Krapinsko-zagorska županije tek je jedna od dvije u kojoj je u listopadu smanjena nezaposlenost u odnosu na rujan i tek jedna od 7 u kojoj je zaposlenost porasla na godišnjoj razini, pokazuju podaci HZZ-a za listopad. U razdoblju od siječnja do listopada 2023., temeljem radnog odnosa i drugih poslovnih aktivnosti ukupno su zaposlene 2.244 osobe što je za 9,9% više u odnosu na isto razdoblje 2022. U istom periodu smanjena je za 1,4 posto nezaposlenost na godišnjoj razini. Podaci DZS-a za rujan pak kažu da je Krapinsko-zagorska županija jedna od top pet u kojoj je povećan broj zaposlenih u obrtu i slobodnim zanimanjima. A evo i nekih zanimljivih detalja s tamošnjeg tržišta rada za listopad.

Krajem listopada 2023. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina registrirano je 2.066 osoba. U usporedbi s rujnom 2023. broj nezaposlenih smanjio se za 2,6% ili 55 osoba, a u odnosu na listopad 2022. godine broj nezaposlenih veći je za 4,5% ili 89 osoba.
Tijekom prvih deset mjeseci 2023. godine prosječna nezaposlenost od 1.981 registrirane nezaposlene osobe za 1,4% je manja u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Od ukupnog broja nezaposlenih u listopadu 2023. bilo je 1.125 nezaposlenih žena (54,5%) i 941 muškarac (45,5%).  Nadalje, podaci pokazuju da je krajem listopada evidentirano 107 nezaposlenih osoba od 15 do 19 godina (5,2%), 222 (10,7%) od 20 do 24 godine, 226 (10,9%) od 25 do 29 godina, 178 (8,6%) od 30 do 34 godine, 146 (7,1%) od 35 do 39 godina, 184 (8,9%) od 40 do 44 godine, 210 (10,2%) od 45 do 49 godina, 232 (11,2%) od 50 do 54 godine, 334 (16,2%) od 55 do 59 godina i 227 (11,0%) osoba u dobi od 60 i više godina.
U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine najveće smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u dobnoj skupini od 55 do 59 godina (za 9,5%), a najveće povećanje nezaposlenosti evidentirano je kod osoba od 50 do 54 godina (za 17,2%).

Osobe sa završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV zanimanja najbrojnije su na evidenciji Zavoda (688 ili 33,3%), a najmanje je nezaposlenih osoba sa završenom gimnazijom (45 ili 2,2%). Najveći rast nezaposlenosti evidentiran je kod osoba sa završenim fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom (za 9,9%), te kod osoba sa završenom gimnazijom (za 9,8%).

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba krajem listopada 2023. bio je na području ispostave Zlatar (511 ili 24,7% od ukupnog broja u PU Krapina), ispostavi Donja Stubica (449 ili 21,7%), ispostavi Krapina (441 ili 21,4%), te u ispostavi Zabok (396 ili 19,2%). Najmanje je nezaposlenih u ispostavi Pregrada (122 ili 5,9%) i ispostavi Klanjec (147 ili 7,1%). U usporedbi s istim mjesecom 2022. godine, evidentirana je nezaposlenost najviše smanjena u ispostavi Zabok (za 6,2%) i u ispostavi Krapina (za 4,8%), a povećana u ispostavama Zlatar (za 26,5%) i Donja Stubica (za 10,0%).

Promatrano prema djelatnostima, prije prijavljivanja na evidenciju Zavoda, najveći je broj radio u prerađivačkoj industriji (571 ili 33,2%) i građevinarstvu (205 ili 11,9%).

Ukupno je u listopadu 2023. iz evidencije nezaposlenih izašlo 329 osoba što je za 14,2% više nego u listopadu 2022. godine. Od toga je zaposlena 261 osoba, i to: 230 osoba (88,1%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 31 osoba (11,9%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.).
Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (159 ili 69,1%) i to najviše u prerađivačkoj industriji.

U razdoblju od siječnja do listopada 2023., temeljem radnog odnosa i drugih poslovnih aktivnosti ukupno su zaposlene 2.244 osobe što je za 9,9% više u odnosu na isto razdoblje 2022., dok je 507 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, što je za 32,2% manje u odnosu na navedeno razdoblje 2022.

U mjesecu listopadu 2023. godine poslodavci su prijavili 532 potrebe za radnicima što je za 21,6% manje nego u prethodnom mjesecu, te za 2,2% manje u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je djelatnostima prerađivačke industrije (166 radnika ili 31,2%) te obrazovanje (112 ili 21,1%) i zdravstvena zaštita i socijalna skrb (89 ili 16,7%). Najtraženija zanimanja u listopadu 2023. g. bila su: šivač/šivačica (36), prodavač/prodavačica (30), doktor/doktorica medicine (29), radnik/radnica na proizvodnoj liniji (23), kuhar/kuharica (19), čistač/čistačica
(17), suradnik/suradnica u praktičnoj nastavi (14), odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece (14), konobar/konobarica (14), monter/monterka građevinskih elemenata (9), radnik/radnica u visokogradnji (9).
U razdoblju od siječnja do listopada 2023. ukupno je prijavljeno 5.653 slobodnih radnih mjesta, što je za 376 ili 7,1% više u odnosu na isto razdoblje 2022.

Tijekom listopada 2023. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 129 osoba, i to 53 muškarca (41,1%) i 76 žena (58,9%).

Spomenimo i da prema podacima DZS-a Krapinsko-zagorska županija bila u rujnu druga po povećanju broj zaposlenih u obrtu i slobodnim zanimanjima na mjesečnoj razini, 52 više ili 0,82 posto. (L.K.)