Još uvijek je otvoren Javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme temeljem kojeg bolničke ustanove i poliklinike sa sjedištem na području grada Zagreba mogu zatražiti sredstva za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme. Na raspolaganju je još 150.000,00 kuna, a javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 31. listopada 2022. godine.

Budući da Zagrebačka županija nema opće bolnice na svom području, njeni stanovnici najčešće se liječe u bolnicama na području Zagreba. Stoga Županija svake godine neposredno sudjeluje u sufinanciranju nabave medicinske i laboratorijske opreme za bolničke ustanove i poliklinike na području grada Zagreba. Tako je, primjerice, sredstvima ovogodišnjeg Javnog poziva već sufinancirana nabava kirurških instrumenata za operacijsku salu urologije i urološku endoskopiju Kliničke bolnice Dubrava.

Pravo na podnošenje prijave imaju bolničke ustanove i poliklinike sa sjedištem na području Grada Zagreba, a koje pružaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i usluge bolničkog liječenja za stanovnike s područja Zagrebačke županije. Također, moraju imati osigurana vlastita sredstva za nabavu medicinske ili laboratorijske opreme za koju podnose prijavu za sufinanciranje.

Ukupne troškove nabave Zagrebačka županija će sufinancirati nepovratnim novčanim sredstvima u visini 50% investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 50.000 kuna (s uključenim PDV-om) po prijavi. Prednost kod odabira imat će ona oprema čija je svrha unapređenje dijagnostike. Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena bolničkim ustanovama isključivo za troškove nabave medicinske i laboratorijske opreme, nakon provedene nabave koju provodi bolnička ustanova. (Zagrebačka županija)