I ove školske godine Vukovarsko-srijemska županija nastavlja s dobrom praksom provođenja projekta „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi/ stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju “, kojim će se u školskoj godini 2021./2022. osigurati pružanje podrške u nastavi za 59 učenika s teškoćama, te Ugovorom o radu zaposliti  52 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik.

Tim povodom danas je održana tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen projekt za narednu školsku godinu, za što je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan sa Ministarstvom obrazovanja, Agencijom za strukovno obrazovanje i županom Vukovarsko- srijemske Damirom Dekanićem potpisan 09. rujna 2021.

Kako je istaknuto na konferenciji, a na temelju otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga – Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV, projektni prijedlog uspješno je prošao fazu procjene kvalitete u postupku dodjele bespovratnih sredstava, te je projektna prijava bila prihvatljiva za financiranje u maksimalno traženom iznosu od 2.400.995,40 kn kolika je ukupna vrijednost projekta.

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna RH ( 15%) i iz Europskog socijalnog fonda ( 85%).

Ukupan maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.280.945,63 kn, dok Vukovarsko-srijemska županija, kao prijavitelj i nositelj projekta, projekt sufinancira sa 5 % u iznosu od 120.049,77 kn.

Vukovarsko-srijemska županija kao prijavitelj i nositelj projekta, te  27 osnovnih i srednjih škola partnera s područja Vukovarsko- srijemske županije kao osnivača, i ove će školske godine  nastaviti  osiguravati kvalitetu usluge  pomoćnika u nastavi kroz međusobnu suradnju, koordinaciju, edukaciju pomoćnika u nastavi,  podizanju svijesti o potrebama ciljne skupine i sudjelovanjem u inkluzivnom sustavu obrazovanja, i prije svega nastaviti razvijati prihvaćanje različitosti i toleranciju.

Na tiskovnoj konferenciji o projektu govorio je župan Dekanić navodeći kako je Županija i ove godine organizirala pomoć u nastavi te je istaknuo: -“Kandidirali smo se i dobili sredstva u maksimalnom iznosu. Ove godine će biti obuhvaćeno 59 učenika s 52 pomoćnika u nastavi, u 27 školskih ustanova. Ovo je vrlo vrijedan projekt u maksimalnom iznosu od 2 milijuna i 400 tisuća kuna, od čega je participacija Županije oko 120 tisuća kuna. Ovo je jedna dobra stvar u kojoj najprije učenicima s poteškoćama u razvoju olakšavamo  provođenje nastavnog programa, a time pomažemo i nezaposlenim osobama u našoj županiji koje žele pomagati drugima i  koje žele raditi. Još bi htio pohvaliti mjere Vlade RH koje idu kontinuirano, a isto tako i aktivnosti Županije u tom smjeru. Sve ovisi o potrebama koje su nešto veće nego što smo mi u mogućnosti sada pokriti. U svakom slučaju, ovo je vrlo vrijedna mjera i iskreno se nadam kako će se nastaviti.”

Voditeljica navedenog projekta Ružica Ninić izrazila je zadovoljstvo u realizaciji ovog projekta koji je hvale vrijedan i nastavlja se već petu godinu za redom. Tom prigodom je istaknula:  –“Jedina izmjena je ta što je projekt sada odobren na godinu dana za razliku od prijašnjih godina, međutim, ništa se drugo nije promijenilo. Uvijek tražimo maksimalan broj pomoćnika u nastavi koji možemo dobiti, a dodijeljen nam je maksimalan iznos, s tim da se dodjeljuje prema stupnju razvijenosti županije koja će uspjeti isfinancirati minimalan iznos. U praksi vidimo da je sve veća potreba za pomoćnicima u nastavi.  Važno je napomenuti da škole kojima je osnivač Grad Vinkovci provode svoj poseban projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda, a isto tako Grad Vukovar za svoje škole. Potrebe ima uvijek, tako da, nažalost, ne mogu sva djeca biti pokrivena. Kada jedno dijete izađe iz projekta, odmah može doći drugo dijete. Broj učenika ne smije biti veći od onoga koliko imamo sredstava i ne smijemo taj broj mijenjati. Ima djece koja čekaju na red, a situacija je nažalost takva da je djece s poteškoćama sve više.”

U ime UO za obrazovanje i kulturu v.d. pročelnica doc.dr.sc.Jadranka Mustapić-Karlić je izrazila zadovoljstvo kako se već petu godinu za redom organizira projekt pomoćnici u nastavi, a na korist svima koji sudjeluju, odnosno krajnji korisnik je učenik kojemu treba pomoć u nastavi.

–“Tu uistinu imamo jako dobre rezultate, a to najbolje znaju roditelji koji imaju djecu kojoj je potrebna pomoć. Mi kao osnivači ovoga projekta imamo suradnju sa 27 osnovnih i  srednjih škola, a to je ono najvažnije što treba reći. Projekt je prijašnjih godina trajao u četverogodišnjem razdoblju bez natječaja, a od ove godine natječaj ide godinu za godinom. Osoba koja provodi natječaj i osoba koja ima izuzetno velik i zahtjevan posao, kao vanjski suradnik Vukovarsko – srijemske županije je gđa Ružica Ninić, koja ovaj projekt radi i najbolje zna sve detalje u provođenju navedenog projekta.” – istaknula je pročelnica Mustapić-Karlić. (Vukovarsko-srijemska županija)