Najviše za obrazovanje u razdoblju od 2017. do 2019. godine izdvojile su Splitsko-dalmatinska i Osječko- baranjska županija, Varaždinska predvodi po izdvajanju per capita, Bjelovarsko-bilogorska je pak imala u postocima najveće povećanje sredstava izdvojenih za obrazovanje u te tri godine, dok je udjel iz proračuna za obrazovanje najviše rastao u Ličko- senjskoj županiji. Pokazala je to naša analiza napravljena na temelju konsolidiranih proračuna. 

Tri županije – Splitsko-dalmatinska, Osječko-baranjska i Zagrebačka izdvojile su više od 50 posto proračuna u prosjeku u promatranom razdoblju, četiri je izdvojilo više od 40 posto, a njih osam između 30 i 40 posto. Čak devet županija je izdvojilo više od 6.000 kuna po stanovniku za obrazovanje, jedna iznad 7.000 i jedna – Varaždinska – iznad 8.000 kuna po stanovniku. Udjeli proračuna usmjereni za obrazovanje rasli su u tri godine samo u šest županija, ali su u svima rasli apsolutni iznosi za obrazovanje.

Županije su uključene u niz EU projekata, kao što je osiguranje besplatne školske prehrane, pomoćnika u nastavi do energetskih obnova, dogradnji i gradnji novih školskih objekata. Upravo su kapitalni projekti utjecali na povećanje sredstava za obrazovanje. A osim što su projekti donijeli energetski obnovljene objekte, osigurana je i modernija oprema, nove sportske dvorane, produženi boravci u sve većem broju škola, a neke županije već su korak do jednosmjenske nastave u svim školama.

Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je prosječno od 2017. do 2019. godine 55,17 posto za obrazovanje iz proračuna, tek nešto manje, 54,63 posto Osječko-baranjska županija, Zagrebačka je izdvojila 50,10 posto, Bjelovarsko-bilogorska 42,74 posto i Krapinsko-zagorska 41,37 posto. Po stanovniku županije, najviše je izdvojila Varaždinska županija 8,1 tisuću kuna, Krapinsko-zagorska je izdvojila 7,7 tisuća kuna, Požeško-slavonska gotovo 7 tisuća kuna po stanovniku Županije, Bjelovarsko-bilogorska 6,9 tisuća kuna i Međimurska županija 6,8 tisuća kuna po stanovniku.

Ličko-senjska županija imala je najveći porast udjela izdvojenog za obrazovanje u trogodišnjem razdoblju, 4,82 posto, Zadarska 1,80 posto, Zagrebačka 1,1 posto, Požeško-slavonska 0,85 posto i Bjelovarsko-bilogorska 0,28 posto, ali koja je pak vodeća gleda li se trend povećanja izdvojenih sredstava u apsolutnom iznosu. To je povećanje u BBŽ bilo 21,48 posto, u Zagrebačkoj 17,64 posto, Požeško-slavonskoj 14,14 posto, Varaždinskoj 13,59 posto i Karlovačkoj 13,56 posto.

Bez velikog iznenađenja, a s obzirom na to da je godinama  vodeća po izdvajanju za obrazovanje, tako je i u razdoblju od 2017. do 2019. godine Splitsko-dalmatinska županija vodeća po izdvojenim sredstvima za obrazovanje sa 55,17 posto.

Kako je nedavno najavljeno plan je pokretanje Međunarodne škole. Postupak odobrenja provođenja programa je pri samom kraju te se očekuje skori početak izvođenja programa. Sve je više digitalnih nomada  pa bi se pružila mogućnost nastavka obrazovanja za njihovu djecu. Sam postupak odobrenja III. gimnaziji Split kao škole u kojoj se provodi DP je pri samom kraju, a prvi učenici upisani u Diploma programu očekuju se u rujnu 2022. Važno je naglasiti da će paralelno s pokretanjem ovog programa u III. gimnaziji pokrenuti i postupak za odobrenje obrazovanja na engleskom jeziku u prvom i drugom razredu srednje škole, a krajnji cilj je otvaranje osnovne škole po PYP i MYP kurikulu IB-a. Na taj bi način svi zainteresirani mogli pohađati međunarodni program u Splitu od najranije dobi te će tako i Split i Splitsko-dalmatinska županija dobiti na atraktivnosti kao poželjna destinacija za doseljavanje i život povratnika sa djecom, ali i ostalih useljenika. Otvaranjem osnovne škole pružit će se mogućnost spajanja vertikale obrazovanja na način da će uskoro postojati cjelokupno rješenje za obrazovanje na engleskom jeziku.

Županija ima jedan od najjačih Centara izvrsnosti, a od EU projekata koje provodi je primjerice osiguravanje pomoćnika u nastavi. U školskoj godini 2020./2021. u projekt je uključeno 235 pomoćnika koji pružaju potporu za 260 učenika s teškoćama u 49 osnovne i 18 srednjih škola. Ukupna vrijednost projekta je 33,5 milijuna kuna, od čega je 10 milijuna kuna bespovratno.  Nadalje, Županija provodi i projekt Školska shema – sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljna skupina su učenici osnovnih i srednjih škola u shemi voća i povrća te učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola.

Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja SŠ Obrtna tehnička škola je imenovana kao regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za sektor elektrotehnika i računalstvo. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava (što je ujedno i vrijednost projekta) iznosi 49,9 milijuna kuna. Nadalje, odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja SŠ Turističko ugostiteljska škola je imenovana kao regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za sektor turizma i ugostiteljstva. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava (što je ujedno i vrijednost projekta) iznosi 74,3 milijuna kuna.

Važnije investicije koje se planiraju, odnose se na nastavak započetih radova: dogradnje OŠ Kraljice Jelene u Solinu, dogradnji školske dvorane za OŠ Jesenice u Dugom Ratu, sanacija PŠ Bristivica (OŠ Kralja Zvonimira, Seget Donji) i izrada projektne dokumentacije za dogradnju i nadogradnju OŠ Kneza Trpimira, Kaštel Gomilica, sanacija i uređenje prizemlja zgrade OŠ Zmijavci gdje su po uspješnoj prijavi odobrena sredstva MRRFEU iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice 2020. za sufinanciranje radova i sanaciju krovišta PŠ Ričice gdje su odobrena sredstva MRRFEU iz Programa podrške brdsko-planinskim područjima 2020. za sufinanciranje radova.

Kod srednjih škola, tu su pripremne aktivnosti za početak gradnje nove srednje škole u Omišu, nastavak dogradnje SŠ Klesarske škole i adaptacije krovišta zgrade škole (projekti sufinancirani sredstvima MRRFEU iz Programa razvoja otoka za 2019. i 2020.g.), sanaciju školske zgrade odnosno vraćanje objekta u prvobitno stanje nakon oštećenja u požaru SŠ Braća Radić, Kaštel Štafilić, nabava prijevoznih sredstava za SŠ Tehničku prometnu školu Split, SŠ Obrtničko-industrijska škola, Imotski i SŠ Tehničku i industrijsku školu Ruđer Bošković, Sinj. Ujedno su osigurana sredstva za sve škole za nabavku opreme i materijalnih sredstava za primjereno ispunjavanje svih propisanih epidemioloških mjera uslijed pandemije virusom Covid-19.

Sufinancirat će se i program produženog boravka za učenika prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija.

Iznos od 20.000 kuna namijenjen je za rad povećanja sigurnosti u prometu djece školskog uzrasta.

Nagrađuju se i najbolji učenici i mentori, osvajači državnih nagrada. Nedavno su i im i uručene nagrade i to 48 pojedinačnih nagrada, 18 za učenike osnovnih škola i 30 za učenike srednjih škola. Ekipno su nagrađene još 6 skupina učenika. Za pojedinačne nagrade učenicima Županija dodjeljuje za prvo mjesto 2000 kuna, za drugo mjesto 1500 kuna i za treće mjesto 1000 kuna. Ekipne nagrade (u istom iznosu) se isplaćuju školama koja se plasirala na natjecanje i to za aktivnost za koju je nagrada osvojena. Nagrađeno je  i 56 mentora učenika osvajača državnih nagrada s po 1500 kuna po  osvojenoj nagradi. Za  ekipne nagrade dodijeljeni  je  također po  1500 kuna po skupini, neovisno o broju mentora.

U ovoj godini planirani iznos u proračunu od 35 milijuna kuna je za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 790 tisuća kuna za kapitalna uređenja škola te 8 tisuća kuna za Školsku shemu.

Nastavkom suradnje HŽ Putničkog prijevoza i Splitsko-dalmatinske županije i ove akademske godine je redovnim studentima s prebivalištem na području SDŽ-a omogućen besplatan željeznički prijevoz do mjesta školovanja u Hrvatskoj.

S izdvojenih 54,36 posto slijedi Osječko-baranjska županija.

Od projekata u toj Županiji izdvajaju Školski obrok za sve, koji je jedinstven u Hrvatskoj, jer su njime su obuhvaćeni svi učenici osnovnih škola. Županija pokriva čak i škole na području Grada Osijeka, kojima je Grad osnivač, a ostalim školama je osnivač naravno OBŽ. U projektu sudjeluje i većina JLS s područja županije, i to uglavnom sufinanciranjem 10-20 posto troškova, dok ostalo osigurava Županija. Godišnja vrijednost projekta je oko 11 milijuna kuna.

Projektom Pomoćnici u nastavi osigurani su pomoćnici u 34 osnovne škole i 6 srednjih i prosječna je godišnja vrijednost projekata 3,4 milijuna kuna. Njime je obuhvaćeno preko 94 učenika.

U četiri osnovne škole provodi se program produženog boravka, a vrijednost projekta je godišnje oko 800.000 kuna. Njime je obuhvaćeno 95 učenika.

Od EU projekata tu je Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Partneri na projektu su 51 osnovna škola, 25 srednjih škola i 2 učenička doma kojima je osnivač Županija. Godišnja vrijednost projekta je oko 1,5 milijuna kuna.

Kroz projekt Školski medni dan vrijedan 44.000 kuna djeca i njihovi roditelji educiraju se o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu, a slijedom čega će se osigurati stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Partneri na projektu su 52 osnovne škole i oko 1.600 učenika.

Projekt Regionalni centar kompetentnosti – ELPROS kojemu je nositelj  Elektrotehnička i prometna škola Osijek, a Županija partner. Ukupna vrijednost projekta je 73 milijuna kuna, a cilj unaprjeđenje infrastrukture Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku kao regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU te uspostava programskih, kadrovskih i tehničkih uvjeta u regionalnom centru kompetentnosti Elektrotehničke i prometne škole Osijek koji će podići stupanj relevantnosti, atraktivnosti i primjenjivosti ponuđenih znanja za učenike i odrasle polaznike te interes za strukovno obrazovanja u sektoru elektrotehnike i računalstva.

Regionalni centar kompetentnosti UGO, Ugostiteljsko-turističke škole projekt je vrijednosti 96 milijuna kuna, a cilj je izvođenje infrastrukturnih radova, rekonstrukcija, nadogradnja i prenamjena Doma učenika Ugostiteljsko-turističke škole u Akademis te unaprjeđenje kvalitete obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva uspostavom mjesta izvrsnosti.

 Od kapitalnih projekata izdvajaju ugradnju dizala u OŠ I.B. Mažuranić, vrijednog 487,3 tisuće kuna, pa izgrađeni Centar za autizam vrijednosti 20,1 milijuna kuna. U Slavonskoj regiji koja obuhvaća 5 slavonskih županija živi preko 200 osoba s poremećajem iz autističnog spektra, te je prepoznata potreba za uspostavom ustanove u kojoj bi se stvorili uvjeti za rad s djecom, učenicima i odraslim osobama s poremećajem iz autističnog spektra. 2017. godine započela je gradnja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek koji je završen krajem 2018. godine, a 2019. godine započeo s radom kao Centar za autizam. Ima jedinstveni sadržaj, najmoderniju tehnologiju i sustave rehabilitacije djece s poremećajima iz autističnog spektra te kao takav ima regionalni značaj. Županija osigurala 11,5 milijuna kuna, a ostala sredstva osigurana su iz EU izvora.

Proveden je i projekt izmjene energeta  OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac, vrijednosti 1,2 milijuna kuna, u tijeku je pak izgradnja sportske dvorane u OŠ „M.Gubec“, Magadenovac PŠ Marijanci kroz projekt vrijednosti 5,8 milijuna kuna te 400.000 kuna vrijedne sportske dvorane OŠ Selci Đakovački. U tijeku je i izgradnja srednje škole  Donji Miholjac projekt vrijednosti 50,4 milijuna kuna. Uskoro kreće i gradnja sportske dvorane OŠ  Miroslava Krleže, Čepin, projekt vrijednosti 32,9 milijuna kuna. Priprema se i gradnja gimnazije Osijek, vrijednosti 105 milijuna kuna. U cilju stvaranja boljih uvjeta za rad, udovoljavanju suvremenim metodama rada i pedagoškom standardu za odvijanje nastave 544 učenika pokrenuta je investicija izgradnje novog objekta škole. Projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja zgrade škole i trodjelne školske dvorane sa sportskim terenima, parkiralištem i pratećim pješačkim površinama. tlocrtne Izrađen glavni projekt, izdana je građevinska dozvola, pravomoćna od 20. rujna (vrijednost projektno-tehničke dokumentacije je 2.525.000 kn). Uplaćen je komunalni doprinos Gradu Osijeku u iznosu 2.473.536,60 kuna i vodni doprinos u iznosu od 138.366,38 kuna. Pripremljen je izvedbeni projekt i pregledan tender. Formirane su nove građevne čestice temeljem građevinske dozvole. Dogradit će se i OŠ V. Nazor u Đakovu, za što je izrađena potrebna dokumentacija…

‘Posebno vrijedi naglasiti izgradnju Centra za autizam u Osijeku koji je najmodernije opremljen i regionalnog je značaja. Izgradnja zgrade i dvorane Srednje škole Donji Miholjac „planira“ se 20-ak godina, a tek u aktualnom mandatu je napravljena ostvariva projektna dokumentacija, osigurana sredstva i počela je izgradnja. Nadalje, ponosimo se izgradnjom dvorana za sve matične osnovne škole, no dvorane nisu značajne samo za održavanje nastavnih programa nego su na raspolaganju i građanima, što je osobito značajno za ruralno područje. Isto tako, važni su i projekti energetske obnove školskih zgrada kojima se znatno poboljšani uvjeti rada u njima te ostvarene energetske uštede, a dva centra kompetentnosti donijet će veliki iskorak u podizanje kvalitete obrazovanja.’ – kažu u Županiji.

Bjelovarsko-bilogorska županija izdvojila je 42,74 posto iz proračuna za obrazovanje u razdoblju od 2017. do 2019. godine, no u top pet županija je i po izdvojenim sredstvima za obrazovanje u odnosu na broj stanovnika – 6.937,57 kuna te po povećanju udjela namijenjenog obrazovanju u tri godine – 4,82 posto, a vodeća je pak gleda li se povećanje sredstava za obrazovanje u apsolutnim brojevima, 21,48 posto.

Najveći dio uloženih  sredstava odnosi se na energetske obnove, dogradnje ili izgradnje više od 50 školskih objekata.

Kada je riječ o energetskim obnovama školskih zgrada, treba istaknuti kako su do sada 32 školska objekta završena, odnosno temeljito obnovljena od temelja do krova, 16 investicija je u tijeku, a za 4 škole raspisani su natječaji za izvođača radova.

No, osim radova energetske obnove, Bjelovarsko-bilogorska županija značajna sredstva izdvaja i za potrebne dodatne radove koji nisu obuhvaćeni projektom energetske obnove, kao i za opremanje škola novim namještajem sve s ciljem kako bi svi učenici, bez obzira išli oni u velike matične ili male područne škole, imali uvjete primjerene 21. stoljeću.

Zahvaljujući ulaganjima u školstvo i obrazovanje u novoj školskoj godini čak za 90% županijskih učenika omogućit će se rad u jednoj smjeni.

Također, kada je riječ o ulaganjima u školstvo i obrazovanje, posebno treba istaknuti gradnju nove zgrade Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar, tek treće nove glazbene škole koja se gradi u Hrvatskoj. Projekt je to vrijedan 25 milijuna kuna. U sklopu škole izgradit će se i koncertna dvorana sa 120 sjedećih mjesta koja će se moći koristiti i za izvannastavne sadržaje čime će se omogućiti novi moderan prostor za  održavanje društveno-kulturnih sadržaja u gradu Bjelovaru.

Još jedan u nizu kapitalnih projekata Bjelovarsko-bilogorske županije je i Regionalni centar kompetentnosti pri Medicinskoj školi Bjelovar.

U sklopu projekta Regionalnog centra kompetentnosti poticat će se izvrsnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju pa će se tako osim programa redovitog strukovnog obrazovanja, provoditi stručna usavršavanja kao i cjeloživotno obrazovanje, a programi će biti usmjereni na učenike, odrasle polaznike, studente, nastavnike i mentore te na osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama posebno prilagođenim programima s ciljem njihova socijalnog uključivanja.

Osim navedenih, tu je i niz drugih projekata kojima Bjelovarsko-bilogorska županija konstantno radi na podizanju standarda u školstvu i obrazovanju,  a to su projekti Školski obrok za sve- Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, Pomoćnici u nastavi, Centri izvrsnosti iz matematike, engleskog jezika, kemije i informatike, a tu je i stipendiranje studenata. Bez obzira na korona krizu sredstva u županijskom proračunu namijenjena za stipendiranje studenata neće se smanjivati tako da je u 2021. godini za tu namjenu osigurano 1.050.000,00 kuna.

Požeško-slavonska županija bila je među vodećim županijama po rastu udjela namijenjenog obrazovanju, za 0,85 posto, odnosno rasta apsolutnih brojeva za obrazovanje od 14,14 posto, a u top pet je i po visini izdvojenih sredstava za obrazovanje u odnosu na broj stanovnika, 6.993,02 kune.

U Županiji su provedeni brojni projekti energetske obnove škola, oko 53 milijuna kuna su vrijedne obnove, završene ili u tijeku, na 21 školskoj zgradi.

Kako ističe župan Alojz Tomašević, jedan od projekata na koji su iznimno ponosni, i koji ide sada već nekoliko godina, je svakako sporazum o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih studenata i učenika srednjih škola, popularno nazvan „studentski vlak“ koji je potpisan između Županije i Hrvatskih željeznica, temeljem kojega se studenti i učenici besplatno voze na relacijama Banova Jaruga – Daruvar – Virovitica i Požega – Zagreb – Požega, a koji je ispunio sva očekivanja i pomogao mladim ljudima u njihovom životnom putu. Kroz nekoliko godina na ovaj projekt utrošeno je gotovo milijun kuna. Kako je i najavljivano, dogovorili smo sufinanciranje prijevoza i naših studenata koji se školuju u Osijeku te je potpisan ugovor s tvrtkom Arriva o sufinanciranju u omjeru 50 -50.

Županija financira program predškole u svih jedanaest vrtića i dvije osnovne škole koje provode program predškole sa 20 kuna po polazniku. Provodi Projekt Obrok za 5, faza V, prehrana djece u školi (u 11 osnovnih škola kojima je osnivač Županija), za djecu u riziku od siromaštva, kojim je obuhvaćeno 1124 učenika. Financira se i ukupan iznos prijevoza učenika osnovnih škola te sufinancira prijevoz redovnih učenika koji pohađaju srednju školu na njezinom području u iznosu od 75% cijene mjesečne učeničke karte za vlak i autobus. Sufinancira se i prijevoz redovnih učenika srednjih škola i studenata u iznosu 50% od redovne prijevozne cijene. Stipendiranje se dodjeljuju učenicima upisanih u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja. Stipendija se korisnicima isplaćuje u 10 mjesečnih isplata u iznosu od 500 kuna, a isplaćuje se za 68 učenika poljoprivredne škole.

Nedavno je održana početna konferencija projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika“, prepoznat  kao centar izvrsnosti u kojem korisnici stječu najsuvremenija znanja u području poljoprivrede. Nositelj projekta je Poljoprivredno-prehrambena škola. Ukupna vrijednost projeketa je 49,3 milijuna kuna.

Obrtnička škola Požega partner je Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) Ugostiteljsko-turističke škole Osijek u projektu VirtuOS – uspostava regionalnih centara kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu.

Varaždinska županija je vodeća po izdvojenim sredstvima za obrazovanje po stanovniku, čak 8.167,27 kuna.

U posljednje 3,5 godine pokrenut je novi, veliki investicijski ciklus u obnovu, izgradnju i dogradnju 28 školskih objekata. Rekonstrukcijom, dogradnjom i izgradnjom triju škola, osigurani će biti uvjeti za nastavu u jednoj smjeni za čak 96 posto učenika, dok će dogradnjom OŠ Ivanec putem EU fondova Varaždinska županija prva i jedina u Hrvatskoj osigurati uvjete za 100-postotno pohađanje nastave u jednoj smjeni.

U sklopu EU projekata energetske obnove, u Županiji su novi izgled, bolje uvjete i značajne uštede na energentima u posljednje tri godine dobile 22 škole, u što je uloženo gotovo 70 milijuna kuna, dok se još 78 milijuna ulaže u rekonstrukciju, dogradnju, odnosno izgradnju OŠ Veliki Bukovec, OŠ Martijanec i OŠ Sveti Ilija, u kojima su radovi pri kraju ili u tijeku.

Čak 171,4 milijuna kuna, od čega 158 milijuna kuna bespovratnog novca, uloženo će biti u uspostavu dva regionalna centra kompetentnosti iz poljoprivrede i inovativnih zdravstvenih tehnologija.

Uz ulaganja u infrastrukturu, Varaždinska županija je predvodnica po sustavnom radu s darovitom i visokomotiviranom djecu. Centri izvrsnosti započeli su s radom još 2007. godine, a danas ih djeluje čak 11. U ovoj školskoj godini pohađa ih 876 učenika osnovnih i srednjih škola, a s njima radi 156 mentora. Rad Centara izvrsnosti je prepoznat na europskoj i svjetskoj razini. Centri su jedini Europski centar za darovite u Hrvatskoj, a 2020. su primljeni i u Svjetsku mrežu za potporu darovitima, čije je sjedište na Sveučilištu Western Kentucky u SAD-u.

U Varaždinskoj županiji je program produženog boravka u školskoj godini 2020./2021. organiziran u 21 osnovnoj školi, čiji osnivač je Županija, a uključeno je 786 učenika od prvog do četvrtog razreda. I dok se 2017. godine, prije donošenja Odluke, program produženog boravka provodio u svega devet osnovnih škola, u 2021. ga provodi 21 škola.

Besplatnu prehranu u osnovnim školama Varaždinska županija osigurava za svu djecu u riziku od siromaštva. Riječ je o više od 3.300 osnovnoškolaca iz 33 županijske osnovne škole u školskoj godini 2020./2021. I dok su sredstva za gotovo 1.000 djece osigurana putem EU projekta „Užina za sve III“, iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije i državnog proračuna, za preostalih 2.300 djece novac za obroke osigurava Županija iz svojega proračuna. Zahvaljujući tome, u projekt su uključeni svi osnovnoškolci koji zadovoljavaju glavni kriterij, a to je visina dječjeg doplatka.

Varaždinska županija je otišla i korak dalje. Prva u Hrvatskoj je 2018. godine pokrenula projekt sufinanciranja školskih obroka za učenike srednjih škola. Glavni kriterij je također visina dječjeg doplatka, a prehrana se sufinancira sa 7 kuna po nastavnom danu.

Učenicima s teškoćama u razvoju, koji pohađaju osnovne i srednje škole, Varaždinska županija je putem EU projekta „Ja mogu“ osigurala pomoćnike u nastavi tijekom četiri godine, sve do kraja školske godine 2020./2021. Šezdesetak učenika romske nacionalne manjine iz osnovnih škola u Ludbregu, Petrijancu i Cestici od školske godine 2018./2019. ima osiguran produženi boravak tijekom kojeg dodatno uče hrvatski jezik, koji im nije materinji, imaju pomoć kod rješavanja zadaća i savladavanja gradiva…

Međimurska županija je izdvojila za obrazovanje 6.869,73 za obrazovanje po stanovniku.

Godinama je Županija u vrhu po isplaćenim stipendijama i naknadama. Tako je i ove godine preko 2.000 studenata dobilo 600 kuna jednokratne naknade, a 4.000 učenika  300 kuna. Za tu svrhu osigurano je preko 2 milijuna kuna.

Za same stipendije osiguran je iznos od 254.000 kuna. Projekt stipendiranja učenika deficitarnih zanimanja Obrtnička komora Međimurske županije i Međimurska županija provode već 17 godina s ciljem da međimurskim obrtnicima osigura radnu snagu, a mladima da poticaj za školovanje upravo za ta zanimanja. Projekt se provodi od 2003. godine i do sada je isplaćeno skoro 3 milijuna kuna stipendija za oko 500 stipendista. Županija će Komori i ove godine dati 71.000 kuna za tu svrhu.

U okviru Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, Međimurska županija u partnerstvu s 22 osnovne škole već petu godinu provodi projekt „Školski obroci svima“ . Osnovna ideja projekta je da svaki učenik, bez obzira na materijalno stanje u obitelji, ima pravo na školsku užinu. Projektom je obuhvaćeno 994 učenika. I ove školske i akademske godine nastavilo se je financiranje prijevoza za sve učenike osnovnih i srednjih škola, financiraju se osobni asistenti za više od 90 učenika u osnovnim i srednjim školama, pa se financiraju centri izvrsnosti…

Županija kroz studentske kredite podmiruje kamatu odobrenog kredita za vrijeme isplate i počeka te najmanje 1% kamata tijekom otplate kredita. (L.K.)