Sisačko-moslavačka županija za investicije ove godine planira u proračunu izdvojiti 753,2 milijuna kuna, što je po stanovniku 4.368 kuna, dvostruko više od Vukovarsko-srijemske županije koja ju slijedi po visini planiranih izdvajanja. U top pet su uz Grad Zagreb, još Osječko-baranjska, Varaždinska i Brodsko-posavska županija. Pokazuju to podaci iz aplikacije Otvoreni proračun.

Visina izdvajanja za investicije posljednjih je godina u najvećoj mjeri povezana s planiranim povučenim sredstvima iz EU za kapitalne projekte. Sisačko-moslavačka županija se izdvaja zbog nastavka obnove nakon potresa, zbog čega će i biti najveće gradilište. Plan je Županije za investicije izdvojiti 753,2 milijuna kuna, odnosno 4.368 kuna po stanovniku u ovoj godini. Vukovarsko-srijemska za investicije planira izdvojiti 383,7 milijuna kuna, odnosno 2.137 kuna po stanovniku. Oko 10 milijuna manje, odnosno iznos od 373 milijuna kuna u ovoj godini planira izdvojiti Osječko-baranjska županija, a 330,7 milijuna kuna ili 1.879 kuna po stanovniku Varaždinska županija. U top pet po planiranim sredstvima per capita u 2022. je i Brodsko-posavska županija, koja planira izdvojiti 1.643 kune po stanovniku. Grad Zagreb, koji ima i status županije, ove godine za investicije planira uložiti čak 1,67 milijardi kuna, odnosno 2.116 kuna po stanovniku.

Planirana sredstva za investicije

Planirana sredstva za investicije po stanovniku

Sisačko-moslavačka županija ima velik plan ulaganja u obrazovne institucije, a najveća obnova je u zdravstvu.

Samo na području obrazovanja u ovogodišnjem proračunu planira energetsku obnova tri osnovne škole: OŠ Jasenovac, OŠ Mate Lovraka i OŠ Ivo Kozarčanin, zatim prenamjenu Strukovne škole Sisak u novi učenički dom u Sisku, izgradnju nove Ekonomske škole Sisak, pa novog objekta Srednje škole Petrinja, izgradnja 1. OŠ Petrinja, uređenje OŠ D. Tadijanovića za potrebe Učiteljskog fakulteta u Petrinji, uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u SMŽ…

Financijski najznačajnija ulaganja u obnovu infrastrukture nakon potresa očekuje se u području zdravstva. Zgradu nove interne, pedijatrije, pulmologije, stare interne i citologije Opće bolnice Dr. Ivo Pedišić Sisak uz zgradu stare bolnice u Petrinji čeka cjelovita obnova vrijedna 142,5 milijuna kuna.
Uz obnovu navedenih zgrada potrebno je i rušenje stare zgrade uprave te izgradnja bolničke kuhinje, procijenjene vrijednosti oko 35 milijuna kuna. Stradalo je i šest zgrada Neuropsihijatrijske bolnice “Dr. Ivan Barbot” Popovača čija je obnova vrijedna oko 3,5 milijuna kuna.
Potres je teško oštetio i zgrade domova zdravlja. Obnova Doma zdravlja Sisak, u čijoj se zgradi nalazi i prostor Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, vrijedna je 18 milijuna kuna, a obnova zgrade Doma zdravlja Petrinja, Ispostava Glina oko 7,5 milijuna kuna.
Dom zdravlja Petrinja teško je stradao u potresu i moralo je doći do njegovog rušenja. Kreiranje projektnog zadatka novog doma procjenjuje investiciju na 30 milijuna kuna.

Nakon razornog potresa stradala su sva četiri objekta za smještaj starijih i nemoćnih osoba na području Županije. Obnovu domova u Sisku i Petrinji financijski je preuzelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a Sisačko-moslavačka županija Dom za starije osobe Glina. Projekt obnove doma u Glini vrijedan je više od 15 milijuna kuna.
Osim domova za starije i nemoćne obnovit će se i Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja. U tijeku je izrada projektne dokumentacije obnove doma za što se radovi procjenjuju na gotovo 23 milijuna kuna.
Plan je i povećanje smještajnih kapaciteta u Sisku i Kutini te otvaranje Odjela za fizioterapiju u Sisku.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji niz je investicijskih projekata od navodnjavanja,  Drvnotehnološkog te  Agrotehnološkog centra, Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj…

S gradnjom bi trebao početi Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija u poljoprivrednom, šumarskom, vodno-gospodarskom, komunalnom sektoru i sektoru očuvanja okoliša. Naglasak će biti na istraživanjima koja se odnose na implementaciju novih tehnologija u navedenim sektorima, s ciljem doprinosa razvoju same proizvodnje i povećanja konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih proizvođača u budućem periodu.

Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije s projektom bi trebala krenuti i izgradnja i opremanje prvog Centra za preradu GMO free soje u Republici Hrvatskoj.

Plan je i početak gradnje Regionalne klaonice s rasjekaonicom mesa i hladnjačom koji se zajednički  provodi s Virovitičko-podravskom županijom, Gradom Otok i Općinom Čađavica.

Agrotehnološki centar koji se gradi, osigurat će logističku infrastrukturu koja će proizvođačima omogućiti bolje uvjete poslovanja. Poslovanje Centra bit će utemeljeno na izgrađenim logističkim kapacitetima, prvenstveno hladnjačama za skladištenje i čuvanje voća i povrća, te pratećih objekata za prihvat, sortiranje, pakiranje i daljnju distribuciju svježeg voća i povrća.

Nastavlja se i gradnja Drvno-tehnološkog centra koji će biti opremljen vrhunskom opremom za potrebe drvnog sektora (3D dizajn, oprema za pripremu, obradu i testiranje kvalitete drva, itd.)

Neke od investicija u Osječko-baranjskoj županiji su gradnja Gospodarskog centra,  Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, revitalizacija OLT-a, izgradnja I. gimnazije, sustavi za navodnjavanje itd.

Realizacijom projekta „Izgradnja zgrade I. Gospodarskog centra u Osijeku“ dobit će se adekvatan objekt za održavanje sajmova i izložbenih manifestacija, ali isto tako i za organizaciju konferencija, kongresa, poslovnih susreta i ostalih poduzetničkih i poslovnih aktivnosti. Kraj radova očekuje se krajem ove godine, a nakon čega slijedi opremanje objekta i ishođenje uporabne dozvole.

Gradi se i Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, projekat vrijednan 100 milijuna kuna. Realizirat će se u tri faze izgradnje.

Na području Osječko-baranjske županije u tijeku je izgradnja tri sustava navodnjavanja (SN Puškaš, SN Mala šuma – Veliki vrt i SN Poljoprivredni institut Osijek), a raspisan je javni natječaj za izgradnju SN Budimci-Krndija. Za tri sustava su u cijelosti osigurana sredstva iz Programa ruralnog razvoja, dok SN Puškaš zajedno financiraju Hrvatske vode i Osječko-baranjska županija. Pripremljene su građevinske dozvole za izgradnju još dva sustava i čim se zatvori financijska konstrukcija može početi njihova izgradnja.

Varaždinskoj županiji neke od većih investicija su gradnja zgrade centralnog operacijskog bloka s pratećim sadržajima i spojnim hodnicima, izgradnja i opremanje nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo te Izgradnja i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof.

Planira se obnova dvorca Drašković u Klenovniku, revitalizacija austro-ugarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin u sportske, terapijske i turističke svrhe te revitalizacija Arboretuma Opeka.

Nadalje, obnovit će se  i prenamijeniti dvorac Šaulovec u istraživačko-prezentacijsku točku centara izvrsnosti Varaždinske županije.

U poljoprivredi plan je uložiti u Distribucijski centar s hladnjačama.

Na području obrazovanje, planira se  dogradnja dvorane i školskih praktikuma i radionica u SŠ Ludbreg, 8 projekata izgradnje školskih sportskih dvorana, dogradnja 3 područne škole, uvođenje učionica budućnosti u škole Varaždinske županije…

U Brodsko-posavskoj županiji planirana su sredstva za energetske obnove školskih objekata, a u području zdravstva krenut će se s izradom projektne dokumentacije za Regionalni simulacijsko-edukacijski centar za hitnu medicinu (SIMED) te za Centar za hitnu i urgentnu medicinu slavonskobrodske Opće bolnice (CEHIM).

Ide se i sa 10 projekata rekonstrukcije i izgradnje bolničkih objekata od uređenje djela službe za internističke djelatnosti za potrebe odjela hematologije i onkologije, rekonstrukciju bolničkog vešeraja, bolničkog okruga i potkrovlja te uređenje rodilišta Opće bolnice Nova Gradiška, izgradnja fotonaponske elektrane i Mikrobiološkog laboratorija i dnevne bolnice Opće bolnice „Dr.Josip Benčević“ Slavonski Brod. Tijekom 2022. planira se završetak projekata „Energetska obnova zgrade Nove bolnice-Opće bolnice Nova Gradiška“ i „Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod.

Provest će se i kapitalni projekat Regionalno tehnološki i inovacijski centra za strojarstvo, Centar strukovne izvrsnosti u bioekonomiji, sustav Javnog navodnjavanja „BIĐ, čišćenja i uređenja kanalske mreže… (Lidija Kiseljak)