Šibensko-kninska županija jedna je od vodećih pet županija po povučenim EU sredstvima po stanovniku i rastu povučenih sredstava od 2017. do 2019., za kada su i zadnji dostupni podaci. U ovom je, pak, mandatu ugovoreno oko 1,8 milijardi kuna vrijednih EU projekata, a veliki naglasak je na ulaganju u poljoprivredu.  Županija je i među vodećima po visini subvencija za poljoprivrednike koje su u porastu od 2017. godine, a lani je izdvojeno 1,9 milijuna kuna. I za poduzetnike je lani izdvojeno dvostruko više od plana. U kapitalne projekte na osnovnim školama u četiri godine uloženo je 14,6 milijuna kuna, ali se i kroz niz EU projekata podiže standard za učenike. 

Šibensko-kninska županija je tijekom 2017., 2018. i 2019. godine ugovorila oko 1,8 milijardi kuna vrijedne projekte koji se sufinanciraju iz EU fondova.

‘Ono što nas posebno veseli nisu samo brojke, već činjenica da europski fondovi mijenjaju županiju i osiguravaju bolji život ljudima koji žive na ovom prostoru, kako u Zagori tako i u priobalnom dijelu i na otocima.’ – komentira župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk.

Jedan od najvažnijih projekata koji se trenutno provodi u Šibensko-kninskoj županiji je „Sustav navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac“, čija je vrijednost 80 milijuna kuna. Po završetku projekta na ovom području će se dobiti cca 300 ha površine pod navodnjavanjem, na tlu izuzetno povoljnom za sadnju vinove loze i maslina. Među glavnim ciljevima ovog projekta su održivo upravljanje resursima,  poticanje konkurentnosti poljoprivrede i zadržavanje stanovništva u ruralnom području. Radi se o vrlo kompleksnom i inovativnom projektu, te je njegova priprema trajala desetak godina. Budući da će se za navodnjavanje tla koristiti izvor vode koji je u jednom dijelu godine slan, u periodu zime i proljeća potrebno prikupljati slatku vodu. Prije početka ovog projekta bilo je potrebno godinama pratiti parametre i provesti i Pilot projekt navodnjavanja drvenastih kultura uzgajanih na osvojenim krškim površinama.

Od poljoprivrednih EU projekata izdvaja se i  „Izgradnja purifikacijskog centra u uvali sv. Petra“– u sklopu Centra za marikulturu. Projekt je u realizaciji, financiran je s ukupno 4,5 milijuna kuna. Ovim projektom izgraditi će se i opremiti Purifikacijski centar u uvali sv. Petra u Šibeniku, a omogućit  će se bolji standard u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda, što je u školjkarstvu naročito važno.

Nadalje, od važnosti  je i projekt Taste Šibenik-knin county, koji je za cilj imao rast i razvoj i promocija vina, odnosno vinarija kao brenda te njihovo povezivanje s drugim vrhunskim poljoprivrednim gastro proizvodima, ugostiteljima i turističkim djelatnicima  i pozicioniranje županije kao enogastro destinacije na globalnoj engastro karti.  Zajedno s LAGUR „Galeb“ provodio se je tijekom 2018. i 2019. godine i projekt „Preporučili ribari“  koji poveziva ribare i ugostitelje u cilju stvaranja kratkih lanaca ponude svježe ribe.

Projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku –  2. faza“ ukupno je vrijedan 26,5 milijuna kuna  od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija osigurano 19,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava. U tijeku je rekonstrukcija zgrade budućeg posjetiteljskog centra – Kanal sv. Ante, vrijednosti 9,6 milijuna kuna. Napuštena zgrada u sklopu bivšeg vojnog kompleksa u uvali Minerska  preuredit će se u Centralnu zgradu posjetiteljskog centra s info pultom, suvenirnicom i atraktivnim postavom koji će između ostalog sadržavati hologramske i 9D projekcije. Završetak projekta očekuje se krajem ove godine.

Sredinom 2017. godine odobrena su sredstva za realizaciju projekta  „Adriatic Business Centre – ABC“ vrijednog ukupno 20 milijuna kuna, a otvoren je nedavno. Projektom „Adriatic Business Centre – ABC“ rekonstruirana je  i opremljena stara poslovna zgrada u kompleksu bivše tvornice TLM u Šibeniku, čime se poduzetnicima i poduzetničkim potpornim institucijama na području Šibensko-kninske županije omogućava korištenje usluga visokokvalitetne poduzetničke infrastrukture koja uključuje suvremeni studio za dizajn, marketing i audio-vizualnu produkciju.

Nastavlja se i provedba projekta Regionalnog centra kompetencija, obrazovanje stručnjaka u strojarstvu, vrijednog 61 milijun kuna, kojim će  Industrijska škola u Šibeniku dobiti najsuvremenije opremljene učionice, radionice i praktikume  brodske i automehanike te dijagnostike, zavarivanja, autooptike i vulkanizerstva, autolimarije, limarije i bravarije, hidraulike, mehatronike…. Bit će to jedini centar za strojarstvo na području od Dubrovnika do Šibenika.  Centar će biti namijenjen nadogradnji u struci, specijalizaciji, obrazovanju odraslih bez kvalifikacija u suradnji s HZZ-om… Sjedište budućeg Centra kompetentnosti bit će u adaptiranom prostoru tzv. šibenskog importanea kod Željezničkog kolodvora. Tako da će se napokon urediti i taj zapušteni pothodnik izgrađen prije 15-ak godina.

Niz je i projekata energetske obnove škola, u kapitalne projekte osnovnih škola od 2017. do 2020. godine uloženo je 14,1 milijun kuna. Ali je i niz projekata kojima se poboljšava standard učenicima. Tako se je u prošloj školskoj godini kroz projekt Zajedno do znanja, uz više elana II u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama, faza III“ uključilo 10 osnovnih i 5 srednjih škola kao partneri na projektu, koji će se provoditi četiri školske godine i kojemu je ukupna vrijednost  6,5 milijuna kuna.

Projekt „Obrok taj svima daj IV“ se provodi već četvrtu školsku godinu a ima za cilj osiguravanje besplatnih obroka za učenike u 13 osnovnih škola koje su iskazale potrebu za osiguravanje prehrane za svoje učenike. Za ovu školsku godinu osigurana su bespovratna sredstva  od gotovo 999,9 tisuća kuna.

Svake godine dodjeljuju se i stipendije. Sa zadnjim danom prošle godine sedmero učenika i 13 studenata koji su ostvarili pravo na dodjelu novih stipendija za ovu školsku tj. akademsku godinu 2020./2021., potpisali su ugovore o stipendiranju. Županija trenutno stipendira 62 korisnika, i to 45 studenta i 17 učenika. Učenička stipendija iznosi 400 kuna, a studentska 700 kuna mjesečno i isplaćuju se 10 mjeseci. Za stipendiranje učenika i studenata u proračunu Šibensko-kninske županije za 2021. godinu planiran je iznos od 410.000 kuna, iz izvornih prihoda Županije. Isto tako, za sufinanciranje programa i projekata visokoškolskih ustanova osigurat će se iznos od 220.000 kuna. Ukupno, za javne potrebe u visokoškolskom obrazovanju osigurat će se 630.000 kuna, što je na razini  2020.  godine.

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije  je u periodu od 01.07.2017. do 31.12.2020. godine realizirala odnosno sudjelovala u realizaciji petnaest  projekata, za četiri u vrijednosti 662,4 tisuće kuna je bila nositelj, a to su Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji, Ja želim raditi, Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije – III FAZA te Pružanje visokokvalitetnih usluga za malo i srednje poduzetništvo u Šibensko-kninskoj županiji.

Za osam projekata vrijednosti 33,2 milijuna kuna bila je partner. Riječ je o projektima Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej, Plamet Compete, Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante – dokumentacija, SHIPmEnTT, BLUE KEP, Vi i karijera, Klub za zapošljavanje žena 45+ i Znanjem za budućnost.

Kroz projekt Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej cilj je bio osnivanje društvenog poduzeća koje će biti temelj za zapošljavanje osoba s teškoćama u razvoju koje nakon 21. godine izlaze iz poludnevnoga boravka Udruge Bartolomej u kojem borave na rehabilitaciji. Kroz projekt Compete plamet  radilo se je na jačanju konkurentnosti malih i srednjih tvrtki u djelatnosti prerade metala i plastike na prekograničnom području koje obuhvaća ŠKŽ i Općinu Posušje u BiH. Projektom je realizirana rekonstrukcija poslovne infrastrukture poslovne zone „Osrdak“ u  Posušju i poduzetničkog inkubatora PIN u Šibeniku (napravljena je rekonstrukcija krovišta poduzetničkog inkubatora  PIN u Šibeniku; asfaltirana je cesta i uvedena rasvjeta u  poslovnoj zoni „Osrdak“ u Posušju ); uspostavila su se dva centra za obradu metala i plastike na oba prekogranična područja . Ukupna vrijednost projekta je 12,7 milijuna kuna, a Obradni centar u Šibeniku otvoren je u srpnju 2020.

SHIPmEnTT je pak prekogranični projekt koji je za cilj imao uspostavu inovativnog eko sistema usmjerenog na morski prijevoz, povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj, povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. BLUE KEP – Program razmjene znanja i integracije sustava edukacije u prekograničnom području imao je za cilj poboljšanje uvjeta za inovaciju nautičkog i pomorskog sektora unutar područja suradnje, jačanjem integracije obrazovnih sustava u prekograničnom području kroz usklađivanje sustava tehničkog obrazovanja. Vi i karijera, projekt je bio sa ciljem omogućavanja provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Šibensko – kninske županije kroz stručnu podršku i osposobljavanje dugotrajno nezaposlenih i osoba u nepovoljnom položaju. Klub zapošljavanje žena 45 + je pak, kao što i ime kaže, imao za cilj povećanje zapošljivosti žena starijih od 45 godina kroz jačanje njihovih kompetencija u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada. Znanjem za budućnost provodio se je s ciljem povećanja  konkurentnosti na tržištu rada nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih te razvoj i jačanje njihovih mekih i/ili transverzalnih vještina te jačanje kapaciteta osoba koje rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina.

U tri projekta Agencija je bila u svojstvu tehničke pomoći u pripremi i provedbi, a riječ je o energetskim obnovama osnovnih škola Kistanje i Domovinske zahvalnosti Knin te srednje škole Ivana Meštrovića Drniš.

Od EU projekata tu su HEREDITAS – Projekt zaštite suhozidne tradicijske gradnje, vrijedan 2,8 milijuna kuna, pa HERCULTOUR vrijednosti 1,2 milijuna kuna – kapitalizacija postignuća projekta HERA kroz ulaganja u rutu kulturnog turizma Voda – moćna stvarateljica povijesti. „Razminiranje poljoprivrednih površina“ bio je vrijedan 6,9 milijuna kuna.  Projektom su se u cilju sigurnosti i obnove poljoprivredne proizvodnje na minski sumnjivim poljoprivrednim površinama razminirale poljoprivredne površine na području gradova Vodica, Skradina i Drniša te općine Promina u Šibensko-kninskoj  županiji, ukupne površine 669.797 m2.

Razvoj cikloturizma Šibensko-kninske županije – Označavanje postojećih cikloturističkih ruta u Šibensko-kninskoj županiji, projekt je vrijednosti 411,2 tisuće kuna i financiran je dijelom iz izvornih sredstava i dijelom Ministarstva turizma. Tijekom provedbe projekta označeno je ukupno 16 staza te je postavljena 21 informativna tabla. Cikloturistički vidikovac s odmorištem „Vrelo Cetine“ bio je vrijedan 482,8 tisuća kuna, a odnosio se je na izgradnju vidikovca s odmorištem iznad Vrela Cetine, hidrološkog spomenika prirode.  Cikloturistički vidikovac je opremljen servisnim stanicama za bicikle, stalkom za bicikle i biciklističkim klupama. Izuzev izgradnje samog vidikovca, u okviru istog projekta uređen je i pješački put sa stepenicama od vidikovca do Vrela Cetine.

Od projekata u tijeku i završenih tu je i projekt Putokaz do boljeg sutra koji ima za cilj ojačati stručna znanja Pripadnika marginaliziranih skupina putem provedbe programa obrazovanja odraslih, osnažiti i razviti meke i/ili transverzalne vještine kod ciljne skupine provedbom ciljanih programa, radionica i pružanjem usluga mentorstva te ojačati kapacitete stručnjaka koji rade s nezaposlenim PMS u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljanih skupina. Završetak tog projekta očekuje se uskoro. Tu je i projekt ARGOS – zajedničko upravljanje ribarstvom i akvakulturom, FIRESPILL – poticanje poboljšane reakcije prekograničnih hitnih službi i prevencija katastrofa povećavanjem razine sigurnosti – strateški projekt te TAKE IT SLOW – pametan i spor turizam koji podržava jadransku baštinu.

Na četiri projekta Agencija je u svojstvu tehničke pomoći u pripremi i provedbi, a riječ je o energetskoj obnovi Doma za starije i nemoćne osobe Knin, projekt vrijednosti 4 milijuna kuna, pa Doma za starije Cvjetni dom Šibenik, vrijednost projekta 9,3 milijuna kuna. Projekt energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe Knin je nedavno završen, a projekt energetske obnove „Cvjetni dom“ Šibenik je pri kraju. Projekt Regionalni centar kompetentnosti ARS Mechanica, cilj je unaprijediti infrastrukturu Regionalnog centra komptentnosti (RCK) u (pod) sektoru strojarstva za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u skladu s potrebama tržišta rada ove regije te uspostava suradnje sa sličnim centrima u EU. Vrijednost projekta je 30,8 milijuna kuna i provodi se do kraja 2023. godine. Također i dodatni projekt kroz koji će se osnažiti stručna znanja, vještine i kompetencije učenika i odraslih polaznika regionalnog centra kompetentnosti u (pod) sektoru strojarstva putem uspostave kadrovskih i programskih uvjeta, te povećati interes za visokokvalitetnim strukovnim obrazovanjem putem promocije aktivnosti Centra i suradnje s ključnim dionicima, a što će u konačnici pridonijeti potrebama tržišta rada i gospodarskom razvoju.

Lani je i završen projekt Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici oftalmologije i dermatologije i ostalim dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama Opće bolnice Šibensko-kninske županije. Projektom je izgrađena nova zgrada dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije oftalmologije i dermatologije, modernizirana postojeća trafostanica, prilagođen prostor za smještaj MR uređaja i drugih ugovorenih dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, nabavljen MR uređaja te ostala suvremena medicinska i nemedicinska oprema kao i promotivne aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta bila je 46,4 milijuna kuna.

Niz je i programa koji se financira prvenstveno iz izvornih sredstava za pomoć malom gospodarstvu.

Kroz program dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva, odnosno sufinanciranje troškova marketinških aktivnosti, stručnog osposobljavanja i usavršavanja te kupnje dugotrajne opreme u obliku poslovnih softvera, strojeva, uređaja i opreme vrijedan  je 2 milijuna kuna i financira se iz izvornih sredstava, isto kao i Programi kreditiranja poduzetničkih projekata uz sredstva Ministarstva gospodarstva ukupne vrijednosti 1,4 milijuna kuna. Cilj projekta bio je poticanje razvoja malog gospodarstva kroz subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite (Kreditnih projekt „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. godinu, „Kreditom do uspjeha 2014“, Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti i Program kreditiranja poduzetnika). Kroz izvorna sredstva financiran je i  Program razmjene mladih EURODYSSEE – Program mladim ljudima u dobi od 18 do 30 godina omogućava stjecanje profesionalnog iskustva na različitim područjima djelovanja te usavršavanje stranog jezika u trajanju od 3 do 7 mjeseci. Program potiče stvaranje europske svijesti, međuregionalno povezivanje, te omogućavanje bržeg i kvalitetnijeg zapošljavanja po povratku u svoju regiju. Vrijednost mu je 307 tisuća kuna.

‘U skladu s proračunskim mogućnostima, donijeli smo određene mjere za ublažavanje posljedica gospodarske krize; sredstva namijenjena za uskrsnice, božićnice i regres zaposlenika Županije i županijskih javnih ustanova rebalansom su lani preusmjerena za pomoć gospodarstvu. Za sufinanciranje marketinških aktivnosti, stručnog osposobljavanja i kupnju dugotrajne imovine osigurali smo 900.000 kuna, što je dvostruko više od planiranog iznosa. Izmijenili smo Program kreditiranja malog gospodarstva; povećan je  kreditni potencijal za 10.000.000 kuna,  a osigurali smo dodatno sufinanciranje kamatne stope od strane Županije. Također, odobravamo odgode plaćanja i reprogramiranje postojećih kredita klijenata koje subvencionira Šibensko-kninska županija.’ – rekao nam je nedavno u intervjuu župan Goran Pauk.

Iz proračuna za financiranje OPG-ova, obrtnika i pravnih osoba registrirani za poljoprivrednu proizvodnju kroz sufinanciranje projekata izdvojeno je u 2017. godini 620.000, godinu poslije 610 tisuća, 2019. 873,5 tisuća i lani visokih 1,62 milijuna kuna. Iz proračuna za financiranje udruga koje su registrirane za poljoprivrednu djelatnost za njihove projekte izdvojeno je u 2017. godini  245 tisuća kuna, 2018. godine 340 tisuća, preklani 354 tisuće i lani 270 tisuća kuna.

‘Šibensko-kninska županija već je neko vrijeme među vodećim županijama  po trendu rasta  proračunskih izdvajanja za subvencije poljoprivrednicima. Kroz Program potpora poljoprivredi lani je godine odobreno 180 zahtjeva i isplaćeno 1.937.661,50 kuna. Posebno nas veseli sve  veći broj prijava mladih poljoprivrednika. Upravo krajem prošle godine primili smo sjajnu vijest da nam je prošao projekt Centra za razvoj marikulture. Odobreno je ukupno 4.5 milijuna kuna, odnosno 100% iznosa kojeg smo prijavili, što znači da neće biti potrebno sufinanciranje od strane Županije. Ovim projektom izgraditi će se i opremiti Purifikacijski centar u uvali sv. Petra u Šibeniku, što slobodno možemo nazvati početkom jedne nove ere u razvoju školjkarstva Šibensko-kninske županija koja u toj djelatnosti baštini dugu tradiciju.’ – komentira župan Pauk.

Pojavom mlađih poljoprivrednika posebno se odrazilo na iskorake  u vinarskom sektoru. Županija ima oko 7,7 % poljoprivrednih gospodarstava čiji su nositelji mlađi od 41 godine (prosjek RH je 10%), u ŠKŽ ima 5 658 PG  većina od toga su OPG-ovi 5 385.

Kako nam je rekao župan nedavno u intervjuu, Županija ima  dugu tradiciju i u djelatnostima proizvodnje i prerade  metala,  gospodarske grane koja je unazad nekoliko godina doživjela ponovni procvat. Kako bismo iskoristili potencijale koje imamo, ali i doprinijeli daljnjem razvoju konkurentnosti aluminijske industrije, županija je osnovala Centar kompetencija AluTech, a jedna od većih tvrtke u našoj županiji,  Impol-TLM, povećala je primarnu proizvodnju aluminijskih proizvoda, ali i uvela nove linije za proizvodnju dijelova za auto-industriju. U taj proces proizvodnje uključen je i niz malih tvrtki s našeg područja.

Tu je još i brodogradnja koja također doživljava svoj novi preporod  otkako je slovenska grupacija Iskra preuzela  Remontno brodogradilište Šibenik, nastavila sve započete poslove koji su ugovoreni od strane NCP-a te započela dodatno razvijati brodograđevnu i remontnu djelatnost.

U 2019. godini smanjen je broj iseljenih u druge županije, ali povećan odlazak u inozemstvu. Prema podacima Matice rođenih lani je rođeno 10 beba više nego godinu prije.

‘Demografska slika naše županije nije zadovoljavajuća, taj trend tzv. „bijele kuge“ nažalost je prisutan u cijeloj Europu. Upravo je povećanje nataliteta i popravak demografske slike jedan od najvažnijih ciljeva svih nas političara. Sve što radimo, zapravo radimo kako bismo mladim ljudima osigurali bolju budućnost i potaknuli ih da ostanu ovdje živjeti i da ovdje osnuju svoju obitelj. Šibensko-kninska županija provodi brojne mjere kojima, vjerujem, na izravan ili neizravan način  doprinosi ovim pozitivnim trendovima. Kontinuirano stipendiramo svoje učenike i studente, brinemo  o njihovom obrazovanju i kvaliteti zdravstvene zaštite. Trudimo se mladim obiteljima pružiti  određenu sigurnost, jedan od preduvjeta koji trebaju biti ispunjeni kako bi se obitelji odlučile na proširenje.’ – komentira župan.

Velik utjecaj imale su i aktivnosti vezane za povlačenje EU sredstava za projekte.

Visina  proračuna po godinama iznosila je u 2017. godini planirani 135,8 milijuna kuna, izvršenje 147,9 milijuna, a plan konsolidiranog 524,2 milijuna kuna, godinu poslije plan 138,5, izvršenje 121,5 milijuna a plan konsolidiranog 600,8 milijuna, 2019. plan 152,5, izvršenje 130,2 milijuna a plan konsolidiranog proračuna 641,5 milijuna kuna. Lani je plan bio 162,9 milijuna kuna, izvršenje 135,7 a konsolidirani 828,6 milijuna kuna.

Uz tri uzastopne godine rasta prihoda (2017.-2019.), negativan utjecaj na ostvarenje prihoda, prvenstveno izvornih županijskih prihoda, imala je svjetska pandemija Corona virusa, te je u 2020.godini zabilježen značajan pad u odnosu na prethodnu godinu.

Tako su 2017. godine izvorni prihodi Županije bili 43,7 milijuna kuna, godinu poslije 54,6 milijuna, 2019. godine 60,5 milijuna i 2020. godine 55,1 milijun kuna. Sredstva EU pomoći (ŠKŽ plus korisnici) 13,6 milijuna kuna u 2017. godini, godinu poslije 45,9 milijuna kuna, 2019. godine 74,3 milijuna i 2020. godine 35,3 milijuna kuna.

Vezano za financijsku disciplinu, kažu u Županiji,  razvijao se sustav financijskog upravljanja i kontrola, te su izrađeni novi pravilnici i strategije – Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Šibensko-kninske županije, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije, Strategija upravljanja imovinom te Strategija upravljanja rizicima Šibensko-kninske županije (nova).

Županijska riznica predstavlja cjelokupan sustav upravljanja koji uključuje županiju i njene proračunske korisnike.

Kao značajan korak u daljnjem ustrojavanju i unaprjeđenju županijske riznice, uvode se nova programska rješenja kojima 30 korisnika proračuna Šibensko-kninske županije (26 škola, 4 javne ustanove/agencije) u cijelosti prelaze na županijsku riznicu, uvodi se DMS sustav – sustav upravljanja dokumentima. Cilj koji se time želi postići jeste kvalitetnije upravljanje javnim novcem u svakoj fazi poslovnog procesa, te se kroz elektronsko poslovanje povećava optimizacija rada javne uprave. (L.K.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIRANI PROJEKTI

 

U idućem četverogodišnjem razdoblju Razvojna agencija planira raditi na pripremi sljedećih projekata:

 

 • Adriatic Business Centre – pokretanje huba za brendiranje, AV sektor i film
 • Izgradnja brze ceste Šibenik- Drniš-Knin – 2,6 mlrd. kn
 • Izgradnja nove bolnice u Šibeniku – 310 mil. kn
 • Izgradnja športskog aerodroma u Pokrovniku
 • Rekonstrukcija i zaštita Dolca od poplava i klimatskih promjena – 25,5 mil. kn
 • Rekonstrukcija i turistička valorizacija Tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante
 • Projekti energetske učinkovitosti i OIE (postrojenje za bio-otpad, energetska obnova javnih zgrada, navodnjavanja…)
 • Biciklističke staze Jadranske Hrvatske u sklopu Eurovello 8 rute (projekt za Razvojni sporazum)
 • Centar kompetencija u turizmu (u suradnji s Gradom Šibenikom)
 • Uspostava Centra za javne investicijske projekte (u okviru ABC-a)
 • Razvoj širokopojasne infrastrukture na području Šibensko-kninske županije – 521 mil. kn