Gotovo sve županije rijekom ovoga mandata značajno povećale izdvajanja, njih šest i preko 50 posto. Uvjerljivo najveće povećanje imaju, pak, Virovitičko-podravska i Osječko baranjska županija. Virovitičko-podravska je tako, po podacima Ministarstva financija izdvajanje za protupožarnu zaštitu povećala za čak 180 posto, a Osječko-baranjska za 137 posto.

Za razliku od ‘staronormalnog’ vremena u kojemu smo njihovu važnost i ulogu uglavnom osvješćivali u ljetnim sezonama požara, u proteklih godinu dana – na žalost – prirodne su nas katastrofe više puta podsjetile koliko je važno imati dobar i funkcionalan vatrogasni sustav i ljude koji će prvi, bez razmišljanja i kalkuliranja, uletiti na mjesto katastrofe i spašavati živote…

Danas je njihov dan, Dan Sv. Florijana, pa smo tim povodom analizirali proračunska izdvajanja u prve tri godine mandata i istražili koje su županije  najviše izdvajale i ulagale u svoj sustav vatrogastva.

Već prvi pogled na tablicu pokazuje da su gotovo sve županije rijekom ovoga mandata značajno povećale izdvajanja, njih šest i preko 50 posto. Uvjerljivo najveće povećanje imaju, pak, Virovitičko-podravska i Osječko baranjska županija. Virovitičko-podravska je tako, po podacima Ministarstva financija izdvajanje za protupožarnu zaštitu povećala za čak 180 posto, a Osječko-baranjska za 137 posto. U top pet su i Bjelovarsko-bilogorska, Dubrovačko-neretvanska i Vukovarsko-srijemska županija.

Gledamo li izdvajanje iz proračuna, najviše su za vatrogasce izdvajali u Zagrebačkoj županiji – 0,48 posto proračuna. Ukupno su u ove tri godine za vatrogastvo izdvojili oko 50 milijuna kuna.

Druga je Splitsko-dalmatinska županija sa proračunskim udjelom od 0,31 posto, a u top 5 su još Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska i Primorsko-goranska županija.

Dubrovačko-neretvanska županija prva je, pak, kada se gleda izdvajanje po stanovniku – za vatrogasce su izdvajali 50,44 kuna per capita. Zagrebačka županija je druga sa izdvojenih 40,52 kuna, tu su opet i Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska, te Istarska županija.

Virovitičko- podravska županija je, pokazuje analiza, vodeća po rastu proračunskih sredstava za usluge protupožarne zaštite, sredstva su povećana za 180,86 posto.

Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca, svim vatrogascima s područja Virovitičko-podravske županije, župan Igor Andrović, uputio je iskrene čestitke.

– Vaša hrabrost, nesebičnost i požrtvovnost nema cijene. Vama, koji prenosite istinske ljudske vrijednosti, pripada posebno mjesto u našem društvu. Uvijek ste među prvima kada treba pomoći ljudima u nevolji, štiteći i ljudske živote i imovinu stanovnika Virovitičko-podravske županije. Svim pripadnicima javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na području naše županije, upućujem jedno veliko HVALA.

Ta je županija godinama ulagala najmanje financijskih sredstava u vatrogastvo, a tek dolaskom novog Zakona o vatrogastvu, dobili su obvezu zapošljavanja profesionalnog vatrogasnog zapovjednika, odnosno u slučaju VPŽ to je zapovjednica.

‘Tim potezom već se morao povećati proračun i izdvajanje financijskih sredstava za njezinu plaću. Zapošljavanjem profesionalne zapovjednice u 2019.i 2020. godini došlo je do niz pozitivnih trendova i ogromnog uspona u razvoju vatrogastva na području  Županije.’ – rekli su nam.

Tako je ostvarena međudržavna suradnja s pokrajinom Tirol u Austriji koja je kroz različite međunarodne aktivnosti  do sada donirala na područje Virovitičko- podravske županije 32 vatrogasna vozila (navalna vozila, tehnička vozila, kombi i zapovjedna vozila). Tim projektom je vozni park naše županije pomlađen za oko 10- 15 godina te vatrogasci više ne izlaze na intervencije s vozilima iz 1960.- ih niti s traktorskim cisternama. Unutar tog projekta pristiglo je i mnogo vatrogasne opreme. Procijenjena vrijednost ukupnih donacija je do sada oko 1 500 000 eura. Vatrogasna zajednica županije posreduje u svakoj donaciji te pomaže pri komunikaciji, uvozu i odrađivanju svih popratnih aktivnosti koje slijede iza svake donacije. Osim u vatrogasne svrhe, projekt Tirol posredstvom vatrogasaca pomaže i u drugim područjima: donirana vozila za različite udruge, komunalna poduzeća itd.

Osnovana su, obučena i licencirana dva K-9 tima. Svaki tim čini vatrogasac vodič i službeni vatrogasni pas. To su jedini vatrogasni potražni timovi za spašavanje iz ruševina na cijelom istočnom dijelu Republike Hrvatske te su na raspolaganju za intervencije i izvan naše županije.

Posredstvom Vatrogasne zajednice županije inicirano je ukupno 40 građevinarskih projekata na objektima vatrogasnih garaža, domova i vatrogasnih spremišta (renoviranje, energetske obnove, projektna dokumentacija, izgradnja, dogradnja…) na području cijele Županije

Iz EU projekata nabavljen vatrogasni čamac s kompletnom opremom za plovidbu Dravom i time omogućen pristup naselju koje je izolirano od kopna. Vatrogascima kojima je čamac dan na korištenje omogućena je obuka rada s čamcem i polaganje kategorije za vožnju navedenog. Uveden je novi način uvježbavanja svih vatrogasnih snaga u realnom vremenu i s realnim zadacima, na način da se jednom godišnje održi županijska vatrogasna vježba na kojoj sudjeluje preko 100-inu vatrogasaca koji izlaze na prilično kompleksnu „intervenciju“ na teren koji ne poznaju i s nepoznatim zadacima. Time se uvježbavaju i koordiniraju sve razine vatrogastva.

Komunikacijska infrastruktura do prije dvije godine u vatrogasnom sustavu nije postojala. Unazad dvije godine podignuta su dva analogna repetitora koja primaju signale istočnog i zapadnog dijela županije te na taj način omogućuju međusobnu komunikaciju vatrogasaca na intervenciji. Iz EU projekta, dobivene su i stanice u TETRA sustavu (njih 60) u vrijednosti od oko 500 000,00 kuna. Ručne i mobilne stanice su međusobno podijeljene vatrogascima te kao takve još više olakšavaju koordinaciju i komunikaciju na vatrogasnoj intervenciji.

Posredstvom Vatrogasne zajednice županije, svake godine u vrijeme požarne sezone, zapošljavaju 3 vatrogasca koji se financiraju iz različitih sredstava kako bi olakšali i ubrzali izlazak na intervenciju. Osobito u manjim mjestima u kojima je primarna poljoprivredna djelatnost.

Kroz EU projekt s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom nabavljeno i podijeljeno je 5 novih vatrogasnih kombija (vrijednost oko milijun kuna). U vrijeme „lockdowna“, početkom prošle godine, 1180 vatrogasaca je djelovalo pri različitim aktivnostima unutar sustava Civilne zaštite: ispomoć policijskim službenicima, pisanje propusnica, dovoz hrane i lijekova, prijevoz i dovoz medicinske opreme itd., također djelomično sufinancirano Vatrogasnom zajednicom županije.

U ovoj godini plan je poticanje visokoobrazovnog kadra- s obzirom da smo zaključili da nam nedostaje visokoobrazovnog kadra u vatrogasnom sustavu, u plan je uvršteno sufinanciranje školovanja onih vatrogasaca koji upišu visoku školu smjera zaštite od požara, dovršetak informacijsko- komunikacijske infrastrukture- da bi komunikacija u vatrogasnom sustavu bila potpuna i maksimalno djelotvorna, potrebno je na sva vatrogasna vozila ugraditi mobilne stanice kako bi vatrogasci imali potpuniju komunikaciju, dovršetak Županijskog vatrogasnog operativnog centra 193- kao bi centar u potpunosti profunkcionirao, potrebno je nabaviti i kupiti još dodatne opreme te sva vatrogasna vozila opremiti novom digitalnom opremom kako bi bila povezana s Centrom 193, potrebno je odraditi preseljenje broja 193 u potpunosti te zaposliti još dodatni broj vatrogasca, nabava 6 novih vatrogasnih kombija i jednog zapovjednog vozila posredstvom EU- fondova i Ministarstva poljoprivrede te Hrvatske vatrogasne zajednice, nabava 4 vatrogasna kamiona posredstvom MUP-a, zapošljavanje 4 vatrogasca za vrijeme sezone, tiskanje promotivnih materijala za vrijeme protupožarne sezone, sufinanciranje vozačkog ispita za C kategoriju, vatrogasne kamione, nastavak održavanja edukacija, obuka i seminara- na on-line razini i kontaktnih, izrada strategije razvoja vatrogastva Virovitičko- podravske županije od 2021.- 2031. godine, ostvariti međunarodnu suradnju s vatrogascima iz Mađarske te se nominirati na zajednički projekt, dovršiti građevinarske projekte izgradnje vatrogasnih domova i garaža, educirati i osposobiti tim za spašavanje iz ruševina, planirati i krenuti u nabavu i opremanje jednog vozila za spašavanje u akcidentnim nesrećama, planirati i krenuti u projektiranje i izgradnju jednog vatrogasnog županijskog centra koji bi bio središte za sve edukacije, vježbe i obuke te nastavak svih aktivnosti koje su se provodile i u 2020.

Splitsko-dalmatinska županija  je u trogodišnjem razdoblju, kojeg smo analizirali, izdvojili 31,60 kuna po stanovniku, odnosno 0,31 posto udjela iz proračuna.

Županija ove godine za vatrogastvo planira izdvojiti 23,6 milijuna kuna, od čega se 19,7 milijuna odnosi na projekt Firespill, 3,3 milijuna za Vatrogasnu zajednicu te 436 tisuća kuna za održavanje opreme projekta Holistic. Od većih ulaganja u proteklim godinama ističe se nabavka 16 vatrogasnih vozila koja su vatrogascima isporučena u srpnju 2020 godine.  Ukupna vrijednost ove nabave veća je od 37 milijuna kuna, a zajednički projekt nabave pokrenula je Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije.  ‘Ovo je ostvarenje programa kojeg smo  pokrenuli, u suradnji sa lokalnim zajednicama  i DVD- ovima. Za program je bilo zainteresirano 14 lokalnih zajednica. Mi smo sudjelovali s 20 posto udjela u leasingu svakog vozila, što iznosi 7,5 milijuna kuna, dok će lokalne zajednice sljedećih pet godina otplaćivati ostatak vrijednosti vozila’, pojašnjavaju u županiji. Svaku godinu Županija za redovitu djelatnost svoje Vatrogasne zajednice osigurava najmanje  3.340.000,00 kuna, a toliki iznos bio je i lani. Također, uz sredstva za redovitu djelatnost svoje Vatrogasne zajednice osigurava i dodatna sredstva za izgradnju vatrogasnih domova te nabavku opreme.

Šibensko kninska županija je u prosjeku izdvojila 0,20 posto iz proračuna u tri godine za vatrogasce.

Ta županija i vatrogasna zajednica Šibensko kninske županije su 2010. godine u sklopu Centra 112 Šibenik osnovali Županijski vatrogasno operativni centar (ŽVOC), koji zaprima, koordinira i vodi sve vatrogasne aktivnosti na prostoru županije.

U sklopu centra uspostavljen je i sustav rane detekcije požara, odnosno sustav videonadzora koji omogućava trenutno nadgledanje 85 % kopnene površine županije. Sustav je uspostavljen kroz dva EU projekta HOLISTIC i STRIBOR.

Tijekom prošle godine u vatrogasnim postrojbama izvršeni su servisi i popravci vatrogasnih vozila i opreme, te je nadograđena komunikacijska oprema u županijskom vatrogasnom centru.

Šibensko kninska županija i vatrogasna zajednica županije u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Ministarstvom poljoprivrede su u projektu nabave osam vatrogasnih vozila. Isporuku vozila očekujemo do početka ljetne sezone.

Kroz EU projekt Firespill  županija je pokrenula nabavu stožernog komunikacijskog vozila, čija je vrijednost procijenjena na 450.000 EUR.

Vatrogasna zajednica županije trenutno u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom sudjeluje u izradi Strategije razvoja vatrogastva.

Za financiranje vatrogastva u proračunu Šibensko-kninske županije  na godišnjoj razini se izdvaja 1,3 milijuna kuna.

Inače, danas su u spomen na sve stradale i umrle vatrogasce položeni vijenci i zapaljenje svijeće kod centralnog križa na Gradskom groblju Kvanj.

U povodu Dana Vatrogastva, Župan Goran Pauk uputio je iskrene čestitke svim pripadnicima vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava te pripadnicima intervencijske postrojbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje, zaželjevši da ih blagoslov sv. Florijana prati prilikom obavljanja njihovog složenog i nadasve  odgovornog posla.

Primorsko-goranska županija je također u prosjeku u tri godine izdvojila 0,20 posto proračuna.

Danas su zamjenica župana Marina Medarić i pročelnik Ureda županije Goran Petrc posjetili Centar za obuku operativnih snaga Civilne zaštite PGŽ u Šapjanama gdje su završeni radovi unutarnjeg uređenja i opremanja upravne zgrade, kao i prostora za zaprimanje poziva 193 – Županijski vatrogasnog operativnog centra za koje je Primorsko-goranska županija osigurala 500 000 kuna.

Čestitajući vatrogascima njihov dan, sv. Florijana, zamjenica im je uputila i zahvalu za sve što čine na dobrobit zajednice. “U uređenje i opremanje ovog Centar kroz nekoliko faza do sada je uloženo oko 6 milijuna kuna, a više od polovice tog iznosa, 3,7 milijuna kuna osigurala je Županija”, rekla je zamjenica te dodala kako je veliko zadovoljstvo čuti pohvale od strane državnog vrha koji vatrogasce i Vatrogasnu zajednicu PGŽ ističu kao jednu od najboljih i najučinkovitijih.

Načelnik Stožera civilne zaštite PGŽ Mladen Šćulac naglasio je značaj Centra za obuku operativnih snaga CZ PGŽ. “Ovakav centar omogućuje nam, osim zaprimanja poziva u slučaju elementarnih nepogoda i kvalitetnu provedbu obuke zapovjednog osoblja vatrogasnih kadrova”, naglasio je Šćulac.

Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama obuhvaća prostor od oko 15.700 četvornih metara koji se od 2008. godine planski uređuje kako bi se u konačnici omogućilo uvježbavanje operativnih snaga iz sustava civilne zaštite Primorsko – goranske županije kao i uspostava alternativne lokacije Stožera civilne zaštite Primorsko – goranske županije. U Šapjanama djeluje i Centar za obuku vatrogasnih K9 timova u Hrvatskoj, a upravo je iz PGŽ, točnije Opatije krenula hrvatska K9 priča, obuke vatrogasnih potražnih pasa.

U ovogodišnjem proračunu PGŽ za rad županijske Vatrogasne zajednice izdvojeno je 2,7 milijuna kuna.

Istarska županija je izdvojila u razdoblju od 2017. do 2019. godine 28,20 kuna po stanovniku za vatrogastvo.

Već dugi niz godina Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije osigurava u Proračunu sredstava za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Istarske županije kroz tekuće donacije za vatrogastvo u iznosu od 1.450.000,00 kuna te iznos od 300.000,00 kuna namijenjenih za provođenje hitnih intervencija u vatrogastvu (troškovi intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika, pojačane operativne aktivnosti za posebno ugrožena područja Istarske županije – Ćićarija, pojačane preventivne aktivnosti, pojačana obuka, opremanje i uvježbavanje vatrogasnih postrojbi). Dodatnih 50.000,00 kuna godišnje osigurava se za nabavu službene radne i zaštitne odjeće i obuće te opreme. Sredstvima se, dakle, osigurava aktivno sudjelovanje u provedbi mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i nepogodama, kao i provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom teritoriju Istarske županije. Također, potiče se preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika nastajanja požara i drugih nesreća te provođenje aktivnosti na obuci, uvježbavanju i opremanju, kao i osiguranju spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi. Upravo u toj domeni Istarska županija prepoznala je važnost EU projekta NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident Response Group), čiji je cilj bio osposobiti vatrogasnu ekipu za intervencije gašenja požara i spašavanja na moru akvatorija Sjevernog Jadrana te je u 2019. godini osigurala dodatna financijska sredstva u iznosu od 471.302,82 kuna za učešće Vatrogasne zajednice Istarske županije u projektu. Obukom zajedničke postrojbe za intervencije na moru u suradnji s vatrogastvom regije Friuli-Venezia-Giulia (Italija), kao vodećim partnerom i vatrogastvom Koper (Slovenija) kroz EU projekt NAMIRG povećala se sigurnost svih građana i gostiju Istarske županije. Dakle, razlika u 2018. i 2019. godini je u sredstvima koja su bila namijenjena za provedbu EU projekta NAMIRG.
Valja spomenuti i sudjelovanje Istarske županija u EU projektu HAZADR, čiji je glavni cilj uspostava zajedničkog modela upravljanja i prevencije od okolišnih i tehnoloških rizika na moru sa svrhom jačanja institucionalnih kapaciteta regija/županija, podizanja operativne spremnosti i osposobljenosti ljudskih resursa, skraćivanje vremena provođenja intervencije te poboljšanja efikasnosti postojećih sredstava za intervencije u slučaju iznenadnih onečišćenja mora. Također, najnoviji EU projekt u kojem Županija sudjeluje, a započeo je krajem prošle godine je FIRESPILL, a cilj mu je poticanje poboljšane reakcije prekograničnih službi za hitne slučajeve i prevencija povećanjem razine sigurnosti. Kroz aktivnosti projekta će se izgraditi
plovila za vatrogasce i nabaviti zaštitne brane uz izradu ostalih dokumenata i zajedničkih protokola. (M.P.D., L.K)