Projekt vrijedan 2,6 milijuna kuna ilustrira važnost vizije i dugoročnog planiranja te predstavlja ključni korak do ostvarenja sna generacija Šibenčana

Projekt Turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante prijavljen je u kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici i kandidat je Šibensko-kninske županije za najbolji županijski EU projekt.

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva: Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Vrijednost projekta iznosi 2,6 milijuna kuna.

Tvrđava sv. Nikole, smještena na ulazu u Kanal sv. Ante u Šibeniku jedinstveni je spomenik svjetske graditeljske baštine na Mediteranu.  2017. godine tvrđava sv. Nikole upisana je na Popis svjetske baštine UNESCO-a u sklopu zajedničke transnacionalne nominacije ”Obrambeni sustavi Republike Venecije u razdoblju od 16. do 17. stoljeća”. Upisom tvrđave sv. Nikole na UNESCO-ov popis zaštićene svjetske baštine, Šibenik je postao jedini grad u Hrvatskoj koji ima dva spomenika na listi UNESCO-a i stao uz bok Londonu, Berlinu, Pekingu i New Delhiju.

Kanal sv. Ante s ušćem rijeke Krke, bogatim florom i faunom, pripada ekološkoj mreži Natura 2000 Ušće Krke, koja se proteže od Skradinskoga mosta pa sve do same tvrđave na izlazu iz kanala.

Ovim zaštićenim područjem upravlja Javna ustanova Priroda Šibensko – kninske županije.

Cjelokupni prostor Kanala sv. Ante, ima jasno definiranu strukturu upravljanja i zaštite:  zaštita ”buffer zone” koju donosi UNESCO oznaka, status značajnog krajobraza te pripadnost europskoj mreži NATURA 2000, jamstvo su dugoročno održivog razvoja ovog lokaliteta te njegovog značaja na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Projekt Turistička valorizacija ”Tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante” koji se provodio u razdoblju od 2014. do 2019. po mnogočemu je jedinstven. Projekt stavlja na prvo mjesto zaštitu i temeljitu obnovu objekta prema najstrožim pravilima struke, a posjećivanje i turizam vidi tek kao jedan od izvora financiranja njezinog održavanja. Takav pristup baštini je u samim temeljima djelovanja Javne ustanove Priroda, kao i načela upravljanja baštinom koja propisuje UNESCO. Na isti način djeluje i Hrvatski restauratorski zavod, koji je izradio projekt sanacije i uređenja. Kroz projekt su izrađene  podloge za arhitektonske projekte, projekti za uređenje tvrđave sv. Nikole, arhitektonski (idejni, glavni i izvedbeni), projekti pristupne infrastrukture, dokumentacija za postizanje očuvanosti okoliša i prirode, dokumentacija za upravljanje i promociju kulturne baštine kao i cjelokupna dokumentacija za daljnje apliciranje provedbe integriranog programa na Strukturne fondove EU.

„Svake godine sredstvima Županije i Ministarstva kulture obnavljamo dio po dio tvrđave i kad se okrenemo iza sebe i pogledamo koliko smo do sada učinili možemo biti zadovoljni. Projekt obnove tvrđave sv. Nikole jedan je od strateških projekata Šibensko-kninske županije, a nadamo se da  će biti uvršten i na popis strateških nacionalnih projekata. Za potpunu revitalizaciju, uz europska sredstva, bit će nam potrebna i podrška države i resornog ministarstva, i vjerujemo da ćemo je dobiti.“, navodi župan Goran Pauk.

Kao zaštićeno prirodno područje, Kanal sv. Ante dio je značajnog krajobraza Kanal-Luka u Šibeniku, u kojemu se na sinergičan način spajaju kulturna i prirodna baština.

Ovaj projekt je dao doprinos i načelu dobrog upravljanja jer se provodio u partnerstvu regionalne samouprave i javnih ustanova (Šibensko-kninska županija  i  Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije), poštujući načelo stručnosti i suradnje na projektima koje su od važnosti za lokalni i regionalni razvoj.

Prema svim gore navedenim smjernicama u 2019. je uspostavljeno sigurno i kontrolirano posjećivanje Tvrđave u organizaciji Javne ustanove  Priroda Šibensko-kninske županije. Brod polazi sa šibenske rive i prolazi kroz Kanal sv. Ante. Uz atraktivnu brodsku vožnju i obilazak tvrđave, posjetiteljima su na raspolaganju pratitelji i multimedijalni vodiči na nekoliko svjetskih jezika, sa zanimljivim točkama proširene stvarnosti i igricama. U prostoru Tvrđave sv. Nikole na ovaj je način osmišljen niz neinvazivnih atrakcija i zanimljivih interpretacija. Sve informacije o posjećivanju mogu se naći na Internet stranici www.kanal-svetog-ante.com

Tvrđava će biti obnovljena u povijesnom obliku, bez dodavanja novih sadržaja, zato poseban dio opsežne dokumentacije  čini Plan upravljanja Tvrđavom sv. Nikole, kojeg je izradio Institut za turizam. Nastao je temeljem niza konzultacija s ključnim dionicima putem fokus grupa, radionica, dubinskih intervjua i ankete među građanima Šibenika.

Tvrđava sv. Nikole podignuta je sredinom 16. stoljeća da bi svojim grandioznim zdanjem štitila s mora grad Šibenik i njegovu luku, dakle i ušće rijeke Krke sve do Skradina.

Nakon što je Skradin 1521. pao pod osmanlijsku vlast, Mlečani su morali ojačati obranu šibenske luke, koja je, prema njihovim vojnim analizama, bila strateški najvažnija luka na istočnoj obali Jadrana. Izgradnja nove tvrđave, prema projektu Giana Girolama Sanmichelija (Verona, 1513. – Famagusta, 1558.), počela je 1540., da bi već  1544. dobila prvu posadu, što govori koliko je bila važna Mletačkoj Republici.

Tvrđava ima trokutastu osnovu, što je rijetkost u fortifikacijskoj arhitekturi. U sjevernom dijelu trokuta nalazi se proširenje gljivasta oblika, torion. Na torionu su, na razini mora i na nadgrađu, koncentrirani topovski otvori. Oni se nalaze i na kortinama koje idu prema polubastionima, osobito na zapadnoj strani. Prema sjevernom prolazu, dvokatna polukružna baterija za paljbu u trup broda proteže se prema istoku kako bi omogućila maksimalan broj topovskih otvora uz kanal prema otvorenom moru, odakle mogu napasti neprijateljski brodovi.

Dokumentacija koja je nastala kroz projekt  ”Turistička valorizacija Tvrđave sv. Nikole u Kanalu sv. Ante”  je ujedno i podloga za prijavu za sufinanciranje kroz EU fondove konačnog projekta obnove Tvrđave sv. Nikole koji je vrijedan oko sto milijuna kuna. Takav bi se iznos do nedavno smatrao nepremostivom preprekom, ali zahvaljujući kvaliteti izrađene dokumentacije, Javna ustanova Priroda Šibensko – kninske županije s optimizmom čeka novo programsko razdoblje. Cilj projekta je stoga jasan – potpuno revitalizirana, uređena i obnovljena Tvrđava sv. Nikole kao ostvarenje sna generacija Šibenčana koji ju nikad nisu imali prilike vidjeti u punom sjaju. (Lidija Kiseljak)