Splitsko-dalmatinska županija bila je u 2019. godini vodeća po udjelu izdvojenih sredstava za subvencije poduzetnicima, odnosu izdvojenih sredstava za poticaje u odnosu na broj stanovnika te rastu izdvojenih sredstava u apsolutnom iznosu u odnosu na 2018. godinu. Po visini udjela izdvojenog za subvencije slijede Zagrebačka, Karlovačka, Istarska i Bjelovarsko-bilogorska županija. U odnosu na broj stanovnika nakon SDŽ slijede Zagrebačka, Istarska, Karlovačka i Bjelovarsko-bilogorska županija. Po rastu sredstava u apsolutnom iznosu slijede Koprivničko-križevačka, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska i Istarska županija. U relativnom pokazatelju, tj, postotnom rastu na godišnjoj razini vodeća je bila Međimurska županija, pa Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska i Splitsko-dalmatinska županija. Pokazuju to službeni podaci Ministarstva financija o konsolidiranim proračunima županija za 2019. godinu. Da napomenemo, neke županije u stavci subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora imaju ne samo potpore poduzetnika u gospodarstvu, nego i na nekim drugim područjima, a negdje se potpora širi i na druge stavke. 

Potpore poduzetnicima, izravne ili kroz druge mjere pomoći, kao što je primjerice subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite ili pak aktualne mjere uslijed korona krize, kao što je oslobađanje plaćanja raznih nameta sve su rašireniji oblik pomoći u sačuvanju radnih mjesta i otvaranju novih. Gotovo da nema županije koji nije povećao sredstva za poduzetnike na godišnjoj razini, a niti jednog koji nije reagirao uslijed krize izazvane pandemijom.

Uključi li se u to i pomoć koji je dala država ne čudi podatak da je prema službenim podacima lani bilo manje zatvorenih tvrtki nego u 2019. godini. Tijekom 2019. godine osnovano je 14.686, a brisano 10.354 trgovačkih društava, dok je tijekom 2020. godine osnovano 11.522, a brisano 9.347 trgovačkih društva, podaci su Ministarstva pravosuđa i uprave.

U našoj analizi vidljivo je da se za poticaje izdvajalo do 1 posto proračuna, a iz odgovora iz Županija, da je kontinuitet potpora nastavljen, štoviše i povećan uslijed situacije otežanog poslovanja zbog COVID-19 pandemije. Tako je primjerice lani Međimurska županija čak udvostručila potpore.

Po udjelu izdvojenih sredstava za subvencije poduzetnicima u 2019. godini predvodi Splitsko-dalmatinska županija sa 1,06 posto, slijedi Zagrebačka županija sa 0,71 posto izdvojenih sredstava, pa Karlovačka, Istarska i Bjelovarsko-bilogorska sa 0,26 posto.

Po stanovniku je vodeća Splitsko-dalmatinska županija izdvojila 37,57 kuna, Zagrebačka 21,18 kuna, Istarska 16,48 kuna, Karlovačka 16,40 i Bjelovarsko-bilogorska 15,36 kuna.

Splitsko-dalmatinska županija pomaže razvoju poduzetništva kroz niz programa. Pa tako su nam izdvojili Program  kreditiranja poduzetništva i obrta kroz subvenciju kamatne stope, kroz koji je lani realizirano ukupno 72 kredita u iznosu 130.013.688 kuna odnosno ukupno od 2108.  godine 279 kredita u iznosu od 456.435.944 kuna. Kroz Program potpore osnivanju malog gospodarstva, poticanje žena, mladih i početnika  u poduzetništvu u 2020. realizirano je ukupno 257 potpora u iznosu od 6.885.195 kuna , odnosno sveukupno počevši od 2014. godine 785 potpora u iznosu od 15.885.289 kuna. Nadalje, kroz Program tehnološkog razvoja, istraživanja i primjene inovacija  realizirano je  11 potpora u iznosu od 725.435 kuna, odnosno  sveukupno od 2014. godine 104 potpore u iznosu od 7.900.435 kuna. Četvrti je Program cjeloživotnog obrazovanja kroz koji je realizirano ukupno 100 potpora u iznosu od 3.166.000 kuna. A kroz Program potpore poslovanju mikro poduzetnika u manje razvijenim područjima SDŽ-a (COVID-19) lani je dano 20 potpora u iznosu od 77.653 kuna.

Kroz završene programe kreditiranja  poduzetništva i obrta  ( Lokalni projekti razvoja -LPR 2004, – LPR-MG 2009) realizirano je 1705 kredita ukupne vrijednosti 1.671.322.069 kuna. Isto tako i kroz Program Kreditom do konkurentnosti 2014- Mjera 1 ukupno je realizirano 72 kredita u iznosu 189.343.157 kuna. Kažu da Županija nastavlja s provedbom programa  pomoći poduzetništvu, pa tako je i za naredno razdoblje u svom Proračunu  (2021.-2023.) osigurala sredstva za njihov nastavak.

Istarska županija nudi razne programe financijske podrške poduzetnicima. Jedan od njih je Program poticanja razvoja poduzetništva, putem kojeg mali i srednji poduzetnici mogu ostvariti bespovratnu potporu za ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije i nabavu nove opreme. Naglasak je stavljen na razvoj prerađivačke industrije te tvrtke koje su registrirane za proizvodne djelatnosti i imaju posebnu mjeru. Također se potiču
poduzetnici početnici, odnosno nezaposlene osobe koje su se samozaposlile otvaranjem tvrtke. Malo i srednje poduzetništvo, također, ima na raspolaganju kreditne linije putem kojih ostvaruju povoljnije uvjete kreditiranja te dodatnu subvenciju kamatne stope koju subvencionira Istarska županija.

Posljednja u nizu kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ aktivirana je u listopadu prošle godine, u suradnji Istarske županije, gradova
Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Pula, Poreč, Rovinj, Vodnjan i Umag, poslovnih banaka, HBOR-a te Istarske razvojne agencije. Ukupni kreditni potencijal linije iznosi 410 milijuna kuna, pri čemu Istarska županija i gradovi subvencioniraju kamatu s jedan posto iz županijskog i gradskih proračuna. Riječ je o 17. po redu kreditnoj liniji, ujedno najizdašnijoj do sada. Do kraja siječnja pristigao je veliki broj zahtjeva istarskih poduzetnika – njih ukupno
300. Analizom djelatnosti podnositelja zahtjeva odnosno poduzetnika, ustanovljeno je da većina zahtjeva dolazi iz prerađivačke industrije – 21,45 %, zatim iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 20 %, njih 19,27 % dolazi iz djelatnosti trgovine na veliko i na malo, 12,36 % iz građevinskih djelatnosti, 11,64 % iz stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti. Iz djelatnosti prijevoza i skladištenja te iz uslužnih djelatnosti pristiglo je
7,64 % zahtjeva.

‘Prijašnjih 16 kreditnih linija ostvarilo impresivne brojke, a zahvaljujući njima podržali smo 1.100 poduzetničkih projekata, te dodijelili 700 milijuna kreditnih sredstava. Osnovni cilj financijskih poticaja za malo i srednje poduzetništvo ogleda se u stvaranju povoljnog poduzetničkog okruženja u Istarskoj županiji doprinoseći na taj način rastu i razvoju postojećih poslovnih subjekata, otvaranju novih poslovnih subjekata te novih radnih mjesta kao i razvoju cjelokupnog gospodarstva u Istri.’ – kažu u Županiji.

Nadalje, Istarska županija putem Istarske razvojna agencija, dugi niz godina ulaže u razvoj poduzetničke infrastrukture. U Puli tako postoje 2 poduzetnička inkubatora za poduzetnike početnike u kojima je tijekom godina inkubirano više od 75 tvrtki poduzetnika početnika. Zakupnina za poslovne prostore u poduzetničkim inkubatorima je povlaštena za poduzetnike početnike; prva 3 mjeseca prostor se koristi potpuno besplatno, dok se u sljedećim razdobljima plaća povlaštena cijena zakupa ovisno o razdoblju korištenja poslovnog prostora; za prvu godinu korištenja zakup plaća samo 25 % utvrđene cijene najma, koja ovisi o površini poslovnog prostora. U drugoj godini zakup se plaća u omjeru 50% ukupne utvrđene cijene, a u trećoj ugovornoj godini 75 % utvrđenog iznosa.

Bjelovarsko-bilogorska županija je u 2019. godini provela je niz poticajnih mjera koje su išle putem subvencija direktno županijskim poduzetnicima, obrtnicima i gospodarstvenicima. Na taj način 58 tvrtki i obrta su nabavili nove strojeve i opremu koja im je olakšala posao i unaprijedila proizvodnju, 31 tvrtka i obrt su uredile svoje poslovne prostore ili obrtničke radionice, nekoliko je uspješno prijavljenih i realiziranih ili u fazi realizacije projekata sufinanciranih iz europskih fondova, pomogli smo nastupu naših gospodarstvenika i obrtnika na sajmovima gdje su mogli promovirati svoje proizvode i usluge, potaknuli smo otvaranje novih tradicijskih obrta, a uvedeno je i 6 novih sustava kvalitete u poslovanje naših poduzetnika.

Pandemija koronavirusa utjecala je na usporavanje županijskog gospodarstva od sredine ožujka prošle godine. Usprkos tome, uz daljnje provođenje županijskih poticajnih mjera u gospodarstvu, treba istaknuti kako je Bjelovarsko-bilogorska županija dodatno pojačala svoj investicijski ciklus kako bi pomogla gospodarstvu kad mu je najpotrebnije. Time smo osigurali dodatne mogućnosti, odnosno posao za građevinare i srodne djelatnosti.

„Naš sadašnji cilj je da naše gospodarstvo opstane u teškim trenucima. U dogovoru s našom Gospodarskom i Obrtničkom komorom provodimo niz mjera koje su vezane uz to, a sada uz zdravlje stanovnika naše županije branimo i njihova radna mjesta. Bjelovarsko-bilogorska županija je i prije praktički bila vodeći investitor u županiji. Međutim, sada smo postali vodeći investitor u ovom dijelu Hrvatske. Preko pola milijarde kuna ugovorenih radova koje možemo financirati, tridesetak škola, gradnja zdravstvenih i drugih objekata će omogućiti, nadamo se, našim obrtnicima i gospodarstvenicima koji se brave građevinom ili su vezani uz nju da prebrode ove teške trenutke. A po završetku navedenih projekata moramo započeti novi set investicija bitnih za Bjelovarsko – bilogorsku županiju. Europa nam nudi velika sredstva i brojne mogućnosti. Područja prema kojima ćemo težiti su gospodarstvo, zapošljavanje i poljoprivreda. Korona kriza je u nekoj mjeri poremetila funkcioniranje, ali sam optimističan i uvjeren da možemo nastaviti ovim dobrim putem kojim smo krenuli“, ističe župan Damir Bajs.

Splitsko-dalmatinska županija je i vodeća po trendu rasta izdvojenih sredstava u 2019. godini s nešto više od 3 milijuna kuna, Koprivničko-križevačka sa 992,2 tisuća kuna, Međimurska 748,2 tisuće, Bjelovarsko-bilogorska 533,1 tisuća i Istarska 425,1 tisuća kuna. U relativnom povećanju predvodi Međimurska županija s povećanjem od čak 1045 posto, Koprivničko-križevačka s povećanjem od 504,45 posto, Bjelovarsko-bilogorska 40,80 posto, Varaždinska 26,98 posto i Splitsko-dalmatinska županija 21,36 posto.

Međimurska županija je lani sa 1,8 milijuna kuna sufinancirala 129 projekata za razvoj gospodarstva. Lani su naime zbog situacije s koronakrizom koja je pogodila gospodarstvo, sredstva za taj program udvostručena, sa 900 tisuća kuna u 2019. godini na 1,8 milijuna, a proširene su i prihvatljive djelatnosti, olakšani kriteriji i digitaliziran postupak prijave.

“Svako ulaganje u gospodarstvo i svaka potpora mikro i malim poduzetnicima, kojih je u strukturi gospodarstva 98 posto u Međimurskoj županiji, je jedna vrsta obaveza da ulažu u opremu, imovinu, svoje konkretne programe”, rekao je tada župan Matija Posavec i dodao da je to jedan od dobrih načina za očuvanje radnih mjesta.

Program potpora malih vrijednosti za poticanje poduzetništva Međimurska je županija započela je u 2019. godini, kada su dodijeljene 52 potpore u ukupnom iznosu od 743,8 tisuća kuna. (L.K.)