U narednih nekoliko tjedana predstavit ćemo 32 projekta koji su ušli u finale našeg izbora za Najbolji EU projekt kojega, drugu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Jutarnjim listom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte.

 

Cilj projekta CIRCE2020 bilo je širenje i poticanje koncepta cirkularne ekonomije u 5 industrijskih pilot područja svake od zemalja partnera odnosno širenje i poticanje koncepta kružnog gospodarstva

CIRCE2020 – Expansion of the CIRcular economy concept in the Central Europe local productive districts naziv je projekta kojim se Splitsko-dalmatinska županija predstavlja u finalu za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos prekograničnoj suradnji.

Projekt je predložila Javna ustanova RERA za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Vrijednost mu je 17.577.825 kuna, od čega su bespovratna 14.508.870 kuna, a vlastita 247.185 kuna. Provodio se je od 1. srpnja 2017. godine do 31.12.2020. godine.

Cilj projekta CIRCE2020 bilo je širenje i poticanje koncepta cirkularne ekonomije u 5 industrijskih pilot područja svake od zemalja partnera odnosno širenje i poticanje koncepta kružnog gospodarstva koje predstavlja novu uzdanicu Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast, a koji zagovara ponovno iskorištavanje već upotrijebljenog kao i korištenje nusproizvoda određenog proizvodnog ciklusa.

Kružno gospodarstvo je model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna – duža – vrijednost proizvoda. Na ovaj način produljuje se životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada.

JU RERA S.D. prijavila je projekt CIRCE2020 zajedno sa 7 projektnih partnera iz 4 zemlje članice EU (Italijom, Austrijom, Mađarskom i Poljskom) zbog prepoznavanja važnosti i problematike gospodarenja otpadom kako u Hrvatskoj, tako i u Splitsko-dalmatinskoj županiji tražeći nova rješenja za navedene izazove i poticanje cirkularne ekonomije. Projekt je financiran iz Programa Interreg – Centralna Europa iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cirkularna ekonomija predstavlja novu uzdanicu Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast, koji zagovara povratak prirodi i ponovno iskorištavanje već upotrijebljenog. Kako bi se to postiglo, nužno je unaprijediti svijest o ulozi otpada u kružnom gospodarstvu i definirati metodologiju i skup alata koji se mogu primijeniti u različitim zemljama i različitim industrijskim sektorima.

Projektne aktivnosti Javne ustanove RERA S.D. i Čistoće Cetinske krajine usmjerene su bile upravo na pronalaženje odgovarajućih načina i alata na području županijskog gospodarenja otpadom te su se provodile u suradnji s predstavnicima vlasti, razvojnim i istraživačkim institucijama te predstavnicima poslovne zajednice.

Kroz projekt je izrađen CIRCE2020 poslovni model kružne ekonomije za Splitsko dalmatinsku županiju, organizirane su dvije radionice susreta potencijalnih tzv. donora i primatelja industrijskog otpada u SDŽ, otvoren je BY-FORUM glavnih dionika s ciljem boljeg povezivanja donora i prihvatitelja industrijskog otpada i nus-proizvoda, dana je potpora realizaciji dviju pilot aktivnosti – obrada otpadnih tokova nastalih tijekom proizvodnje maslinovog ulja (obrada komine masline) kao i ponovna upotreba ostataka ribe u riboprerađivačkoj industriji, izvršeno je laboratorijsko ispitivanje kvalitete i zdravstvene ispravnosti ribljeg ulja i proteina dobivenih iz ribljeg otpada, održane su dvije validacijske radionice tijekom izrade Akcijskog plana kružnog gospodarstva SDŽ, izrađen je Akcijski plan kružnog gospodarstva, potpisan memorandum o razumijevanju (Memorandum of Understanding) u cilju bolje provedbe smjernica kružnog gospodarstva u SDŽ među komunalnim poduzećima, ekološkim organizacijama, poduzetnicima i donositeljima poslovno-političkih odluka (policy makers), održane dvije radionice poslovne akceleracije dionika kružnog gospodarstva u SDŽ te su realizirana tri video klipa tijekom provedbe pilot aktivnosti u cilju brze i jasne prezentacije ciljeva projekta i jedan video cijelog projekta (CIRCE2020 Video documentary) te je realizirana CIRCE2020 projektna brošura s infografikama pilot aktivnosti.

Vodeći partner na projektu bila je agencija  Arpav: Regional Agency for Environmental Prevention and Protection Veneto, a partneri Etra S.p.a.: multi-utility company in Veneto, AM Trans Progres Sp. z o.o., IFKA – Public Benefit Non-Profit Ltd. for Development of Industry, Bay Zoltan – Non-Profit Ltd for Applied Research, ATM – Waste Management Association  Mid.Tyrol, Javna ustanova RERA S.D. i ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE. (L.K.)