Ove smo godine osigurali pola milijuna kuna za pomoć poduzetnicima i milijun kuna za pomoć rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima, povećat ćemo broj ili iznose stipendija i uvesti jednosmjensku nastavu u školama


Nakon što je od rujna prošle godine bila obnašateljica dužnosti županice, Martina Furdek Hajdin je na nedavnim izborima tu dužnost i službeno preuzela, nakon pobjede s osvojenih 61,98 posto glasova.

Naglasak u programu je ravnomjeran razvoj, pa postoji mjera kojim se pomaže u stambenom zbrinjavanju mladih u ruralnim područjima, otvaraju se vrtići u manjim sredinama unutar škola, daju se naknade za bebe, stipendije za koje je plan i povećanje broja i iznosa, potpore se daju i liječnicima u cilju njihova zadržavanja, ali i gospodarstvu, poljoprivredi… Najveća potpora u sljedećim projektima, programima i mjerama bit će sredstva iz EU. U visokoj fazi pripremljenosti je oko 30 projekata, a vrijednost pripremljenih projekata je oko 173 milijuna eura. O planiranim projektima i mjerama ispričala nam je županica Martina Furdek Hajdin u intervjuu.

Od nedavno ste i službeno županica, više od pola godine ste bili obnašateljica dužnosti. Vjerojatno ono što ste krenuli provoditi i nastavljate?

– Od rujna 2020. godine ja sam kao obnašateljica dužnosti župana praktično na mjestu županice, a pobjeda na izborima za župana dala mi je novi mandat od četiri godine u kojem namjeravam nastaviti rad na kojem smo započeli te sve započete projekte, dakako uz nove koje planiramo, završiti. Ciljevi nam ostaju isti kao i do sada, a to je ravnomjeran razvoj svih krajeva županije te kroz razvoj gospodarstva, prije svega poljoprivrede i kroz niz socijalnih mjera stvoriti uvjete za demografsku obnovu našeg područja. Za taj cilj pretpostavke su sigurno i dobro plaćeno radno mjesto, rješavanje stambene problematike, rješavanje kvalitetne zdravstvene skrbi, osiguranje smještaja za djecu predškolske dobi te dostupna i kvalitetna naobrazba. To je ono na čemu ćemo nastaviti raditi.

Velika očekivanja su svima od sredstava EU, pa i kroz Plan oporavka, ITU mehanizam… Županija već neke ima pripremljene, koji su to najvažniji?

– Tridesetak projekata s područja Karlovačke županije u fazi je visoke pripremljenosti za financiranje kroz Plan oporavka, ITU mehanizam i novi VFO. Ukupna procijenjena vrijednost spremih projekata iznosi 173 milijuna eura.

Izazovi i prioriteti na koje ćemo se fokusirati u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost je jačanje potencijala rasta, otvaranje novih radnih  mjesta, zdravstvenih sustava te ekonomske i socijalne otpornosti i regionalne kohezije. Karlovačka županija izdvojila je 29 višemilijunskih kapitalnih projekata spremnih za provedbu.

Kroz ITU mehanizam iz ove perspektive financiraju se četiri projekta na području grada Karlovca koji Gradu donose novi vrelovod, poduzetnički centar  i uređenje i opremanje kina Edison. Karlovačka županija nositelj je projekta Nikola Tesla Poduzetnički centar (NTPC), ukupne vrijednosti oko 40 milijuna kuna, od čega EU sufinanciranje iznosi 23,2 milijuna kuna.  Izgrađen, opremljen i funkcionalan Nikola Tesla Poduzetnički centar  pružat će usluge poduzetničke potporne institucije  i co-working prostora korisnicima s područja Županije, a kao rezultat očekuje se porast broja novoosnovanih malih i srednjih tvrtki i osnaživanje postojećih. Interpretacijski dio Centra otvoriti će se za posjetitelje.

Projekt Vrelovod vrijedan je 131 milijun kuna, a EU sufinanciranje iznosi 105 milijuna kuna. Provedbom projekta obnovit će se gradski vrelovod star 40 godina, što je preduvjet i za korištenje geotermalne energije. Za kino Edison sredstva se koriste po dvije osnove kroz dva projekta, i to za obnovu brownfield lokacije nekadašnjeg  kina Edison u Karlovcu, ukupne vrijednosti 25,8 milijuna kuna, od čega se bespovratnim EU sredstvima sufinancira 21,9 milijuna kuna, dok za revitalizaciju kina u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa iznosi 6,6 milijuna kuna. Nositelj projekata obnove i uređenja lokacije Edison i korisnik ITU sredstava je Grad Karlovac.

Karlovačka županija i Grad Karlovac u suradnji pripremaju dva kapitalna  projekta iz sektora gospodarstva za prijavu na ITU mehanizam u novoj perspektivi, a to su  GeotermiKA, planirane vrijednosti  od oko 350 milijuna kuna, i Obnova karlovačke zvijezde planirane vrijednosti od oko 85 milijuna kuna. Geotermalni izvori prepoznati su kao ključni za razvoj toplinarstva te kao prilika za napredak u razvoju poljoprivrede i turizma.  Obnovom infrastrukture u povijesnoj urbanističkoj cjelini prioritetno se uređuju Trg Bana Josipa Jelačića, Bosanski magazin i Vojna Bolnica čime se stvaraju preduvjeti za gospodarsku, obrazovnu i kulturnu revitalizaciju povijesne jezgre grada Karlovca.

Nadalje, projekt ˝Dodir civilizacija˝ kapitalni je razvojni projekt iz područja turizma  koji za cilj ima obnovu starih gradova, njihovo međusobno umrežavanje u svrhu očuvanja kulturne baštine i turističke valorizacije kao i sinergije s ostalim atrakcijama u županiji. Planirana ukupna vrijednost projekta iznosi oko 60 milijuna eura.

Pripremljena su i četiri nova projekta energetskih obnova zdravstvenih ustanova, uspostava učinkovitog sustava hitne medicine, pa uspostava skladišno-obučnog kompleksa (SKOK) te Regionalnog edukacijsko-simulacijski centar Zavoda za hitnu medicinu.

U Sektoru obrazovanja, znanosti i istraživanja Županija je nositelj  pet novih projekata spremih za prijavu. Rekonstrukcija i nadogradnja Medicinske škole Karlovac omogućiti će jednosmjenski rad i kabinetsku nastavu  a izgraditi će se i školska sportska dvorana. Investicija je vrijedna 52,5 milijuna kuna. Uređenjem Tehničke škole u Karlovcu također će biti omogućen jednosmjenski rad. Integrirano unapređenje kvalitete sustava školskog sporta ulaganjem u školske sportske dvorane novi je županijski projekt kojim će se izgraditi i opremiti sedam dvorana u sedam jedinica lokalne samouprave, pretežno u ruralnim sredinama. Investicija je vrijedna 79 milijuna kuna.

Koliko ste do sada povukli novca iz EU i koji su najznačajniji projekti, provedeni i oni u tijeku? 

– Na području Karlovačke županije do sada je ugovoreno projekata u vrijednosti većoj od 3 milijarde kuna, uključujući podatke za 2020. godinu.

Program za vode i otpadne vode u Karlovcu prvi je  komunalni projekt u RH sufinanciran sredstvima pretpristupnih fondova Europske unije, ukupne vrijednosti  od oko 270 milijuna kuna. Projekt KAquarium je nastao u suradnji Grada Karlovca i Razvojne agencije Karlovačke županije  i odličan je primjer kako općine i gradovi trebaju surađivati s regionalnim koordinatorima za apliciranje na strukturne fondove.  Ostvaren je doprinos unaprjeđenju konkurentnosti turističke ponude Karlovca i okolice kroz gradnju javne turističke infrastrukture namijenjene turističkim potrebama lokalnog stanovništva, stvoreni su novi turistički sadržaji i doživljaji, kao odgovor na nedostatak turističkih atrakcija, turizam tranzitnog karaktera te ponudu srednje konkurentnosti u turizmu na karlovačkom području. Današnja AquatiKA jedini je slatkovodni javni akvarij na ovim prostorima, a pored funkcije zabave i rekreacije, glavna mu je svrha edukacija posjetitelja te poticanje istraživanja riječnih vrsta i staništa. Susret s rijekom projekt je Karlovačke županije sufinanciran bespovratnim EU sredstvima u iznosu od 7,8 milijuna kuna, a njegovom provedbom izgrađena je nova turistička infrastruktura i dodatni sadržaji.  Izgrađeni su NATURA 2000 interpretacijski centri na otvorenom i opremljeni multimedijskom i edukativnom opremom, u tri grada Karlovačke županije, u kojima će se lokalizirano predstavljati cijelo NATURA 2000 područje uz rijeke.  Kroz projekt „Atrij znanja“ čiji je nositelj Veleučilište u Karlovcu u potpunosti je obnovljena zgrada nekadašnjeg austro-ugarskog vojnog kompleksa, adaptirana je i proširena minipivovara, uređen je kemijski, mikrobiološki i senzorni laboratorij te je natrkiven atrij i uređeno potkrovlje s knjižnicom. KaŽu zdravlje projekt je Karlovačke županije, ukupne vrijednost 11,5 milijuna kuna, putem kojeg je poboljšan  pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Iako je još uvijek u fazi provedbe, izdvojili  bi projekt uspostave regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u Karlovačkoj županiji u podsektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva te turizma i ugostiteljstva. tj. projekt Regionalnih centara kompetentnosti. Ovaj integrirani projekt financira se kroz ukupno četiri  različitih projekata ukupne vrijednosti od preko 105 milijuna kuna. Nositelj projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora je Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Ukupna vrijednost projekta, koji je također u fazi provedbe,  je 328,8 milijuna kuna od čega bespovratna EU sredstva iznose 195,6 milijuna kuna. Rezultati koji se očekuju je izgrađen i funkcionalan Centar za gospodarenje otpadom Babina gora i četiri  pretovarne stanice. Treba svakako spomenuti i projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta na prostoru 7 općina Karlovačke županije, vrijedan 29 milijuna kuna, dobivenih iz fondova EU. Karlovačka županija je prva županija u Hrvatskoj koja je pripremila i realizirala projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta i prva povukla EU sredstva za njegovu realizaciju.

Još jedan projekt koji se nalazi u fazi provedbe je projekt „Poboljšanje  vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije  Karlovac – Duga Resa.  STREAM – Strateški razvoj sustava obrane od poplava je strateški projekt prekogranične suradnje Italija-Hrvatska a cilj je bolja učinkovitost borbe protiv poplava.

Veliki naglasak dajete na demografiju, tu je nekoliko mjera za mlade na ruralnim područjima, ali i cijeloj Županiji, niz mjera za učenike, tj. u obrazovanju… Koji su to konkretno te ima li novih u planu?

– Od mjera imamo KA RADDAR – Program potencijalno darovitih učenika – temelj za što ranije usmjeravanje mladih prema STEM području i deficitarnim zanimanjima, odnosno prema tržištu rada te kvalitetna poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava Karlovačke županije. Nadalje, uspostava Regionalnog centra kompetentnosti za kvalitetno srednjoškolsko i kontinuirano strukovno obrazovanje usmjereno potrebama gospodarstva, nagrađivanje učenika/mentora koji su ostvarili najbolje rezultate na državnim natjecanjima te sufinanciranje troškova školovanja učenicima u deficitarnim strukovnim zanimanjima. Karlovačka županija financira nastavni materijal, didaktički materijal, smještaj u učeničkom domu, prijevozne troškove te zaštitnu radnu odjeću i obuću.  Provode se i projekti „Karlovačka županija za inkluzivne škole” – pomoćnici u nastavi, „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije”, Shema školskog voća, povrća te mlijeka i/ili mliječnih proizvoda, pa projekt Pametnih škola…

Kako djeca u manjim sredinama ne bi bila uskraćena za pravo na uključivanje u rani i predškolski odgoj i obrazovanje Karlovačka županija je u koordinaciji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i načelnicima JLS krajem 2019. godine krenula s uvođenjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja u organizaciji osnovnih škola u lokalnim zajednicama u kojima nema mogućnosti osnivanja vrtića ili ne postoji mogućnost prihvata djece u najbližem vrtiću. Do sada su tako ustrojene jedinice predškolskog odgoja pri šest osnovnih škola.

U sljedećem razdoblju u planu su neke od sljedećih mjera za mlade – dječji vrtić i škola u jednoj smjeni s produženim/cjelodnevnim boravkom za svako dijete, mreža škola usklađena s potrebama tržišta rada, povećanje broja i visine stipendija za učenike i studente te povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno potrebama škola i učenika, školska sportska dvorana uz svaku matičnu školu, svi dječji vrtići, škole, učenički domovi da budu energetski obnovljeni, koristiti obnovljive izvore energije i bez barijera za osobe s invaliditetom, dogradnja i rekonstrukcija postojećih školskih zgrada u srednjim školama, omogućiti izvođenje nastave u jednoj smjeni…

Za svako rođeno dijete dajemo za prvo dijete 800 kuna, 900 za drugo te 1.000 za treće i svako dalje te poklon paket u vrijednosti 700 kuna.

Tu svakako moram izdvojiti demografsku mjeru za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije, za što smo u županijskom proračunu za ovu godinu osigurali milijun kuna.

Ovo su sve izravne mjere, ali kroz ulaganje u infrastrukturu, u gospodarstvo te predškolski i školski odgoj te zdravstvene usluge stvaraju se uvjeti i okruženje za ostanak ljudi na ovom prostoru te doseljavanje, prije svega mladih obitelji, koje će ovdje naći dom  i pronaći svoju sigurnu egzistenciju.

Aplikacija Otvoreni proračun pokazuje da ste među vodećima po planiranim sredstvima per capita ove godine za obrazovanje. Gdje se ulaže – od projekata do stipendija?

– U školstvo na području Karlovačke županije ulaže se od energetskih obnova, kapitalnih investicija i ulaganja u osnovnim i srednjim školama (krovišta, stolarija, elektroinstalacije,…) do izgradnje školskih sportskih dvorana, nabave kombi vozila te čitavog niza projekata poput “Karlovačka županija za inkluzivne škole“ (pomoćnici u nastavi), „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ i slično.

Stipendiranje učenika i studenata na području Karlovačke županije oblik je pomoći za školovanje koji Karlovačka županija kontinuirano dodjeljuje učenicima i studentima na svom području od školske/akademske godine 1994./1995. Kroz sustav stipendiranja, od njegovog uvođenja, stipendiju je iz proračuna Karlovačke županije do danas ostvarilo 1540 kandidata. U školskoj/akademskoj godini 2020./2021. dodijeljeno je ukupno 80 stipendija i to 20 za darovite učenike/studente, 40 za učenike/studente koji se školuju za deficitarna zanimanja, te 20 za učenike/studente slabijeg socijalnog statusa. Taj program svakako namjeravamo nastaviti i dodatno ga nadograditi.

Kažete da će biti izmjena kod stipendija, veći broj stipendija ili iznosa?

– Još nismo odlučili ali vjerojatno 10-15 stipendija više na razini godine.

Za demografiju nisu naravno bitne samo mjere, nego i dobro gospodarsko okruženje. Kako Županija po tom planu pomaže?

Karlovačka županija kontinuirano provodi programe subvencije kamate na poduzetničke kredite od 2004. godine. Pored programa “Kreditom do uspjeha 2014” i “Kreditom do konkurentnosti” po kojima su odobrena 64 poduzetnička projekta u vrijednosti 80 milijuna kuna u sektoru uslužnih i proizvodnih djelatnosti, koji su provođeni u proteklom periodu, a za koje je Karlovačka županija također subvencionirala kamatu i kod moratorija odobrenih u prvom lockdownu u proljeće 2020. godine, u rujnu 2020. godine je potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, a zatim i sa 7 poslovnih banaka o provođenju 3 programa HBOR-a. Radi se o programima „Investicije privatnog sektora“, „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ te „Obrtna sredstva“, ukupnog kreditnog potencijala od 10 milijuna kuna. Do sada su odobrene subvencije za 6 projekata vrijednosti 7,6 milijuna kuna. Zbog velikog interesa, moguće je daljnje povećanje kreditnog potencijala ovog Programa.

Kao mjera pomoći poduzetništvu, osmišljen je i Program unaprjeđenja gospodarstva Karlovačke županije u 2021. godini po kojem su subjekti malog gospodarstva bili u mogućnosti koristiti potpore za sufinanciranje dokumentacije za nove investicije, nastup na sajmovima, edukaciju poduzetnika, obrtnika i zaposlenih te za nabavku opreme za rad. Od ukupnog iznos javnog poziva, u vrijednosti 500 tisuća kuna, dodijeljene su potpore 41 subjektu.

Ključan faktor za budući razvoj gospodarstva, predstavlja i doregistracija tvrtke Poduzetnička zona Korana d.o.o. u rujnu 2020. godine, kojom će, pored upravljanja infrastrukturom u poduzetničkoj zoni u Logorištu, PZ Korana djelovati i kao poduzetnička potporna institucija – poduzetnički centar te će kroz pružanje stručne i edukativne pomoći poduzetnicima provoditi mjere za razvoj i poticanje poduzetništva na području Županije. U budućnosti se planira djelovanje centra u objektu Nikola Tesla experience centera.

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje i razvoja ruralnog područja provodi se Program potpora male vrijednosti te sufinanciranja kamata na kredite ukupne vrijednosti oko milijun kuna godišnje.

Tijekom 2020. godine, Karlovačka županija financirala je izradu idejnih rješenja za objekte poljoprivredne infrastrukture: Distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu te pogone Mljekare i Klaonice s preradom mesa u Krnjaku za što se u nadolazećem periodu planira ishođenje lokacijske pa građevinske dozvole te financiranje kroz dostupne EU izvore. Kapaciteti na koje su dimenzionirani navedeni infrastrukturni projekti, dovoljni su za potrebe regije, odnosno većeg grada.

Naša proračunska analiza je pokazala da ste među vodećim županijama u prethodnom razdoblju po ulaganju u zdravstvo. Koji su bitni projekti i koliko je značaj povećan s obzirom na koronu?

– Ulaganja u zdravstvo u prethodnom periodu su bila znatna, tako da su u periodu od 2017.-2020. godine ukupna ulaganja u područje zdravstva iznosila oko 73,5 milijuna kuna.

Od značajnijih projekata koja su realizirana u prethodnom periodu (od 2017.-2020. godine) izdvojila bih nastavak uređenja i opremanja odjela Opće bolnice Karlovac, Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin te Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa gdje je i obavljena energetska obnova zgrade. U okviru Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije ističemo ulaganje u objekt Službe za mikrobiologiju i parazitologiju u Karlovcu u koji je u prethodnom periodu uloženo cca 1,4 milijuna kuna. Za potrebe domova zdravlja nabavljeno je 9 vozila, a pet za potrebe Zavoda za hitnu medicinu.

Također znatna sredstva će se nastaviti ulagati u razvoj zdravstva i u idućem razdoblju (opremanje i uređenje domova zdravlja u iznosu oko 11 milijuna kuna, od čega primjerice za projekt izgradnje i opremanja fizikalne terapije u okviru Doma zdravlja Slunj oko 4,7 milijuna kuna, adaptacija i nadogradnja objekta Doma zdravlja Ozalj za obavljanje novih djelatnosti cca 4,5 milijuna kuna, za nabavu 7 sanitetskih vozila za domove zdravlja, oko 2 milijuna kuna u tekućoj godini, čije zanavljanje je konstantna potreba iz razloga što vozila rade veliku kilometražu diljem Karlovačke županije, ali i RH .

Koristi od projekta izgradnje i opremanja fizikalne terapije u okviru Doma zdravlja Slunj će prije svega imati oko 20 000 što domicilnog, što gravitirajućeg stanovništva grada Slunja. Dom zdravlja Slunj će uz proširenje djelatnosti i povećanje broja zaposlenih polučiti i znatne uštede na održavanju komunalne infrastrukture, a realizacijom navedenog projekta uštede će ostvariti i država koji izdvaja znatna sredstva za plaćanje putnih troškova korisnicima ovih usluga do najbliže bolnice.

Kod Doma zdravlja Ozalj proširenje, odnosno nadogradnja, objekta u Ozlju je potreba i to za nove djelatnosti radiologije i oftalmologije te proširenje djelatnosti postojeće fizikalne medicine i rehabilitacije.

Isto tako je značajan projekt izgradnje Ispostave Vojnić, Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, čija realizacija je već započela te se završetak očekuje tijekom iduće godine. Procijenjena vrijednost projekta je oko 4,1 milijun kuna, a tijekom ove godine osigurano je 2,4 milijuna decentraliziranih sredstava.

Sva velika ulaganja u zdravstvo u prethodnom periodu su imala vrlo veliki značaj i u pandemijskom periodu Covid 19 obzirom da je zdravstveni sustav bio između ostaloga zahvaljujući i tim ulaganjima spremniji na borbu protiv Covid 19. Isto su tako bila znatna ulaganja Karlovačke županije po izbijanju pandemije Covid 19, u iznosu od cca 1,1 milijun kuna, kako bi borba protiv Covid 19 bila što uspješnija.

Stoga možemo zaključiti da je zdravstveni sustav na području cijele Karlovačke županije apsolutno uspješno funkcionirao te se je uspješno borio protiv pandemije Covid 19 uz vrlo velike napore zdravstvenih djelatnika, na čemu ime još jednom treba zahvaliti.

Imate i dodatne poticaje za zadržavanje liječnika…

Karlovačka županija je za financiranje specijalističkog usavršavanja liječnika u svom proračunu osigurala oko milijun kuna. Osigurana su sredstva za provedbu pet specijalizacija. Tri liječnika u domovima zdravlja idu na specijalizaciju iz opće medicine (Dom zdravlja Karlovac, Dom zdravlja Duga Resa, Dom zdravlja Vojnić) i jedna iz ginekologije (Dom zdravlja Ogulin), a jedna je specijalizacija iz epidemiologije u okviru Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije. Kako je predviđeno trajanje specijalizacija četiri godina za navedene specijalizacije će biti izdvojeno cca 4 milijuna kuna. Putem fondova EU se također financiraju tri specijalizacija iz obiteljske medicine, za po jednog liječnika Doma zdravlja Ogulin, Doma zdravlja Ozalj i Doma zdravlja Vojnić, u iznosu od cca 3 milijuna kuna za četverogodišnji period trajanja specijalizacija.

Također kao mjera poticanja, odnosno zadržavanja liječnika da ostanu raditi na području Karlovačke županije omogućeno je dobivanja stanova Domova zdravlja na korištenje, gdje domovi zdravlja daju liječnicima u najam stanove u svome vlasništvu po simboličnim cijenama.

Bilježite i sve bolje turističke pokazatelje… Kakvi su planovi kroz projekte i mjere u obogaćivanju ponude?

– U sektoru turizma, Karlovačka županija ima za cilj biti najuspješnija turistička destinacija kontinentalne Hrvatske svojim turističkim atrakcijama koje su rezultat konstantnog ulaganja u turizam.

Karlovačka županija nositelj je i pokretač razvojnog projekta „Dodir civilizacija“. Cilj projekta je valorizirati i oživjeti devet starih gradova u Karlovačkoj županiji ( Stare gradove Bosiljevo, Cetin, Dubovac, Drežnik, Ogulin, Modruš, Novigrad, Slunj i Ozalj) te objekt Bosanskog magazina u staroj karlovačkoj jezgri Zvijezda te njima gospodariti u skladu s principima održivog razvoja. Izrađen je Krovni interpretacijski plan sa planom upravljanja prema kojem će se nastaviti aktivnosti sve do konačne realizacije plana koja se predviđa 2030. godine.

Također, u partnerstvu s Gimnazijom Karlovac, Gradom Karlovac i Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije, Karlovačka županija inicirala je izgradnju Nikola Tesla Experience Centera. Završetak građevinskih i obrtničkih radova se predviđa tijekom 2021. godina, a nakon čega će objekt biti spreman za opremanje.

Održavanje i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture na području Karlovačke županije provodi se, između ostalog, kroz projekt „BIKE4RIVERS“ – projekt razvoja cikloturizma koji se već petu godinu provodi uz kontinuiranu podršku Ministarstva turizma i sporta.

Karlovačka županija je 2021. godine osmislila Program unapređenja turizma kojim se ulaganjem u projekte podizanja kvalitete javne turističke infrastrukture i manifestacijske ponude u turizmu, želi utjecati na razvoj i kvalitetu destinacijskog proizvoda te vidljivost destinacije na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu. Program je usmjeren prema gradovima, općinama, turističkim zajednicama i javnim ustanovama sa područja Karlovačke županije. Osim ulaganja u javnu turističku infrastrukturu, ovim programom sufinancirat će se manifestacije (sportske, gastro, kulturne..) od većeg značaja za županiju i s ciljem doprinosa ravnomjernom razvitku i teritorijalno ujednačenoj turističkoj ponudi.

Važno je naglasiti i suradnju s Turističkom zajednicom Karlovačke županije na projektu virtualne turističke kartice Karlovačke županije kao konkretne mjere pomoći privatnom poduzetništvu. Osmišljen je koncept mobilne turističke aplikacije Karlovačke županije pod nazivom „IN MEDIAS RES“ putem koje se promovira turistički sadržaj te se očekuje da aplikacija zaživi kao prodajno-marketinški alat turističkog sektora Karlovačke županije i ključna pomoć u oporavku i daljnjem razvoju nakon popuštanja mjera u post COVID vremenu. (Lidija Kiseljak)