U narednih nekoliko tjedana predstavit ćemo 32 projekta koji su ušli u finale našeg izbora za Najbolji EU projekt kojega, drugu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Jutarnjim listom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte.

„Muzej budućnosti“  je sporadičnu praksu uključivanja šire zajednice u rad institucija zamijenio sustavnom i održivom praksom koja zajednici dugoročno omogućava pravo glasa u kulturi kroz – Građansko muzejsko vijeće.

„Muzej budućnosti – građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja“ projekt je predložen od Primorsko-goranske županije u izboru za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Primorsko-goranska županija je prepoznavanjem vrijednosti participativnog pristupa u upravljanju kulturom i sudjelujući u provođenju projekta “Muzej budućnosti”, postala prvom županijom na području Republike Hrvatske sa započetim procesima demokratizacije javnih ustanova u kulturi.

Projekt se je provodio u Rijeci u vremenu od 29.10.2018. – 29.10.2020. godine. Nositelj projekta bio je Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, a partneri Udruga Žmergo, Kreativni kolektiv Kombinat, Centar za poticanje darovitosti, Udruga slijepih Primorsko-goranske županije i Matica umirovljenika Grada Rijeke.

Ukupna vrijednost projekta bila je 742.896 kuna, od čega su bespovratna sredstava iznosila 725.158 kuna. Projekt je 100 % sufinanciran – od strane EU odnosno sa 85 % te 15 posto od Ministarstva kulture i medija RH. Razlika od 17.738 kuna je razlika između odobrenih i stvarnih troškova projekta koji su iskorišteni.

Cilj projekta bilo je poticanje zaposlenika Muzeja, institucija, jedinica lokalne i regionalne samouprave te organizacija civilnog društva na međusektorsku suradnju, uzajamno jačanje kapaciteta, programsko umrežavanje te razvijanje inovativnih modela sudioničkog upravljanja u kulturi.

Pa je tako projekt „Muzej budućnosti“  sporadičnu praksu uključivanja šire zajednice u rad institucija zamijenio sustavnom, održivom praksom koja zajednici dugoročno omogućava pravo glasa u kulturi kroz – Građansko muzejsko vijeće. Uspješnost projekta vidljiva je u novom međuodnosu i potpunoj promjeni paradigme Muzeja kao javne ustanove u kulturi: građani prestaju biti pasivni sudionici unaprijed definiranih programa već aktivno sudjeluju u njihovom stvaranju, dok stručni djelatnici institucije programe više ne osmišljavaju sami za građane, već s njima u suradnji.

‘Kroz tri godine sudioničkog upravljanja Muzejom i brojnih izazova koje udruženi rad različitih pojedinaca ili skupina u Građanskom muzejskom vijeću donosi, uspjeh smo pronašli u razumijevanju “drugoga” te u njegovim specifičnim potrebama i interesima. Briga za zajedničko dobro postala je polazišnom točkom svih aktivnosti i programa koje Građansko muzejsko vijeće poduzima.’ – komentiraju u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja.

Građansko muzejsko vijeće oformljeno je iz redova partnera, nositelja projekta i Primorsko-goranske županije kao osnivača Muzeja i broji ukupno 15 članova. Prvotno je osnovano kao neformalno tijelo a potom i kao formalno savjetodavno i sudioničko tijelo Muzeja.  Muzej je tako postao prvi muzej u Hrvatskoj s uspješno implementiranim sudioničkim upravljanjem. Na Vijeću je definirano i usvojeno nekoliko dokumenata, poput  Strateških smjernica rada Građanskog muzejskog vijeća, publiciran je priručnik za sudioničko upravljanje u kulturi autorice Vane Gović naziva “Usmjeri kulturu” , održano je 11 edukativnih programa o sudioničkom upravljanju u kulturi, osmišljena, dizajnirana i implementirana web platforma za uključivanje zajednice u rad Muzeja – https://muzejbuducnosti.eu/o-projektu te oformljena  Civilna muzejska zbirka kao prva u Hrvatskoj koju kuriraju građani. Nadalje, realiziran je pilot program prilagodbe dijela stalnog postava muzeja za potrebe darovite djece, koji je i uspješno implementiran kroz edukativnu radionicu “Adamićevi svjedoci”. Osmišljene su i provedene evaluacijske ankete o učincima projekta te je održan okrugli stol “Usmjeri kulturu” kao završno događanje projekta.

I nakon završetka projekta “Muzej budućnosti” Građansko muzejsko vijeće nastavlja djelovati kao savjetodavno i sudioničko tijelo Muzeja. Drugi saziv Vijeća imenovan je u listopadu 2020. za mandatno razdoblje od naredne tri godine. Održivost projekta ogleda se i u gotovo 300 polaznika, iz PGŽ i susjednih županija, koji su prošli edukativne programe projekta i osnažili vlastite kapacitete za provođenje projekata sudioničkog upravljanja u svojim radnim okruženjima. (L.K.)