Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, treću godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 37 projekata. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada najboljim EU projektima bit će organizirana 25. listopada 2022. u Zagrebu.

Projektom CREW uspostavljen je prekogranični opservatorij močvarnih područja putem zajedničke platforme (CREW Observatory) i zajednička razmjena podataka, donesen je  „Sporazum za močvarno područje“ kao integrirani alat u svrhu boljeg upravljanja i koordinacije dionika u Natura2000 područjima, podignuta je  javna svijest o važnosti močvarnih ekosustava i jačanje institucija u aktivnom upravljanju njima…

Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove prijavila je u izbor za najbolji EU projekt u kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici projekt CREW – Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnom dijelu Hrvatske i Italije.

Projekt se je odvijao na lokaciji posebnog ornitološkog rezervata Palud u Istri, od kraja 2018. godine do travnja 2021. godine.  Suradnja osam partnera iz dvije zemlje donijela je osim razmjene informacija, znanja i iskustava i razvoj nekih novih ideja, kako za buduća istraživanja, tako i za upravljačke aktivnosti, nastavljen je uspostavljeni monitoring prirodnih vrijednosti Paluda, a osim Sporazuma izrađen je i Plan upravljanja i Pravilnika o zaštiti i očuvanju za POR Palud…

Vodeći partner  na projektu bila je Università IUAV di Venezia, te partneri Comune di San Benedetto del Tronto, Comunità Riviera Friulana, Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese/Ofantina, UNICAM – Università di Camerino, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području zadarske županije Natura Jadera, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova „Natura Histrica“ .

Ukupna vrijednost projekta bila je 13.829.459 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 1.401.070 kuna, a vlastita sredstva 210.160 kuna.

Konkretno je kroz provedbu projekta povećano  osnovno znanje o prirodnim vrijednostima i ugroženosti ekosustava Posebnog ornitološkog rezervata Palud, provedena su istraživanja i izrađeno 11 izvještaja – provedena je preliminarna inventarizacija ptica, mikrobnih zajednica, fito- i zooplanktona, zoobentosa, kukaca (vretenca, danji i noćni leptiri, kornjaši), riba i sisavaca; napravljena je procjena brojnosti i utjecaja invazivne vrste plavi rak na ekosustav Paluda, sa smjernicama za smanjenje negativnog utjecaja, nadalje, uspostavljen je hidrološki monitoring postavljanjem piezometara i data-loggera, prikupljeni su i analizirani okolišni parametri (meteorološki uvjeti, tlo, voda, nametnici). Uspostavljena je suradnja s dionicima kroz izrazito participatoran proces u kojem je kreiran zajednički dokument za područje Paluda. Potpisan je „Sporazum za vlažno područje Palud“ – sporazum definira 17 aktivnosti podijeljenih u tri teme i 7 posebnih ciljeva. Izrađen je promotivni i edukativni materijal – majice, šalice, roll-up-ovi, letci, brošure, slagalice (puzzle), igra „Memory“. Nabavljena je oprema za monitoring i prikupljanje podataka o vrijednostima zaštićenog područja (fotografska oprema,foto-zamke, data-loggeri, upostavljena automatska meteorološka postaja). Povećana je i svijest javnosti o potrebi zaštite močvarnih područja kroz brojne objave na webstranicama i društvenim mrežama (https://www.facebook.com/Project-CREW-Palud-Natura-Histrica112922646837621 ),medijskim pojavljivanjima i neposrednim susretima na terenu.

Kroz provedbu projekta lokalno stanovništvo je bolje upoznato s područjem i vrijednostima Paluda – jedinog ornitološkog rezervata u Istarskoj županiji, stvorena je kvalitetna osnova za razvoj daljnjih aktivnosti i projekata na Paludu, koji uključuju i obogaćivanje turističke ponude Istarske županije te po prvi put u Hrvatskoj projektom CREW je u zaštitu prirode uveden Sporazum za močvarno područje kao upravljački alat (potpisana su tri sporazuma – za Palud, Velo i Malo Blato na Pagu i Deltu Neretve). (L.K.)