Od 37 milijardi kuna koliko iznosi ukupan plan proračuna svih županija u ovoj godini, 12,3 milijardi namijenjen je iznos za zdravstvo. Vodećih pet županija oko 50 posto svojih proračuna izdvajaju za zdravstvo. Prema aplikaciji Otvoreni proračun Hrvatske zajednice županija najveći iznos za zdravstvo u ovoj godini iz proračuna planira utrošiti, nakon Zagreba, Istarska županija, pa Varaždinska, Zadarska i Brodsko-posavska. Po stanovniku najveći plan proračunskih sredstava za zdravstvo ima Požeško-slavonska županija, pa Zadarska, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska i Istarska županija.

Osim što je situacija zbog korone svim županijama zadala potrebu većih izdvajanja za zdravstvo, isto tako, mnoge su već ranije krenule u velike kapitalne projekte, poput gradnje novih bolnica u Istarskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali i nizu energetskih obnova bolnica i domova zdravlja. Također, ulaže se i u centre kompetentnosti u zdravstvu, a neke županije, poput opet Istarske i BBŽ  te Varaždinske iz vodećih pet, imaju i mjere kojima zadržavaju liječnike. Istarska pri tome ima i najizdašnije stipendije za buduće liječnike.

Istarska planira za zdravstvo uložiti 902,3 milijuna kuna, Varaždinska 773,9 milijuna kuna, Zadarska 753,7 milijuna i Brodsko-posavska 675,8 miliijuna kuna. Po stanovniku najviše planira izdvojiti Požeško-slavonska županija, 5,1 tisuću kuna, Zadarska i Bjelovarsko-bilogorska 4,4 tisuće kuna te 4,3 tisuće kuna Varaždinska i Istarska županija.

Planirana izdvajanja za zdravstvo u 2021. godini

Izvor: Otvoreni proračun

Planirana izdvajanja za zdravstvo u 2021. godini po stanovniku

Izvor: Otvoreni proračun

Istarska županija je i ove godine, ne računa li se Grad Zagreb, vodeća po planiranim proračunskim sredstvima namijenjenima za zdravstvo. Riječ je o iznosu od 902,3 milijuna kuna, što je oko 100 milijuna kuna više nego lani, odnosno, plan je izdvojiti 4,3 tisuće kuna po stanovniku Županije.

‘Pandemija je pokazala koliko je važno imati kvalitetan, stručan i dobro organiziran zdravstveni sustav. Nužno je, dakle, ulaganje kako u infrastrukturu, tako u kadar i to je upravo ono što činimo u Istarskoj županiji. Svakako najvažnija investicija je izgradnja i opremanje nove Opće bolnice u Puli, potom i izgradnja Medicinske škole, a spomenimo i okončane projekte poput nadogradnje Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije ili izgradnju Doma zdravlja u Vodnjanu. Županija provodi i Program subvencioniranja kamata za stambene kredite i plaćanja zakupnina za smještaj liječnika i ostalog deficitarnog medicinskog osoblja, za što je u ovogodišnjem proračunu predviđeno 948.000 kuna.’ – rekao nam je u nedavnom intervjuu obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin.

Također, Županija je vrlo izdašna i u stipendijama namijenjenima studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji, čime se želi doprinijeti ublažavanju problema nedostatka liječničkog kadra, prisutnog u cijeloj državi. Ove je godine riječ o 25 stipendija u mjesečnom iznosu od
2.200 kuna, 13 studenata su pravo na stipendiju ostvarili prijavom na natječaj u akademskoj godini 2019./2020, a preostalih 12 su novi stipendisti.

U top pet županija po planiranim sredstvima iz proračuna namijenjenima za zdravstvo je i Brodsko-posavska županija. Za zdravstvo je predvidjela iznos od 675,8 milijuna kuna.

‘Velika ulaganja, što se pokazalo od ključnog značaja u trenutnoj situaciji s pandemijom korona virusa, ostvarili smo na području zdravstva i socijalne skrbi, pa smo samo u razdoblju od 2018. do 2020 uložili ukupno 86 milijuna kuna u 15 projekata energetske obnove zdravstvenih ustanova i dodatnih 14,2 milijuna kuna za dom za starije i nemoćne, ukupno preko 100 milijuna kuna od čega se 52 milijuna odnosi na bespovratna sredstva. I u sljedećem razdoblju planirani su  projekti energetske obnove u zdravstvu, pa će se tako obnoviti u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević  Upravna zgrada, a vrijednost projekta  je 1,7 milijuna  kuna, pa energetska obnova Zgrade infektologije vrijednosti 3,3 milijuna kuna, Zgrade kirurgije vrijednosti  9,9 milijuna kuna, Zgrade neurologije i psihijatrije vrijednosti 5,4 milijuna te Zgrade patologije vrijednosti 2 milijuna kuna. Nadalje, u planu je i energetska obnova zgrade – Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška – zdravstveni objekt Okučani, vrijednost projekta 636,2 tisuće kuna. Ukupni projekti izrade projektne dokumentacije za projekte u zdravstvu koji će u narednom financijskom razdoblju biti financirani iz EU i nacionalnih izvora financiranja vrijedni su 4,4 milijuna kuna.’ – rekao nam je nedavno u intervjuu župan Danijel Marušić.

Planiraju se i sredstva za infrastrukturne projekte, primjerice, Izrada projektne dokumentacije za mikrobiologiju i dnevnu hematološko-onkološku bolnicu Opće bolnice „Dr. Josip Benčević „ Slavonski Brod. Projekt je najvećim dijelom realiziran u 2020. godini, a sredstava u iznosu 50.000 kuna predviđena su za plaćanja koja će biti izvršena po okončanoj situaciji. Zatim, Izrada projektne dokumentacije za Regionalni simulacijsko-edukacijski centar za hitnu medicinu (SIMED), ukupna procijenjena vrijednost investicije je 17 milijuna kuna, vrijednost izrade projektne dokumentacije je 1,7 milijuna kuna. Projekt će biti sufinanciran sredstvima ESI fonda u ukupnom iznosu 1,5 milijuna kuna. Ugovor je potpisan u srpnju 2020. Projekt „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“, projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoja, javni poziv „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ . Ukupna vrijednost projekta je 11,5 milijuna kuna, od toga su sredstva fonda 10 milijuna kuna, a vlastita sredstva 1,5 milijuna kuna. Za 2021. godinu planira se završetak projekta i plaćanje dijela opreme (nabava ultrazvučnih uređaja za domove zdravlja i koncesionare) nakon provedenog postupka javne nabave  u iznosu 3,4 milijuna kuna. Iznos od 130.000 kuna predviđen je za rekonstrukciju mrtvačnice u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ , a 3,5 milijuna kuna za projekt nabave uređaja za magnetsku rezonancu za Opću bolnicu Nova Gradiška.

Požeško-slavonska županija je sa 5,1 tisućom kuna po stanovniku vodeća po planiranim sredstvima namijenjenima za zdravstvo.

Jedan od ključnih ovogodišnjih projekata u Županiji izdvajaju NASTAVNI CENTAR OŽB Požega, za što je  u 2021. godini planiran iznos od 21 milijun kuna. Ovim projektom bolnica dobiva energetski učinkovito rekonstruiran objekt, suvremeno opremljen prostor s namještajem i digitalnom softverskom opremom (cca 900m2 neto korisne površine),sa uvedenim daljinskim praćenjem pacijenata, mVizita, smjernice i dr. digitalizacija procesa, provedena edukacija za rad osoblja i studenata. Implementirani sustavi omogućavaju siguran rad na daljinu studenata, osoblja bolnice, predavača, pacijenata. Uključivat će dvoranu za predavanje, kabinete, prostore za smještaj studenata/liječnika, te digitalnu opremu koja će unaprijediti proces učenja i praksu studenata medicine, ali će se koristiti i u radu s pacijentima.

Za realizaciju kapitalnih ulaganja u zdravstvenim ustanovama predviđeno je 8 milijuna kuna.

U proračunu Županije stoji i planiranih 300.000 kuna za obnovu Doma zdravlja u Lipiku. Zgrada u kojoj Dom zdravlja PSŽ sada obavlja primarnu zdravstvenu u Gradu Lipiku je u jako derutnom stanju (Mala Vila Savić, građena 1906. godine – zaštićeno kulturno dobro) i više nije pogodna za obavljanje zdravstvene zaštite, te je potrebno pristupiti izgradnji novog objekta. Iznos od 760.000 kuna planiran je za energetsku obnovu zgrada  Zavoda za javno zdravstvo.

Jedan od projekata ulaganja u zdravstveni turizam je projekt Terme Lipik.

U top pet županija po planiranim proračunskim sredstvima za zdravstvo po stanovniku od 4,4 tisuće kuna je i Bjelovarsko-bilogorska županija.

Najvažniji projekt u zdravstvu je nova zgrada Opće bolnice Bjelovar. ‘Mi želimo biti centar zdravstva ovog dijela Hrvatske, s najmodernijom bolnicom i najkvalitetnijom uslugom. Meni ništa nije žao, ulaganje u zdravstvo ne može biti pogrešno. Neće se naši stanovnici liječiti u montažnim barakama koje su postavljene prije 70 godina. Oni zaslužuju bolje. Ulagali smo i u našu opću praksu. 39 ambulanti je obnovljeno, najveći projekt u zdravstvu za primarnu zdravstvenu zaštitu je riješen, ulaganje u naše domove zdravlja u Čazmi, Garešnici, Daruvaru, Grubišnom Polju, a  sada i u Bjelovaru potvrđuju važnost primarne zdravstvene zaštite. Ulažemo i u one koji tamo rade. Mi smo jedina Županija u Hrvatskoj koja ima stalno otvoren program vezan uz mogućnost da se dobiju potporne mjere koje dovode liječnike kod nas, a onima koji su ovdje daje poticaj da ostanu. Povećan je broj liječnika u našoj Općoj bolnici Bjelovar. Mi smo jedna od rijetkih bolnica, ako ne i jedina u Hrvatskoj kojoj je to uspjelo. Tu je i Centar kompetentnosti koji će zaokružiti sliku nas, županije i grada Bjelovara kao centra zdravstva u ovom dijelu Hrvatske.’ – rekao je nedavno župan Damir Bajs. (L.K.)