Uz osigurani prijevoz osnovnoškolaca te 75 posto iznosa cijene za srednjoškolce od strane Ministarstva obrazovanja, neke županije dodatno pokrivaju iznos sufinanciranja prijevoza srednjoškolcima, a neke osiguravaju i sredstva za prijevoz studenata u suradnji s HŽ-om. Analizirali smo podatke o sufinanciranju prijevoza u 2020. godini, na temelju podataka o izvršenju proračuna. Podaci pokazuju da su po stanovniku najviše izdvojile Krapinsko-zagorska i Varaždinska županija, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska su imale najveći udjel u proračunu, a  najveći rast sredstava u odnosu na 2017. Varaždinska, Splitsko-dalmatinska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Međimurska županija. 

Početkom ove godine Vlada je donijela Odluku  da se s jedinicom regionalne samouprave i Gradom Zagrebom, temeljem Ugovora, sufinancira prijevoz putnika u cestovnom prometu u razdoblju od 2022. do 2024. godine, najviše do iznosa od 428,1 milijun kuna godišnje.

Iznos se raspodjeljuje županijama  do maksimalno 75 posto ukupnog javnog doprinosa u cijeni javne usluge, a najviše do iznosa koji je utvrđen tablicom raspodjele sredstava za sufinanciranje.

Metodologija korištena kod izračuna maksimalnog javnog doprinosa obuhvaća omjer ukupnog broja stanovnika i površine pojedine županije umanjen za udio omjera površine i broja stanovnika koji obuhvaćaju jedinice lokalne samouprave u kojima je javni linijski prijevoz putnika već obuhvaćen nekom vrstom potpora (npr. sufinanciranje nabavke autobusa za prijevoznika koji obavlja komunalni prijevoz) i/ili je na području tih jedinica već uspostavljena javna usluga.

Tako prema ovogodišnjoj raspodjeli, najveći iznos od 46,3 milijuna pripada Zagrebačkoj županiji, 42,6 milijuna Splitsko-dalmatinskoj, 27,7 Osječko-baranjskoj, 26,5 milijuna kuna Primorsko-goranskoj, 24,2 Varaždinskoj županiji itd.

Uz državna sredstva, neke županije izdvajaju vlastita sredstva za sufinanciranje prijevoza, dok neke županije pomažu i studentima te financiraju  prijevoz do mjesta studiranja.

Mi smo analizirali podatke za 2020. godinu iz podataka o izvršavanju proračuna. Te godine su naime mnoge županije smanjile sredstva za usluge prijevoza, s obzirom na COVID godinu i velikim dijelom održavanja nastave online.

Po stanovniku je najviše u 2020. godini za sufinanciranje cijene prijevoza izdvojila Krapinsko-zagorska županija, 121 kunu, Varaždinska 109 kuna, Istarska 99, Zagrebačka županija 94,5 kune i Koprivničko-križevačka 93 kune.

Gleda li se udjel iz proračuna, tada je vodeća po izdvojenim sredstvima za sufinanciranje prijevoza bila Zagrebačka županija sa 2,80 posto, Krapinsko-zagorska s udjelom od 1,56 posto, Koprivničko-križevačka 1,53 posto, Splitsko-dalmatinska 1,45 posto i Istarska županija s udjelom od 1,37 posto.

Prema podacima o izvršenju proračuna za 2020. godinu najveći trend rasta izdvajanja za sufinanciranje cijene prijevoza imala je Osječko-baranjska županija, s obzirom da u 2019. nisu iskazana, a rast od 45,61 posto imala je Međimurska županija, dok su kod drugih županija, zbog prije svega spomenute online nastave, sredstva smanjena. U odnosu na 2017. godinu, pokazuju proračunski podaci, najveći je rast imala Varaždinska županija, za više od 11,5 tisuća posto, Splitsko-dalmatinska za 186 posto te Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Međimurska za 100 posto, s obzirom da u 2017. sufinanciranja nije bilo.

Krapinsko-zagorska županija je u 2020. najviše izdvojila za sufinanciranje prijevoza po stanovniku, 121,38 kuna, odnosno 1,56 posto proračuna. I ove godine Županija sufinancira prijevoz učenika srednjih škola.

Zagrebačka županija je sa 2,80 posto udjela iz proračuna prije dvije godine bila vodeća po izdvajanju za sufinanciranje cijene prijevoza.

Ove godine iz općih prihoda i primitaka snosi troškove prijevoza učenika i u mjestima u kojima nije organiziran javni linijski prijevoz i to u iznosu od 75%/100% cijene prijevoza organiziranog na način koji odredi grad ili općina.

Osječko-baranjska županija bila je u 2020. vodeća po rastu izdvojenih sredstava za sufinanciranje prijevoza, odnosno rast je bio 100 posto, s obzirom da u 2019. godini sufinanciranje nije iskazano, a isti porast bio je i u odnosu na 2017. godinu.

Ove godine, uz sufinanciranje kupovine učeničkih karata za prijevoz učenika srednjih škola od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Osječko-baranjska županija također sufinancira kupovinu mjesečnih učeničkih karata svim učenicima srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije i to u iznosu od 7,5%. Isto tako, Osječko-baranjska županija i HŽ Putnički prijevoz potpisali su krajem 2020. godine Ugovor o sufinanciranju troškova javnog prijevoza studenata s prebivalištem na području Županije. Na temelju tog Ugovora redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Osječko-baranjske županije, neovisno o mjestu studiranja ostvaruju pravo na besplatni prijevoz vlakom jer osim popusta koji HŽ Putnički prijevoz odobrava studentima, Županija u potpunosti pokriva iznos sredstava koji bi studenti sami morali osigurati.

U Varaždinskoj županiji porast sredstava za sufinanciranje povećan je 2020. u odnosu na 2017. za 11,6 tisuća posto, najviše u odnosu na ostale županije, a i u vodećih pet je bila po izdvojenim sredstvima za sufinanciranje prijevoza  sa 110 kuna po stanovniku Županije.

U ovoj godini, uz osigurana sredstva od 75% iznosa utvrđenog Odlukom, razliku do pune cijene karte snose Varaždinska županija i roditelji u iznosu 100 kuna mjesečno za autobusni prijevoz te 30  kuna mjesečno za prijevoz vlakom. Sufinanciranje troškova prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije, a redoviti su studenti koji studiraju u Republici Hrvatskoj provodi se na način da studenti ostvaruju pravo na dodjelu mjesečnih pokaznih karata ili četiri vozne karte mjesečno te doplaćuju do pune cijene karte ovisno o mjestu studiranja dok Varaždinska županija doplaćuje razliku troškova. Studenti koji studiraju izvan RH ostvaruju pravo na iznos od 800 kuna godišnje. U proračuna Varaždinske županije osigurano je za tu svrhu 25,1 milijun kuna.

Splitsko-dalmatinska županija je u 2020. godini izdvojila 1,45 posto iz proračuna za sufinanciranje prijevoza.

Ove godine Županija osigurava prijevoz vlakom studentima temeljem sporazuma i Ugovora s Hrvatskim željeznicama.

U Međimurskoj županiji u 2020. godini sredstva za sufinanciranje prijevoza povećana su za 45,61 u odnosu na 2019., odnosno 100 posto u odnosu na 2017. godinu.

U toj Županiji prijevoz je za sve učenike srednjih škola besplatan jer razliku do pune cijene (koju ne snosi Ministarstvo) pokriva iz proračuna Županija, a troškove prijevoza pokriva i onim srednjoškolcima koji, prema kriterijima iz Odluke na to nemaju pravo zbog nedovoljne udaljenosti, uz uvjet da je  javni linijski prijevoz osiguran. Studentima se isplaćuje jednom godišnje financijska potpora koja je prvobitno bila namijenjena upravo troškovima prijevoza. Međimurska županija osigurava i besplatan prijevoz umirovljenicima autobusom.

Vukovarsko-srijemska županija je u odnosu na 2017. godinu, kada sufinanciranja nije bilo, imala 100 postotno povećanje sredstava za sufinanciranje prijevoza.

U ovoj godini Županija sufinancira prijevoz vlakom redovitim studentima koji imaju prebivalište u Vukovarsko-srijemskoj županiji od mjesta stanovanja do mjesta studiranja u RH. Redoviti studenti koji studiraju u Osijeku i Slavonskom Brodu imaju pravo na 2 besplatne povratne karte ili 4 besplatne jednosmjerne karte tijekom kalendarskog mjeseca.  Redoviti studenti koji studiraju u ostalim mjestima (Zagreb, Rijeka, Split i druga mjesta) imaju pravo na 1 besplatnu povratnu kartu ili 2 besplatne jednosmjerne karte tijekom kalendarskog mjeseca. Redoviti studenti koji studiraju na području Vukovarsko-srijemske županije imaju pravo na besplatnu mjesečnu kartu. Ukupno planirana financijska sredstva iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije su 750.000 kuna. (L.K.)