Projekt NEWLIGHT prvi je projekt u Republici Hrvatskoj ikada sufinanciran iz programa ELENA, zajedničkog programa tehničke pomoći Europske komisije i Europske investicijske banke, a koliko je uspješan najbolje govori činjenica kako je u veljači 2019. primio prestižnu Europsku nagradu za energetske usluge (EESA) u Bruxellesu.

Projekt NEWLIGHT prvi je projekt u Republici Hrvatskoj ikada sufinanciran iz programa ELENA, zajedničkog programa tehničke pomoći Europske komisije i Europske investicijske banke. Program ELENA namijenjen je za pripremu većih infrastrukturne projekata europskih regija i gradova u području čiste energije, prometa i zgradarstva.

NEWLIGHT je razvila Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) za dvije hrvatske županije – Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju s ciljem inovativnog financiranja i pokretanja većeg opsega investicija u području javne rasvjete. Vrijednost provedenih investicija kreće se oko 100 milijuna kuna, a projekt je generirao i uštede energije od oko 60 posto u odnosu na sadašnje stanje, odnosno oko 20 GWh te smanjenje emisije ugljičnog dioksida za 5200 tona godišnje.

Projekt je kandidat našeg izbora za najbolji EU projekt, a dio je kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Putem projekta NEWLIGHT pokrenute su investicije u rekonstrukciju javne rasvjete u čak 57 gradova i općina što je jedinstven slučaj u Hrvatskoj i široko prepoznati rezultat i širom Europske unije. Riječ je o modernizaciji preko 35.000 svjetiljki kojom se ostvaruju financijske uštede veće od deset milijuna kuna godišnje.

Projekt je bio velik izazov  jer je trebao objediniti toliko gradova i općina oko jedne ideje i vizije– energetski učinkovita javna rasvjeta za podizanje kvalitete života građana.

Provedba projekta počela je 2017. godine prijavom za sredstva tehničke pomoći. U pripremi projekta obavljen je pregled više od 72 tisuće rasvjetnih tijela, a GIS baza, koja je razvijena za potrebe projekta i koju gradovi i općine nastavljaju koristiti i u budućnosti, sadrži više od dva milijuna mogućih podataka o javnoj rasvjeti na njihovu području. U sklopu projekta REGEA tim je razvio i vlastitu metodologiju energetskih pregleda, koja polako postaje i novi nacionalni standard, a razvijen je i inovativni model “Projektiraj i izgradi” na kojem se temelje ugovori za rekonstrukciju. Na taj se način povezuju dvije važne faze projekta, a to su projektiranje i rekonstrukcija rasvjete, čime se bitno smanjuju rizici za javnog naručitelja.

Stara rasvjeta..

Nova…

Kruna projekta NEWLIGHT je novi i jedinstveni Ugovor o energetskom učinku izrađen u skladu s Eurostatovim smjernicama i ne smatra se povećanjem javnog duga za gradove i općine.

ESCO ugovor koji je REGEA razvila u sklopu projekta ima više od 60 stranica, sa svim prilozima, a pravna dokumentacija koju potpisuju javni naručitelj rekonstrukcije javne rasvjete i privatni izvođač radova broje više od 240 stranica i do danas je ogledni primjer kvalitete koji se koristi i izvan područja provedbe projekta. Ugovor koji je za ovu priliku napravila REGEA detaljniji je od svih dosad viđenih na hrvatskom tržištu, a u REGEA-i se brusio radom na više europskih projekata. Na prvom mjestu je zaštita javnog novca uz realizaciju infrastrukturnih projekata koji trebaju povećati kvalitetu života građana.

‘Ovo je izuzetan projekt, u RH dosad nitko nije koristio sredstva programa ELENA, programa tehničke pomoći EU za regije i velike gradove. Pokazali smo da znanje domaćih stručnjaka može biti jednako vrijedno najboljima u Europi. Naše dvije županije odigrale su ulogu povezivanja investicija na većem području, bez obzira na administrativne granice. To je sigurno pokazatelj kako treba raditi u Hrvatskoj. Bez obzira na realizirane investicije u gradovima i većim općinama, koristi projekta vrlo su vidljive i za male općine. Bez projekta one bi vrlo teško došle do energetskog pregleda javne rasvjete i akcijskog plana što im je obveza po zakonu, ali i do inventure rasvjete pod GIS-om, što će im u budućnosti biti vrlo korisno’ – kaže župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

‘Projekt NEWLIGHT je još u listopadu 2016. godine predstavljen u Bruxellesu, u  Odboru regija Europske unije pred oko 250 sudionika i prepoznat je kao ogledni primjer agregiranja projekata, i dobre prakse ne samo u Hrvatskoj nego i na razini Europske unije.  Malo koji projekt može okupiti toliko gradova i općina, toliko različitih ljudi, različitih lista prioriteta, a opet zadati jedan jasan i dobar cilj za sve – poboljšanje javne rasvjete. Na razini Krapinsko – zagorske županije u ovaj projekt bilo je uključeno 28 jedinica lokalne samouprave s kapitalnom vrijednosti projekta rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete od oko 2 milijuna eura. Ovakav zahvat ne bi bio moguć iz proračunskih sredstava JLS-ova, a program ELENA upravo nam je to omogućio. Rekonstrukcija 8000 svjetiljki ne znači samo bolju, a samim time za pješake i vozače sigurniju rasvjetu. Ovime ćemo na razini Krapinsko – zagorske županije ostvariti potencijalnih energetskih i troškovnih ušteda od 60% i smanjiti količinu emisije CO2 za 700 tona godišnje. Ekvivalent uštede može se izraziti potrošnjom oko 1000 prosječnih kućanstava u Hrvatskoj. – kaže krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.

Koliko je projekt uspješan govori činjenica kako je u veljači 2019. primio prestižnu Europsku nagradu za energetske usluge (EESA) u Bruxellesu. Iste godine je predstavljen i na Investicijskom forumu Sporazuma gradonačelnika u Bruxellesu kao primjer dobre prakse gdje je uvršten u jedan od 20 najuspješnijih EU investicijskih projekata. Još 2017. godine projekt i hrvatski model provedbe rekonstrukcije javne rasvjete predstavljen je i na Energy Show2017 u Dublinu nakon čega je prihvaćen i kao referentni model za slične aktivnosti u Republici Irskoj. (Lidija Kiseljak)

NEWLIGHT U BROJKAMA

* 2 županije

* 57 gradova i općina

* 790.000 eura (bespovratnih sredstava) iz europskog programa ELENA

* Gotovo 100 milijuna kuna investicija u modernizaciji javne rasvjete

* Novi i jedinstveni Ugovor o energetskom učinku izrađen u skladu s Eurostatovim smjernicama i ne smatra se povećanjem javnog duga za gradove i općine

* Troškovi realizacije projekata financiraju su putem ušteda ostvarenih smanjenom potrošnjom energenata (tzv. model financiranja iz ušteda) kroz otplatu na 10 godina