Lani je rođeno 663 beba više nego godinu prije,  broj više rođenih beba zabilježen je u 12 županija, u apsolutnom iznosu najveći je porast bio u Splitsko-dalmatinskoj, a po relativnom pokazatelju u Ličko-senjskoj županiji. Prirodni prirast je, kao i godinu prije, bio negativan  u svim županijama. Najmanja stopa prirodnog prirasta bila je u Međimurskoj županiji, koja ima i najbolji vitalni indeks i stopu nataliteta, a po trendu pada prirodnog prirasta najbolje je lani stajala Krapinsko-zagorska županija. Pokazala je to naša analiza napravljena iz  objavljenih podataka DZS-a.

Nakon pada broja rođene djece u 2019. godini, brojke se posljednje dvije godine vraćaju i bilježi se porast rođenih. U 2020. godini u devet županija je zabilježen veći broj rođenih, a lani u 12 županija, dok je u jednoj broj bio nepromijenjen.

U 2021. u odnosu na prethodnu godinu broj živorođene djece porastao je za 1,8%, tj. rođena su 663 djeteta više nego u 2020. Od 36 508 živorođene djece, rođeno je 18 968 ili 52 muške djece i 17 540 ili 48% ženske djece.

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2021. iznosila je 9,4.

Broj umrlih osoba u 2021. je porastao u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 5 689 osoba ili 10% više nego u 2020. Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2021. iznosila je 16,1.

Stopa prirodnog prirasta u 2021. u RH bila je negativna i iznosila je -6,7 (-26 204 osobe). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 58,2.

Najmanji negativan prirodni prirast imala je Međimurska županija (-331), Dubrovačko-neretvanska (-429), Ličko-senjska (-635), Virovitičko-podravska (-640) i Požeško-slavonska (-650). Najmanji trend pada prirodnog prirasta na godišnjoj razini imale su Krapinsko-zagorska županija (-5), Vukovarsko-srijemska (-47), Međimurska (-95), Sisačko-moslavačka (-102) i Brodsko-posavska (-105).

Najveći broj rođenih beba imala je Splitsko-dalmatinska županija (4.211), Zagrebačka (2.830), Osječko-baranjska (2.352), Primorsko-goranska (2.154) i Istarska (1.657) rođenih beba u 2021. Najveći rast broja rođenih beba na godišnjoj razini, gledano prema relativnom pokazatelju, bio je u Ličko-senjskoj županiji (7,34 posto), Varaždinskoj (6,42 posto), Splitsko-dalmatinskoj (5,04), Zadarskoj (4,46 posto) i Primorsko-goranskoj (4,36 posto).

Stopa nataliteta najbolja je bila u Međimurskoj županiji (10,66), Dubrovačko-neretvanskoj (10,35), Zadarskoj (9,92), Splitsko-dalmatinskoj (9,90) i Koprivničko-križevačkoj županiji (9,57).

Međimurska županija imala je lani prirodni prirast u najmanjem minusu u odnosu na ostale županije, – 331, najbolju stopu nataliteta od 10,66 rođenih na 1.000 stanovnika, i bila je među najboljima po padu prirodnog prirasta u odnosu na godinu prije, za 95.

Županija je jedna  od rijetkih uključenih u brigu o predškolskom odgoju,  pa tako sufinancira projekt “Prvi korak” – integracija djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove u godišnjem iznosu od milijun kuna. Uz asistente u vrtiću, Županija podupire i rad darovitih vrtićaraca. Nadalje, sufinancira boravak roditelja s djetetom u slučaju potrebe bolničkog liječenja u iznosu od 50 % troška.

Kroz FEAD sufinancira troškove školske prehrane, osigurava se oprema i prostor za produženi boravak učenika, podmiruju se i svi režijski troškovi, kao i didaktički materijal. To izravno utječe na smanjenje cijene produženog boravka koju plaćaju roditelji i općina, odnosno grad.

U učeničkim domovima pokriva se pola cijene smještaja za učenike. Prijevoz je za sve učenike srednjih škola besplatan jer razliku do pune cijene (koju ne snosi Ministarstvo) se pokriva iz proračuna Županije, a troškove prijevoza se pokrivaju i onim srednjoškolcima koji, prema kriterijima iz Odluke na to nemaju pravo zbog udaljenosti uz uvjet da je javni linijski prijevoz osiguran. Studentima se isplaćuje jednom godišnje financijska potpora koja je prvobitno bila namijenjena upravo troškovima prijevoza. Ona je za studente ove godine povećana na 800 kuna, s prijašnjih 600 kuna i obuhvaća sve studente. Lani je za tu svrhu isplaćeno 1,3 milijuna kuna za 2.241 studenta.

U suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom dodjeljuju se stipendije za deficitarna obrtnička zanimanja i za to Županija osigurava 71.000 kuna. Za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja se školuju u srednjim školama osigurana je mjesečna stipendija od 300 kuna. Prošle je godine dodijeljeno 56 stipendija (ukupno 168.000 kuna).

Svoj djeci s teškoćama kojoj je to potrebno osigurana je podrška pomoćnika u nastavi, komunikacijskih posrednika ili osobnih asistenata i to od vrtića preko osnovne i srednje škole do fakulteta. Novčano se nagrađuju najbolji studenti (dobitnike rektorovih nagrada). U srednjim školama organiziraju se centri izvrsnosti za pojedina područja znanosti i umjetnosti ( u školama i izvan njih), a podupire se i rad s darovitom djecom u vrtićima.

Splitsko-dalmatinska županija imala je lani najveći porast rođenih beba u apsolutnom iznosu, 202 bebe više, ukupno je rođeno 4.211 beba, što je također najviše u odnosu na ostale županije. Stopa nataliteta bila je 9,90 što također svrstava SDŽ među vodeće. 

Nedavnim rebalansom Splitsko-dalmatinska županija povećala je  sredstva  za demografsku mjeru –  projekt “Tu je tvoj dom” čak za 6,4 milijuna kuna.

Riječ je o jednoj  od najboljih mjera za stambeno zbrinjavanje  kojom je vratila velik broj mladih u ruralna područja. Kroz projekt je potpisano oko 160 ugovora vrijednih oko 15,5 milijuna kuna. Tako su obitelji iz primjerice Imotskog, Podbablja, Dicma, Trilja, Vrgorca.. dobile bespovratna sredstva od 80.000 ili 110.000 kuna za adaptaciju, gradnju kuća ili završetak započete gradnje, kupnju kuće ili stana. Odnosno kroz program je 160 obitelji zadržano ili vraćeno na ruralna područja Županije.

Cilj ove mjere i je ostanak i eventualno doseljavanje novih mladih obitelji koje namjeravaju trajno živjeti u rubnim, ruralnim, slabije naseljenim područjima Županije. Poticaj se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta za izgradnju kuće za stanovanje za koju cijena zemljišta po četvornom metru mora odgovarati tržišnoj cijeni na odnosnom području. Sredstva se mogu koristiti i za kupnju kuće za stanovanje ili  za izgradnju kuće (od temelja) te za dovršetak započete gradnje kuće, adaptaciju neuseljene kuće za stanovanje, kao i za adaptaciju neuseljenog stana za stanovanje.

 Pokrenula je i projekt Budi tu  – jednokratnu novčanu pomoć studentima iz višečlanih obitelji (obitelji s pet i više djece) u troškovima studiranja, sukladno postavljenim kriterijima, odnosno onima iz Zagore i otoka. U ožujku je župan Blaženko Boban donio odluku o dodjeli financijske pomoći studentima iz obitelji s 5 i više djece, prema kojoj će studenti kojima je odobrena ova pomoć dobiti po 2285 kuna. Radi se o ukupno 175 studenata s područja Splitsko-dalmatinske županije, a za ovaj program osigurano je ukupno 400 tisuća kuna.

Županija daje i naknade za bebe, visina ovisi o stupnju razvijenosti pojedinih dijelova Županije, a kreće se od 500 do 77.000 kuna. Gradovi općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji podijeljeni su u 5 grupa po stupnju indeksa razvijenosti. Iznos odobrenih novčanih sredstava ovisi o gradu ili općini u kojoj se prijavitelj nalazi.

Nagrađuju se najbolji učenici i njihovi mentori, sufinancira projekt asistenata u nastavi, provode se projekti dvaju centara kompetentnosti, a u planu je i gradnja i dogradnja novih škola. Ima i jedan od najjačih centara izvrsnosti.

Županija osigurava sredstava za uređenje vrtića i nabavu opreme, te nabavu didaktičkih sredstava i pomagala za vrtiće kao i unaprjeđenje standarda predškolskog odgoja i organizaciju produženog boravka u vrtićima.

Sudjeluje u sufinanciranju dva projekta koja obogaćuju prehranu djece u osnovnim i/ili srednjim školama i to “Školska shema” i “Školski medni dan”.

Nadalje, osigurava prijevoz vlakom studentima temeljem sporazuma i Ugovora s Hrvatskim željeznicama. Stipendira mlade nadarene sportaše. Lani je dodijelila  25 stipendija u iznosu od 500 kuna mjesečno.

Osječko-baranjska županija je lani sa 2.352 rođenih beba bila u vodećih pet županija.

Županija dalje  po 1.000 kuna naknade za rođene bebe, prehrana za sve osnovnoškolce, njih oko 18.000, je besplatna, dodjeljuju se stipendije za što je ove godine predviđen iznos od 1,35 milijuna kuna te potpore za poslijediplomski studij za što je osigurano 300.000 kuna. Županija nadalje sufinancira studentima troškove javnog prijevoza vlakom. Sufinancira i kamatu na kredite za kupnju ili gradnju kuće ili stana, za zaposlenike unutar Županije. Do sada je plasirano 100 milijuna kuna za kupovinu 264 nekretnine, te je dodatno povećan kreditni potencijal za 50 milijuna kuna. Stipendije se dodjeljuju u četiri različite kategorije: daroviti učenici i studenti, učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa. U proračunu Županije za 2022. godinu iznos predviđen za stipendiranje učenika i studenata iznosi 1.350.000 kuna. U školskoj, odnosno akademskoj godini 2021./22. Osječko-baranjska županija stipendira ukupno 169 stipendista od kojih se 100 stipendija odnosi na učenike, a 69 na studente. Učenička stipendija iznosi 500 kuna mjesečno, a studentska 1.200 kuna mjesečno. Stipendija se dodjeljuje tijekom 10 mjeseci.

U okviru Programa i projekata u odgoju i obrazovanju Osječko-baranjska županija sufinancira programe, projekte i druge aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te druge oblike pomoći školama i učenicima, a dodjeljuje i potpore za poslijediplomski studij za što je u ovogodišnjem proračunu predviđen iznos od 300.000 kuna. Isti iznos bio je predviđen i u 2021. godini kada je za akademsku godinu 2020./21. pravo na potporu ostvarilo 66 kandidata. Prosječna potpora dodijeljena u 2021. godini iznosi 4.541,87 kuna, dok je najmanji iznos dodijeljene potpore bio 1.800,00 kuna, a najveći 6.533,80 kune.

Županija je pokrenula 2019. godine projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ koji je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području Županije. Projekt se provodi subvencioniranjem kamatne stope od jednog postotnog boda na odobreni kredit poslovnih banaka i to prvih deset godina otplate kredita. Najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je 500.000 kuna, a ukupni iznos kredita je do milijun kuna. Uz Županiju, u subvencioniranju kamata s dodatnim postotnim bodom sudjeluje i 19 jedinica lokalne samouprave, te je kamata za krajnje korisnike već od 0,09%. Do sada je plasirano 100 milijuna kuna za kupovinu 264 nekretnine, te je dodatno povećan kreditni potencijal za 50 milijuna kuna.

Vukovarsko-srijemska županija je lani sa minusom od 47 bila među pet županija s najmanjim padom prirodnog prirasta. 

Županija je ove godine osigurala oko 5,3 milijuna kuna za demografske mjere, a odnosi se na pomoć pri kupnji stana ili kuće mladim obiteljima, besplatnoj prehrani za učenike i pomoć obiteljima s četvoro i više djece. U provedbi je gotovo milijun kuna vrijedan EU projekt Osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, za koji je dodatno Županija osigurala vlastitih 2,3 milijuna kuna sredstava.

Projektom je osigurana besplatna prehrana za učenike čiji roditelji to ne mogu omogućiti iz vlastitih sredstava, a sve u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi u školskoj godini 2021./22. Projekt je nastavak  uspješno završenih projekata iz prethodnih pet školskih godina, te će se kroz projektne aktivnosti osigurati besplatna prehrana za 1060 učenika iz 19 osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije. No Županija i iz vlastitog proračuna financira dodatno prehranu 2674 učenika iz 18 osnovnih škola s područja Županije koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve VI“ i za to je osiguran iznos od 2,3 milijuna kuna u ovoj školskoj godini.

Raspisan je javni poziv za sufinanciranje kupnje stana ili kuće mladim obiteljima na području Županije, za što je osiguran iznos od 1,8 milijuna kuna za 80 obitelji, koji je rebalansom povećan s prvotnih 1,5 milijuna kuna.

S tom mjerom se je krenulo 2019. godine, kada je planirani iznos od 800.000 kuna zbog velikog interesa povećan na 1,15 milijuna kuna. Krajem 2020. godine prvotno su planirana sredstva od 1,5 milijuna kuna zbog pandemije prepolovljena, a zatim  zbog velikog interesa i broja prijavljenih obitelji  iznos  je povećan na 2,5 milijuna kuna, a iskorišteno je bilo 2,36 milijuna koliko je raspodijeljeno na 86 obitelji. Potpore su u selima iznosile  35.000 kuna, a u gradovima 25.000 kuna.

U aktualnom javnom pozivu, Vukovarsko-srijemska županija će sufinancirati kupnju kuće ili stana u iznosu od 20.000 kuna na području gradova koji imaju 15.000 ili više stanovnika prema popisu stanovništva iz 2021. godine te sa 25.000 kuna za sva ostala područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Raspisan je ovaj mjesec  i 1,7 milijuna kuna vrijedan natječaj za dodjelu financijskih sredstava za pomoć obiteljima s četvoro i više djece do 18 godina.

Iznos od 1.000 kuna mjesečno mogu dobiti obitelji koje imaju  četvero i više djece do 18 godina, da djeca imaju prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije, da jedan roditelj ili izvanbračni drug ili skrbnik ili posvojitelj je nezaposlen ili je samohrani roditelj ili skrbnik ili posvojitelj te da i prijavitelji imaju prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije.

Iznos od 750.000 kuna osiguran je za sufinanciranje troškova prijevoza vlakom za studente, a javni poziv također je raspisan ovoga mjeseca.

To pravo ostvaruju redoviti studenti koji studiraju u Osijeku i Slavonskom Brodu, a  imaju pravo na 2 besplatne povratne karte ili 4 besplatne jednosmjerne karte tijekom kalendarskog mjeseca, zatim redoviti studenti koji studiraju u ostalim mjestima (Zagreb, Rijeka, Split i druga mjesta) i koji imaju pravo na 1 besplatnu povratnu kartu ili 2 besplatne jednosmjerne karte tijekom kalendarskog mjeseca te redoviti studenti koji studiraju na području Vukovarsko-srijemske županije, a koji imaju pravo na besplatnu mjesečnu kartu.

Varaždinska županija je s rastom od 6,42 posto bila u vodećih pet po rastu broja rođenih beba u 2021. godini.

Županija osigurava poklon za rođene bebe. Uz učestalih 10 posto, na području Županije, lokalne jedinice ulažu do 30 posto za predškolsko obrazovanje.

Ove je godine dodijeljeno  65 novih stipendija, od čega 53 studentima i 12 učenicima srednjih škola. Umjesto prošlogodišnjih 300, učenici od ove godine primaju 400 kuna mjesečno, a studenti umjesto 700 kuna, mjesečno primaju 800 kuna, svih 12 mjeseci u godini. Od ove godine stipendije automatizmom dobivati i učenici srednjih škola koji su na međunarodnim natjecanjima osvojili prvu, drugu ili treću nagradu te učenik koji je izabran za najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola.

Prema Odluci o nagrađivanju učenika za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima, za prvo mjesto, nagradu ili zlatnu medalju nagrada je 5.000 kuna, 2. mjesto 3.000 kuna i treće mjesto 2.000 kuna. Za najboljeg sportaša nagrada je 1.000 kuna.

Jedna od najznačajnijih investicija u sjevernoj Hrvatskoj je obnova dvorca Opeka,  budućeg Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi. Medicinska škola Varaždin imenovana je pak regionalnim centrom kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija.

Ove je godine u Srednjoj školi Ludbreg  svečano otvoren Strukovni centar izvrsnosti iz strojarstva, a ukupno ih je uz taj još 11.

Kroz projekt  „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva ove je školske godine povučeno gotovo milijun kuna čime je omogućena besplatna prehrana za 994 učenika iz 33 osnovne škole kojima je osnivač. Uz to, Varaždinska županija iz svojeg proračuna osigurava dodatnih 2,3 milijuna kuna, čime se financira besplatna prehrana za sve učenike u 33 osnovne škole koji ostvaruju pravo na dječji doplatak. Varaždinska županija nastavlja i sa sufinanciranjem prehrane učenika srednjih škola koji su u riziku od siromaštva. Za tu namjenu u ovoj godini osigurano je 120 tisuća kuna.

Varaždinska županija provodi Projekt organizacije cjelodnevnog boravka učenika osnovnih škola, a realizira se u 22 osnovne škole kojih je osnivač Varaždinska županija te je ukupno organizirano 54 odgojno-obrazovnih skupina u kojima se program produženog boravka izvodi.

Za prijevoz učenika osnovnih škola organiziran je posebno ugovoreni prijevoz autobusima te je za tu namjenu izdvojeno 7,3 milijuna kuna.

Mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 800 kuna, a za učenike 400 kuna i dodjeljuje se kroz svih 12 mjeseci. Ukupni broj korisnika je 142 stipendista.

U cilju poticanja medicinskog osoblja i njihovog zadržavanja na području Varaždinske županije u okviru medicinskih ustanova, Županija subvencionira kamata na stambene kredite. Za tu namjenu u proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu planirano je 400.000 kuna.

Virovitičko-podravska županija je s prirodnim prirastom od minus 640 bila među vodećih pet županija u 2021.

Županija sufinancira rad Zavoda za hitnu medicinu  iznad zakonskog standarda (537.282 kuna u proračunu VPŽ).

Stipendije  za studente je 800 kuna mjesečno svih 12 mjeseci, a za srednjoškolce 500 kuna kroz 10 mjeseci. Trenutačno je u VPŽ 46 srednjoškolskih i 48 visokoškolskih stipendista, a u proračunu je to 451,2 tisuće kuna za studente i  230.000 kuna za srednjoškolske stipendije.

Župan sa zdravstvenim ustanovama potpisuje sporazume – za kredite je proračunu osigurano 140.000 kuna, za najam stana liječnicima Opće bolnice Virovitica 180.000 kuna, za najam stana liječnicima Doma zdravlja VPŽ 132.000 kuna, a za najam stana liječnicima Zavoda za hitnu medicinu VPŽ 72.000 kuna.

Primorsko-goranska županija je lani sa 2.154 rođenih beba bila u vodećih pet županija.

Županija isplaćuje naknade roditeljima koji su dobili trojke (poklon bon za nabavku opreme), sufinancira programa “Tečaj za trudnice i rodilje” i “Savjetovalište za prehranu dojenčadi” (programe provodi Dom zdravlja PGŽ). Mjesta u vrtićima ima u ovoj pedagoškoj godini dovoljno za sve.

Županija sufinancira  plaće 2 psihologa koji su zaposleni u Dječjem domu “Tić” iz Rijeke (oni su uključeni u savjetodavni rad sa roditeljima i djecom). Putem javnih potreba sufinanciraju se projekti i programi usmjereni na djecu i roditelje. Sufinanciranje dežurne ambulante-pedijatrija (program provodi Dom zdravlja PGŽ), program “Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih” te program “Centri za mlade – savjetovališta otvorenih vrata” (programe provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ).

Mjesečni iznos stipendije iznosi 1.000 kuna, a odobrava se studentu za razdoblje od 10 mjeseci. Uvjeti za dobivanje stipendije su da je student uredno upisao tekuću akademsku godinu te da mu je prosjek ocjena veći od 3,0.

Županija financira program “Unapređenja odgojno-obrazovnog sustava” koji se provodi na razini osnovnih i srednjih škola, sufinancira se produženi boravak učenika putnika (potpora se ne daje roditeljima već se financiraju dodatni radni sati za nastavno osoblje koje je uključeno u ovaj program), sufinanciraju se pomoćnici u nastavi te se provodi projekt “Školske sheme” (osiguravanje besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu).

Tijekom 2021. godine Županija je financirala izradu Analize demografskih pokazatelja s prijedlogom akcijskih mjera. U proračunu za 2022. godinu osigurano je milijun kuna za provedbu demografskih mjera. Županija financira razvoj mreže informativno-edukativnih punktova i društvenih domova za djecu i mlade, sufinancira se širenje mreže logopedskih punktova na brdsko-planinskom području, sufinanciranje aktivnosti u sklopu projekta “Županija prijatelj djece”, financiranje 1 police životnog osiguranja za dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi putem Zaklade “Vaša pošta”, sufinanciranje udruga u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih.

Sisačko-moslavačka županija je lani imala minus od 102 s padom prirodnog prirasta. 

Sisačko-moslavačka županija je za treće i svako sljedeće dijete lani davala 3.000 kuna, ove je godine iznos smanjen na 1.000 kuna.

U prošloj školskoj godini unutar 22 osnovne škole Županija podmiruje troškove školske kuhinje u cijelosti, čime je obuhvaćena prehrana za 994 učenika u ukupnom iznosu 978.692,40 kuna, financirana sredstvima Europske unije- Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola temeljem Odluke Vlade, a prijevoz koristi oko 2.000 učenika što je u godišnjem iznosu oko 14.000.000 kuna. Prijevoz studenata sufinancira se samo redovitim studentima temeljem Odluke Župana. Za troškove smještaja učenika planira se utrošiti 600.000 kuna.

Stipendije se dodjeljuju putem Natječaja, za učenike 45 stipendija i za studente 25 stipendija. Dodijeljena stipendija traje do kraja školovanja, što znači da se brojka povećava iz godine u godinu. Po učeniku je mjesečni iznos stipendije bio 500 kuna, a po studentu 700 kuna. Od ove godine, kako smo pisali, uvode se jednokratne potpore – 5.000 za studente i za učenike 4.000 kuna.

Brodsko-posavskoj županiji lani je pad prirodnog prirasta bio za 106, što je županiju svrstalo u vodećih pet.

Za predškolski odgoj izdvaja se do 10 posto lokalnog proračuna. Što se tiče izdvajanja za zdravstvo, Županija omogućava tekuću pomoć u zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti pučanstva te sufinanciranje troškova liječenja ili kupovine lijekova u vidu jednokratne pomoći. Nadalje, sufinancira prijevoz djece na rehabilitaciju u Polikliniku “Cekin” Slavonski Brod.
Ima tečaj pripreme trudnica za porod te daje pomoć obiteljima s većim brojem djece. Tu su i preventivni programi u zdravstvu: sufinanciranje aktivnosti u svrhu prevencije ovisnosti te sufinanciranje monitoringa vode i nacionalnoga monitoringa invazivnih komaraca kao i investicijska ulaganja u zdravstvene ustanove (decentralizirana sredstva i sredstva izvornog proračuna Brodsko-posavske županije).Brodsko-posavska županija ima potpisan Ugovor o sufinanciranju troškova javnog prijevoza vlakom redovnih studenata s prebivalištem na području Županije s HŽ putničkim prijevozom d.o.o. Županija je osigurala sredstva za prijevoz u iznosu od 594.000 kuna pa su tako 694 studenta dobila  potvrdu za sufinanciranje troškova prijevoza u ovoj akademskoj godini 2021./2022.

Županija nadalje u proračunu za 2022. godinu ima osigurano 570.000 kuna za studente medicine (dr. med.) i 1,1 milijun kuna za stipendiranje ostalih studenata koji se školuju za deficitarna zanimanja i darovite studente. Broj stipendiranih studenata medicine : 38 , a broj ostalih stipendiranih studenata po navedenim kriterijima: 120. Mjesečni iznos stipendije za studente medicine iznosi 1.500 kuna, a za ostale studente 800 kuna. Stipendije se dodjeljuju temeljem javnog poziva, donesenih odluka o odabiru i ugovora između studenata i Brodsko-posavske županije. (Lidija Kiseljak)