Središnji državni ured za demografiju prikupio je i ove godine podatke o demografskim mjerama unutar jedinica lokalne i područne samouprave – od naknada za bebe, tečajeva za trudnice, mjera za učenike, stipendija, stambenog zbrinjavanja..  Evo koje su ključne mjere kojima županije potiču pozitivne demografske trendove. 

Bjelovarsko-bilogorska, tako primjerice daje naknadu za rođene bebe, od ove godine po 1.000 kuna, isto toliko i Osječko-baranjska županija, Karlovačka 800, 900 ili 1.000 kuna uz poklon paket vrijednosti 700 kuna. Krapinsko-zagorska daje za treće dijete 1.000 kuna naknade pa do 5.000 za svako sljedeće, Sisačko-moslavačka za treće i svako sljedeće od ove godine 1.000 kuna, Splitsko-dalmatinska ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog područja, od 500 do 77.000 kuna, Zadarska županija 1.000 kuna za prvo i drugo dijete, 5.000 za treće i svako sljedeće, a Zagrebačka 1.000 kuna.

Stipendije daju gotovo sve županije, a u velikom dijelu su povećani iznosi za studente medicine. Pa je tako u Bjelovarsko-bilogorskoj mjesečni iznos stipendije za studente medicine 3.000 kuna od ove godine, Istarskoj županiji 2.500 kuna, u Brodsko-posavskoj iznosi 1.500 kuna, Šibensko-kninska godišnje daje od 15 od 22 tisuće kuna, a čak 200.000 za specijalizaciju iz područja epidemiologije. BBŽ, Zagrebačka te Varaždinska županija subvencioniraju kamate na stambene kredite medicinskim djelatnicima, a BBŽ i Virovitičko-podravska sufinanciraju najam stanova liječnicima. U 2022. godini Zadarska županija subvencionirat će stambene kredite za višečlane obitelji i za zdravstveni, znanstveni i IT sektor.

Dio županija sudjeluje i u stambenom zbrinjavanju mladih i mladih obitelji. Karlovačka županija je osigurala milijun kuna za gradnju ili adaptaciju kuća na ruralnim područjima. Splitsko-dalmatinska županija to provodi kroz projekt Tu je tvoj dom, a istu mjeru ima i Vukovarsko-srijemska županija za što je osigurala 1,5 milijuna kuna. Osječko-baranjska županija zajedno sa 19 JLS-a sufinancira kamate na stambene kredite osobama zaposlenima u Županiji, a dob nije uvjet.

Gotovo sve županije sudjeluju i u EU projektu besplatne prehrane, no neke dodatno izdvajaju i svoja sredstva kako bi u program besplatne prehrane bilo uključeno što više djece. Tu prednjači Osječko-baranjska županija koja je omogućila besplatnu prehranu za sve osnovnoškolce, BBŽ sufinancira prehranu za dodatno 550 učenika, Varaždinska županija dodatno je izdvojila 1,9 milijuna kuna, ali i sufinancira prehranu dijelu srednjoškolaca, Vukovarsko-srijemska županija je uz  EU sredstva osigurala i vlastitih 2,3 milijuna kuna.

Krapinsko-zagorska županija zajedno sa svojim JLS-ovima sufinancira asistente u nastavi, također i Međimurska županija koja ih osigurava i u vrtićima, a velik dio uključen je i u EU projekt kojim se osiguravaju asistenti. Zagrebačka županija se je uključila u rad vrtića u ruralnim krajevima.

Bjelovarsko-bilogorska županija je lani za svako rođeno dijete davala 500 kuna naknade. Inače, prema odluci župana, ove je godine ta naknada povećana na 1.000 kuna. Nadalje, Županija organizira tečajeve za trudnice. U području zdravstva sudjeluje svojim sredstvima kroz ulaganja u kapitalne investicije ustanova u zdravstvu, opremanjem zdravstvenih ustanova, subvencijom troškova stambenih kredita i podstanarstva liječnicima, doškolovanje i stručno usavršavanje medicinskog osoblja zdravstvenih ustanova čiji je osnivač županija te kroz dogradnju i opremanje Medicinske škole.

Podsjetimo se, od ove godine studenti medicine imat će mjesečnu stipendiju od 3.000 kuna, a ostalima ostaje stipendija u visini od tisuću kuna.

Bjelovarsko-bilogorska županija je za projekt ‘Za najveću vrijednost zdravstvenog sustava – liječnike i medicinsko osoblje’ osigurala u proračunu milijun kuna. Sredstva su namijenjena za subvencioniranje liječnika i medicinskog osoblja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorske županija, kroz sljedeće mjere –  subvencioniranje kamata na stambene kredite za potrebe stanovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije u iznosu do 20.000 kuna godišnje,  subvencioniranje troškova podstanarstva za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, do 2.000 kuna mjesečno,  subvencioniranje troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja za liječnike i medicinsko osoblje, koji se školuju o vlastitom trošku, do 50% iznosa godišnje.

Trošak školske prehrane se sufinancira putem projekta u sklopu operativnog programa “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva ” . U projekt je uključeno 969 učenika u 21 osnovnoj školi. BBŽ sufinancira prehranu za 550 učenika koji nisu obuhvaćeni projektom.

Kroz program potpore samozapošljavanju, Županija je  u 2019, 2020 i 2021  davala 10.000 kuna jednokratne potpore za svaki novootvoreni tradicijski ili proizvodni obrt.

U Brodsko-posavskoj županiji ističu da za sve mališane ima dovoljno mjesta u vrtićima te da se za predškolski odgoj izdvaja do 10 posto lokalnog proračuna. Što se tiče izdvajanja za zdravstvo, Županija omogućava tekuću pomoć u zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti pučanstva te sufinanciranje troškova liječenja ili kupovine lijekova u vidu jednokratne pomoći. Nadalje, sufinancira prijevoz djece na rehabilitaciju u Polikliniku “Cekin” Slavonski Brod.
Ima tečaj pripreme trudnica za porod te daje pomoć obiteljima s većim brojem djece. Tu su i preventivni programi u zdravstvu: sufinanciranje aktivnosti u svrhu prevencije ovisnosti te sufinanciranje monitoringa vode i nacionalnoga monitoringa invazivnih komaraca kao i investicijska ulaganja u zdravstvene ustanove (decentralizirana sredstva i sredstva izvornog proračuna Brodsko-posavske županije).

Brodsko-posavska županija ima potpisan Ugovor o sufinanciranju troškova javnog prijevoza vlakom redovnih studenata s prebivalištem na području Županije s HŽ putničkim prijevozom d.o.o. Županija je osigurala sredstva za prijevoz u iznosu od 594.000 kuna pa su tako 694 studenta dobila  potvrdu za sufinanciranje troškova prijevoza u ovoj akademskoj godini 2021./2022.

Županija nadalje u proračunu za 2022. godinu ima osigurano 570.000 kuna za studente medicine (dr. med.) i 1,1 milijun kuna za stipendiranje ostalih studenata koji se školuju za deficitarna zanimanja i darovite studente. Broj stipendiranih studenata medicine : 38 , a broj ostalih stipendiranih studenata po navedenim kriterijima: 120. Mjesečni iznos stipendije za studente medicine iznosi 1.500 kuna, a za ostale studente 800 kuna. Stipendije se dodjeljuju temeljem javnog poziva, donesenih odluka o odabiru i ugovora između studenata i Brodsko-posavske županije..

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji je do 10 posto mališana u odnosu na upisane u vrtiću na listi čekanja. Za stipendije je izdvojeno 860.000 kuna za 105 stipendista, za nadarene učenike i one koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Za poslijediplomski studij daje se potpora u iznosu od 30.000 kuna. Sufinancira se nabava radnih materijala za učenike i produženi boravak.

U Istarskoj županiji Istarski domovi zdravlja organiziraju tečajeve za trudnice i grupe za potporu dojenja (tijekom 2021. godine odrađeno je 44 trudničkih online tečajeva po 7-8 parova po tečaju). Centar za socijalnu skrb Pazin – podružnica Obiteljski centar organizira radionice Baby fitness za roditelje i djecu do godine dana starosti (od 2012. do 2021. ukupno 395 roditelja i djece). Kroz javni natječaj potpora udrugama koje se bave potporom trudnicama, rodiljama i babinjačama, novorođenčadi i djece tijekom 2021. dana je potpora Udruzi primalja i obitelj u iznosu od 5.000 kuna.

U vrtićima ima dovoljno mjesta za svu djecu.

Na području zdravstva, a u dijelu koji se ne odnosi na decentralizirana sredstva, Županija putem javnog natječaja financira projekte udruga i ustanova u području mentalnog zdravlja djece i mladih i podrške obitelji poput programa za podršku roditeljstvu, savjetovališta, podrške roditeljima čijoj djeci su potrebne rane intervencije i slično.

Sukladno zakonskim obvezama u osnovnoj i srednjoj školi financira se prijevoz učenika osnovnih škola. Za tu namjenu u ovogodišnjem proračunu osigurano je 13,4 milijuna kuna. Istarska županija ne sufinancira prijevoza učenika srednjih škola, učenici pravo na 75% ili 100% financiranje ostvaruju na temelju Odluke Vlade RH za svaku pojedinu školsku godinu.
Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini koje je donijela Vlada  Istarska županija donijet će Odluku o kriterijima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu. Lani je utvrđena cijena sufinanciranja od strane Istarske županije za smještaj i prehranu u iznosu od 6.300 kuna po učeniku od I-IV razreda srednje škole u učeničkim domovima. Istarska županija ne sufinancira prijevoz studenata i smještaj studenata u studentskim domovima.

U proračunu  za 2022. godinu osiguran je iznos od 1.261.000 kuna za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima. Stipendije se dodjeljuju studentima u postupku po natječaju koji je propisan slijedećim pravilnicima – Pravilnikom o dodjeli stipendija studentima Istarske županije dodjeljuju se jednogodišnje stipendije za svaku pojedinu akademsku godinu. Za akademsku godinu 2021./2022. dodijeljene su 43 stipendije u mjesečnom iznosu 1.100 kuna.  Pravilnikom o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji dodjeljuju se jednogodišnje stipendije za svaku pojedinu akademsku godinu. Za akademsku godinu 2021./2022. dodijelit će 20 stipendija u mjesečnom iznosu od također 1.100 kuna. Pravilnikom o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji dodjeljuju se višegodišnje stipendije (do završetka studija uz ispunjavanje uvjeta redovito upisane naredne godine studija), uz obvezu zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija za razdoblje najmanje koliko je trajala isplata stipendija. Za akademsku godinu 2021./2022. dodijelit će se novih 20 stipendija, u mjesečnom iznosu 2.200 kuna, a za isti broj studenata na studiju medicine iz ranijih akademskih godina u istom novčanom iznosu od 2.200 kuna.

Zaklada Hrvatska za djecu unatrag par godina sufinancira troškove prehrane učenika u potrebi, u osnovnim školama, prema podnesenoj prijavi Istarske županije, za škole kojima je osnivač.

Karlovačka županija, kao i lani, za prvo dijete isplaćuje 800 kuna naknade, za drugo 900 te treće i svako sljedeće 1.000 kuna. Od kraja 2020. godine svim rodiljama uz novčanu pomoć daruje se paket za novorođenče u vrijednosti od 700 kuna.

U području zdravstva, iz svog proračuna Karlovačka županija osigurava sredstva za rad dva logopeda u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora “Suvag Karlovac” u iznosu od 280.000 kuna. Nadalje, Županije sufinancira uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala Doma zdravlja Karlovac u iznosu od 50.000 kuna. Također financira troškove najma i režijske troškove Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, financira program za suzbijanje i prevenciju zloupotrebe droga u iznosu od 70.000 kuna, sufinancira mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša od strane Zavoda za javno zdravstvo KŽ u iznosu od 678.666,84 kuna.

Sufinancira školsku prehranu, a kroz EU projekt  “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije” uključeno je 18 osnovnih škola kojima je osnivač Karlovačka županija.

Prijevoz učenika osnovnih škola sufinancira se putem javnog natječaja odabirom prijevoznika, a isplaćuje se putem decentraliziranih sredstava. Putem Odluke Vlade sufinancira se 75% prijevoza učenika srednjih škola. Prijevoz učenika srednjih škola u visini 12,5% troškova mjesečne karte sufinancira se u skladu s Odlukom o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika na području KŽ. Za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima osigurava se pomoć u iznosu od 630 kuna mjesečno po učeniku putem decentraliziranih sredstava dok preostalih 630 kuna financiraju roditelji.

Županija dodjeljuje stipendije za 40 učenika osnovnih škola u mjesečnom iznosu od 400 kuna po učeniku, te 40 stipendija studentima u mjesečnom iznosu od 700 kuna po studentu. Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima s naglaskom na deficitarna zanimanja.

Kako smo pisali, od ove godine stipendije su povećane na 500, odnosno 800 kuna. U proračunu za 2021. godine za stipendiranje učenika i studenata osigurano je 470.000 kuna, 30.000 više od plana, a ove godine planira se ukupno 650.000 kuna za potrebe stipendiranja.

Županija dodjeljuje jednokratne novčane pomoći učenicima i studentima koji nisu ostvarili stipendije prema Odluci o stipendiranju, a kojima je pomoć potrebna za nastavak školovanja. Za program “Škola u prirodi” za učenike četvrtih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Županija sufinancira se u iznosu od 150 kuna po učeniku. Karlovačka županija sufinancira troškove školovanja redovitih učenika u deficitarnim stukovnim zanimanjima limar, tesar i tapetar. Financira kompletne troškove školovanja uključujući nastavni materijal, smještaj u učeničkom domu, troškove za prijevoz, te nabavu zaštitne radne odjeće i obuće. Novčane nagrade učenicima/mentorima koji su ostvarili uspjeh na državnim natjecanjima. Sufinancira projekt “”Karlovačka županija za inkluzivne škole”” u cilju osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Provodi program KA RADDAR u koji su uključeni potencijalno daroviti učenici s područja Karlovačke županije. Učenici su polaznici radionica iz STEM područja i prirodoslovlja.

Putem Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Županija osigurava bespovratna novčana sredstva u ukupnom iznosu od milijun kuna. Bespovratna novčana sredstva osiguravaju se kroz tri mjere – za kupnju obiteljske kuće,  za renovaciju obiteljskih kuća kojima se osigurava nova stambena jedinica ili za izgradnju nove kuće.

Županija sufinancira i programe udruga u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi u koje su uključeni djeca i mladi kao i različite izvannastavne aktivnosti i edukativni programi. Putem dodijeljenih sredstava udrugama civilnog društva doprinosi se unapređenju i promicanju prava djece, djece s poteškoćama u razvoju, suzbijanju zlouporabe droga, djece bez odgovarajuće skrbi). Kroz aktivnosti ulaganja u nefinancijsku imovinu unapređujemo standard u školama te djeci omogućujemo ugodniji boravak u školi. Bibliobus (Županijska pokretna knjižnica) – poticanje razvoja navike čitanja u manjim sredinama gdje su knjižnice nedostupne sa 70.000 kuna.

Koprivničko-križevačka županija sufinancira  tečajeve za buduće roditelje (200 kuna po polazniku/paru). Županijski koordinacijski odbor za promicanje dojenja promiče dojenje i grupe za potporu dojenja.

Iz proračuna je Županija osigurala  sredstva za održavanje i opremanje rodilišta i ginekološkog odjela koprivničke Opće bolnice.

U Projekt kojim se iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije financira školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva uključeno je 900 učenika iz svih 18 osnovnih škola kojima je osnivač Županija.

Prijevoz učenika osnovnih škola u cijelosti se financira iz decentraliziranih i izvornih županijskih sredstava – ugovor za 2022. godinu iznosi 7.916.325 kuna (obuhvaćeno 1657 učenika). Za prijevoz učenika srednjih škola u proračunu za 2022. planirano je 4.000.000 kuna iz izvornih prihoda i 11.000.000 kuna iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja što je ukupno 15.000.000 kuna kojima je obuhvaćeno preko 1.400 srednjoškolaca koji se prevoze autobusom.

Za smještaj i prehranu učenika osigurava se iznos od 630 kuna mjesečno po učeniku u skladu sa zakonom.

Županija osigurava mjesečno stipendije u iznosu 700 kuna za 80 studenta.

Kroz EU projekt Sufinanciranje pomoćnika u nastavi  osigurano je 54 pomoćnika za 58 učenika. Provodi se projekt “Školska shema” kojim se osigurava jedan obrok voća ili povrća učenicima OŠ i SŠ (sve škole i Učenički dom Križevci) i jedan mliječni obrok tjedno učenicima svih razreda OŠ (sve škole). Sufinancira se škola plivanja za učenike trećih razreda osnovnih škola (po učeniku 163 kn). Zatim financiranje učeničkih natjecanja županijske razine za osnovne i srednje škole (osigurano 243.660 kn godišnje) te novčane nagrade za najuspješnije učenike na natjecanjima na državnoj razini osnovnih i srednjih škola (osigurano 220.00 kn godišnje).

U proračunu Županije osigurana su sredstva za sufinanciranje programa udruga u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi u koje su uključena djeca i mladi. Sufinanciranje troškova (50% plaće 2 logopeda) izvođenja programa stručne logopedske pomoći djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Također od 2022. županija sufinancira troškove rane intervencije kod djece do 3 godine.

Krapinsko-zagorska županija ove godine, kao i prethodne daje po 1.000 kuna naknade za treće dijete u obitelji, a iznos se uvećava sa svakim sljedećim rođenim djetetom, do konačnih 5.000 kuna. Lani je za tu svrhu isplaćeno 300.000 kuna, a ove se godine planira isplatiti 350.000 kuna.

Osim toga, sufinancira se oprema za novorođenčad u rodilištu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Za rodilje petero i više djece daruju se prigodni poklon paketi s medicinsko – higijenskim potrepštinama. Kroz socijalni program pomažu se obitelji u teškim životnim prilikama kroz jednokratne novčane pomoći.

Na području zdravstva, obuhvaćena je što bolja medicinska skrb za rodilje i djecu, promicanje dojenja kao prirodnom načinu prehrane koji djetetu osigurava zdrav rast i razvoj. U tom cilju Krapinsko-zagorska županija izdvojila je preko 450.000 kuna za opremanje rodilišta, osnovala je Koordinacijski tim za promicanje dojenja na području Županije te tiskala informativno¬-edukativni materijal o dojenju i savjetima za roditelje, a također i sufinancira edukaciju za medicinske sestre – primalja za tečaj I. kategorije. Projektom opremanja dnevne bolnice u vrijednosti 15,7 milijuna kuna između ostalog nabavila se i oprema za rodilište. Projektom Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije, nabavila se oprema i uredile ambulante u vrijednosti 8,3 milijuna kuna. KZŽ je u zadnjih nekoliko godina izdvojila značajna sredstva za opremanje rodilišta, i to za – kupnju CTG uređaja 18.585 kuna, – za ginekološki stolac iznos od 36.000 kuna,  moderne rekvizite za rađaonicu: pilates lopte, uže, švedske ljestve i strunjače 6.000 kn,  ginekološki stolac za žene s invaliditetom u vrijednosti 32.500 kuna, električne izdajalice u vrijednosti 1.587 kuna, 4 paravana za unapređenje rada i osiguravanje privatnosti u sklopu pilot projekta Rodilište-prijatelj majki itd.

Kako su potrebe za logopedskom uslugom velike, Krapinsko-zagorska županija uložila je snažne napore da se osnaže općine i gradovi u osiguranju dostupnosti logopedske službe. Razvijen je model prema kojem su se uspostavili logopedski kabineti za područje Županije na način da jedan logopedski kabinet djeluje na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje zajednički sufinanciraju njegov rad. Kontinuirano se radi na unapređenju kvalitete usluga rane intervencije za djecu s neurorizicima i razvojnim poteškoćama. U tom cilju Krapinsko-zagorska županija izdvaja sredstva za sufinanciranje programa rane intervencije u iznosu od 400.000 kn godišnje. Od 2016. godine izdvaja se oko 150.000 godišnje za troškove stručnog djelatnika u predškolskoj skupini Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Na taj način praktički nema liste čekanja za uključivanje u predškolski razvoj. Prošle godine izdvojeno je 110.000 kn za sanaciju i opremanje prostora namijenjenog za pružanje usluge rane intervencije te edukaciju stručnjaka u COOKT.

Školska prehrana sufinancira se kroz projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.). Projektom je  uključeno 994 učenika te je osigurano 173 950 obroka. Vrijednost projekta je milijun kuna. Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno sa 33 partnera. Troškovi produženog boravka sufinanciraju se na način osiguravanja prostornih uvjeta u školama te podmirenju režijskih i djelomičnih troškova tehničkog osoblja.

U potpunosti se financira prijevoz učenika osnovnih škola sukladno zakonu, a Krapinsko-zagorska županija također sufinancira prijevoz učenika srednjih škola.

Županija dodjeljuje učeničke i studentske stipendije  u tri kategorije (A-za nadarene učenike i studente; B-prema socijalnoj osnovi i C-za deficitarna zanimanja). U proračunu Krapinsko-zagorske županije na godišnjoj razini osigurana su sredstva u iznosu od 1,3 milijuna kuna.

Krapinsko-zagorska županija financijski podupire različite programe obrazovanja učenika i studenata kroz sufinanciranje i poticanje rada s darovitim učenicima, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama, sufinanciranje institucija visokoškolskog obrazovanja, sufinanciranje rada učenika s teškoćama u razvoju, osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike osnovnih i srednjih škola za učenike s teškoćama u razvoju, financiranje natjecanja i nagrada za učenike i mentore te sve ostale aktivnosti, ovisno o specifičnim potrebama škola.

Svake se godine osigurava oko 100 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama; sredstva se osiguravaju kroz EU Projekt (za 80-tak učenika cca 3.000.000 kuna te uz suradnju JLS i KZŽ (za preostalih 20-tak učenika, cca 750.000, pola JLS i pola KZŽ). Nadalje, projektom Zalogajček 6 u osnovnim  se školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. osiguravaju obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice, koje su osnivači škola na svom području.

Ličko-senjska županija financira projekte/programe i aktivnosti vezane za rad udruga u području zdravstva. Sufinanciraju se projekti iz područja zdravstva, koji se odnose na npr. energetsku obnovu, nabavu dijagnostičko -terapijske i medicinske opreme. Sufinancira troškove prehrane u dvije osnovne škole koje nemaju školsku kuhinju.

Financira se prijevoz učenika osnovnih škola kroz decentralizirana sredstva. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, sufinancira se 75% mjesečne karte učenicima srednjih škola te se financira 100% mjesečne karte učenika srednjih škola čije su obitelji korisnici prava pri centrima za socijalnu skrb.

Ličko-senjska županija provodi projekt zapošljavanja žena koje pružaju pomoć u kući starijim osobama, a sve kako bi se smanjila socijalna isključenosti rizik od siromaštva te povećala kvaliteta života krajnjih korisnika na području Županije.

Međimurska županija je jedna od rijetkih uključenih u predškolski odgoj, pa tako sufinancira projekt “Prvi korak” – integracija djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove u godišnjem iznosu od milijun kuna. Uz asistente u vrtiću, Županija podupire i rad darovitih vrtićaraca.

Nadalje, sufinancira boravak roditelja s djetetom u slučaju potrebe bolničkog liječenja u iznosu od 50 % troška.

Kroz FEAD sufinancira troškove školske prehrane, osigurava se oprema i prostor za produženi boravak učenika, podmiruju se i svi režijski troškovi, kao i didaktički materijal. To izravno utječe na smanjenje cijene produženog boravka koju plaćaju roditelji i općina, odnosno grad.

U učeničkim domovima pokriva se pola cijene smještaja za učenike. Prijevoz je za sve učenike srednjih škola besplatan jer razliku do pune cijene (koju ne snosi Ministarstvo) se pokriva iz proračuna Županije, a troškove prijevoza se pokrivaju i onim srednjoškolcima koji, prema kriterijima iz Odluke na to nemaju pravo zbog udaljenosti uz uvjet da je javni linijski prijevoz osiguran. Studentima se isplaćuje jednom godišnje financijska potpora koja je prvobitno bila namijenjena upravo troškovima prijevoza. Ona je za studente ove godine povećana na 800 kuna, s prijašnjih 600 kuna i obuhvaća sve studente. Lani je za tu svrhu isplaćeno 1,3 milijuna kuna za 2.241 studenta.

U suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom dodjeljuju se stipendije za deficitarna obrtnička zanimanja i za to Županija osigurava 71.000 kuna. Za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja se školuju u srednjim školama osigurana je mjesečna stipendija od 300 kuna. Prošle je godine dodijeljeno 56 stipendija (ukupno 168.000 kuna).

Svoj djeci s teškoćama kojoj je to potrebno osigurana je podrška pomoćnika u nastavi, komunikacijskih posrednika ili osobnih asistenata i to od vrtića preko osnovne i srednje škole do fakulteta. Novčano se nagrađuju najbolji studenti (dobitnike rektorovih nagrada). U srednjim školama organiziraju se centri izvrsnosti za pojedina područja znanosti i umjetnosti ( u školama i izvan njih), a podupire se i rad s darovitom djecom u vrtićima.

Osječko-baranjska županija daje po 1.000 kuna naknada za rođene bebe.

Upravni odjel za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije u okviru prenesenih poslova državne uprave u području predškolskog odgoja obavlja postupak utvrđivanja minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora, te odobravanje početka rada dječjeg vrtića. Postupak se provodi za sve dječje vrtiće na području Županije, bez obzira da li je osnivač jedinica lokalne samouprave ili druga fizička ili pravna osoba. No kao i sve druge županije, nije osnivač niti jednog dječjeg vrtića.

Na području zdravstva, Županija je u proteklom razdoblju sufinancirala rad Zavoda za humanu reprodukciju Kliničkog bolničkog centra Osijek te projekt “Preventivna dijagnostika reproduktivnog zdravlja” Medicinskog fakulteta u Osijeku u sklopu kojega je nabavljen spermiogram.
Osječko-baranjska županija sufinancira i rad Savjetovališta za dojenje koje djeluje pri Domu zdravlja Osječko-baranjske županije, dok je Župan svojim Rješenjem osnovao Tim za provođenje Programa za promicanje dojenja u RH na području OBŽ u koji su imenovani predstavnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, predstavnici drugih zdravstvenih ustanova, visokoobrazovnih ustanova zdravstvenog usmjerenja, strukovnih i drugih zainteresiranih udruga, zainteresirani stručnjaci s područja Županije koji svojim djelovanjem promiču dojenje, organiziraju razna predavanja i tečajeve te grupe za potpore dojenju.

Produženi boravak financiraju JLS, OBŽ i roditelji. Sufinanciranje od strane OBŽ kao osnivača je do 50.000 kuna po odgojno-obrazovnoj skupini za školsku godinu. Produženi boravak je organiziran u 5 osnovnih škola kojima je OBŽ osnivač u ukupno 9 odgojno-obrazovnih skupina.
Školska prehrana je besplatna za sve učenike osnovnih škola u OBŽ. OBŽ u suradnji s JLS-ovima provodi projekt „Školski obrok za sve“ od 2018. godine iz kojeg se financira trošak obroka u iznosu 5 kuna po učeniku po danu, za više od 18.000 učenika. Sredstva osigurana u Proračunu OBŽ za 2022. godinu su 11.410.000 kuna. Prehrana jednog dijela učenika (nešto manje od 1.000) financira se iz EU sredstava iz projekta „Vrijeme je za školski obrok“, vrijednosti milijun kuna za školsku godinu.  OBŽ također sudjeluje u provedbi mjere „Školska shema“, kroz koju je učenicima osiguran voćni i mliječni obrok najmanje jednom tjedno, a vrijednost projekta po školskoj godini je 1,3 milijuna kuna.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru decentraliziranih sredstava sufinanciraju potpore za smještaja i prehranu učenika u učeničkim domovima u iznosu od 630 kuna mjesečno po učeniku.
Temeljem Zakona u okviru decentraliziranih sredstava se također financira i prijevoz učenika osnovnih škola.
Osječko-baranjska županija također sufinancira kupovinu mjesečnih učeničkih karata svim učenicima srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije i to u iznosu od 7,5%.

Isto tako, Osječko-baranjska županija i HŽ Putnički prijevoz potpisali su krajem 2020. godine Ugovor o sufinanciranju troškova javnog prijevoza studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije. Na temelju tog Ugovora redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Županije, neovisno o mjestu studiranja ostvaruju pravo na besplatni prijevoz vlakom jer osim popusta koji HŽ Putnički prijevoz odobrava studentima, Županija u potpunosti pokriva iznos sredstava koji bi studenti sami morali osigurati.

Stipendije se dodjeljuju u četiri različite kategorije: daroviti učenici i studenti, učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa. U proračunu Županije za 2022. godinu iznos predviđen za stipendiranje učenika i studenata iznosi 1.350.000 kuna. U školskoj, odnosno akademskoj godini 2021./22. Osječko-baranjska županija stipendira ukupno 169 stipendista od kojih se 100 stipendija odnosi na učenike, a 69 na studente. Učenička stipendija iznosi 500 kuna mjesečno, a studentska 1.200 kuna mjesečno. Stipendija se dodjeljuje tijekom 10 mjeseci.

U okviru Programa i projekata u odgoju i obrazovanju Osječko-baranjska županija sufinancira programe, projekte i druge aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te druge oblike pomoći školama i učenicima, a dodjeljuje i potpore za poslijediplomski studij za što je u ovogodišnjem proračunu predviđen iznos od 300.000 kuna. Isti iznos bio je predviđen i u 2021. godini kada je za akademsku godinu 2020./21. pravo na potporu ostvarilo 66 kandidata. Prosječna potpora dodijeljena u 2021. godini iznosi 4.541,87 kuna, dok je najmanji iznos dodijeljene potpore bio 1.800,00 kuna, a najveći 6.533,80 kune.

Županija je pokrenula2019. godine projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ koji je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području Županije. Projekt se provodi subvencioniranjem kamatne stope od jednog postotnog boda na odobreni kredit poslovnih banaka i to prvih deset godina otplate kredita. Najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je 500.000 kuna, a ukupni iznos kredita je do milijun kuna. Uz Županiju, u subvencioniranju kamata s dodatnim postotnim bodom sudjeluje i 19 jedinica lokalne samouprave, te je kamata za krajnje korisnike već od 0,09%. Do sada je plasirano 100 milijuna kuna za kupovinu 264 nekretnine, te je dodatno povećan kreditni potencijal za 50 milijuna kuna.

U suradnji s HZZ-om  financira projekte osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba za tržište rada.

Požeško-slavonska županija ima, kako navode, 10 do 20 posto djece na listi čekanja u odnosu na upisane.

Županija provodi projekt Obrok za 5, faza VI, prehrana djece u školi (u 11 osnovnih škola kojima je Požeško-slavonska županija osnivač), za djecu u riziku od siromaštva, a kojim je u ovoj školskoj godini 2021./2022. obuhvaćeno 1 017 učenika po sljedećim kriterijima.

Nadalje, sufinancira smještaj i prehranu učenika koji su smješteni u učeničkim domovima u iznosu od 630 kuna po učeniku.

Požeško-slavonska županija financira ukupni iznos prijevoza učenika osnovnih škola. Sufinancira prijevoz redovnih učenika koji pohađaju srednju školu na njezinom području u iznosu od 75% cijene mjesečne učeničke karte za vlak i autobus. Sufinancira prijevoz redovnih učenika srednjih škola i studenata u iznosu 50% od redovne prijevozne cijene.

Sufinancira i troškove javnog prijevoza – vlakom, redovitih studenata s područja požeško-slavonske županije, čije je polazište Pakrac i Lipik, u iznosu od 50% redovne prijevozne cijene za pojedinačna putovanja. Prijevoznik navedenim studentima odobrava povlasticu u iznosu od 50% redovne prijevozne cijene za pojedinačna putovanja, temeljem čega će navedeni student imati besplatnu uslugu prijevoznika.
Osiguran je besplatan prijevoz brzim vlakom za studente s prebivalištem na području Požeško-slavonske županije, koji studiraju u Zagrebu; petkom Zagreb GK – Požega u 16:35 sati, te nedjeljom Požega – Zagreb GK u 18,35 sati.
Osiguran je besplatni prijevoz redovitih studenata i učenika srednjih škola s prebivalištem na području Požeško-slavonske županije koji putuju na relaciji Požega – Osijek.

Za akademsku godinu 2021./2022. dodijeljeno je 16 novih stipendija te su trenutno u isplati 47 stipendista. Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih anuiteta u iznosu od 600 kn mjesečno.

Stipendiraju se i učenici koji su upisani u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja. Za školsku godinu 2021./2022. stipendija se isplaćuje u 10 mjesečnih anuiteta u iznosu od 500 kn za 33 učenika Poljoprivredno prehrambene škole.

Županija daj i jednokratne novčane pomoći za višečlane obitelji i samce u teškoj financijskoj situaciji (za liječenje, školovanje, osnovne životne potrebe i dr. teške životne prilike)

Primorsko-goranska županija isplaćuje naknade roditeljima koji su dobili trojke (poklon bon za nabavku opreme), sufinancira programa “Tečaj za trudnice i rodilje” i “Savjetovalište za prehranu dojenčadi” (programe provodi Dom zdravlja PGŽ).

Mjesta u vrtićima ima u ovoj pedagoškoj godini dovoljno za sve.

Županija sufinancira  plaće 2 psihologa koji su zaposleni u Dječjem domu “Tić” iz Rijeke (oni su uključeni u savjetodavni rad sa roditeljima i djecom). Putem javnih potreba sufinanciraju se projekti i programi usmjereni na djecu i roditelje. Sufinanciranje dežurne ambulante-pedijatrija (program provodi Dom zdravlja PGŽ), program “Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih” te program “Centri za mlade – savjetovališta otvorenih vrata” (programe provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ).

Mjesečni iznos stipendije iznosi 1.000 kuna, a odobrava se studentu za razdoblje od 10 mjeseci. Uvjeti za dobivanje stipendije su da je student uredno upisao tekuću akademsku godinu te da mu je prosjek ocjena veći od 3,0.

Županija financira program “Unapređenja odgojno-obrazovnog sustava” koji se provodi na razini osnovnih i srednjih škola, sufinancira se produženi boravak učenika putnika (potpora se ne daje roditeljima već se financiraju dodatni radni sati za nastavno osoblje koje je uključeno u ovaj program), sufinanciraju se pomoćnici u nastavi te se provodi projekt “Školske sheme” (osiguravanje besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu).

Tijekom 2021. godine Županija je financirala izradu Analize demografskih pokazatelja s prijedlogom akcijskih mjera. U proračunu za 2022. godinu osigurano je milijun kuna za provedbu demografskih mjera. Županija financira razvoj mreže informativno-edukativnih punktova i društvenih domova za djecu i mlade, sufinancira se širenje mreže logopedskih punktova na brdsko-planinskom području, sufinanciranje aktivnosti u sklopu projekta “Županija prijatelj djece”, financiranje 1 police životnog osiguranja za dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi putem Zaklade “Vaša pošta”, sufinanciranje udruga u području samoorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih.

Sisačko-moslavačka županija je za treće i svako sljedeće dijete lani davala 3.000 kuna, ove je godine iznos smanjen na 1.000 kuna.

U ovoj školskoj godini unutar 22 osnovne škole Županija podmiruje troškove školske kuhinje u cijelosti, čime je obuhvaćena prehrana za 994 učenika u ukupnom iznosu 978.692,40 kuna, financirana sredstvima Europske unije- Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola temeljem Odluke Vlade, a prijevoz koristi oko 2.000 učenika što je u godišnjem iznosu oko 14.000.000 kuna. Prijevoz studenata sufinancira se samo redovitim studentima temeljem Odluke Župana. Za troškove smještaja učenika planira se utrošiti 600.000 kuna.

Stipendije se dodjeljuju putem Natječaja, za učenike 45 stipendija i za studente 25 stipendija. Dodijeljena stipendija traje do kraja školovanja, što znači da se brojka povećava iz godine u godinu. Po učeniku je mjesečni iznos stipendije bio 500 kuna, a po studentu 700 kuna. Od ove godine, kako smo pisali, uvode se jednokratne potpore – 5.000 za studente i za učenike 4.000 kuna.

Splitsko-dalmatinska županija daje naknade za bebe ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog područja, riječ je o iznosu od 500-77.000 kuna. Gradovi općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji podijeljeni su u 5 grupa po stupnju indeksa razvijenosti. Iznos odobrenih novčanih sredstava ovisi o gradu ili općini u kojoj se prijavitelj nalazi.

Županija osigurava sredstava za uređenje vrtića i nabavu opreme, te nabavu didaktičkih sredstava i pomagala za vrtiće kao i unaprjeđenje standarda predškolskog odgoja i organizaciju produženog boravka u vrtićima.

Sudjeluje u sufinanciranju dva projekta koja obogaćuju prehranu djece u osnovnim i/ili srednjim školama i to “Školska shema” i “Školski medni dan”.

Splitsko-dalmatinska županija osigurava prijevoz vlakom studentima temeljem sporazuma i Ugovora sa Hrvatskim željeznicama.

Stipendira mlade nadarene sportaše. Lani je dodijelila  25 stipendija u iznosu od 500 kuna mjesečno.

Kroz projekt  “Budi tu- tu je tvoj dom”  pomaže se obiteljima s troje i više djece na školovanju (Zagora i otoci). A kroz projekt Tu je tvoj dom pomaže se  mladim obiteljima iz ruralnih područja. Program sufinanciranja ostvaruje se kroz kupnju stana/kuće/građevinskog zemljišta, izgradnja kuće, adaptacija/rekonstrukcija kuće/stana.

Šibensko-kninska županija  na području zdravstva iz svog proračuna sufinancira Pedijatrijsku ambulantu u OB Šibenik sa 50.000 kuna, OB Šibenik – dežurstvo kardiologa sa 30.000 kuna, Stan za voditeljicu Odjela pedijatrije u Šibeniku sa 36.000 kuna,  Pedijatrijsku ambulantu u Kistanjima sa 18.000 kuna, Djelatnost Zavoda za hitnu medicinu, dostupnost usluge na cijelom područja ŠKŽ sa 400.000 kuna,  djelatnost DZ Šibenik – najam ambulante u Primoštenu sa 150.000 kuna, djelatnost DZ Šibenik – obnova i opremanje ambulante na Otoku Kaprije sa 450.000 kuna, DZ Drniš – troškovi poslovanja sa 350.000 i sa 150.000 kuna troškove poslovanja  DZ Knin.

Sa 50.000 kuna sufinancira mjesečnu kartu za prijevoz učenika iz ruralnih područja.

Stipendije se dodjeljuju putem javnog natječaja. U 2021. godini osigurane su stipendije u iznosu od 700 kuna mjsečno za 45 studenata i u iznosu od 400 kuna za 16 učenika srednjih škola. Sufinanciraju se 2 studenta medicinske biokemije, sa 15.000 kuna – od listopada 2021. god.) i 1 specijalizacija iz područja epidemiologije (200.000 kuna) i 1 spec.studij rane intervencije (22.000 kuna) .

Putem javnog natječaja sufinanciraju se udruge s područja ŠKŽ koje provode programe savjetovanja, psihosocijalne pomoći djeci i obiteljima. U 2021. godini sufinanciran je rad 6 udruga iz navedenog područja u iznosu od 67.000kuna. Također je sufinancirana djelatnost udruga koje provode programe pomoći obiteljima i djeci s intelektualnim poteškoćama u iznosu od 56.000 kuna.

Varaždinska županija osigurava poklon za rođene bebe. Uz učestalih 10 posto, na području Županije, lokalne jedinice ulažu do 30 posto za predškolsko obrazovanje.

Troškovi produženog boravka učenika u osnovnim školama sufinanciraju se mjesečno sa 100 kuna po djetetu za koju namjenu je u proračunu Varaždinske županije osigurano 1,4 milijuna kuna. Kroz Europski fond za potrebite i putem Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osigurana je  besplatna školska prehrana za 994 učenika u riziku od siromaštva, za što je osigurano gotovo milijun kuna. Za još 1915 učenika, koji su zadovoljili kriterij projekta, a to je ostvarivanje prava na dječji doplatak, Varaždinska županija financira školsku prehranu s 1,9 milijuna kuna. Sufinancira se i prehrana za srednjoškolce koji ulaze u prvu cenzusnu grupu za dječji doplatak (s oko 80.000 kn).

Za prijevoz učenika osnovnih škola organiziran je posebno ugovoreni prijevoz autobusima te je za tu namjenu izdvojeno 7,3 milijuna kuna. Sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola, a realizira se temeljem Odluke Vlade RH te Odluke Županijske skupštine o kriterijima i načinu financiranja troška prijevoza učenika srednjih škola na način da Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za 75% iznosa utvrđenog Odlukom, a razliku do pune cijene karte si Varaždinska županija i roditelji u iznosu 100 kuna mjesečno za autobusni prijevoz te 30 kuna mjesečno za prijevoz vlakom.
Sufinanciranje troškova prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije, a redoviti su studenti koji studiraju u RH provodi se na način da studenti ostvaruju pravo na dodjelu mjesečnih pokaznih karata ili četiri vozne karte mjesečno te doplaćuju do pune cijene karte ovisno o mjestu studiranja dok Varaždinska županija doplaćuje razliku troškova. Studenti koji studiraju izvan Republike Hrvatske ostvaruju pravo na iznos od 800 kuna godišnje. Iz proračuna  za navedenu namjenu osigurano je 25,1 milijun kuna.

Mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 800 kuna, a za učenike 400 kuna i dodjeljuje se kroz svih 12 mjeseci. Ukupni broj korisnika je 142 stipendista.

U cilju poticanja medicinskog osoblja i njihovog zadržavanja na području Varaždinske županije u okviru medicinskih ustanova, Županija je sklopila  sa Zagrebačkom bankom ugovor o poslovnoj suradnji oko subvencioniranja kamata na stambene kredite. Za tu namjenu u proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu planirano je 400.000 kuna.

Virovitičko-podravska županija sufinancira rad Zavoda za hitnu medicinu  iznad zakonskog standarda (537.282 kuna u proračunu VPŽ).

Stipendije  za studente je 800 kuna mjesečno svih 12 mjeseci, a za srednjoškolce 500 kuna kroz 10 mjeseci. Trenutačno je u VPŽ 46 srednjoškolskih i 48 visokoškolskih stipendista, a u proračunu je to 451,2 tisuće kuna za studente i  230.000 kuna za srednjoškolske stipendije.

Župan sa zdravstvenim ustanovama potpisuje sporazume – za kredite je proračunu osigurano 140.000 kuna, za najam stana liječnicima Opće bolnice Virovitica 180.000 kuna, za najam stana liječnicima Doma zdravlja VPŽ 132.000 kuna, a za najam stana liječnicima Zavoda za hitnu medicinu VPŽ 72.000 kuna.

Vukovarsko-srijemska županija svake godine u svojem proračunu sukladno mogućnostima izdvaja određena sredstva za financijsku potporu radu Savjetovališta za dojenje pri domovima zdravlja Vinkovci, Vukovar i Županja. U 2022. godini za tu svrhu osigurana su sredstva u iznosu od 45.000 kuna.

Županija od 2018. godine osigurava školsku prehranu za djecu u riziku od siromaštva s ciljem da sva djeca koja žive na rubu siromaštva imaju makar jedan obrok dnevno u školi. Kako smo pisali, kroz EU projekt osigurana je besplatna prehrana za 1060 učenika iz 19 osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije. No Županija i iz vlastitog proračuna financira dodatno prehranu 2674 učenika iz 18 osnovnih škola koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve VI“ i za to je osiguran iznos od 2,3 milijuna kuna u ovoj školskoj godini.

Učenicima koji su upisali i redovito pohađaju srednju školu, te ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova autobusnog prijevoza od strane države, preostali iznos troškova osigurava sa 100 kuna roditelj, a ostatak Županija i JLS.
Smještaj u učeničkom domu Vukovarsko-srijemska županija sufinancira u iznosu od 315 kuna mjesečno po učeniku.

Vukovarsko-srijemska županija  sufinancira prijevoz vlakom redovitim studentima koji imaju prebivalište u Vukovarsko-srijemskoj županiji od mjesta stanovanja do mjesta studiranja u Republici Hrvatskoj. Oni koji studiraju u Osijeku i Slavonskom Brodu imaju pravo na 2 besplatne povratne karte ili 4 besplatne jednosmjerne karte tijekom kalendarskog mjeseca. Redoviti studenti koji studiraju u ostalim mjestima (Zagreb, Rijeka, Split i druga mjesta) imaju pravo na 1 besplatnu povratnu kartu ili 2 besplatne jednosmjerne karte tijekom kalendarskog mjeseca. Redoviti studenti koji studiraju na području Vukovarsko-srijemske županije imaju pravo na besplatnu mjesečnu kartu. Ukupno planirana financijska sredstva iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije su 750.000 kuna.

Vukovarsko-srijemska županija je lani sufinancirala kupnju kuće ili stana za mlade obitelji na području Županije. Ukupno planirana financijska sredstva iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije su 1,5 milijuna kuna.

Županija pomaže obiteljima s četvoro i više djece do 18 godina sa 1.000 kuna mjesečno. Ukupno planirana sredstva su 1,7 milijuna kuna.

Zadarska županija daje za prvo i drugo dijete naknadu od 1.000 kuna, a za treće i svako sljedeće 5.000 kuna.

Zadarska županija sufinancira rad Savjetovališta Caritasa Zadarske nadbiskupije u iznosu od 40.000 kuna koji se bavi savjetovanjem obitelji u riziku, odnosno obiteljima u kojima je zabilježeno obiteljsko nasilje ili postoji rizik za njegovo nastajanje.

Dodjeljuje stipendije za deficitarna zanimanja.

U 2022. godini Zadarska županija subvencionirat će stambene kredite za višečlane obitelji i za zdravstveni, znanstveni i IT sektor.

Županija sufinancira i smještaj starijih i nemoćnih u privatnim domovima u iznosu od 800,00 kn po korisniku, počevši od 2022. godine. U razdoblju od 2018-2021. taj iznos je bio 500 kuna po korisniku.

Zagrebačka županija daje naknadu od 1.000 kuna za rođenje djeteta.

Zagrebačka županija iz općih prihoda i primitaka snosi troškove prijevoza učenika i u mjestima u kojima nije organiziran javni linijski prijevoz i to u iznosu od 75%/100% cijene prijevoza organiziranog na način koji odredi jedinica lokalne samouprave.

Županija dodjeljuje stipendije učenicima i studentima. U ovoj školskoj godini 2021/2022 dodijeljeno je 45 stipendija učenicima (20 po kriteriju izvrsnosti od čega 3 za glazbena zanimanja i 25 po socijalnom kriteriju od čega 10 za deficitarna zanimanja) i 30 stipendija studentima (15 po kriteriju izvrsnosti od čega 3 za glazbena zanimanja i 15 po socijalnom kriteriju). Odlukom je predviđena mogućnost nastavka primanja županijske stipendije do kraja redovnog školovanja za koje se prima stipendija, tako da u šk.god. 2021./2022. godinu, stipendiju Zagrebačke županije prima ukupno 121 učenik i 82 studenta. Učenička stipendija iznosi 600 kuna mjesečno, a studentska 1.200 kuna mjesečno i isplaćuju se za 12 mjeseci u godini.

I Zagrebačka županija se je uključila u subvencioniranje kamate na stambene kredite za doktore medicine koji su zaposleni na neodređeno vrijeme u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Zagrebačka županija, po korisniku u visini 50 posto iznosa ugovorene kamate na kredit, ali ne u većem iznosu od 1.000 kuna mjesečno po korisniku subvencije – uz uvjet da se radi o prvoj nekretnini za stanovanje.

Županija sufinancira predškolski odgoj i obrazovanja na ruralnom području. Ciljevi mjere su osiguravanje predškolskog odgoja i obrazovanja na području najslabije razvijenih jedinica lokalne samouprave Zagrebačke županije, razvitak sela, oživljavanje seoskog prostora i zadržavanje stanovništva na ruralnom prostoru. Lani je dodijeljeno 994.160 kuna za 464 polaznika.

Županija sudjeluje u programu  Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, pa u projektu „Prsten potpore IV“ kroz koji se zapošljavaju pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u osnovnim i srednjim školama, a provodi se sedmu godinu zaredom i omogućava učenicima s teškoćama u razvoju da uz potporu pomoćnika sudjeluju u svim odgojno-obrazovnim aktivnostima, kako u redovnoj nastavi tako i u izvannastavnim aktivnostima. U projektu Prsten potpore III koji je u završnoj fazi (2017.-2021.) bilo je uključeno 219 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik za rad sa 245 učenika s teškoćama u razvoju u 36 škola.  Detaljne tablice sa svim mjerama možete vidjeti ovdje. (Lidija Kiseljak)