Projekt ‘Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije’ vrijedan je 13,5 milijuna kuna, od čega su 8,5 milijuna kuna bespovratna EU sredstva, 1,2 milijun kuna pokriveno je iz Fonda za sufinanciranje EU projekata, a Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je preostalih 3,8 milijuna kuna

Bjelovarsko-bilogorska županija trenutno ima ugovorenih europskih projekata u vrijednosti 700 milijuna kuna. Jedan od projekata koji je uspješno završen je projekt „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ vrijedan 13.5 milijuna kuna.

Županija ga je kandidirala za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici.

U sklopu projekta uloženo je 8,5 milijuna kuna europskih sredstava, 1,2 milijuna kuna pokriveno je iz Fonda za sufinanciranje EU projekata, a 3,8 milijuna kuna osigurala je Bjelovarsko-bilogorska županija.

Projekt “Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije”, čiji je nositelj bila Bjelovarsko-bilogorska županija, podrazumijevao je obnovu četiri zgrade županijskog Doma zdravlja i to u Čazmi, Daruvaru, Grubišnom Polju i Garešnici.

Radovi su obuhvaćali omogućavanje pristupa invalidima (pristupne rampe na ulazima, ugradnja automatskih kliznih vrata na ulazima, sanitarnih čvorova za invalide, taktilne površine), izmjenu unutarnjih vrata, izmjenu i niveliranje postojećih dotrajalih podova, sanaciju stubišta, uređenje sanitarnih čvorova, ugradnju led rasvjete, info sustave za pacijente namijenjene svima, a prvenstveno slabo pokretnim, slijepim i gluhim osobama te druge potrebne radove.

Osim toga, uz građevinsku obnovu zgrada Doma zdravlja, putem projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“  opremljene su i ambulante medicinsko-tehničkom opremom, što je od velikog značaja za podizanje standarda liječenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Bjelovarsko-bilogorske županije.

Projektom je obuhvaćeno 40 ordinacija Doma zdravlja BBŽ i radiološka dijagnostika  Doma zdravlja BBŽ Ispostave u Daruvaru  te 33 koncesionara.  Vrijednost nove opreme iznosi 6 milijuna kuna, od čega su europska sredstva i sredstva Fonda za sufinanciranje europskih projekata 5,8 milijuna kuna dok je Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala 180 tisuća kuna.

Riječ je o 64 različite vrste odnosno 532 komada dijagnostičko terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme među kojima treba istaknuti digitalni RTG uređaj vrijedan 1,5 milijuna kuna u daruvarskom Domu zdravlja kao i ginekološke ultrazvuke koje su dobile ostale ispostave Doma zdravlja obuhvaćene ovim projektom.

„Oprema, ne samo da je dobra, nego je, u odnosu na dosadašnju, svemirska. Ono na čemu ja radim su najnoviji uređaji najnaprednije generacije.  Na njima će se sigurno moći raditi idućih deset godina. No, kad se sastavi dobar kadar i dobra oprema, jedino to unaprjeđuje zdravstvenu zaštitu, a ona je divovski korak napravila zahvaljujući ovom programu.  U ime liječnika i zdravstvenih djelatnika koji će raditi na ovoj opremi zahvaljujem županu i svima koji su sudjelovali na projektu“, rekao je liječnik Bruno Zadro.

Provedbom projekta “Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske zupanije”  Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je jednak standard u liječenju za građane županije, kako u ruralnim tako i u urbanim sredinama, i uz velike projekte u zdravstvu, poput gradnje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, ne treba zanemariti potrebe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje pacijenti zapravo ostvaruju prvi kontakt s liječnikom.

Upravo ovaj projekt to i omogućuje jer se građanima povećava obim pružanja zdravstvenih usluga kod njihovih liječnika obiteljske medicine budući da im nova oprema pruža  mogućnost obavljanja određenih pretraga koje su do sada morali obavljati u bolnicama.

S druge pak strane, liječnicima u ambulantama omogućava se rad na suvremenoj medicinskoj opremi i svim zainteresiranim liječnicima pruža se mogućnost edukacija kako bi bili osposobljeni za rad na novoj opremi.

„Projekt „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ pokazuje da je naša Županija bila vizionar da treba opremiti primarnu zdravstvenu zaštitu koja je stup i osnova zdravstvene zaštite bez kojeg ne može opstati zdravstveni sustav. 2016. godine prvo smo krenuli u obnavljanje ordinacije u Velikom Grđevcu, nakon što je obnovljeno 40 vanjskih ordinacija, krenuli smo dalje, u suradnji sa Županijom. Uređeni su objekti Doma zdravlja u Garešnici, Čazmi, Daruvaru i Grubišnom Polju, lijepi su i funkcionalni. Nabavljena je i oprema, a fascinira me njena kvaliteta i funkcionalnost.  Završen je tako veliki i vrijedan projekt. Treba zahvaliti našoj Županiji kao nositelju i motoru tog projekta“, naglasila je ravnateljica Doma zdravlja BBŽ Ljubica Čaić. (Lidija Kiseljak)

Bajs: Ključni cilj je da našim građanima osiguramo da što više pregleda obave kod svog liječnika

„Mi smo zauzeli stav da se najveći dio sredstava neće dati u središte županije, u Bjelovar, nego je 80% sredstava išlo u ordinacije opće medicine koje su pri našim općinama i gradovima. Investicije su išle u naše ispostave, a ne u središte županije. Smatrali smo da se tamo treba pojačati ukupnost napora da se digne standard zdravstvene zaštite i omogući liječnicima kvalitetan rad. U svaku ordinaciju u opremanje, u građevinskom smislu, je uloženo oko 150 tisuća kuna u prosjeku. Za opremu je dano od 70 – 100 tisuća kuna po svakoj ordinaciji. Ključni element je i da omogućimo pacijentima da što više pregleda obave tamo gdje im je najbliže, u svojoj ordinaciji obiteljske medicine. Županija je također preuzela na sebe da će liječnicima platiti edukacije za korištenje opreme. Također, mi smo jedina Županija u Hrvatskoj koja provodi program sufinanciranja ostanka liječnika i medicinskog osoblja u županiji. Kroz tri mjere u prošloj godini Županija je izdvojila oko milijun kuna, a program daje i rezultate. Tu su i drugi programi u zdravstvu, radi se nova zgrada Opće bolnice Bjelovar, a tu je i Centar kompetentnosti pri Medicinskoj školi Bjelovar“, istaknuo je župan Damir Bajs.