U razdoblju od 2017. do 2019. godine najviše je za subvencije poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima po stanovniku izdvojila Sisačko-moslavačka županija, najveći prosječni udjel izdvojenih sredstava u proračunu u tri godine za subvencije imala je Zagrebačka županija, dok je najveći rast iznosa poticaja i udjela za subvencije imala Požeško-slavonska županija. Pokazala je to naša analiza napravljena prema podacima konsolidiranih proračuna. 

Poticaji za poduzetnike ili poljoprivrednike jedna je sve prisutnijih mjera kojima se želi potaknuti razvoj u županijama. Iznosi koji se izdvajaju za tu svrhu kontinuirano se povećavaju, ali i interes za njima. Posebno je to vidljivo kod poticaja za poljoprivredu, koja je, uslijed korone i sve prisutnije važnosti o samodostatnosti hrane, dobila na važnosti. Primjerice, Splitsko-dalmatinska županija ove godine planira za potpore u poljoprivredi izdvojiti 6,1 milijun kuna, najveći iznos do sada.

U tri županije je u tri godine prosječni udjel izdvajanja za subvencije u proračunu bio iznad 1 posto, dok su ostali bili ispod jedan posto.  U gotovo svim županijama vidljiv je kontinuirani rast izdvojenih subvencija u proračunima kroz promatrane tri godine.

Lani su zbog korone iznosi potpore znatno porasle, primjerice Osječko-baranjska županija je svoje za poduzetnike i obrtnike povećala sa 4,2 milijuna kuna koliko su iznosile u 2019. godini na 11,2 milijuna kuna u 2020.

Sve više županija subvencionira kamatu za poduzetničke kredite, pa su za krajnjeg korisnika nula, koriste je primjerice Osječko-baranjska, Sisačko-moslavačka i Virovitičko-podravska županija, dok primjerice Bjelovarsko-bilogorska subvencionira u potpunosti kamatu na kredite za proljetnu tj. jesensku sjetvu.

Najveća izdvojena sredstva u proračunu za subvencije u odnosu na broj stanovnika imala je u razdoblju od 2017. do 2019. godine Sisačko-moslavačka županija sa 167,73 kune, Zagrebačka županija 127,51 kunu, Koprivničko-križevačka 126,50 kuna, Splitsko-dalmatinska 121,02 kune i Virovitičko-podravska županija 105,95 kuna. Prosječni udio izdvajanja za subvencije u proračunu kroz tri godine najveći je bio u Zagrebačkoj županiji – 1,52 posto, pa Splitsko-dalmatinskoj 1,18 posto, Sisačko-moslavačkoj 1,03 posto, Koprivničko-križevačkoj 0,87 posto i Osječko-baranjskoj županiji 0,66 posto.

Gledaju li se apsolutni brojevi, odnosno iznosi iz proračuna izdvojeni za subvencije, najviše su u tri godine povećana u Požeško-slavonskoj županiji, za 414,13 posto, Varaždinskoj 226,55 posto, Bjelovarsko-bilogorskoj 80,33 posto, Koprivničko- križevačkoj 46,28 posto i Vukovarsko-srijemskoj županiji 22,69 posto. Promatra li se pak udjel izdvojen za subvencije u proračunima kroz tri godine, opet je najveći rast imala Požeško-slavonska županija – 354,29 posto, Varaždinska 176,95 posto, Bjelovarsko-bilogorska 48,86 posto, Koprivničko-križevačka 28,93 posto i Vukovarsko-srijemska županija 7,48 posto.

Sisačko-moslavačka županija izdvojila je u razdoblju od 2017. do 2021. godine 167,73 kune po stanovniku za subvencije, odnosno 1,03 posto prosječnog udjela u tri godine.

Za razvoj malog gospodarstva u razdoblju od 2017. do 2020. godine izdvojeno je, kažu, 24 milijuna kuna, a među njima su kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji, tradicijske i umjetničke obrte, subvenciju kamata na poduzetničke kredite, poticanje startupova u gaming industriji i dr.

Kroz mjeru Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji sufinanciraju se kapitalne pomoći otvaranju novih obrta i  mikro trgovačkih društava te opstojnost postojećih koji djeluju na području Sisačko-moslavačke županije, a bave se proizvodnom djelatnošću. U promatranom razdoblju 2017-2020 godine za tu namjenu je, putem objavljenih javnih poziva,  iz proračuna Sisačko-moslavačke županije odobreno 69 zahtjeva i isplaćeno ukupno 924,5 tisuće kuna, a planiran iznos u ovoj godini je 750.000 kuna. Kroz subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima u ovom mandatu odobreno je 119 zahtjeva i isplaćeno ukupno 1,6 milijuna kuna, a ove godine planiran je iznos od 350.000 kuna. Kroz mjeru subvencije kamata na poduzetničke kredite- županijski poduzetnički krediti omogućava se pokretanja novih obrta i poduzeća te rast i širenje postojećih, jednostavnijim, bržim i kvalitetnijim pristupom financijskim sredstvima. Županija u suradnji s gradovima,  općinama i poslovnim bankama omogućuje poduzetnicima korištenje poduzetničkih kredita po vrlo povoljnim kamatnim stopama, počevši od beskamatnih. U razdoblju 2017. – 2020. godine je, putem objavljenih natječaja,  kroz županijske kreditne linije  realizirana  65 poduzetnička kredita u ukupnom iznosu  od 52,9 milijuna kuna čime je omogućeno novo zapošljavanje 129 osoba, a kroz refinanciranje nepovoljnih kredita se doprinijelo opstojnosti još 89 radnih mjesta.  Za subvenciju kamata na poduzetničke kredite koje su poduzetnici realizirali, Sisačko-moslavačka županija  je u promatranom razdoblju iz svog proračuna  isplatila 8 milijuna kuna. Subvencija kamata je iznosila 2% za proizvodne djelatnosti i 1% za uslužne djelatnosti. U 2021 godini je planiran nastavak provedbe Projekta Poduzetnički krediti – 2018  u 2021. g, a za tu namjenu je u proračunu Županije planiran iznos od  3 milijuna kuna. Kroz sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na manifestacijama iz proračuna Sisačko-moslavačke županije utrošeno je ukupno 445,3 tisuće kuna od 2017. do 2020. godine, a ove je godine planiran iznos od 150.000 kuna. Za sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva u razdoblju 2014-2020 g. utrošena su sredstva od 200.000 kuna za sufinanciranju promocije, organiziranja i sudjelovanja u obrazovanju za majstorske ispite i stručnu osposobljenost za potrebe obrtništva i poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ove godine planiran je iznos od 50 tisuća kuna.  Kroz projekt „Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u SMŽ osnivanjem poduzetničkog inkubatora PISMO Novska“ Županija je sudjelovala u sufinanciranju sa 649,6 tisuća kuna, a ukupna vrijednost projekta od 2017. do 2020. godine je 24,9 milijuna kuna. Za poticanje startupova u gaming industriji ove je godine u proračunu planiran iznos od pola milijuna kuna. Također je provedbom projekta Poticanje startupova u gaming industriji putem objavljenih javnih natječaja iz proračuna Sisačko-moslavačke županije izdvojeno u 2019. i 2020. godini ukupno 573,4 tisuća kuna  za 36 startupova koji posluju u poduzetničkom inkubatoru PISMO Novska. Za sufinanciranje novog zapošljavanja na području Županije lani je odobren 21 zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 310.000 kuna. Subvencionira se i kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO. Lani je zaprimljeno i odobreno 7 zahtjeva za dodjelom bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 22.000 kuna. Razvojnoj agenciji SIMORA dodijeljeno je od 2017. do 2020. godine 12,4 milijuna kuna, a koja pak provodi primjerice, poslovno savjetovanje poduzetnika, suradnja na projektima sufinanciranih sredstvima EU fondova i drugih domaćih i međunarodnih izvora i sl.

U području poljoprivrede Županija organizira manifestacije u području poljoprivrede i ruralnog razvoja kojom se potiču znanstveno-stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda. Osnovni razlog ove potpore, kažu, je poticanje promoviranja domaćih proizvoda, povezivanje proizvođača i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prodaje transferom znanja i u skladu sa svjetskim dostignućima.

Od 2017. do 2019. godine izdvojeno je za tu svrhu oko 800.000 kuna za 69 korisnika, a od 2014. godine ukupno 1,1 milijun kuna.

Poljoprivreda je strateška gospodarska grana Sisačko-moslavačke županije. Opredijeljenost Županije za razvoj poljoprivredi temelji se na viziji razvoja iz Županijske razvojne strategije. Održiva i ekološka poljoprivreda i razvoj prerađivačkih kapaciteta poljoprivredne proizvodnje. Cilj je popularizirati i poticati bavljenje poljoprivredom, posebice ekološkom kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću što većeg broja ljudi. Svrha je kroz potpore uspostaviti izravne odnose proizvođača i potrošača hrane, povećati vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, a time ujedno unaprijediti kvalitetu života i održivi gospodarski razvitak ovog ruralnog područja i osigurati socijalni, kulturni i demografski oporavak.

Za poticaje u poljoprivredi 2017. godine izdvojeno je 3,1 milijun kuna, godinu kasnije 2,9 milijuna i u 2019. godini 2,5 milijuna kuna.

Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina je strateški projekt Sisačko-moslavačke županije u području poljoprivrede.

Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je 121,02 kuna po stanovniku za subvencije od 2017. do 2019. godine, odnosno 1,18 posto prosječno udjela u tri godine.

Broj registriranih obrta u SDŽ u 2019. bio je 11.476, a lani je porastao na 11.636. Potpore Županije za 2019. za poduzetnike početnike i subvencija kamatne stope kredita iznosile su 3 milijuna kuna, u 2020. 7,7 milijuna kuna i za ovu godinu planirani su u iznosu od 2,6 milijuna kuna, ali za koji se predviđa povećanje kroz rebalans.

Za 2017. potpore u poljoprivredi isplaćene su u iznosu od 4,4 milijuna kuna, u 2018. 4,2 milijuna, godinu poslije 4,1 milijun kuna, a lani 2 milijuna kuna. U ovoj godini planirane su u iznosu od visokih 6,1 milijun kuna.

Kroz Program  subvencioniranja  kamatne stope kredita  poduzetništva i obrta u 2019.godini  realizirano je 207 kredita ukupne vrijednosti 326 milijuna kuna  ( subvencija kamate iznosila je 6 milijuna kuna), a u 2020.  72 kredita ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna ( subvencija kamate iznosila je 2,4 milijuna kuna), dok je u ovoj godini  predviđen iznos od 5,2 milijuna kuna. Kroz stare Programe subvencije kamate u periodu 2017. -2021. isplaćeno je 17,3 milijuna kuna za poduzetništvo i obrte.

Virovitičko-podravska županija izdvojila je kroz tri godine za subvencije gospodarstvu, obrtnicima i poljoprivrednicima 105,95 kuna po stanovniku.

foto: Kristijan Toplak

Od mjera koje se provode izdvajaju je primjerice projekt Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva – 09 –  LPR-MG-09, kojeg provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i u čiju realizaciju je uključeno osam poslovnih banaka na području Županije s ukupnim kreditnim potencijalom u iznosu od 96,5 milijuna kuna. Subvenciju kamata po ovom kreditnom programu koriste poduzetnici koji su registrirani isključivo za proizvodnu djelatnost ili proizvodni obrt bez obzira na sjedište odnosno prebivalište, a koji ulažu na području Virovitičko-podravske županije. Ukupan iznos isplaćene subvencije po ovom kreditnom programu od 2017. – 2021. je oko 310.000 kuna.

Županija je u suradnji s  Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja kao jednu od razvojnih aktivnosti gospodarskog jačanja poduzetništva provodi Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta pod nazivom „Kreditom do uspjeha 2014“. Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite po ovom Programu su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva (d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove) koji ulažu na području Županije.

Ukupni kreditni potencijal sukladno Odluci MINGO za VPŽ iznosio je 30 milijuna kuna, a ukupan iznos isplaćene subvencije po ovom kreditnom programu od 2017. – 2021. je 1,7 milijuna kuna.

Lani je u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak osigurala financijska sredstva za subvenciju kamate na poduzetničke kredite te pozvala sva trgovačka društva, obrte, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove koje ulažu na području Županije da sudjeluju u programu “Poduzetništvo mladih, žena i početnika”. S ciljem poticanja poduzetništva na području Županije, kreditna sredstva za korisnike kredita osigurava HBOR izravno ili posredstvom poslovnih banaka, a sredstva subvencije kamate korisnicima kredita osigurava Županija. Županija za navedene kredite subvencionira kamatnu stopu u visini od 2,00%. Ukupan iznos isplaćene subvencije po ovom kreditnom programu 2020. – 2021. je oko 53,6 tisuća kuna.

Virovitičko-podravska županija je subvencionirala kamatu svim mikro, malim i srednje velikim poduzetnicima koji su prethodno ostvarili pravo na korištenje jednog od HAMAG BICRO zajmova za obrtna sredstva (ESIF mikro zajmovi i COVID-19 zajmovi) u 2020. godini. Županija subvencionira puni iznos kamate od 0,25% za COVID-19 zajmove za obrtna sredstva odnosno kamatu od 0,5% za ESIF mikro zajmove za obrtna sredstva, u cijelom periodu otplate kredita odnosno puni iznos kamate je jednokratno isplatila poduzetnicima koji su ostvarili pravo. Ukupan iznos isplaćene subvencije po ovom kreditnom programu 2020. – 2021. je oko 75 tisuća kuna.

U cilju očuvanja radnih mjesta i likvidnosti obrtnika i trgovačkih društava, a zbog nemogućnosti obavljanja njihovih djelatnosti uslijed pandemije koronavirusa, Virovitičko-podravska županija je usvojila interventnu mjeru kojom je pomogla mikro poduzetnicima u djelatnostima pogođenima koronavirusom kojima je bio zabranjen rad i koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Jednokratna novčana pomoć isplaćena je za 315 korisnika u iznosu od 567.000 kuna.

U cilju unaprjeđenja politike i mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području županije unutar svog proračuna osigurava sredstva za provedbu programa potpore poduzetništvu u obliku subvencije troškova za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkih inkubatora u Virovitici, Pitomači, Slatini i Orahovici. U razdoblju od 2017.-2021. godine kroz inkubatore je prošlo preko 40 korisnika te ih trenutno ima 30, a ukupan iznos isplaćenih sredstava od 2017.- 2021. je više od 3,3 milijuna kuna.

Temeljem Sporazuma Virovitičko-podravske županije i HOK – Obrtničke komore VPŽ o provedbi projekta u svrhu očuvanja tradicijskih obrta, Virovitičko-podravske županija dodjeljuje potpore tradicijskim obrtima. Ukupan iznos isplaćenih sredstava u razdoblju od 2020.- 2021. je oko 140.000 kuna.

Virovitičko-podravska županija je po prvi puta 2021. godine raspisala natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije. Ukupan iznos isplaćenih sredstava u ovoj godini je oko  500.000 kuna

U Osječko-baranjskoj županiji prosječni udjel izdvajanja za subvencije obrtnicima, poduzetnicima i poljoprivrednicima bio je 0,66 posto kroz tri promatrane godine.

Ovaj mjesec župan Ivan Anušić potpisao je ugovore o dodjeli potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja sa 260 poduzetnika s područja Osječko-baranjske županije, a njihova ukupna vrijednost je gotovo 3 milijuna kuna. Najviše potpora dodijeljeno je za nabavu alata, strojeva i opreme za obavljanje pretežite djelatnosti, nabavu računalne opreme i licenciranih računalnih programa, investicijsko održavanje i opremanje poslovnog prostora te marketinške aktivnosti. Za 14 korisnika odobren je najviši iznos potpore od 36,4 tisuće kuna.

– Osječko-baranjska županija kontinuirano osigurava financijska sredstva za provedbu projekta pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja, a i vrijednost potpora se stalno povećava. Tako smo 2017. godine osigurali milijun kuna koji su podijeljeni za 46 poduzetnika, a potom svake godine povećavali taj iznos i broj korisnika potpora da bi ove godine dostigli tri milijuna kuna koji su podijeljeni za 260 poduzetnika i obrtnika koji našu županiju čine gospodarski aktivnom, zapošljavaju i proizvode – rekao je tada župan  Anušić.

Korisnici ovih potpora su subjekti malog gospodarstva i to fizičke i pravne osobe; trgovačka društva, obrti i zadruge. Osječko-baranjska županija trenutno ima otvoreno još šest javnih poziva za poduzetnike, za mjere pomoći za vrijeme pandemije koronavirusa, za informiranje, edukacije, savjetovanje, nastupe na sajmovima i druge promotivne aktivnosti, za klastere, a trajno je otvoren i javni poziv za kreditiranje poduzetnika kroz kreditne programe s nula posto kamata.

Osječko-baranjska županija počela je prije četiri godine intenzivnije poticati poduzetništvo, a u tom razdoblju one su za poduzetnike i obrtnike povećane sa 4,2 na prošlogodišnjih 11,2 milijuna kuna.

Od početka pandemije korona virusom Županije ja provodila određene aktivnosti pomoći poduzetnicima, a u koje su uključeni i obrtnici, od moratorija na poduzetničke kredite u kojima županija subvencionira kamatu, reprograma postojećih kredita, investicijskih kredita sa 0 % kamate do povoljnih kredita za održavanje tekuće likvidnosti. OBŽ je  prva institucija u RH koja je ponudila poduzetnicima kredite sa 0% kamata, subvencionirajući kamatu na kreditne programa HBOR-a. Korisnici ovih kreditnih programa su i obrtnici, a na raspolaganju ima je kreditni potencijal do 90 milijuna kuna.

Županija provodi i projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ koji je pokrenut u veljači 2019. godine i do sada je preko njega subvenciju kamate na stambeni kredit koristilo 142 građana, odnosno kupljeno je 75 stanova i 67 kuća. Provodi se subvencioniranjem kamatne stope od 1 postotnog boda na odobreni kredit poslovnih banaka s kojima Županija zaključi ugovor prvih deset godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate od 15 godina. Najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je 500.000 kuna, stambeni kredit može biti i veći od toga iznosa, ali razliku financira korisnik kredita. Uz Županiju, u projekt se uključilo već gotovo 20 jedinica lokalne samouprave s jednim postotnim bodom subvencije.

Prema našoj nedavnoj analizi Županija je bila i među vodećima po izdvojenim subvencijama za poljoprivredu  u 2019. godini. Kako su pojasnili, Osječko-baranjska županija svoj razvoj temelji na poljoprivredi prehrambeno-prerađivačkoj industriji, a prepoznajući važnost stvaranja konkurentnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, pogotovo nakon ulaska RH u Europsku uniju, svoj sustava potpora usmjerili su upravo u jačanje njihove konkurentnosti i prilagodbu propisanim standardima.

‘U 2016. godini donijeli smo program mjera potpora za koje smo ocijenili da će pomoći našim OPG-a da postanu konkurentna, pronađu tržište za svoje nove proizvode i unaprijede kvalitetu svojih proizvoda s naglaskom na ekološku proizvodnju. Korisnici s područja Županije vrlo su dobro prihvatili utvrđene mjere, da ulažu u unaprjeđenje svoje proizvodnje, jer potpora se može samo ostvariti s obzirom na izvršena prihvatljiva ulaganja. Također je vidljivo da u pojedinim mjerama raste broj korisnika, kao što su primjerice ona za prihvatljiva ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu ili mjeri kontrole kvalitete proizvoda.

Županija je pripremila i novi programa mjera potpora za razdoblje 2021.-2023. godine, neke od postojećih mjera će se zadržati, a i uvesti nove mjere potpore usmjerene prema mladim poljoprivrednicima, početnicima, kao i mjere u pojedinim sektorima.

Požeško-slavonska županija imala je najveći rast potpora u razdoblju od 2017. do 2019. godine, gledaju li se apsolutni brojevi i udjeli u proračunu namijenjeni za subvencije.

U ožujku je  župan Alojz Tomašević raspisao javne pozive za dodjelu bespovratne potpore za izvršena ulaganja na poljoprivrednim gospodarstvima. Program potpora ide u dva pravca – potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju  i potpore za ruralni razvoj.

Kroz potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju obuhvaćeno je pet mjera, za koje je predviđen iznos od 1,35 milijuna kuna za ovu godinu. Kroz šestu mjeru namijenjenu za samozapošljavanje mladih poljoprivrednika na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu predviđen je iznos od 50.000 kuna.

Raspisan je i Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti namijenjen za  sudjelovanje na domaćim sajmovima i manifestacijama, odnosno za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda te za adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu. Za tu svrhu predviđen je iznos od 160.000 kuna.

Podsjetimo, naša je analiza pokazala da je Požeško-slavonska županija bila vodeća po isplaćenim potporama poljoprivrednicima po stanovniku u 2019. godini s iznosom od 23,63 kune.

Požeško-slavonska županija objavila je javni poziv u ožujku za potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica epidemije COVID-19 na poslovanje. Najveći iznos potpore koji se može ostvariti je 20.000 kuna.

Bjelovarsko-bilogorska županija imala je u razdoblju od 2017. do 2019. godine povećanje iznosa subvencija  za 80,33 posto, odnosno proračunskog udjela namijenjenog za tu svrhu od 354,29 posto.

Trenutno je na području Bjelovarsko-bilogorske županije 1200 obrta, što je za 21 obrt više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog porasta broja obrta zasigurno je i u tome što Bjelovarsko-bilogorska županija svake godine izdvaja sredstva namijenjena pomoći svojim obrtnicima, odnosno provodi niz poticajnih mjera s ciljem daljnjeg razvoja obrtništva na svom području.

Prošlogodišnji Javni poziv za prijavu projekata za korištenje mjera za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2020. godini obuhvaćao je šest mjera – sufinanciranje dokumentacije kod prijave gospodarstvenika na fondove Europske unije i nacionalne izvore, sufinanciranje dokumentacije kod prijave obrtnika na fondove Europske unije i nacionalne izvore, poticanje certificiranja i uvođenja sustava kvalitete kod gospodarskih subjekata, sufinanciranje nastupa na sajmovima, potpora novootvorenim obrtima koji se bave izradom tradicijskih proizvoda ili usluga te sufinanciranje uvođenje bike&bed standarda.

Bjelovarsko-bilogorska županija odobrila je sve zahtjeve koji su udovoljavali uvjetima, odnosno 54 zahtjeva, a ukupne potpore za gospodarstvo i obrtništvo od strane Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini iznosile su 3,4 milijuna kuna.

„Poduzetnicima i obrtnicima treba pomoć sada kada su u problemima. Županija je tu da im pomogne što je više moguće. Županija je tijekom prošle godine provela niz aktivnosti i investicija kako bi podržala gospodarstvo, a nastavit će pružati potporu i drugim granama koje su pod opterećenjem. U ovim teškim vremenima, dobar je znak povećanje broja obrtnika na bjelovarsko – bilogorskom području“, istaknuo je nedavno župan Damir Bajs.

Od izuzetnog je značaja da građevinski sektor, kojem pripada gotovo 20% zaposlenih u gospodarstvu i obrtništvu naše županije, nije stao s radom, a tome su doprinijele brojne investicije Bjelovarsko-bilogorske županije vezane uz energetsku obnovu, ali i gradnju novih objekata u zdravstvu i školstvu poput nove zgrade bolnice i glazbene škole u Bjelovaru. Treba istaknuti kako Bjelovarsko-bilogorska županija pomaže svoju Obrtničku komoru i putem Sporazuma o sufinanciranju projekata i aktivnosti Obrtničke komore BBŽ. U 2020. godini riječ je bila o izdvajanju u iznosu od 150 tisuća kuna, a navedenim Sporazumom Bjelovarsko-bilogorska županija omogućava očuvanje i promociju obrtništva, te potiče unapređenje i konkurentnost svojih obrtnika na tržištu Republike Hrvatske i Europske unije. Potpisom ovog Sporazuma Bjelovarsko-bilogorska županija sudjeluje u sufinanciranju projekata kandidiranja na EU fondove, sufinanciranju troškova izlaganja proizvoda i usluga obrtnika s područja županije na gospodarskim i obrtničkim sajmovima,  stipendiranju naučnika u deficitarnim zanimanjima u našoj županiji, podupire očuvanje tradicijskih obrta, osnivanje novih obrta  te zapošljavanje u obrtništvu.

Županija pomaže i poljoprivrednicima, a važna je mjera kreditiranje proljetne sjetve gdje je na sebe je preuzela plaćanje kompletne kamatne stope te su tako krediti za poljoprivrednike beskamatni.

‘Najbolji su to kreditni uvjeti u Hrvatskoj putem kojih se omogućava našim poljoprivrednicima da još povoljnije i lakše obave proljetnu sjetvu kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i šećerne repe, a od unazad tri godine kredit se može zatražiti i za presadnice povrća, dakle, povrtlarske kulture.  Najniži iznos kredita koji se može zatražiti je 5.000 kuna, dok je najviši iznos koji se može zatražiti 1.000.000 kuna.’ kažu u Županiji.

Pomaže se i kroz kreditnu liniju  za stočarsku proizvodnju kojom se potiče nabava grla za tov junadi i svinja te nabava rasplodnih junica, ovaca i koza. Kamatna stopa od strane banke iznosi od 3,65% do 4,00 % godišnje dok je subvencija Županije 1,80 % pa sukladno tome krajnji korisnik-poljoprivrednik snosi kamatu najviše do 2.20 %.

Uz te dvije mjere subvencioniranja kamate, ukupno je 15 mjera u poljoprivredi koje Županija provodi.

Vukovarsko-srijemska županija povećala je izdvajanja za subvencije u tri godine za 22,69 posto, gledaju li se apsolutni iznosi subvencija, odnosno 7,48 posto porasli su udjeli namijenjeni u proračunu za subvencije.

‘Zadaća Županije, kao i jedinice regionalne samouprave,  kada je riječ o gospodarstvu, jeste prvenstveno osigurati infrastrukturne i institucionalne pretpostavke za razvoj poduzetništva, te u okviru proračunskih mogućnosti osmisliti programe potpora i subvencija kojima se potiče poduzetnička inicijativa i konkurentnost, kako novih, tako i već egzistirajućih poduzetnika. Što se tiče Županije mjere najviše uključuju poticajne kreditne  linije za razvoj poduzetništava putem subvencija kamata poduzetnicima za realizirane kredite, različite oblike edukacija i poduzetničkog usavršavanja te savjetodavne usluge. Kako bi potaknula  investicije Županija provodi programe kreditnih linija kojima poduzetnicima subvencionira kamate na realizirane kredite, a također tu su i poticajne mjere za ulaganja na područje VSŽ.’ – kažu u Županiji.

Programa kreditiranja poduzetnika „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu“ provodi se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta na način da VSŽ subvencionira kamatu poduzetnicima 2%, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 2%. Trenutno ovaj program koristi 33 poduzetnika koji imaju aktivne kredite. Programa kreditiranja poduzetnika „Kreditom do uspjeha 2014., Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti“. kroz ovaj program poduzetnicima je, od potencijala koji iznosi 15 milijuna kuna, realizirano 5 zahtjeva u ukupnom iznosu od 9,4 milijuna kuna,  sa subvencijom kamate od 4%, pri čemu Županija sudjeluje s 2%, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta također sa 2%. Županija provodi i dva Programa kreditiranja poduzetnika „PBZ- Poduzetnik Vukovarsko-srijemske županije za 2014. i 2016.godinu“.  Županija je za promatrano razdoblje od 2016.-2019. godine subvencionirala ukupno gotovo 1,9 milijuna kuna kamate poduzetnicima kroz ova 4 programa.

Nadalje, Vukovarsko-srijemske županije provodi „Program za poticanje razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019.-2022 „  kroz koji, putem javnog poziva dodjeljuje bespovratne potpore mikro i malim gospodarskim subjektima s područja županije za razvoj i unaprjeđenje poslovanja, za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda, za savjetovanje i obrazovne aktivnosti, za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama i sajmovima te za razvoj klastera. Vukovarsko-srijemska županije dosad je u svom proračunu osigurala za ovaj Program osigurala 1,8 milijuna kuna. Županija putem ovih javnih potpora konkretan je oslonac gospodarskim subjektima u daljnjem rastu i razvoju gospodarstva.

U navedenom programu financiranje za poljoprivredu se je provodilo kroz četiri programska tipa: subvencioniranje kamata, tj. kroz poticajne kreditne linije u suradnji s Croatia bankom, unaprjeđenje poljoprivredne infrastrukture, projekt kontrole plodnosti tla te troškovi u vezi suzbijanja životinjskih i biljnih zaraznih bolesti.

Ukupna izdvojena sredstva na godišnjoj razini bila su u 2017. godina  83,1 tisuća kuna, 2018. godine 313,9 tisuća kuna i 2019. godina 199,1 tisuća kuna. Zbirna sredstva u sklopu programa stoga iznose 596,2 tisuće kuna. (Lidija Kiseljak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLJOPRIVREDA

 

 

Potpore male vrijednosti u poljoprivredi

Virovitičko-podravska županija treću godinu uzastopno provodi Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi gdje se u protekle 3 godine prijavilo preko 330 poljoprivrednih gospodarstava te je isplaćen iznos od 2.373.985,56 kuna

 

Korisnici potpora su: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete na području Virovitičko-podravske županije i bez nepodmirenih obveza prema Virovitičko-podravskoj županiji.

 

Potpore su se dodijelile za slijedeće mjere:

  1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom
  2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
  3. Potpore za prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
  4. Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda
  5. Potpora za marketinške aktivnosti

 

Kreditiranje proljetne i jesenske sjetve

Korisnici kredita su fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, te pravne osobe i obrti, odnosno svi oni upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno Upisnik poljoprivrednika sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Županije, te koje imaju registriranu  poljoprivrednu proizvodnju na području Virovitičko-podravske županije.

VPŽ surađuje sa pet poslovnih banaka , odnosno, Zagrebačkom bankom, Erste&Steiermärkische bankom d.d., Slatinskom bankom d.d., OTP bankom d.d. i Raiffeisen bankom d.d.

 

Ukupan iznos isplaćenih sredstava 2020. – 2021. cca 28.300,00 kuna

 

 

Kontrola plodnosti tla

Virovitičko-podravska županija u suradnji općinama i gradovima provodila  je projekt ,,Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije”. Pod kontrolom plodnosti tla podrazumijevaju se postupci uzimanja uzoraka tla, laboratorijska analiza uzorka i interpretacija rezultata. U užem smislu analiza tla je skup više različitih kemijskih postupaka kojima se utvrđuje, kako razina hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i njegova kemijsko-fizikalno-biološka svojstva značajna za ishranu bilja. Stoga rezultati analize tla omogućuju procjenu vrste i količine gnojiva za nadoknadu pojedinog hranjivog elementa u tlu, obzirom na njegovu raspoloživost, stanje i fenofazu usjeva, te planirani prinos usjeva.

 

Ukupan iznos isplaćenih sredstava 2017. – 2021. cca 520.000,00 kuna (50% VPŽ – 50% općine i gradovi)

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Ukupno
Subvencije kamata – ESIF mikro zajam za obrtna sredstva 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 kn
Subvencije kamata – COVID 19 – zajam za obrtna sredstva 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 35.000,00 kn 40.000,00 kn 75.000,00 kn
Subvencije kamata LPR-MG 2009 (VPŽ) 114.000,00 kn 67.000,00 37.000,00 kn 22.000,00 kn 70.000,00 kn 310.000,00 kn
Subvencije kamata – Poduzetništvo mladih, žena i početnika (HBOR) 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 3.600,00 kn 50.000,00 kn 53.600,00 kn
Subvencije kamata “Kreditom do konkurentnosti” Mjera 1 VPŽ 380.000,00 kn 369.000,00 kn 380.000,00 kn 344.000,00 kn 300.000,00 kn 1.773.000,00 kn
Subvencije obrtnicima – inkubatori 400.000,00 kn 580.000,00 kn 448.000,00 kn 998.000,00 kn 950.000,00 kn 3.376.000,00 kn
Poticanje tradicijskih obrta i malih proizvođača 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 50.000,00 kn 90.000,00 kn 140.000,00 kn
Subvencije kamata za kreditiranje proljetne sjetve 0,00 kn 0,00 kn 4.200,00 kn 4.100,00 kn 20.000,00 kn 28.300,00 kn
Subvencioniranje razvojnih programa u poljoprivredi 0,00 kn 0,00 kn 507.000,00 kn 1.323.000,00 kn 543.985,56 kn 2.373.985,56 kn
Kontrola plodnosti tla 270.000,00 kn 0,00 kn 250.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 520.000,00 kn
Interventna mjera za sufinanciranje režijskih troškova MSP 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 567.000,00 kn 0,00 kn 567.000,00 kn
Poticanje mikro i malih poduzetnika 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 500.000,00 kn 500.000,00 kn
1.164.000,00 kn 1.016.000,00 kn 1.626.200,00 kn 3.346.700,00 kn 2.573.985,56 kn 9.726.885,56 kn
9.726.885,56 kn