U narednih nekoliko tjedana predstavit ćemo 32 projekta koji su ušli u finale našeg izbora za Najbolji EU projekt kojega, drugu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Jutarnjim listom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte.

 

Kroz projekt je implementirano niz mjera koje će podići razinu svijesti učenika i njihovih roditelja o prednostima pohađanja školovanja deficitarnog zanimanja

ENTER: Entrepreneurship for Employment projekt je prijavljen i predložen unutar kategorije Doprinos poduzetništvu u izboru za najbolji EU projekt od strane Zagorske razvojne agencije.

Projekt se provodio na području Krapinsko-zagorske županije, započeo je 14. svibnja 2018. godine, a završio 14. studenoga 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 1.987.374,25 kuna i u potpunosti je financiran iz EU(Europski socijalni fond).

Zagorska razvojna agencija bila je nositelj projekta, a partneri Krapinsko- zagorska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Krapina, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Krapina te Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije.

Kako je potražnja za deficitarnim zanimanjima na tržištu rada velika, a interes učenika i roditelja za upis nizak, kroz projekt je implementirano niz mjera koje će podići razinu svijesti, kako učenika, tako i njihovih roditelja, o prednostima pohađanja školovanja deficitarnog zanimanja. Projektom se kroz specijalizirane aktivnosti doprinijelo povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području Krapinsko-zagorske županije.

U sklopu projekta provedeno je tako niz aktivnosti koji doprinose ostvarenju ciljeva iz Strategije razvoja ljudskih potencijala do 2020. g. te su kroz vođeni pristup definirani ciljevi razvoja ljudskih potencijala za razdoblje do 2027. godine, a ujedno su detektirane potrebe koje će rezultirati budućim projektnim prijedlozima u ovom području. S tim je ciljem izrađena i Strategija razvoja ljudskih potencijala do 2027. godine. Proveden je set aktivnosti usmjerenih na nezaposlene osobe i pokretanje poslovanja, set baznih edukativnih aktivnosti o ulasku u svijet poduzetništva, izrađen web modul za podizanje razine znanja i zapošljivosti kroz nadogradnju postojeće web platforme partnerstvo-razvoj.net materijalima na temu poduzetništva i poduzetničkog učenja, dodijeljene potpore za samozapošljavanje poduzetnicima početnicima (10 potpora u visini do 70.000,00 kuna), uspostavljena mreža mentora koji će biti na raspolaganju novoosnovanim tvrtkama u različitim područjima poslovanja (upravljanje ljudskim resursima, IT i dr.).

Na Danu profesionalnog usmjeravanja i okruglom stolu sudjelovali su učenici 6. i 7. razreda (131 učenik). Učenici 6. i 7. razreda sudjelovali su i u Danu otvorenih vrata poslodavaca u sklopu kojeg su posjetili 6 poslodavaca, gdje su se iz prve ruke upoznali s proizvodnim procesima, radnom okolinom i cjelokupnim radnim procesom. Kroz projekt su provedene i 3 radionice na temu pokretanja poslovanja na kojima je sudjelovalo 70 nezaposlenih osoba, održano je 5 edukativnih događanja u obliku coffee chata te okrugli stolovi, održan je set radionica na temu socijalnog poduzetništva, opremljen je ured Tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) te studijsko putovanje u Beč za 20 članova LPZ-a, u svrhu razmjene iskustva i znanja o aktivnostima u ovom području. Odrađene su i aktivnosti promidžbe i vidljivosti: Internet kampanje, promotivne konferencije projekta,  izrađeno je 5 promo filmova za deficitarna zanimanja, promotivna brošura za edukaciju pedagoških radnika, promotivni materijali za učenike osnovnih i srednjih škola te su provedene edukacije pedagoških radnika.

Projekt je generirao novu generaciju strateškog dokumenta za razvoj ljudskih potencijala za sljedeće financijsko razdoblje, čime su osigurani potrebni preduvjeti za daljnji kvalitetan i ciljani razvoj županije u području upravljanja ljudskim resursima. Strategijom su identificirane glavne aktivnosti i njihovi nositelji koje će rezultirati ostvarivanjem vizije ”Kvalitetno življenje za sve generacije s razvijenim tržištem rada i dostupnim socijalnim uslugama za sve građane/ke”. Na taj način projekt, kroz uspostavu sustava kojim se osigurava pružanje cjelovite podrške nezaposlenima i poduzetnicima početnicima u pokretanju poslovanja i poduzetničkom učenju, doprinosi razvoju ne samo županije već, kroz promicanje deficitarnih zanimanja kao alata poticanja zapošljivosti mladih na području županije, predstavlja primjer dobre prakse na nacionalnoj razini kako sinergijsko djelovanje dionika iz različitih sektora doprinosi razvoju ljudskih potencijala, kao jednom od najdragocjenijih resursa današnjice,  a upravo se u navedenom ogledaju koristi koje su Krapinsko-zagorska županija i cjelokupna država ostvarile projektom. (L.K.)