Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora za Najbolji EU projekt kojega, drugu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Jutarnjim listom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte.

 

Dodjelom 15 potpora male vrijednosti, maksimalnog iznosa pojedinačne potpore od 50.000 kuna te edukacijom pripadnika ranjivih skupina kroz teme poduzetništva stečena su znanja i vještine potrebna za pokretanje, ostvarenje i vođenje vlastitih poduzetničkih ideja  

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije projekt je kojeg je Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije- LIRA, koja je ujedno i nositelj projekta, prijavila u izboru za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos poduzetništvu. Projekt je počeo 14. svibnja 2018. godine i trajao do 14. studenoga 2020. godine.

Uz LIRA-u kao nositelja projekta, partneri na projektu su bili  Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Gospić, Hrvatska gospodarska komora te Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Ličko-senjske županije.

Ukupna vrijednost Ugovora bila je 1.975.891,29 kuna. Projekt je u potpunosti  financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Poticanje poduzetništva, odnosno povećanje zapošljavanja nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina (osobe s invaliditetom, mladi bez radnog iskustva, žene srednje i starije radne dobi, dugotrajno nezaposlene osobe, hrvatski branitelji, bivši ovisnici, bivši zatvorenici i nacionalne manjine) u Ličko-senjskoj županiji i jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje bio je glavni cilj projekta.

Ciljevi su ostvareni, pa je tako kroz projekt omogućeno dodatno obrazovanje ranjivih skupina te ih se je potaknulo na poduzetništvo čime se smanjio rizik od njihove socijalne isključenosti i marginalizacije u društvu.

Konkretno, uz poticanje poduzetništva smanjen je broj nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina dodjelom 15 potpora male vrijednosti (maksimalnog iznosa pojedinačne potpore od 50.000 kuna) na području Ličko-senjske županije. Educirani su pripadnici ranjivih skupina kroz teme poduzetništva čime su stekli dovoljno znanja i vještina potrebnih za pokretanje, ostvarenje i vođenje vlastitih poduzetničkih ideja.  Educirani su i članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje čime se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada. Sve je to ujedno utjecalo na Županiju, ali i državu u cjelini.

Rezultati projekta su povezani sa strateškim dokumentom “NRS HRVATSKA 2030″ jer teže približavanju jednakih prilika i uključivanju mladih i starijih osoba te pružaju potporu ranjivim skupinama. Provedbom edukativnih radionica, ostvario se jedan od ciljeva navedene strategije, a koji se odnosi na smanjivanje rizika od socijalne isključenosti, podjelu i marginalizaciju u društvu. Rezultati projekta su povezani s plansko-programskim dokumentom ” OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020″ jer su doprinijeli ostvarenju njegovih tematskih ciljeva koji se odnose na socijalno uključivanje i obrazovanje te cjeloživotno učenje. Jer spomenutom provedbom edukativnih radionica i dodjelom potpora male vrijednosti, povećalo se socijalno uključivanje pripadnika ranjivih skupina, te ih se potaknulo na rad i cjeloživotno učenje, a edukativnim aktivnostima su se ojačali i kapaciteti Lokalnog partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njegova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost.

‘Iz svega navedenog možemo zaključiti da je najveća korist projekta poticanje poduzetništva, odnosno povećanje zapošljavanja ranjivih skupina te poticanje istih na cjeloživotno obrazovanje koje im je potrebno za ostvarenje budućih poslovnih pothvata, ali i vođenje postojećih. ‘ – zaključuju u JU Razvojnoj agenciji Ličko-senjske županije LIRA-i. (L.K.)