Ukupna vrijednost projekta POZDRAV je 8.268.710,10 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava  6.700.186,35 kuna, a vlastita sredstva bila su 1.568.523,75 kuna.

 Projekt POZDRAV – Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji provodio se je od 11.02.2015.-11.06.2019. godine. Nositelj mu je Koprivničko-križevačka županija, a partner Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a u finale našeg velikog izbora najboljih županijskih EU projekata ušao je unutar kategorije Doprinos regionalnoj i lokalnoj zajednici.

Ukupna vrijednost projekta je 8.268.710,10 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava  6.700.186,35 kuna, a vlastita sredstva bila su 1.568.523,75 kuna. Pa je tako iz aspekta financijske koristi projekt  u iznosu od 85% financiran sredstvima EU čime je rasterećen županijski proračun, a posljedično tome i državni proračun.

Cilj projekta bilo je poboljšati uvjete pružanja usluge primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije s posebnim naglaskom na ordinacije u sedam udaljenih i depriviranih područja Županije i kod koncesionara putem ulaganja u opremu i manje infrastrukturne zahvate.

Kvalitetna zdravstvena zaštita jedna je od temeljnih potreba stanovništva, ali i obaveza lokalnih i regionalnih vlasti da osiguraju njezinu adekvatnu provedbu. Koprivničko-križevačka županija prepoznala je potrebu za poboljšanjem uvjeta pružanja primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije te posebice u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u udaljenim i depriviranim područjima. Suradnjom projektnih partnera i ostalih dionika uključenih u njegovu provedbu poboljšani su materijalni uvjeti rada zdravstvenih djelatnika te je lokalnom stanovništvu omogućena bolja i brža usluga, odnosno adekvatna zdravstvena zaštita u mjestu boravka što je dodana vrijednost ovog projekta.

Župan Darko Koren istaknuo je kako Županija kroz realizaciju brojnih projekata u zdravstvenom sektoru značajno podiže kvalitetu zdravstvene usluge na svim područjima županije.

„Ovaj projekt osim materijalne i organizacijske vrijednosti, ima velik simbolički značaj jer ukazuje na činjenicu da punu pažnju posvećujemo i našim malim sredinama te dislociranim prostorima, koji su često zbog raznih organizacijskih i tehničkih okolnosti u slabijoj poziciji pružanja zdravstvenih usluga. Željeli smo intervenirati poboljšanjem materijalnih uvjeta i potrudili smo se opremiti i obnoviti liječničke ordinacije kako bi stanovnicima pružili bolju i bržu uslugu.  Ovo je dodana vrijednost jer ordinacije koje djeluju u ruralnim područjima od posebnog su značaja za lokalno stanovništvo s obzirom da je sada njihovim funkcioniranjem osigurana adekvatna primarna zdravstvena zaštita u mjestu boravka. Pokazali smo da se i u složenim uvjetima u kojima se nalazi zdravstveni sustav, dobro nosimo s izazovima na dobrobit svih stanovnika naše županije“, naglasio je župan Koren.

Projektom je obuhvaćeno 7 ordinacija u udaljenim ruralnim područjima koje pokrivaju više od 20.300 potencijalnih korisnika usluga zdravstvene zaštite. Prema statističkim podacima, više od 50% stanovnika iz tih područja starije je od 60 godina što znači da je veliki broj onih koji su u rizičnoj skupini obolijevanja od različitih bolesti, umirovljenici ili osobe koje nisu u mogućnosti odlaziti na zdravstvene preglede u udaljene gradove. Prema tome, uspjeh ovog projekta odražava se u poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva.

Kroz projekt je nabavljena oprema za dentalnu medicinu, ultrazvuci i oprema za ultrazvuke, oprema za ginekologiju, oprema za fizikalnu medicinu, oprema za ordinacije opće medicine, oprema za ordinacije zdravstvene zaštite žena, oprema za ordinacije zdravstvene zaštite predškolske djece  te ostala medicinsko-tehnička oprema kod 16 koncesionara, u udaljenim ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije. Nabavom opreme poboljšani su uvjeti rada za 16 koncesionara i 76 zaposlenika. Provedeni su infrastrukturni radovi na 7 ordinacija u udaljenim ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije. Ugrađena je tehnološki naprednija rasvjeta u Domu zdravlja u Koprivnici i Đurđevcu. Nabavljeni su LCD ekrani za prikazivanje sadržaja vezanih uz zaštitu ljudskih prava i prava pacijenata te informativni i edukativni sadržaji o različitim bolestima, smanjen je broj upućivanja u bolnice za 1% te je povećan broj usluga za korisnike za 17 novih usluga u ordinacijama dentalne medicine, obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece.

Provedbom ovog projekta dugoročno su osigurani brojni pozitivni učinci na stanovništvo u Koprivničko-križevačkoj županiji, naročito za stanovništvo u udaljenim i depriviranim područjima. Nova medicinsko-tehnička oprema nabavljena u projektu omogućila je povećanje broja usluga za korisnike primarne zdravstvene zaštite, a s time i poboljšanje zdravstvene skrbi. Poboljšanjem infrastrukture u ordinacijama u udaljenim područjima te nabavom potrebne opreme za te ordinacije te specijalizirane ambulante poboljšani su uvjeti te učinkovitost rada zdravstvenih djelatnika zaposlenih u tim zdravstvenim ustanovama, a ujedno je omogućen i ugodniji boravak pacijenata i korisnika usluga. Osim toga projektom se smanjilo upućivanje na sekundarnu zdravstvenu obradu u bolnice te smanjio pritisak na tu razinu zdravstvenog sustava. (Lidija Kiseljak)