Lani je u Hrvatskoj rođeno 2.625 djece manje nego godinu prije. Rast rođenih beba bio je samo u Šibensko-kninskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a najmanji pad rođenih bio je u Krapinsko-zagorskoj, Požeško-slavonskoj i Zagrebačkoj županiji, pokazala je naša analiza napravljena iz objavljenih podataka DZS-a o prirodnom kretanju stanovništva. Najviše rođenih na 1.000 stanovnika imala je Međimurska županija, a u apsolutnom iznosu najviše je rođene djece bilo u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2022. godini, ne računajući Grad Zagreb koji isto ima status županije, ali ga u našim analizama ne obuhvaćamo. Međimurska županija imala je i najbolju stopu prirodnog prirasta, dok je najbolje poboljšane stope u odnosu na godinu prije bilo u Zagrebačkoj, Osječko-baranjskoj, Varaždinskoj županiji, Bjelovarsko-bilogorskoj i Karlovačkoj županiji.

U 2022. u odnosu na prethodnu godinu broj živorođene djece pao je za 7,2%, tj. rođeno je 2 625 djece manje nego u 2021.  Od 33 883 živorođena djeteta, rođeno je 17 255 ili 50,9% muške djece i 16 628 ili 49,1% ženske djece. Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2022. iznosila je 8,8.

U 2022. broj umrlih osoba smanjen je u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 5 733 osoba ili 9,1% manje nego u prethodnoj godini. Ukupan broj umrlih  bio je 56 979. Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2022. iznosila je 14,8.

Stopa prirodnog prirasta u 2022. bila je negativna i iznosila je -6,0 (-23 096 osoba). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 59,5. U svim županijama prirodni prirast bio je negativan.

Najmanje negativan prirodni prirast bio je u Međimurskoj županiji (-425), Dubrovačko-neretvanskoj (-435), Požeško-slavonskoj (-507), Ličko-senjskoj (-524) i Virovitičko-podravskoj (-665). U odnosu na godinu prije stanje prirodnog prirasta najviše se je popravilo u Zagrebačkoj županiji, za 488 osoba, Osječko-baranjskoj za 351, Varaždinskoj za 307, Bjelovarsko-bilogorskoj za 279 i Karlovačkoj za 258 osoba. Najveći broj rođenih beba na 1.000 stanovnika imala je Međimurska županija, 10,1, Bjelovarsko-bilogorska 9,5, Zadarska 9,4 te Dubrovačko-neretvanska i Zagrebačka s 9,1 beba na 1.000 stanovnika. Po ukupnom broju rođenih, predvodi Splitsko-dalmatinska županija gdje je lani rođeno 3.799 beba, Zagrebačka s 2.726, Osječko-baranjska s 2.153, Primorsko-goranska s 1.891 i Istarska s 1.527 rođenih beba. U odnosu na 2021. godinu, jedine dvije županije s porastom broja rođenih beba bile su Šibensko-kninska (5,83 posto, odnosno 46 više rođenih) i Bjelovarsko-bilogorska (1,04 posto, odnosno 10 više rođenih beba). Najmanji pad broja rođenih, poredano prema relativnom pokazatelju, imala je Krapinsko-zagorska županija (-1,30 posto ili svega 14 manje rođenih), Požeško-slavonska (-1,40 tj. 8 manje rođenih) i Zagrebačka županija (-3,67 i 104 manje rođenih).

Međimurska županija imala je najbolji prirodni prirast u 2022. godini (-425), odnosno najmanju razliku umrlih i rođenih. Vodeća je bila i po broju rođenih beba na 1.000 stanovnika, 10,1.

Županija je jedna  od rijetkih uključenih u brigu o predškolskom odgoju,  odnosno asistente u vrtiću, Županija podupire i rad darovitih vrtićaraca. Nadalje, sufinancira boravak roditelja s djetetom u slučaju potrebe bolničkog liječenja. Svim studentima se isplaćuje jednom godišnje financijska potpora koja je lani povećana na 800 kuna te je u tu svrhu isplaćeno u 2021. 1,3 milijuna kuna za 2.241 studenta, a lani 1,7 milijuna kuna za 2.139 međimurskih studenata.

U suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom dodjeljuju se stipendije za deficitarna obrtnička zanimanja te je lani za preko 120 učenika obrtničkih zanimanja dana godišnja stipendija vrijedna 6.000 kuna.

Za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja se školuju u srednjim školama osigurana je mjesečna stipendija od 300 kuna.

Županija sudjeluje i u EU projektima kroz koje se osigurava besplatna prehrana i pomoćnici u nastavi.  Novčano se nagrađuju najbolji studenti (dobitnike rektorovih nagrada). U srednjim školama organiziraju se centri izvrsnosti za pojedina područja znanosti i umjetnosti ( u školama i izvan njih).

Virovitičko-podravska županija bila je lani u top pet županija po visini prirodnog prirasta. U svim je županijama bio negativan, a u VPŽ je iznosio -665.

Prema našoj nedavnoj proračunskoj analizi ta je županija i među vodećima po izdvajanju za obitelj i djecu.

U proračunu Virovitičko-podravske županije za 2021., 2022. i 2023. godinu bilo je osigurano 230.000 kuna za srednjoškolske stipendije, dok je broj srednjoškolskih stipendista bio 45. Također, za visokoškolske stipendije u proračunu Virovitičko-podravske županije za 2021. i 2022. godinu bila je osigurana 451.200 kuna, dok je u 2023. godini taj iznos povećan za dodatnih 115.200,00 kn. Trenutni broj visokoškolskih stipendista je 58.

Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za obrazovanje i demografiju, objavio je 1. prosinca 2022. Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje prijevoza redovitih studenata na linijama željezničkog prijevoza. Pilot projekt obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja, kao i povremena putovanja (izleti, ljetovanja i dr.). Pravo na sufinanciranje troškova imaju studenti pod uvjetom da su ujedno državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije te da su redoviti studenti na visokim učilištima koja imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Javni poziv za prijavitelje trajno je otvoren, te je broj do sada prijavljen studenata 833, a za koje je u proračunu Virovitičko – podravske županije osigurano 74.626,71 eura – naglasila je pročelnica za obrazovanje i demografiju VPŽ Martina Bunić.

Županija je posljednjih godina uključena u EU projekte kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi te osiguravanje školske prehrane za najpotrebitije. Ulaže se u opremanje školskih objekata, kroz EU sredstva, a sada i putem NPOO-a izgrađeni su ili se grade novi vrtići kao i škole i školske sportske dvorane.

Također, Županija ima i mjeru za zadržavanje liječnika sufinanciranjem najma stanova.

Osječko-baranjska županija imala je pad prirodnog prirasta u godinu dana za 351, odnosno za toliko se je smanjila razlika umrlih i rođenih.

U Osječko-baranjskoj županiji naknada za rođene bebe iznosi 132 eura. Dugi niz godina financira se rad savjetovališta za dojenje organizirano pri Domu zdravlja. Županija je i prva počela s mjerom besplatnog obroka za sve učenike. Produženi boravak financiraju JLS, OBŽ i roditelji. Produženi boravak je organiziran u 6 osnovnih škola kojima je OBŽ osnivač u ukupno 11 odgojno-obrazovnih skupina, u tekućoj školskoj godini.

Osječko-baranjska županija  sufinancira kupovinu mjesečnih učeničkih karata svim učenicima srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije i to u iznosu od 7,5%.

Osječko-baranjska županija svake godine temeljem provedenog javnog natječaja dodjeljuje stipendije učenicima i studentima, a prijavitelji mogu konkurirati u četiri različite kategorije: daroviti učenici i studenti, učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa. U Proračunu Županije za 2023. godinu iznos predviđen za stipendiranje učenika i studenata iznosi 179.175,79 eura. U školskoj, odnosno akademskoj godini 2022./23. Osječko-baranjska županija stipendira ukupno 165 stipendista od kojih se 100 stipendija odnosi na učenike, a 65 na studente. Učenička stipendija iznosi 66,36 eura mjesečno, a studentska 159,27 eura mjesečno. Stipendija se dodjeljuje tijekom 10 mjeseci.

U okviru Programa i projekata u odgoju i obrazovanju Osječko-baranjska županija sufinancira programe, projekte i druge aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te druge oblike pomoći školama i učenicima kojima se pridonosi kvalitetnijoj realizaciji odgojno-obrazovnih programa, te razvoju znanja, vještina, kreativnosti i stjecanju iskustva; za međunarodna natjecanja, smotre, stručne prakse, studije, studijska putovanja, stručnih usavršavanja i ostalih programa i projekata koje potiču izvrsnost u području glazbe, kulture, sporta, građanskog odgoja, njegovanja kulturne baštine, multikulturalizma, cjeloživotnog učenja, nenasilja i ljudskih prava…

Osječko-baranjska županija svake godine temeljem provedenog javnog natječaja dodjeljuje potpore za poslijediplomski studij.

U Varaždinskoj županiji prirodni prirast je u godinu dana smanjen za 307 osoba.

Varaždinska županija daje roditeljima novorođenih beba poklon pakete. Troškovi produženog boravka učenika u osnovnim školama sufinanciraju se mjesečno sa 13,27 eura i po djetetu i dvije plaće za učitelje koji provode program produženog boravka za koju namjenu je u Proračunu Varaždinske županije osigurano 179.175,78 eura.
Varaždinska županija sufinancira i prehranu za srednjoškolce koji ulaze u prvu cenzusnu grupu za dječji doplatak s 1,33 eura po učeniku/danu.

Za prijevoz učenika osnovnih škola organiziran je posebno ugovoreni prijevoz autobusima te je za tu namjenu izdvojeno 988.784,92 eura.
Sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola.

Sufinanciranje troškova prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije, a redoviti su studenti koji studiraju u Republici Hrvatskoj provodi se na način da studenti ostvaruju pravo na dodjelu mjesečnih pokaznih karata ili četiri vozne karte mjesečno te doplaćuju do pune cijene karte ovisno o mjestu studiranja dok Varaždinska županija doplaćuje razliku troškova. Studenti koji studiraju izvan Republike Hrvatske ostvaruju pravo na iznos od 106,16 eura godišnje.
Iz Proračuna Varaždinske županije za navedenu namjenu osigurano je 3.318.070,21 eura.

Karlovačka županija lani je bila u top pet županija u kojoj je najmanje smanjen prirodni prirast u odnosu na godinu prije, za 258 osoba.

Karlovačka županija je i među vodećim županijama po izdvajanju za obitelj i djecu, pokazala je naša ranija proračunska analiza.

Djeca, mladi i obitelj u fokusu su svih programa i projekata koje mi u Karlovačkoj županiji provodimo, jer smatramo da je upravo demografija ključna tema i  to je nulta točka našeg rada, ističu u Županiji.

‘Ako krenemo od rođenja svakog djeteta, na godišnjoj razini u Proračunu Karlovačke županije osigurano je 37.163 eura za jednokratne naknade za novorođenu djecu. Svakom djetetu isplaćuje se novčani iznos i paket koji sadrži sve osnovne potrepštine. Novčani iznos koji se isplaćuje je: za prvo dijete 106,18 eura, za drugo dijete 119,45 eura te za treće i svako slijedeće 132,72 eura. Što se tiče paketa, njegova je vrijednost oko 150 eura, a sadrži niz ljekarničkih proizvoda, pelene, komplet odjeće za bebu, ali i slikovnice te popratni materijal o važnosti čitanja od najranije dobi. Karlovačka županija veliku pozornost pridaje i predškolskom odgoju. Posebnim pilot projektom u posljednjih nekoliko godina otvorili smo jedinice predškolskog odgoja pri našim osnovnim i srednjim školama, pa tako vrtiće sada imaju gotovo sve naše općine. To smatramo jednom od naših najboljih demografskih mjera. Također, sustavno ulažemo u opremanje škola i izgradnju sportskih dvorana, jer želimo djeci osigurati što bolje uvjete za učenje i izvanškolske aktivnosti. Gotovo sve škole su energetski obnovljene, a želimo da svaka ima i modernu sportsku dvoranu. Dvije sportske dvorane smo već izgradili, u Kamanju i Jarčem Polju, a imamo spremnu dokumentaciju za još 6 manjih i dvije veće. Uz izgradnju tih dvorana ići će i dogradnja ili proširivanje škola, ovisno o projektu, jer konačni nam je cilj da sve škole mogu raditi u jednoj smjeni, što je jedan od osnovnih zahtjeva i preduvjeta današnjeg školovanja, prepoznat i u Mehanizmu za oporavak i otpornost.’ – kažu u Županiji.

Također, lani su povećali iznose za stipendije i one sada na mjesec  iznose 66 eura za studente i 106 eura za studente, a dodjeljujemo ih u 3 kategorije: darovitost, deficitarnost zanimanja i socijalni status.

Osim toga, novčano nagrađuje najbolje učenike i njihove mentore, odnosno one koje na državnim natjecanjima postižu vrhunske rezultate.

Stambeni program za mlade još je jedna  demografska mjera na koju su posebno ponosni. Riječ je o programu u sklopu kojega mlade obitelji za kupnju, adaptaciju ili izgradnju kuće na slabije razvijenim područjima naše županije mogu dobiti i do 15 tisuća eura. Ova bespovratna sredstva u posljednje tri godine iskoristilo je 30-ak obitelji, a neke od njih doselile su se iz drugih krajeva Hrvatske. Ove godine za program je osigurano 132 tisuće eura, a bude li interesa, najavljuju, osigurat će se i dodatna sredstva.

‘Karlovačka županija doista je posvećena brizi za djecu i obitelj. Radimo na tome da u svakom našem gradu i selu, pa i zaseoku, ljudi imaju podjednake uvjete za život. Želimo da djeca imaju kvalitetne škole i vrtiće, a njihovi roditelji primjereno plaćene poslove, dostupnu zdravstvenu skrb, ali i brzi Internet i kvalitetan javni prijevoz.’ – zaključuju.

Za 1,30 posto ili svega 14 beba lani je rođeno manje u odnosu na godinu prije u Krapinsko-zagorskoj županiji, što ju je svrstalo u vodećih pet županija, s obzirom na to da su samo dvije imale veći broj rođenih.

Krapinsko-zagorska županija daje naknadu za treće dijete u visini od 133 eura, četvrto 265 eura, a peto i svako sljedeće 399 eura. Ima i status Županija prijatelj djece.

Županija osigurava sredstva za opremanje rodilišta i ginekološkog odjela Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ulaganje u ranu intervenciju, opremanje logopedskih kabineta.

Županija dodjeljuje učeničke i studentske stipendije te .sufinancira radne bilježnice u iznosu od 50%, drugu polovicu sufinanciraju jedinice lokalne samouprave. Dodjeljuje nagrade za učenike koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima,  provodi programe za nadarenu djecu,  sufinancira pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju,  dodjeljuje stipendije iz donacije PBZ-a. Također, financira provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti koju provodi 30 škola s 380 učenika.

Demografske mjere uključuju i stvaranje uvjeta za kvalitetan život u lokalnoj zajednici, ne samo direktne financijske potpore građanima.
Osim toga na području Krapinsko-zagorske županije provode se brojne aktivnosti za djecu i mlade kako bi ih se osnažilo u razvoju i ujedno dala podrška obiteljima kroz razvijenu mrežu usluga za djecu – opremanje i osuvremenjavanje rodilišta i ginekološkog odjela, promicanje dojenja, rana intervencija, logopedske usluge, podrška darovitoj djeci i djeci s teškoćama u razvoju, osiguravanje kvalitetnog i dostupnog odgoja i obrazovanja i zdravstvene zaštite djece.
Od samih početaka života kontinuirano se radi na pružanju što bolje medicinske skrbi za rodilje i djecu, promicanju dojenja kao prirodnom načinu prehrane koji djetetu osigurava zdrav rast i razvoj.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji rođeno je lani najviše, 3.799 beba.

Prema našoj proračunskoj analizi o izdvajanju za obitelj i djecu SDŽ je vodeća županija.

Splitsko-dalmatinska županija ima najizdašnije naknade za rođene bebe, 265 za prvo, 398 za drugo dijete, za treće 796, a četvrto i svako sljedeće 10.219 eura, a iznosi ovise o mjestu prebivališta, koja su podijeljena u pet grupa razvijenosti.  U razdoblju od 2018. do 2023. godine, u predmetu potpore za novorođene Splitsko – dalmatinske županije, ukupno je isplaćeno  2,7 milijuna eura. Najviše je isplaćeno u 2022. godini, 4,25 milijuna kuna ili 564 tisuće eura, a ove godine , do 9. lipnja isplaćeno je 216,4 tisuće eura.

Županija dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć studentima iz obitelji s pet i više djece.

Splitsko-dalmatinska županija kroz projekt ” Tu je tvoj dom” sufinancira kupnju, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju prve nekretnine mladim obiteljima iz ruralnog područja Županije. Kroz navedeni projekt moguće je ostvariti novčani poticaj u maksimalnom iznosu od 15.926 eura.

Na temelju Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa demografskih mjera  poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i 2021. godinu ukupno je utrošeno 23.520.000 kuna, a programom demografskih mjera obuhvaćeno je 180 naselja, 32 grada i općina razvrstani u 5 grupa prema indeksu razvijenosti. Program je moguće ostvariti kroz sufinanciranje kupnje građevinskog zemljišta, kupnje kuće ili stana za stanovanje, izgradnja kuće te adaptacija i rekonstrukcija  kuće ili stana za stanovanje. Prema indeksu razvijenosti, naselja u općinama i gradovima podijeljena su u 5 grupa, stoga je minimalni iznos sufinanciranja 40.000 kuna, a maksimalan iznos 120.000.

U 2019/2020 godini sufinancirano je ukupno 120 mladih obitelji, s iznosom od 11.655.000 kuna.

U 2021/22/23 godini sufinancirana je do sada  ukupno 121 mlada obitelji, s iznosom od 11.865.000 kuna. Ukupno je 272 djece u obiteljima koje su potpisale ugovor sa Županijom.

U Primorsko-goranskoj županiji rođena je lani 1.891 beba.

Županija je jedna od četiri koja ima status Županija prijatelj djece.

Sam naziv znači da je „Županija – prijatelj djece“ županija koja stavlja naglasak na sretno djetinjstvo u središte svojih kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, demografskih i drugih radnji i društvenih politika, poštujući načelo jednakih mogućnosti za svu djecu. Naziv se dodjeljuje na razdoblje od pet godina i potrebno ga je obnavljati.

Kako navode u Županiji, Primorsko – goranska županija u svim programskim područjima provodi i organizira različite programe i aktivnosti, kako u okviru svojih nadležnosti, tako i izvan njih. Iz županijskog proračuna financira se značajan broj programa iznad zakonskog standarda usmjerenih na svu djecu, poput besplatnog prijevoza za učenike, osiguranja pomoćnika u nastavi za sve učenike s teškoćama u razvoju koji imaju takvu potrebu  te osiguranju produženog boravka za učenike putnike.

U Županiji postoji duga tradicija brige o majkama i dojenčadi putem Savjetovališta za prehranu dojenčadi koje u Rijeci djeluje već 65 godina. Jedna od aktivnosti Savjetovališta je i izdavanje adaptiranog mlijeka socijalnom ugroženim obiteljima uz davanje potrebnih savjeta o pripremi i upotrebi. Riječko rodilište nosi status rodilišta prijatelja majki i djece, a KBC Kantrida status „Bolnica-prijatelj djece“. Patronažna služba provodi tečajeve za trudnice te organizira grupe potpora za dojenje i program „Mala škola dojenja“. Sve županijske ambulante primjereno su opremljene te imaju nadstandardom osigurana dežurstva pedijatra vikendom, blagdanima i praznicima. Županijska strategija je osiguravanje rada pedijatra na cjelokupnom županijskom području od otoka do ruralnih dijelova Gorskog kotara. Nastavni zavod za javno zdravstvo u suradnji sa Županijom provodi i brojne programe prevencije ovisnosti, jačanja mentalnog zdravlja te promocije zdravlja i zdravih životnih stilova.

Inicijativa „Gorski kotar-prijatelj djece“ pokrenuta je 2009. godine s ciljem da se sve goranske lokalne jedinice uključe u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“ te dostignu status „prijatelj djece“ stvarajući regiju-prijatelj djece. Od tada do danas održano je niz okruglih stolova, a uz pomoć PGŽ te zalaganja lokalnih zajednica 2017. godine svih 9 lokalnih jedinica u Gorskom kotaru Brod Moravice, Čabar, Delnice, Fužine, Lokve, Ravna Gora, Skrad, Vrbovsko, Mrkopalj postigle su naziv grad/općina-prijatelj djece te je i formalno postao Gorski kotar-prijatelj djece.

Uz demografske mjere usmjerene jačanju regionalne konkurentnosti i poticanju poduzetništva, posebna pažnja Županije usmjerena je osiguravanju usluga za djecu, mlade i obitelj koje su djeci potrebne i dostupne u blizini njihova doma. Radi se o Društvenim domovima za djecu i mlade – prostorima u manjim općinama koji odgovaraju na potrebe djece i mladih. U posljednje dvije godine uređeni su i opremljeni prostori u kojima su otvoreni informativno-edukativni punktovi u Gradu Rijeci i Općini Lovran te društveni domovi za djecu i mlade u Lovranskoj Dragi i Općini Fužine (u kojem je organiziran i opremljen i logopedski kutak). U suradnji s općinama Čavle, Jelenje i Klana dogovoren je model širenja logopedskih usluga. Suradnju regionalne i lokalnih zajednica temelj je ovoga koncepta koji predstavlja primjer i model pozitivne prakse.

Posebno je inovativan projekt poticanja razvoja socijalnih inovacija koji uključuju djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi u njihovom slobodnom vremenu. Radi se o projektu koji uključuje različite društvene skupine u proces stvaranja proizvoda koji su upotrebljivi, autentični, inkluzivni, napravljeni od recikliranog materijala, a u čijoj izradi sudjeluju djeca, mladi i odrasli, uključujući i osobe iz ranjivih skupina, što utječe na razvijanje solidarnosti, prihvaćanja i tolerancije drugih i različitih.

U Istarskoj županiji lani je rođeno 1.527 djece.

Istarska županija  putem javnog natječaja financira projekte udruga i ustanova u području mentalnog zdravlja djece i mladih i podrške obitelji poput programa za podršku roditeljstvu, savjetovališta, podrške roditeljima čijoj djeci su potrebne rane intervencije i slično. U Proračunu Istarske županije za 2023. godinu predviđen je iznos od 265.446 eura kao moguća tekuća pomoć općinama za sufinanciranje produženog boravka. Financira se prijevoz učenika osnovnih škola za što je u proračunu osiguran iznos od 1,8 milijuna eura. U proračunu je ove godine osigurano 167.423 eura za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima. Iznose 146 eura mjesečno, osim za deficitarna zanimanja u zdravstvu gdje se iznos penje na 292 eura. Provode se i mjere stambenog zbrinjavanja deficitarnih kadrova u zdravstvu. (Lidija Kiseljak)