Najveći bruto domaći proizvod po stanovniku u 2018. godini imale su nakon Zagreba, Istarska, Primorsko-goranska, Dubrovačko-neretvanska, Varaždinska i Zadarska županija. Pokazuju to najnoviji objavljeni podaci DZS-a. 

U RH je BDP po stanovniku u 2018. godini iznosio 92 389 kuna, u Kontinentalnoj Hrvatskoj 93 282 kuna, pri čemu se najveći dio odnosi na Zagreb, dok je u Jadranskoj Hrvatskoj bio 90 577 kuna po stanovniku. Najveći BDP po stanovniku imala je Istarska županija sa 117.231 kuna po stanovniku, Primorsko-goranska županija sa 111.413 kuna po stanovniku, Dubrovačko-neretvanska 99.968 kuna po stanovniku, Varaždinska 82.062 kune  te Zadarska 81.338 kuna po stanovniku. Zagreb, koji ima status Županije, imao je BDP po stanovniku od čak 170.882 kuna, što je čak oko tri puta više od slavonskih županija.

No podsjetimo da je u 2018. godini krenuo projekt Slavonija, Baranja, Srijem koji je zasigurno povećao bruto domaći proizvod, kao što je na Dubrovačko-neretvansku županiju, pa i cijelu RH,  utjecao projekt Pelješkog mosta.

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PO STANOVNIKU U 2018

U odnosu na lani BDP po stanovniku povećan je primjerice u Virovitičko podravskoj županiji 6.525 eura po stanovniku, dok je lani to bilo 80 eura manje.

Primorsko-goranska i Istarska su na iznad 80 posto prosjeka BDP-a po stanovniku u EU. Obje, uz Dubrovačko-neretvansku bile su iznad hrvatskog prosjeka BDP-a po stanovniku. Naravno, i Zagreb ako se promatra kao županija prelazi taj prosjek.

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2018.

‘Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP-u) za Republiku Hrvatsku u 2018. prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija prema ekonomskim djelatnostima. Vremenska serija podataka o BDP-u za Republiku Hrvatsku prema NKPJS-u 2012. − 2. razina i na razini županija revidirana je za razdoblje 2000. − 2017. Revidirani podaci BDP-a za Republiku Hrvatsku objavljeni su 19. listopada 2020. u Priopćenju 12.1.4. ”Godišnji bruto domaći proizvod 1995. – 2019.”, gdje je u Metodološkim objašnjenjima navedeno objašnjenje revizije.

Serija podataka za razdoblje 2000. − 2018. dostupna je u priloženim tablicama u Excel-formatu. Podaci su dostupni u tekućim cijenama i po stanovniku. Podaci su prikazani prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA-e 2010.). Regionalni BDP pokazatelj je proizvodnje regije i stoga se može koristiti za mjerenje i uspoređivanje stupnja gospodarske aktivnosti različitih regija. Regionalni BDP nije mjerilo regionalnog blagostanja ili regionalnog dohotka. Podaci o BDP-u za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županije temelje se na konačnim godišnjim podacima o BDP-u. Vremenska serija podataka o BDP-u iskazana je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.). Podaci o broju stanovnika na razini Republike Hrvatske prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija temelje se na podacima Popisa stanovništva 2011.’ – stoji u objašnjenju DZS-a. (L.K.)