U narednih nekoliko tjedana predstavit ćemo 32 projekta koji su ušli u finale našeg izbora za Najbolji EU projekt kojega, drugu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Jutarnjim listom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte.

 

EU projekt ‘Kraći put do zdravlja’ bio je vrijedan 39,8 milijuna kuna, a donio je kvalitetniju uslugu pacijentima, smanjen je broj prijama na akutne bolničke odjele te rekonstruirani i uređeni dijelovi bolnice u Slavonskom Brodu

‘Kraći put do zdravlja’ naziv je projekta s kojim se Brodsko-posavska županija unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici kandidira u izboru za najbolji županijski EU projekt. Projekt je predložen od strane Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, a proveden u Općoj bolnici dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu, koja je bila i nositelj projekta. Ukupna vrijednost projekta bila je 39.848.422,66 kuna i u potpunosti je financiran iz europskih strukturnih fondova. Početak projekta bio je 8. veljače 2017. godine, a završetak kraj 2019. godine.

Cilj projekta bilo je unapređenje zdravstvenog sustava kroz poboljšanje pristupa i učinkovitosti dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u slavonskobrodskoj Općoj bolnici te stvaranje poticajnog okruženja za davanje doprinosa provedbi horizontalnih načela.

To je i postignuto i projekt je u konačnici doveo do poboljšanja kvalitete usluge pacijentima.

Zdravstveni sustav je unaprijeđen jačanjem kapaciteta dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija, uz istovremeno postizanje zadanog rezultata (indikatora projekta) koji se odnosio na smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele u bolnici za najmanje 3% u odnosu na zadanu početnu vrijednost.

Do kraja provedbe projekta (31.12.2019. godine) broj prijema na akutne bolničke odjele na lokaciji u Slavonskom Brodu se smanjio na 16.877, odnosno za 2.609 prijema ili 13,38% u odnosu na polazišnu vrijednost iz 2013. godine (19.486), znatno više od projektom predviđenih 3 posto. U 2020. godini, odnosno prvoj godini nakon završetka provedbe projekta, broj prijema na akutne bolničke odjele dodatno je smanjen za 21,55% u odnosu na vrijednost ostvarenu u 2019. godini, odnosno 32,05% manje u odnosu na polazišnu 2013. godinu. Ostvareno smanjenje indikatora znatno je tako premašila zadanu vrijednost od 3%, ali dijelom i zbog toga što je Bolnica morala raditi smanjenim kapacitetom zbog epidemije Covid-19.


Broj bolesnika dnevne bolnice (nakon inicijalnog povećanja u 2019. godini u odnosu na polazišnu 2013. godinu od 64,19%), u 2020. godini je iznosio 32.079, što u odnosu na 2019. godinu (39.323) predstavlja smanjenje za 7.244 bolesnika ili 18,42% (zbog smanjenog kapaciteta rada Bolnice uslijed epidemije Covid-19). Međutim, gledano na polazišnu 2013. godinu broj bolesnika dnevne bolnice u 2020. godini još uvijek bilježi znatan porast od 33,95%.
Broj akutnih postelja, prema podacima Bolnice, u 2020. godini iznosi 426 i nije mijenjan u odnosu na 2019. godinu.
Također je broj stolaca/postelja dnevne bolnice u 2020. godini ostao na razini 2019. godine (88 stolaca/postelja DB).

Projekt je tako smanjio  broj prijema na akutne bolničke odjele reorganizacijom sustava u pravcu jačanja kapaciteta DB/DK te je omogućen suvremen i ekonomičan način liječenja i bolja, učinkovitija, dostupnija i kvalitetnija zdravstvena skrb za sve pacijente.

Nadalje, s istim ciljem učinkovitosti i kvalitete, edukacijom dvije osobe za znakovni jezik, osigurano je poticajno okruženje za gluhonijeme pacijente, što je doprinijelo poštivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s drugima te je postao primjer dobre prakse. Također su provedene edukativne aktivnosti (6 radionica) u koje su bili uključeni zaposlenici – liječnici, medicinske sestre i medicinski tehničari na temu „Komunikacija u zdravstvu”, a s ciljem poboljšanja komunikacije s bolesnikom i stvaranja poticajnog okruženja u bolnici kao temelj uspješnog liječenja.

Izvršene aktivnosti u sklopu najvažnijih elemenata projekta obuhvatile su rekonstrukciju dijela pedijatrije (netto 358,95 m2) u dnevnu bolnicu za pedijatriju, uređenje prostora laboratorija kao preduvjet za učinkovitiju organizaciju i ustroj laboratorijskih radilišta za potrebe dnevnih bolnica i instalirana je fotonaponska (sunčana) elektrana na krov bolnice u ukupnoj vrijednosti investicije od  7.104.754,55 kuna. Također je opremljeno 17 DB/DK medicinskom, nemedicinskom i IT opremom, te nabavljena integrirana operacijska sala (zajednička za sve DK) u ukupnoj vrijednosti 31.777.330,48 kuna. (L.K.)