesečnom iznosu od 700 kuna s područja Županije s naglaskom na deficitarna zanimanja potrebita na tržištu rada. Dodjeljuju se i jednokratne novčane pomoći učenicima i studentima koji nisu ostvarili stipendiju prema Odluci o stipendiranju, a kojima je pomoć potrebna za nastavak školovanja. Program “Škola u prirodi” za učenike četvrtih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Županija sufinancira se u iznosu od 150 kuna po učeniku.
Karlovačka županija sufinancira troškove školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima limar, tesar i tapetar. Financira kompletne troškove školovanja uključujući nastavni materijal, smještaj u učeničkom domu, troškove za prijevoz, te nabavu zaštitne radne odjeće i obuće.
Novčane nagrade učenicima/mentorima koji su ostvarili uspjeh na državnim natjecanjima. Sufinancira projekt “Karlovačka županija za inkluzivne škole” u cilju osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Provodi program KA RADDAR u koji su uključeni potencijalno daroviti učenici s područja Karlovačke županije. Učenici su polaznici radionica iz STEM područja i prirodoslovlja. Postoje i mjere za stambeno zbrinjavanje a koje se može ostvariti najmom obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, darovanjem građevinskog zmljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika, darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika, darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju. Sufinanciraju se programi udruga u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi u koje su uključeni djeca i mladi kao i različite izvannastavne aktivnosti i edukativni programi. Putem dodijeljenih sredstava udrugama civilnog društva doprinosi se unapređenju i promicanju prava djece, djece s poteškoćama u razvoju, suzbijanju zlouporabe droga, djece bez odgovarajuće skrbi). Kroz aktivnosti ulaganja u nefinancijsku imovinu unapređuje se standard u školama te se djeci omogućava ugodniji boravak u školi. Bibliobus (Županijska pokretna knjižnica) projekt je poticanja razvoja navike čitanja u manjim sredinama gdje su knjižnice nedostupne.

Zadarska županija isplaćuje po 1.000 kuna za prvo i drugo dijete, odnosno 5.000 za treće i svako sljedeće dijete. Sufinancira udžbenike za deficitarna zanimanja.

U Istarskoj županiji Istarski domovi zdravlja organiziraju tečajeve za trudnice i grupe za potporu dojenja (tijekom 2020. godine odrađeno je 49 trudničkih tečajeva i 4 online tečaja kojima je obuhvaćeno 419 trudnica i 301 partnera). Centar za socijalnu skrb Pazin – podružnica Obiteljski centar: radionice Baby fitness za roditelje i djecu do godine dana starosti (tijekom 2020. ukupno 25 korisnika u Pazinu). Kroz sufinanciranje troškova u području zdravstva 10.000 kuna je osigurano u 2020. godini, a planirana su i u ovoj godini.

Istarska županija ne sufinacira školsku prehranu. Zaklada Hrvatska za djecu unatrag par godina sufinancira troškove prehrane učenika u potrebi, u osnovnim škoama, prema podnesenoj prijavi Istarske županije, za škole kojima je osnivač. Sukladno članku 69. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi financira se prijevoz učenika osnovnih škola. Za tu namjenu u Proračunu za 2021. osigurano je 13,4 milijuna kuna. Istarska županija ne sufinancira prijevoz učenika srednjih škola, učenici pravo na 75% ili 100% financiranje ostvaruju na temelju Odluke Vlade RH za svaku pojedinu školsku godinu. Istarska županija ne sufinancira smještaj učenika u učeničke domove. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove osigurava se iz decentraliziranih sredstava u Proračunu. U proračunu za 2021. osigurano je 1,26 milijuna kuna za isplatu stipendija za 105 studenata. Županija putem javnog natječaja financira projekte udruga i ustanova u području mentalnog zdravlja djece i mladih i podrške obitelji poput programa za podršku roditeljstvu, savjetovališta, podrške roditeljima čijoj djeci su potrebne rane intervencije i sl.

Krapinsko-zagorska županija plaća naknade za treće i svako daljnje rođeno dijete u obitelji, za treće je naknada 1.000 kuna, za četvrto 2.000, peto i šesto 3.000 kuna, sedmo, osmo i deveto 4.000 kuna, a za svako daljnje 5.000 kuna. Ukupno je isplaćeno za tu svrhu lani 295.000 kuna. Županija podržava i promiče dojenje kroz rad Koordinacijskog odbora za promicanje dojenja. Izdvaja sredstva za opremanje rodilišta, sufinancira edukaciju zdravstvenih djelatnika (savjetnica za dojenje te liječnika iz područja ginekološke kirurgije i endoskopije). Osigurava poklon pakete za rodilje s petero i više djece te financijski podržava trudnice i obitelji u teškim životnim prilikama kroz sustav jednokratnih novčanih pomoći.

Od sufinanciranih troškova na području zdravstva osigurava sredstva za opremanje rodilišta i ginekološkog odjela Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ulaganje u ranu intervenciju, opremanje logopedskih kabineta.

Postoje i besplatni program temeljem socijalnog i drugog statusa. Sufinancira se nabava radnih bilježnica za osnovnoškolce. Kroz projekt “Zalogajček 5”, Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.- 2021.), financira se školska kuhinja za 985 učenika, za 30 osnovnih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Vrijednost projekta je 999,2 tisuće kuna. Također, jedinice lokalne samouprave financiraju školsku prehranu za djecu u riziku od siromaštva, a koja nisu uključena u projekt “Zalogajček 5”. Krapinsko – zagorska županija sufinancira prijevoz učenika srednjih škola sa 12,5%. Jedinice lokalne samouprave mogu, također, sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola sa 12,5% (država sufinancira prijevoz učenika srednjih škola 75%). Krapinsko – zagorska županija financira prijevoz učenika osnovnih škola. Dodjeljuje studentske stipendije, ima 114 korisnika stipendija. Sufinancira i radne bilježnice u iznosu od 50%, drugu polovicu sufinanciraju jedinice lokalne samouprave, dodjeljuje nagrade za učenike koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima, dodjeljuje učeničke stipendije (118 korisnika stipendije),  provodi programe za nadarenu djecu, sufinancira pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, dodjeljuje stipendije iz donacije PBZ-a. Od ostalih aktivnosti, izdvajaju financiranje provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti koju provodi 30 škola sa 380 učenika. Ulaže se i u obnovu škola te izgradnju školskih sportskih dvorana.

Dubrovačko-neretvanska županija za 2021. sufinancira nabavu školskih udžbenika za što je planiran iznos od 2,4 milijuna kuna. Ove godine ima 105 stipendista za koje je osiguran iznos od 890.000 kuna. Županija ove godine isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć obiteljima s četvero i više djece, a za tu svrhu osiguran je iznos od  300.000 kuna.

Primorsko-goranska županija sufinancira  program “Tečaj za trudnice i rodilje” i “Savjetovalište za prehranu dojenčadi” (programe provodi Dom zdravlja PGŽ). Isplata naknade roditeljima koji su dobili trojke (poklon bon).  Od sufinanciranih troškova u području zdravstva, omogućavaju sufinanciranje programa dežurne ambulante – pedijatrija (program provodi Dom zdravlja PGŽ), sufinanciranje programa “Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih” (program provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) i sufinanciranje programa centra za mlade “Otvorena vrata” (program provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ). Primorsko-goranska županija financira prijevoz učenika osnovnih škola i to prijevoz učenika u linijskom prijevozu, posebnom prijevozu i prijevoz učenika školskim kombijima. Ukupan broj učenika u prijevozu iznosi 1.595 učenika. Posebnim prijevozom prevozi se 814 učenika, linijskim prijevozom 561 učenik, kombi vozilima 220 učenika. Ukupan iznos za financiranje prijevoza učenika osnovnih škola na godišnjoj razini iznosi oko 5,4 milijuna kuna. Subvencioniranje troškova prijevoza učenika srednjih škola Primorsko-goranske županije, obavlja se temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske. U prijevozu je obuhvaćeno oko 4000 učenika srednjih škola. Godišnje za tu namjenu MZO osigurava financijska sredstva u iznosu od oko 10 milijuna kuna. Na području Primorsko-goranske županije djeluje 7 učeničkih domova u kojima je smješteno 941 učenik. Za smještaj i prehranu učenika osigurava se iznos od 630 kuna mjesečno po učeniku, odnosno ukupno 5,9 milijuna kuna godišnje. Stipendije se dodjeljuju studentima deficitarnih zanimanja. Mjesečni iznos stipendije iznosi 1.000 kuna a odobrava se studentu za razdoblje od 10 mjeseci. U akademskoj 2020./2021. godini županija stipendira ukupno 37 studenata. Od ostalih mjera izdvajaju program Širenje mreže logopedskih punktova na brdsko-planinskom području (sufinanciranje plaća logopeda te opremanja i uređivanja logopedskih punktova), Projekt “Županija prijatelj djece”, sufinanciranje ustanove Dječji dom “Tić”, Zaklada “Vaša pošta” – potpora djeci bez roditeljske skrbi, sufinanciranje udruga u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih.

Koprivničko-križevačka županija sufinancira  tečajeve za buduće roditelje (200 kn po polazniku/paru). Županijski koordinacijski odbor za promicanje dojenja promiče dojenje i grupe za potporu dojenja. Od sufinanciranih troškova u području zdravstva Županija osigurava sredstva za održavanje i opremanje rodilišta i ginekološkog odjela koprivničke Opće bolnice. Prijevoz učenika osnovnih škola u cijelosti se financira iz decentraliziranih i izvornih županijskih sredstava (u ukupnom iznosu od 7,5 milijuna kuna); prijevoz učenika srednjih škola sufinancira se iznosom od 4 milijuna kuna, što omogućuje da roditelji u ovim troškovima sudjeluju iznosom od 30 do 75 kn mjesečno (ovisno o udaljenosti i vrsti prijevoza). Za smještaj i prehranu učenika osigurava se iznos od 630,00 kn mjesečno po učeniku. Županija osigurava sredstva u iznosu 700 kn za stipendiranje (trenutno 74 studenta), financiranje i sufinanciranje studentskih kredita za studente koji su ispunili obveze propisane Pravilnikom o kreditiranju studenata, sufinanciranje pomoćnika u nastavi (u OŠ 40 pomoćnika za 42 učenika, u SŠ 8 pomoćnika za 10 učenika), provedba projekta “Školska shema” kojim se osigurava jedan obrok voća ili povrća učenicima viših razreda OŠ i učenicima SŠ (sve škole), odnosno jedan mliječni obrok tjedno učenicima nižih razreda OŠ (sve škole), pa sufinanciranje škole plivanja za učenike trećih razreda osnovnih škola (po učeniku 163 kn), financiranje učeničkih natjecanja županijske razine (175.000 kn godišnje), novčane nagrade za najuspješnije učenike na natjecanjima na državnoj razini (120.00 kn godišnje). U Proračunu Županije osigurana su sredstva i za sufinanciranje programa udruga u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi u koje su uključena djeca i mladi. Sufinanciranje troškova (50% plaće logopeda) izvođenja programa stručne logopedske pomoći djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. (L.K.)