Ugovore o sufinanciranju EU projekata vrijednih 7,3 milijuna kuna, županu Vukovarsko-srijemske županije Damiru Dekaniću, zamjeniku gradonačelnika Grada Vinkovaca Josipu Romiću, ravnatelju Razvojne agencije VSŽ Iliji Coti, te direktorici Agencije za razvoj grada Vinkovaca VIA Danijeli Slipčević, uručila je ministrica regionalnoga razvoja i EU fondova Nataša Tramišak.

Riječ je o 7 ugovora a to su sljedeći ugovori za:

Vukovarsko-srijemsku županiju – Energetska obnova zgrade  Upravne zgrade Vukovarsko-srijemske županije na adresi Jurja Dalmatinca 37, Vinkovci, 391.680,83 kn,

Vukovarsko-srijemsku županiju – Energetska obnova zgrade OŠ Trpinja na adresi Velika 2, Trpinja, 530.753,38 kn,

Vukovarsko-srijemsku županiju – Energetska obnova zgrade Sportske dvorane na adresi Hansa Deitricha Genchera 16/G Vinkovci, 1.864.187,41 kn,

Razvojnu agenciju Vukovarsko-srijemske županije – ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije II, 1.960.103,78 kn,

Grad Vinkovci  –  Authentic Gourmet Taste for Sustainable Socio-economic Development of Cross-border region – Pannonia Gourmet, 666.483,33 kn,

Grad Vinkovci – Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Vinkovci na adresi K. Zvonimira 53, u Vinkovcima, 1.634.273,71 kn.

Agencija za razvoj grada Vinkovaca VIA –  Authentic Gourmet Taste for Sustainable Socio-economic Development of Cross-border region – Pannonia Gourmet, 213.650,66 kn. (Vukovarsko-srijemska županija)