U Narodnim novinama objavljena je Uredba kojom se utvrđuje  način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu osiguranih u državnom proračunu, a odnose na djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Uz Grad Zagreb, najviše sredstava za školstvo otpada na Splitsko-dalmatinsku, Osječko-baranjsku, Zagrebačku, Varaždinsku, Istarsku županiju. Za socijalnu skrb tj. za domove za starije u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj, Dubrovačko-neretvanskoj… Za zdravstvo Splitsko-dalmatinskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Istarskoj, Krapinsko-zagorskoj…

Sveukupne obveze za decentralizirane funkcije iznose 307,67 milijuna eura, a najveće su nakon Zagreba u Splitsko-dalmatinskoj, Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Zagrebačkoj županiji. Za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva najveća sredstva za financiranje otpadaju u Splitsko-dalmatinskoj, Osječko-baranjskoj, Zagrebačkoj, Varaždinskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Zbirni pregled sredstava za decentralizirane funkcije po županijama

Pregled sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama

Bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji, a pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda. 

Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz dodatnog udjela u porezu na dohodak  nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava mogu koristiti za financiranje decentraliziranih funkcija koje su preuzele.

Ako pak ostvare više sredstava iz pomoći izravnanja nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2024. uplatiti na račun državnog proračuna.

Iznos pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju u 2023. godini utvrđuju tijela državne uprave nadležna za pojedinu decentraliziranu funkciju u suradnji s Ministarstvom financija po korisnicima pomoći izravnanja. (L.K.)